12 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs informatyczny Integraf 2018 pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych Pawła Gregorczuka i Wojciecha Stankiewicza. Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy ogólnej z informatyki i przedmiotów pokrewnych. Były to wiadomości z programowania, sieci komputerowych,  matematyki, algorytmiki i budowy komputera. Nagrody dla laureatów ufundowała Rada Rodziców  W konkursie wzięło udział dwunastu uczniów.