Tytuł projektu: ”Polsko - Ukraińskie laboratorium zawodów”

Projekt jest dofinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Lider projektu: Stowarzyszenie Harmonia z Bytomia Odrzańskiego

Partner projektu: Вище професійне училище №13 м.Івано-Франківська 

 

Czas trwania projektu:

Data rozpoczęcia projektu: 2019-06-01

Data zakończenia projektu: 2019-10-26

 

Czas trwania działań:

Działanie rozpocznie się 2019-09-19

Działanie zakończy się  2019-09-26

 

Miejsce realizacji: Sława, Lubiatów, Nowa Sól (województwo lubuskie), Polska

 

Cel ogólny projektu: wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej
i branżowej;

 

Cele szczegółowe: wymiana doświadczeń oraz analiza mocnych i słabych stron w kształceniu zawodowym, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, w tym zawodowym (polskim, ukraińskim i angielskim), wykorzystywania urządzeń mobilnych tabletów, telefonów, smartfonów itp.) w zdobywania, selekcjonowaniu i analizie informacji oraz wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w realizacji projektów biznesowych.

 

Forma projektu: Wymiana młodzieżowa

 

Streszczenie projektu:

Projekt jest skierowany do uczniów Wyższej Zawodowej Uczelni nr 13 w Iwano-frankivsku w wieku 16-20 lat, kształcących się w zawodach: ekonomista, informatyk, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych oraz uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ”Elektryk” w Nowej Soli w wieku 16-20 lat kształcących się w zawodach: ekonomista, informatyk, organizacja reklamy, mechatronik.

W ramach projektu ”Polsko-ukraińskie laboratorium zawodów” uczniowie wdrożą się, przy wykorzystaniu metody firmy młodzieżowej, do realizacji innowacyjnych projektów biznesowych z zakresu handlu e-commerce, zarządzania produkcją oraz marketingu elektronicznego. Podstawowym działaniem projektowym będzie utworzenie i funkcjonowanie firmy młodzieżowej, w ramach której uczniowie wykonają: automatyczny sortownik monet (jako przykład linii produkcyjnej), projekt sklepu internetowego oraz projekt kampanii marketingowej.

Opis realizacji projektu, opis rezultatów, produktów, metod monitoringu ewaluacji oraz polsko-ukraiński podręczny słownik zawodowy, znajdzie się w poradniku metodycznym. Działaniami wspierającymi będą wizyty studyjne u partnerów, gry, ćwiczenia i zabawy integracyjne, gra terenowa,

 

Opis projektu

Uczestnikami projektu będą uczniowie VPU 13 w Iwano-frankivsku oraz uczniowie CKZiU ”Elektryk” w Nowej Soli, otwarci na świat, ukierunkowani na zdobywanie nowej, innowacyjnej wiedzy, zainteresowani sprawdzeniem swojej wiedzy oraz umiejętności w realizacji projektów biznesowych. Realizacja projektu będzie dla nich możliwością rozwoju własnych zainteresowań oraz stanowić etap przygotowania do pełnienia roli liderów w projektach biznesowych.

Przedstawiciele VPU13 oraz Stowarzyszenia Harmonia są zainteresowaniu poznaniem systemów edukacyjnych Polski i Ukrainy, metod i form pracy dydaktycznej w kształceniu zawodowym. Związane to jest z chęcią rozwoju zawodowego oraz wykorzystywania dobrych praktyk. Głównym celem projektu jest wdrożeniu młodzieży do realizacji innowacyjnych projektów biznesowych z zakresu handlu e-commerce (ekonomiści, informatycy), zarządzania produkcją (mechatronicy, informatycy, elektrycy), marketingu elektronicznego (ekonomiści, organizacja reklamy, informatycy).

Tytuł projektu ”Polsko-ukraińskie laboratorium zawodów” jest tożsamy z tematem. W ramach projektu zostanie utworzona firma młodzieżowa. Uczniowie w ramach firmy wybiorą zarząd oraz utworzą: -dział projektowy, -dział produkcyjny, -dział handlowy oraz -dział marketingowy. Prace firmy będzie wspierać firma konsultingowo-doradcza składają się z instruktorów oraz uczniów.

W ramach projektu uczniowie zaprojektują i wykonają, automatyczny sortownik monet, kierowany sterownikiem PLC. Dział projektowy przygotuje dokumentację techniczną oraz będzie nadzorować dział produkcyjny, zadaniem działu handlowego będzie przygotowanie oraz założenie sklepu internetowego, który będzie mógł prowadzić sprzedaż internetową w krajach europejskich, dział marketingowy zajmie się przygotowaniem kampanii reklamowej przy szczególnym uwzględnieniu narzędzi oraz kanałów internetowych. Zadaniem Zarządu oraz firmy konsultingowej będzie wspieranie funkcjonowania poszczególnych działów oraz ciągła ewaluacja projektu.

