Nabór Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Elektryk w Nowej SoliTechnik Energetyk


Opis zawodu
Absolwent tego kierunku dobiera, instaluje i obsługuje urządzenia i systemy służące do wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych, wodnych, jądrowych lub niekonwencjonalnych, takich jak elektrownie wiatrowe, baterie słoneczne i inne. Lokalizuje i usuwa usterki w układach automatyki energetycznej. Dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową i metody pomiaru przy badaniu aparatów i urządzeń elektrycznych.

Nabywana wiedza i umiejętności, tematyka zajęć:
– konstrukcje i technologie mechaniczne,
– elektrotechnika, elektronika i automatyka,
– maszyny i urządzenia energetyczne,
– technologie wytwarzania energii,
– podstawy działalności zawodowej.

Uprawnienia i umiejętności - kwalifikacje zawodowe:
– nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania energii,
– prowadzenie gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami,
– nadzorowanie i obsługiwanie maszyn oraz urządzeń w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach,
– eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej,
– przeprowadzanie napraw, konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych,
– użytkowanie systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych

Gdzie można w tym zawodzie znaleźć pracę:
– w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
– w budownictwie i przemyśle na stanowiskach mistrzów, technologów, techników ds. pomiarów, konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego,
– jako kierownicy ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych przedsiębiorstwach przemysłowych,
– jako specjaliści do spraw kontroli technicznej,
– jako specjaliści do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.