System Zarządzania Jakością
 
  • iso1
  • iso2
  • iso3
  • iso4
  • iso5
  • iso6

Polityka Jakości

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
z dnia 02-08-2016

 

Kierownictwo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” określiło i udokumentowało Politykę Jakości, która jest odpowiednia do celu i kontekstu organizacji oraz wspiera jej kierunek strategiczny. Polityka Jakości jest zakomunikowana, zrozumiała i stosowana oraz dostępna na stronie internetowej szkoły. Polityka Jakości Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli przedstawiona została poniżej: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” jest nowoczesną szkołą i placówką oświatową, która prowadzi działalność edukacyjną i edukacyjna zawodową w formach szkolnych i pozaszkolnych. Najważniejszym celem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” jest utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych uczniów oraz uczestników i słuchaczykształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego poprzez stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych zawodowych prowadzonych w formach szkolnych i pozaszkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”.

Środkiem realizacji powyższego celu jest:

- wprowadzenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego zwymaganiami normy ISO 9001:2015

- badanie rynku pracy oraz preferencji uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz słuchaczy i uczestników kształcenia w celu dostarczenia optymalnej oferty edukacyjnej

- ustawiczne doskonalenie kompetencji pracowników, podnoszenie ich świadomości i zaangażowania w działania na rzecz jakości;

- doskonalenie współpracy z zainteresowanymi stronami

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego, jakim jest pozyskanie uczniów oraz słuchaczy i uczestników kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego oraz konkurencyjność na rynku usług edukacyjnych i edukacyjnych zawodowych. Dlatego też wyznaczamy sobie i realizujemy ambitne. Cele Jakościowe, które mają wspierać naszą Politykę Jakości. Ogólne cele to m.in.:

- Zwiększanie satysfakcji uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz słuchaczy z jakości usług edukacyjnych i kształcenia ustawicznego.

- Wykorzystywanie szans i zapobieganie zagrożeniom które występują w codziennej działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” i uwzględnianie ich podczas podejmowania decyzji zarządczych

- Zapewnienie uczniom oraz słuchaczom możliwości osiągnięcia poziomu wiedzy i umiejętności koniecznych do ukończenia szkoły i/lub uzyskania świadectwa dojrzałości i/lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i/lub zaświadczeń ukończenia kursów i form pozaszkolnych.

- Zapewnienie możliwości rozwoju cech osobowości ucznia zgodnie z przyjętym wzorcem zachowań etyczno–moralnych;

- Identyfikowanie dostawców i dokonywanie ich oceny

- Dostosowanie i rozszerzanie zakresu oferowanych usług edukacyjnych prowadzonych w formach szkolnych i pozaszkolnych do potrzeb klienta;

- Dostosowanie szkoleń i jej tematyki do potrzeb Systemu Zarządzania Jakością oraz przepisów prawa dotyczących obszarów funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”;

- Współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców w celu dostosowania oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz przekazywania aktualnej informacji zawodowej i porady zawodowej uczniom i ich rodzicom/opiekunom prawnym i/lub słuchaczom i uczestnikom kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego

- Współpraca z władzami rządowymi, samorządowymi, jednostkami oświatowymi, uczelniami wyższymi i innymi instytucjami, organizacjami;

- Systematyczne utrzymywanie i  modernizacja bazy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” zgodnie z wymaganiami prawa

- Przygotowanie uczniów oraz słuchaczy i uczestników kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego do podjęcia pracy zawodowej i/lub dalszego kształcenia;

 -Doskonalenie procesów ustanowionych w szkole.

Szczegółowe Cele Jakościowe zawarte są w kartach procesów, będących załącznikami do niniejszej Księgi Jakości. Założenia Polityki Jakości stanowią zobowiązania wobec naszych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz słuchaczy i uczestników kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego. Najwyższe kierownictwo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli zapewnia, że Polityka jakości jest odpowiednia do celów i kontekstu organizacji oraz wspiera jej kierunek strategiczny. Najwyższe kierownictwo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników do stosowania ustalonej Polityki Jakości i realizacji jej celów. Polityka jakości jest dostępna dla zainteresowanych stron

 

 

bip iso ksapl      button login

312

99ccdb6c890f3e7048b9be57be94bf32

Chcesz być na bieżąco?

Już dzisiaj pobierz naszą aplikację!

Wystarczy zeskanować kod QR!

Uwaga!

Ten serwis korzysta z Cookies. Możesz samodzielnie wyłączyć obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej o Cookies dowiesz się na: htttp://www.wszystkoociasteczkach.pl/

Zrozumiałem