Sterowanie elektroniczne urządzeniami wykonawczymi – zastosowanie rozwiązań niemieckich w warunkach polskichW dniach 05.09.-16.09.2011r grupa 10 uczniów naszej szkoły odbywa  praktykę zawodową w placówce kształceniowej Żeglugi Rzecznej i Śródlądowej (Wasser- und Schifffahrtsamt )w Fȕrstenwalde. Nasz pobyt w Niemczech był poprzedzony 5 godzinnymi warsztatami językowymi  mającymi na celu nasze kulturowo-językowe przygotowanie do odbycia praktyki. Warsztaty odbyły się w naszej szkole 02.09.2011r, wzięli w nich udział wszyscy polscy uczestnicy programu.

POKONYWAĆ GRANICE POPRZEZ WSPÓLNE INWESTOWANIE W PRZYSZŁOŚĆ
 
GRENZEN UBERWINDEN DURCH GEMEINSAME INWESTITION IN DIE ZUKUNFT
 
 
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa –Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.
 
Zajęcia te pozwoliły nam  poszerzyć wiedzę ogólną na temat Niemiec, porównać treści kształcenia zawodowego i aspekty życia za granicą. Podczas trwania naszych zajęć praktycznych w Niemczech  kształcimy  umiejętności z zakresu projektowania i wykonywania układów sterowania elektronicznego oraz ich zastosowania w praktycznych rozwiązaniach. W trakcie praktyki wspólnie z niemieckimi kolegami wykonamy ćwiczeniową szafę sterowniczą, wyposażoną w układy sterowania elektrycznego i elektronicznego z przeznaczeniem do zastosowania w polskich warunkach. Szafa zostanie przekazana przez stronę niemiecką naszej szkole po zakończeniu praktyki. Realizacja projektu umożliwia nam zapoznanie się z metodami sterowania elektrycznego i elektronicznego elektrycznych urządzeń wykonawczych stosowanymi w Niemczech i zastosowanie ich w warunkach polskich. Pozwoli to w przyszłości na pełną kompatybilność urządzeń działających w oparciu o te układy. Przebieg naszego zagranicznego pobytu jest monitorowany przez odpowiednie osoby. I tak w dniach 09- 10.09. 2011 gościliśmy u nas dyrekcję naszej szkoły w osobach p. dyrektora G. Kȍnigsberga, kierownika laboratorium- p. Mieczysława Tomasiewicza oraz koordynatora naszego projektu p. Adama Hoffmana. Członkowie naszej dyrekcji wzięli także udział w oficjalnych obchodach jubileuszu 20- lecia istnienia naszej partnerskiej placówki OSZ Palmnicken w Fȕrstenwalde oraz udzielili wywiadu dla rozgłośni Berlin- Brandenburg. W swoich wypowiedziach scharakteryzowali obszary międzynarodowej wymiany młodzieży, kierunki przebiegu dalszej współpracy, wzajemne oczekiwania oraz perspektywy zatrudnienia młodych pracowników na wspólnym europejskim rynku pracy. Redakcja towarzyszyła również nam podczas jednego dnia naszych praktyk w placówce kształceniowej. Zostaliśmy zapytani o główne przedsięwzięcia w ramach projektu, zaprezentowaliśmy efekty dotychczasowej pracy, wyraziliśmy  nasze oczekiwania w stosunku do odbywanego stażu zagranicznego oraz opowiedzieliśmy o wymiernych korzyściach wymiany zagranicznej. Ale oprócz zdobywania doświadczeń i realizacji zajęć praktycznych jest oczywiście także czas na odpoczynek i relaks. Po praktykach wspólnie z uczestnikami z Niemiec zwiedzamy okolicę, organizujemy wspólne zabawy, rozgrywki sportowe w piłkę nożną, siatkówkę, kręgle, a także mają miejsce wizyty na pływalni i siłowni. Po powrocie do kraju opracujemy także prezentację multimedialną ze swojego pobytu w Niemczech, która po przetłumaczeniu zostanie przekazana stronie niemieckiej. Nasz staż zagraniczny był możliwy poprzez uzyskane dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie  "Sprewa-Nysa-Bóbr" dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”.
Uczestnicy praktyki zagranicznej wraz z opiekunem p. Iwoną Wysocką
 
 • wymiana_4f1
 • wymiana_4f2
 • wymiana_4f3
 • wymiana_4f4
 • wymiana_4f5
 • wymiana_4f6
 • wymiana_4f7
 • wymiana_4f_1
 • wymiana_4f_2
 • wymiana_4f_3
 • wymiana_4f_4
 • wymiana_4f_5
 • wymiana_4f_6
 • wymiana_4f_7
 


button login

Uwaga!

Ten serwis korzysta z Cookies. Możesz samodzielnie wyłączyć obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej o Cookies dowiesz się na: htttp://www.wszystkoociasteczkach.pl/

Zrozumiałem