Nabór Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Elektryk w Nowej SoliTechnik Organizacji Reklamy


Zawód technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, wymagającym łączenia w sobie m.in. wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych,
- organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowej,
- projektowanie oraz wykonanie środków reklamowych.

Kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy ma na celu przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w:
- przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych w działaniach marketingu i reklamy,
- środkach masowego przekazu w działaniach promocji,
- agencjach i studiach reklamowych,
- agencjach do kształtowania opinii publicznej,
- biurach ogłoszeń, itp.

Absolwent będzie przygotowany również do podjęcia samodzielnej działalności na rynku pracy.