Nabór Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Elektryk w Nowej SoliTechnik Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej


Opis zawodu
Absolwent kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji montuje, uruchamia i obsługuje absorpcyjne lub sprężarkowe urządzenia chłodnicze (chłodziarki, zamrażarki, szafy, lady chłodnicze, chłodnie) oraz klimatyzacyjne (w budynkach i pojazdach); prowadzi bieżącą konserwację urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych; zajmuje się naprawami urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz przeprowadza ocenę ich pracy.

Zadania zawodowe
- przyjmowanie zlecenia na usługę;
- dopasowywanie charakterystyki urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych;
- przygotowywanie części urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych do montażu, w tym ustawianie części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach instalacyjnych;
- montowanie i instalowanie parowników; sprężarek napędzanych silnikiem elektrycznym (w przypadku urządzeń sprężarkowych), skraplaczy, termostatów, agregatów oraz izolacji termicznej;
- wykonywanie montażu połączeń, układów hydraulicznych i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych; klimatyzatorów lub systemów klimatyzacyjnych;
- sprawdzanie jakości wykonanego montażu urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych oraz napełnianie instalacji urządzeń chłodniczych czynnikiem chłodniczym;
- dokonywanie programowania, nastawienia regulacji i próbnego uruchomienia urządzenia chłodniczego lub klimatyzacyjnego;
- instalowanie urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych na stanowiskach;
- kontrolowanie i nadzorowanie eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych;
- wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych, ocenianie jakości wykonanej naprawy i konserwacji;
- określanie przyczyn uszkodzeń urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych;
- dokonywanie naprawy elementów i zespołów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych;
- montowanie urządzenia chłodniczego, klimatyzacyjnego po naprawie;
- ocenianie jakości wykonanej obsługi urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych;
- ocenianie stanu technicznego elementów urządzeń;
- nadzorowanie bieżącej eksploatacji obsługi urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych;
- dopasowanie wielkość i wydajność urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do potrzeb;
- montowanie, regulowanie, konserwowanie, naprawa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
- kosztorysowanie wykonanych czynności;

Dodatkowe zadania zawodowe
- projektowanie prostych obiektów mechanicznych oraz sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych;
- prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych.