07. grudnia 2018 roku odbyła się kolejna już edycja corocznego dyktanda z języka niemieckiego. W tym roku wzięła w nim udział rekordowa liczba około 650 osób. Organizatorami VI Otwartego Dyktanda Zielonogórskiego z Języka Niemieckiego są Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwało Jury składające się
z przedstawicieli organizatorów pod przewodnictwem dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej. Dyktando zorganizowane było dla czterech grup uczestników:

· grupa 1: uczniowie szkół podstawowych do klasy 6,

· grupa 2: uczniowie gimnazjów oraz 7 klasy szkoły podstawowej,

 · grupa 3: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

· grupa 4: pozostali uczestnicy nie zaliczający się do powyższych grup.

Naszą szkołę prezentowała grupa 6 laureatów wyłonionych w ramach szkolnych eliminacji- I.Tarnowska (3bcTZ), J.Łysiak (2G TZ), J.Waszkowiak (2E TZ), K.Kozieł (2E TZ), A.Skrobacz (2E TZ), K. Michałowicz(2A LO).  Uczestnictwo w obu etapach konkursu pozwoliło uczestnikom usprawnić swoje zdolności językowe na drodze uczciwej konkurencji. Zwycięzcy każdej z pięciu kategorii otrzymali dyplomy (pierwsze miejsca w danej kategorii) oraz cenne nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom chcielibyśmy podziękować za współpracę. Żywimy nadzieję na kolejne sukcesy w następnych latach!

Iwona Wysocka

  • 47679579_2211243502451709_2658915120813441024_n
  • 48357508_361268847959842_5967478761367535616_n