Nabór Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Elektryk w Nowej SoliLiceum Mundurowe


Do Liceum Ogólnokształcącego zapraszamy absolwentów gimnazjum, dla których nauka oznacza nie tylko mozolne zdobywanie wiedzy, ale także sztukę poznawania siebie, kształtowanie umiejętności pracy w zespole i rozumienia świata. My bowiem nie tylko dobrze uczymy, ale i wychowujemy. Przyjaźnie zawarte w szkole często trwają przez całe życie.
Nasze Liceum Ogólnokształcące jest jednym z niewielu w kraju, gdzie nie spotkasz się ze sztywnym podziałem na klasy. Istnieje możliwość wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym na miarę zdolności i upodobań, już po III semestrze nauki. To uczeń może swobodnie kształtować swoją ścieżkę edukacyjną: humanistyczną, przyrodniczą, matematyczną, dziennikarską, filozoficzną czy ekonomiczną. Pomocy w wyborze ścieżki udziela Szkolny Ośrodek Kariery.
Języków obcych uczymy w blokach na kilku poziomach w roczniku. Trzyletni pobyt w Liceum to czas dobrze i pożytecznie wykorzystany dla Twojej przyszłości. Nauczyciele dbają, by uczniowie rozwijali swoje możliwości intelektualne, talenty i rozumieli, że słowa kariera, sukces mają wiele znaczeń.
W naszym Liceum każdy uczeń to konkretna osoba, którą wspieramy, by umiała być w życiu szczęśliwa. Prowadzimy koła zainteresowań ze wszystkich przedmiotów, organizujemy wakacyjną szkołę liderów, obok tego działają: orkiestra, zespół muzyczny, zespoły teatralne oraz koła sportowe, plastyczne i fotograficzne.
Przygotowujemy do udziału w olimpiadach przedmiotowych i konkursach.

Liceum ogólnokształcące –mundurowe to liceum, którego głównym celem jest:
- przygotowanie absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w służbach mundurowych: policji, wojsku oraz straży pożarnej;
- zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej nauki na uczelniach mundurowych i cywilnych;
- zapoznanie się z pracą służb mundurowych oraz poznanie podstaw znajomości i interpretowania prawa.
Słuchacze w trakcie nauki zdobędą umiejętności praktyczne m.in. z zakresu musztry i samoobrony, pomocy przedmedycznej itp. Część zajęć w ramach profilu będą prowadzić przedstawiciele służb mundurowych.
Absolwenci Liceum po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, w tym na uczelniach mundurowych.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, wiedza o społeczeństwie i język obcy – do wyboru: angielski lub niemiecki Przedmiot dodatkowy – podstawy działalności służb mundurowych
W ramach przedmiotu fakultatywnego, uczniowie zapoznawani są ze specyfiką służby w jednostkach mundurowych. Materiał podzielony jest na trzy bloki tematyczne – wojskowy, policyjny oraz pożarniczy.

Zakres bloku wojskowego – edukacji wojskowej tworzą m.in.:
• Regulaminy oraz musztra wojskowa,
• Struktura polskich sił zbrojnych,
• Wojsko Polskie w strukturach międzynarodowych,
• Szkolenie bojowe,
• Rekrutacja i szkolnictwo wojskowe

• Zakres bloku policyjnego- edukacji policyjnej:
• Struktura, cele oraz zadania policji w Polsce,
• Podstawy prawa karnego, wykroczeń, drogowego,
• Wykrywanie przestępstw i wykroczeń,
• Ściganie sprawców
• Rekrutacja i szkolnictwo policyjne

Zakres bloku pożarniczego- edukacji pożarniczej:
• Funkcjonowanie PSP w Polsce,
• Ochrona przeciwpożarowa,
• Zadania PSP,
• Sprzęt ratowniczo – gaśniczy,
• Ewakuacja budynków,
• Rekrutacja i szkolnictwo pożarnicze.
Część zajęć prowadzona jest przez zawodowych żołnierzy, policjantów oraz strażaków w ramach podpisanych umów o współpracy ze szkołą.

Prowadzone będą regularne treningi strzeleckie z broni pneumatycznej i palnej. Dodatkowo, realizowane będą autorskie przedmioty, takie jak np.: samoobrona, judo, sztuki walki, sportów ekstremalnych, jazdy konnej, biegów na orientację, taktyki poruszania się po terenie zurbanizowanym i leśnym.
W czasie wakacji organizowany jest obóz z elementami surviwalu, szkoleniem wspinaczkowym oraz szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy.