Odra oraz obszar, przez który przepływa rzeka, tworzy doskonałe warunki do życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt, ale jest również jest drogą wodną, co czyni te tereny niezwykle atrakcyjnymi dla jego mieszkańców oraz turystów lubiących spędzać czas obcując z naturą. Odra, to rzeka co prawda podzielona, ale nie dzieląca, choć jest rzeką graniczną.

Nasz projekt ma na celu prezentację międzynarodowego działania szkół partnerskich na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego we wspólnym obszarze przygranicznym.

W dniach 17.10 – 28.10.2016 młodzi ludzie z CKZiU Elektryk oraz szkół partnerskich WSA Ausbildungswerkstatt Fürstenwalde oraz Europaschule OSZ Oder-Spree realizują wspólnie projekt „Odra - rzeka życia”.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie warsztatów w zakresie edukacji regionalnej, przyrodniczej oraz technik medialno-marketingowych dla 20 osób z Polski oraz z Brandenburgii, z obszaru wsparcia (po 10 osób z każdej strony).

Zadaniem młodzieży będzie odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i potencjału przyrodniczego na terenie Doliny Środkowej Odry oraz stworzenie produktów określonych produktów: jubileuszowej strony internetowej na temat współpracy zagranicznej naszych placówek, prezentacji na temat fauny i flory występującej wzdłuż biegu rzeki Odra, wyeksponowanie walorów krajobrazowych, oraz cennych przyrodniczo siedlisk wraz z wieloma ginącymi gatunkami oraz ukazanie działań zawodowych na urządzeniach hydrotechnicznych na rzecz zachowania bioróżnorodności oraz bezpieczeństwa terenów przyległych.

Młodzież podczas warsztatów przyrodniczych opracuje karty obserwacji roślin i zwierząt goszczących na kartach „Czerwonej Księgi”, czyli liście gatunków zagrożonych wyginięciem i podlegających szczególnej ochronie, podczas warsztatów dotyczących technik medialno-marketingowych będzie pracować nad stroną internetową oraz filmem z warsztatów zawodowych.

Rzeka Odra nie jest naturalną drogą wodną, lecz jest efektem długoletniej działalności człowieka i jego świadomego wpływu na środowisko. Obecny kształt rzeki to skutek misternych zabiegów człowieka, który rzekę skrócił, obudował wałami.

Kolejnym działaniem chcemy uświadomić młodym ludziom, iż nie powinniśmy zaniechać kontroli nad rzeką, gdyż skarci ona nas za brak szacunku i odbierze w jednej chwili naszą wieloletnią pracę.

Dlatego młodzież w ramach polsko – niemieckich warsztatów zawodowych przeprowadzi remont i modernizację urządzeń hydrotechnicznych Powiatu Nowosolskiego - są to prace: montażowe, ślusarskie, elektryczne i remontowe oraz prace inżynieryjne, wodne oraz związane z umacnianiem nabrzeża.

Młodzież prawie przez dwa tygodnie będzie zdobywać wiedzę podczas warsztatów, sporządzi analizę sytuacji na danych terenach, dokona ewaluacji oznakowanej i opisanej bazy, zapozna się z ofertą regionalną oraz wyeksponuje swój wkład w rozwój oraz wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego w regionie.

 

Zweryfikować zdobytą wiedzę będzie mogła już w drugim tygodniu pobytu podczas „Konkursu wiedzy o Polsce i Niemczech”, spotkaniu podsumowującym podczas Dnia Otwartego szkoły z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia CKZiU Elektryk, oraz uroczystym seminarium podsumowującym projekt z udziałem zaproszonych gości.

 

 

 

 

ANKIETA

"Podsumowanie praktyk uczniowskich w klasach 4"

KLIKNIJ TUTAJ


button login

Uwaga!

Ten serwis korzysta z Cookies. Możesz samodzielnie wyłączyć obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej o Cookies dowiesz się na: htttp://www.wszystkoociasteczkach.pl/

Zrozumiałem