Historia kołem się toczy, to prawda stara jak świat, jednak żeby nie zatoczyła zbyt szybko, należy o niej mówić i ją przedstawiać na różne sposoby. Jednym z nich był Wyjazd Pamięci zorganizowany przez nauczyciela historii Pawła Kopcia. Tym razem jego uczestnikami byli nie tylko uczniowie i nauczyciel ale również osoby towarzyszące, koledzy, koleżanki uczniów, absolwenci i to nie tylko z naszej szkoły, oraz rodziny pracowników i administracji szkoły. To był właśnie jeden z moich celów – integracja i aktywacja szeroko rozumianego ruchu społecznego wspólnoty jaką jest szkoła, ale też i osób spoza niej, bądź z nią powiązanych. Wyjazd odbył się w dniu 13 kwietnia br. Uroczystością, na którą zdążaliśmy było wyzwolenie obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen i Ravensbrűck. Jednakże szczególnym wymiarem pierwszego dnia było upamiętnienie kobiet z podobozu Ravensbrűck w Neubrandenburgu. Spersonalizowana historia tego miejsca wiąże się z prababcią naszego absolwenta, która zginęła tam wykonując pracę niewolniczą dla III Rzeszy w Zakładach Naprawczych Uzbrojenia. Poszukiwania rodziny trwały od końca wojny do 2018 roku, wówczas to prawnuk Arkadiusz Szlachetko odkrył miejsce masowej mogiły. Pomocni okazali się pracownicy archiwum miejskiego w Neubrandnburgu, którzy poszukując informacji o zatrudnionych tam więźniarkach przeszukiwali archiwa nie tylko niemieckie, ale i szwedzkie, które to naprowadziły ich na trop miejsca spoczynku prababci. Wielka międzynarodowa akcja poszukiwawcza zakończyła się powodzeniem, rodzina zaznała spokój, żyjąca jeszcze córka odnalazła grób matki. W tym roku uroczystości nad mogiłą 39 ofiar niemieckiej zbrodni przybrały państwowy charakter. Odsłonięto tablicę pamiątkową z nazwiskami więźniarek. Obecni byli premier Landu Brandenburgii, Burmistrz Neubrandenburga, Pierwszy Sekretarz Ambasady RP w Niemczech, Szefowa OBEN IPN w Poznaniu wraz ze współpracownikami, Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych oraz nasza delegacja licząca sobie 43 osoby. Gościem szczególnym tych obchodów była żyjąca jeszcze Pani Kapitan Joanna Kiący-Fryczkowska, żyjący uczestnik Powstania Warszawskiego i więzień obozu w Ravensbrűck. Jej historie i opowieści, jakimi dzieliła się w trakcie pobytu były żywą lekcją historii zapadającą głęboko w pamięci na całe życie. Bo kto jak nie ona zna lepiej potworności wojny, okupacji, terroru. Dlatego też kiedy przemawiała, wówczas milkły wszelkie rozmowy i wszyscy w skupieniu słuchali jej słów. CKZiU ELEKTRYK wystawił poczet sztandarowy, który uczestniczył we wszystkich uroczystościach podnosząc ich rangę i dodając im powagi i znaczenia. Klasy mundurowe wystawiły poczet reprezentacyjny z proporcem tychże klas. Częstokroć słyszy się negatywne opinie o współczesnej młodzieży. W tym miejscu należy pochwalić uczniów Elektryka za godną postawę i reprezentowanie młodego pokolenia Polaków na międzynarodowych uroczystościach w Niemczech.

 • P1020396
 • P1020407
 • P1020410
 • P1020430
 • P1020434
 • P1020437
 • P1020440
 • P1020448
 • P1020458
 • P1020479
 • P1020484
 • P1020487
 • P1020491