Podaje się do publicznej wiadomości, że uchwałą nr 1/2019 z dnia 15.05.2019 podjęto decyzję o likwidacji Uczniowskiego Klubu Sportowego „Elektron” z siedzibą przy CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli. Wszelkie pytania i uwagi można zgłaszać pod numerem telefonu 68 3875754 lub 609 040 325 w terminie do 28.06.2019

Katarzyna Gosk, Marlena Kochańska