Nabór do CKZiU "Elektryk"

Kierunki kształcenia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – MUNDUROWE

Do Liceum Ogólnokształcącego zapraszamy absolwentów gimnazjum, dla których nauka oznacza nie tylko mozolne zdobywanie wiedzy, ale także sztukę poznawania siebie, kształtowanie umiejętności pracy w zespole i rozumienia świata. My bowiem nie tylko dobrze uczymy, ale i wychowujemy. Przyjaźnie zawarte w szkole często trwają przez całe życie.

Nasze Liceum Ogólnokształcące jest jednym z niewielu w kraju, gdzie nie spotkasz się ze sztywnym podziałem na klasy. Istnieje możliwość wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym na miarę zdolności i upodobań, już po III semestrze nauki. To uczeń może swobodnie kształtować swoją ścieżkę edukacyjną: humanistyczną, przyrodniczą, matematyczną, dziennikarską, filozoficzną czy ekonomiczną. Pomocy w wyborze ścieżki udziela Szkolny Ośrodek Kariery.
Języków obcych uczymy w blokach na kilku poziomach w roczniku. Trzyletni pobyt w Liceum to czas dobrze i pożytecznie wykorzystany dla Twojej przyszłości. Nauczyciele dbają, by uczniowie rozwijali swoje możliwości intelektualne, talenty i rozumieli, że słowa kariera, sukces mają wiele znaczeń.
W naszym Liceum każdy uczeń to konkretna osoba, którą wspieramy, by umiała być w życiu szczęśliwa.
Prowadzimy koła zainteresowań ze wszystkich przedmiotów, organizujemy wakacyjną szkołę liderów, obok tego działają:
orkiestra, zespół muzyczny, zespoły teatralne oraz koła sportowe, plastyczne i fotograficzne.

Przygotowujemy do udziału w olimpiadach przedmiotowych i konkursach.

Liceum ogólnokształcące –mundurowe to liceum, którego głównym celem jest:

 • przygotowanie absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w służbach mundurowych: policji, wojsku oraz straży pożarnej;
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej nauki na uczelniach mundurowych
  i cywilnych;
 • zapoznanie się z pracą służb mundurowych oraz poznanie podstaw znajomości
  i interpretowania prawa.

Słuchacze w trakcie nauki zdobędą umiejętności praktyczne m.in. z zakresu musztry
i samoobrony, pomocy przedmedycznej itp. Część zajęć w ramach profilu będą prowadzić przedstawiciele służb mundurowych.
Absolwenci Liceum po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, w tym na uczelniach mundurowych.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, wiedza o społeczeństwie i język obcy – do wyboru: angielski lub niemiecki
Przedmiot dodatkowy – podstawy działalności służb mundurowych

W ramach przedmiotu fakultatywnego, uczniowie zapoznawani są ze specyfiką służby w jednostkach mundurowych. Materiał podzielony jest na trzy bloki tematyczne – wojskowy, policyjny oraz pożarniczy.

Zakres bloku wojskowego – edukacji wojskowej tworzą m.in.:

 • Regulaminy oraz musztra wojskowa,
 • Struktura polskich sił zbrojnych,
 • Wojsko Polskie w strukturach międzynarodowych,
 • Szkolenie bojowe,
 • