30 sierpnia 2019r. (piątek) - ogłoszenie wyników egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019r. Informację można uzyskać w sekretariacie szkoły (budynek A – ul. Kościuszki 28). Uczniowie, którzy uzyskają wynik pozytywny mogą odebrać w sekretariacie od godz. 10.00 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Indywidualne wyniki zdających w kwalifikacjach jednoliterowych będą dostępne od dnia 30 sierpnia 2019r. od godz. 8:00 na stronie uczniowie.oke.poznan.pl. Termin składania deklaracji na sesjęstyczeń-luty 2020r.: do 9 września 2019r. Deklarację należy dostarczyć do pokoju 17 (budynek D – ul. Witosa 25) do kierownika kształcenia - Małgorzaty Ratajczak.