Nabór Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Elektryk w Nowej SoliZasadnicza Szkoła Zawodowa - Elektryk


Osoby wykonujące zawód elektryka zajmują się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. Mogą zajmować się także naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką samochodowa.

Typowe zadania zawodowe elektryka obejmują:
- wykonywanie prac montażowych i eksploatacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych oraz linii napowietrznych i kablowych,
- dokonywanie pomiarów oraz sporządzanie protokołów,
- eksploatowanie układów sterujących i regulacyjnych ,
- posługiwanie się dokumentacją techniczną .
Elektrycy mogą podejmować pracę w zakładach typu:

- zakłady energetyczne, elektrownie,
- zakłady usługowe ( naprawa sprzętu elektrycznego powszechnego użytku ),
- zakłady budowlane ( wykonywanie instalacji elektrycznej ),
- gospodarka komunalna, huty, przemysł wydobywczy,
- transport kolejowyZasadnicza Szkoła Zawodowa - Elektromechanik


Elektromechanik to specjalista, który zajmuje się wykonaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w różnych gałęziach gospodarki np. transformatorów, silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych, czy sprzętu AGD – pralek, żelazek odkurzaczy itp. Ponadto wykonuje instalacje przyłączające te urządzenia pod napięcie i montuje układy sterujące ich pracą. W zawodzie elektromechanika jest wiele specjalizacji, a do najbardziej popularnych należą: elektromechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika sprzętu gospodarstwa domowego, elektromechanika elektrycznych przyrządów pomiarowych. Każdy elektromechanik powinien umieć: dokonać przeglądu technicznego urządzenia elektrycznego, montować oraz demontować podzespoły elektryczne i mechaniczne w takim urządzeniu, a także konserwować i naprawiać sprzęt.Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Monter Mechatronik


Montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia oraz systemy mechatroniczne, wykorzystując wiedzę związana z mechaniką, energoelektroniką, informatyka, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką. Monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych. Monter mechatronik: przygotowuje i zabezpiecza materiały, elementy i podzespoły niezbędne do wykonywanego montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Wykonuje montaż elementów konstrukcyjnych w urządzeniach i systemach mechatronicznych. Uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne. Naprawia, konserwuje oraz reguluje urządzenia i systemy mechatroniczne. Monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych. Ocenia jakość wykonywanych prac z zakresu montażu oraz napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.