Przewodnicząca - Izabela Flasińska

 

Z-ca przewodniczącego - Joanna Kołaczkiewicz

Z-ca przewodniczącego - Aneta Gajewska

 

Sekretarz - Anna Stor

 

Skarbnik - Lidia Stroka-Jabłońska

 

Regulamin Rady Rodziców znajduje się tutaj.

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW 2019/2020

  1. Zakres ubezpieczenia

  2. OWU+KP

  3. Oświadczenie ADO

  4. Instrukcja zgłoszenia szkód

  5. Przykładowe zgłoszenie szkody

  6. Certyfikat do ubezpieczenia

  7. Druk zgłoszenia szkody