POKONYWAĆ GRANICE POPRZEZ WSPÓLNE INWESTOWANIE W PRZYSZŁOŚĆ
 
GRENZEN UBERWINDEN DURCH GEMEINSAME INWESTITION IN DIE ZUKUNFT
 
 
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa –Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.
 
W dniach 04.05. -13.05.2011r grupa 13 uczniów z klasy 3FTZ- technik mechatronik  pod opieką  Pani Iwony Wysockiej odbywa  wspólnie  z niemieckimi uczniami praktykę zawodową w placówce kształceniowej Wasser- und Schifffahrtsamt w Fȕrstenwalde. Nasz pobyt w Niemczech był poprzedzony 5 godzinnymi warsztatami językowymi  mającymi na celu nasze kulturowo-językowe przygotowanie do odbycia praktyki. Warsztaty odbyły się w Nowej Soli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk” 28.04.2011r, wzięli w nich udział wszyscy polscy uczestnicy programu. Zajęcia te pozwoliły nam  poszerzyć wiedzę ogólną na temat Niemiec, porównać treści kształcenia zawodowego i aspekty życia za granicą.
 
Realizacja naszego programu ma miejsce w zakładzie zajmującym się wykorzystaniem sterowników PLC .Tutaj kształcimy nasze umiejętności programowania sterowników, poznajemy języki programowania, a przede wszystkim uczymy się wykorzystywać  sterowniki do różnych zastosowań technicznych.  W czerwcu w ramach projektu zaplanowana jest rewizyta naszych niemieckich kolegów w Polsce, podczas której zostaną zorganizowane  i przeprowadzone warsztaty symulacyjne: "Język zawodowy w miejscu pracy". Wspólnie z uczniami z Niemiec w ramach zaplanowanych działań zapoznamy się z zasadami funkcjonowania przepompowni w Polsce. Ponadto opracujemy słownictwo potrzebne do wspólnej realizacji zadań praktycznych, oraz stworzymy  własny słowniczek techniczny. Słownik zostanie przygotowany w formie elektronicznej na płytach CD. Płyty otrzymają wszyscy uczestnicy projektu zarówno ze strony niemieckiej jak i polskiej. Wersja elektroniczna zamieszczona będzie również  na stronie internetowej szkoły i będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Następnie w ramach warsztatów symulacyjnych dokonamy w szafie sterowniczej wymiany zastosowanych układów sterujących umożliwiających w pełni automatyczną pracę pompowni. Już teraz zostały nam także stworzone możliwości poznania zasad działania niemieckich jazów i  śluz, co niewątpliwie wzbogaciło nasze wyobrażenie o przyszłej pracy. Podczas wycieczki studyjnej statkiem dokonaliśmy monitoringu nabrzeża Sprewy. W celu zapewnienia odpowiedniej realizacji założonych celów, przebieg naszego zagranicznego pobytu jest monitorowany przez odpowiednie osoby. I tak w dniach 06- 07.05. 2011 gościliśmy u nas przedstawiciela Starostwa Powiatowego z Nowej Soli- przewodniczącego Rady Powiatu pana J. Suskiego oraz dyrekcję naszej szkoły w osobach p. dyrektora G. Kȍnigsberga, oraz  kierownika laboratorium- p. Mieczysława Tomasiewicza. Ze strony niemieckiej w hospitacji naszych zajęć uczestniczył burmistrz Fȕrstenwalde p.Hans- Ulrich Hengst, oraz dyrekcja partnerskiej szkoły OSZ Palmnicken w Fȕrstenwalde- dyrektor p. J. Schenk, oraz wicedyrektor działu mechanicznego i elektrycznego- p. U. Straubhaar. Ale oprócz zdobywania doświadczeń i realizacji zajęć praktycznych jest oczywiście także czas na odpoczynek i relaks. Po praktykach wspólnie z uczestnikami z Niemiec, zwiedzamy okolicę, organizujemy wspólne zabawy, rozgrywki sportowe w piłkę nożną, siatkówkę, kręgle, a także mają miejsce wizyty na pływalni i siłowni. Po powrocie do kraju opracujemy także prezentację multimedialną ze swojego pobytu w Niemczech, która po przetłumaczeniu zostanie przekazana stronie niemieckiej. Bardzo się cieszymy i jesteśmy ogromnie wdzięczni, iż została nam stworzona możliwość udziału w tak ciekawym stażu zagranicznym poprzez uzyskane dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie  "Sprewa-Nysa-Bóbr" dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”.
 
 
Uczestnicy praktyki zagranicznej klasa 3 FTZ wraz z opiekunem p. Iwoną Wysocką
 
  • wymiana_pol_niem1
  • wymiana_pol_niem2
  • wymiana_pol_niem3
  • wymiana_pol_niem4
  • wymiana_pol_niem5
 


button login

Uwaga!

Ten serwis korzysta z Cookies. Możesz samodzielnie wyłączyć obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej o Cookies dowiesz się na: htttp://www.wszystkoociasteczkach.pl/

Zrozumiałem