 

Produkty projektu:

1.    poradnik metodyczny zawierający program zajęć projektowych przy wykorzystaniu metody firmy młodzieżowej,

2.    branżowy słownik polsko ukraiński wydany w języku polskim i ukraińskim w 100 egzemplarzach,

3.    projekt techniczny, opis i zdjęcia automatycznego sortownika monet,

4.    projekt sklepu internetowego,

5.    projekt kampanii reklamowej.

 

Rezultaty projektu będą upowszechnianie przy wykorzystaniu witryn www.vpu13.if.ua oraz www.ckziu-elektryk.pl, kanałów społecznościowych Facebook oraz Instagram oraz w trakcie konferencji podsumowującej.

 

 

    Dzień 1 – Integracja i budowanie grupy

W dniu 19.09.2019 r. o godzinie 10:00 spotkały się dwie 15 osobowe grupy młodzieży z Polski i Ukrainy w pensjonacie Haleszka, w Lubiatowie celem realizacji projektu „Polsko – Ukraińskie laboratorium zawodów” Po zakwaterowaniu obie grupy poznały się wzajemnie wręczając sobie drobne upominki. Uczniowie zostali zapoznani z założeniami projektu, ich zadaniami i sposobem realizacji.     

.....czytaj więcej

 

Dzień 2 – Utworzenie firmy młodzieżowej

Dnia 20.09.2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie projektu w budynku CKZiU „Elektryk” z udziałem zaproszonych gości w tym Pani Starosty Jolanty Brzozowskiej i przedstawicieli lokalnej prasy. Rozpoczęcie uświetnił występ muzyczny w wykonaniu młodych muzyków z Nowej Soli. Dyrektor CKZIU „Elektryk” przedstawił założenia, cele i rezultaty projektu. 

.....czytaj więcej

Dzień 3 – Tworzenie struktury firmy młodzieżowej

Dnia 21.09.2019r. podjęto szereg prac związanych z tworzeniem młodzieżowej firmy.  Do południa spośród uczestników w tajnych wyborach bezpośrednich należało wybrać Prezesa i Wiceprezesa. Spośród Polaków jako kandydaci zostali zgłoszeni: Paulina i Michał, a spośród  uczestników z Ukrainy: Andrii i Misza. Drogą większości głosów wygrała Paulina, która została Prezesem i Andrii jako Wiceprezes. 

.....czytaj więcej

Dzień 4 – Rozpoczęcie funkcjonowania firmy młodzieżowej

Dnia 22.09.2019r. młodzież jako wykorzystanie czasu do ich dyspozycji postanowiła udać się na pobliską wieżę widokową. Spacer trwał trzy godziny, po czym wspólnie udaliśmy się nad  jezioro. Korzystając z pięknej pogody przeszliśmy brzegiem jeziora w kierunku pensjonatu. Po obiedzie zorganizowano....

.....czytaj więcej

Dzień 5 – Praca poszczególnych działów firmy młodzieżowej

Dnia 23.09.2019 r. uczniowie rozpoczęli intensywną pracę w każdym z działów firmy według wcześniejszego przydziału pracowników i wybranych liderów. W pracach uwzględniono opisane w planach taktycznych zadania szczegółowe. Każdy pracował według przydzielanych zadań. Dział projektowy opracował koncepcję i projekt sortownika monet oraz rozpoczął pracę nad rysunkiem technicznym. Dział produkcyjny ocenił posiadane zasoby i możliwości i wykonał sortownik. 

.....czytaj więcej

Dzień 6 – Specjalistyczne warsztaty zorganizowane dla firmy młodzieżowej w pracowniach CKZiU „Elektryk”

Dnia 24.09.2019r. wszystkie działy naszej firmy młodzieżowej  Monetyzacja Sp. z o.o. wyjechały do pracy w budynkach CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli. Dział projektowy i produkcyjny pracowały w specjalistycznej  pracowni mechatronicznej w budynku B nad udoskonalaniem maszyny do segregacji monet i oprogramowania do niej, a dział handlowy z marketingowym w budynku D. 

.....czytaj więcej

 button login

Uwaga!

Ten serwis korzysta z Cookies. Możesz samodzielnie wyłączyć obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej o Cookies dowiesz się na: htttp://www.wszystkoociasteczkach.pl/

Zrozumiałem