Przewodnicząca - Izabela Flasińska

 

Z-ca przewodniczącego - Joanna Kołaczkiewicz

Z-ca przewodniczącego - Aneta Gajewska

 

Sekretarz - Anna Stor

 

Skarbnik - Lidia Stroka-Jabłońska

 

Regulamin Rady Rodziców znajduje się tutaj.

 

Kalendarz na rok szkolny 2018/2019 znajduje się w zakładce "dokumenty statutowe" ( w kalendarzu znajduje się między innymi terminarz spotkań z wychowawcami klas)