Grzegorz Königsberg

dyrektor CKZiU

Sławomir Kalisz

wicedyrektor

ds. opiekuńczo-wychowawczych

Joanna Stasińska

wicedyrektor

ds. dydaktycznych

Jarosław Cybulski

kierownik kształcenia praktycznego

Małgorzata Ratajczak

kierownik kształcenia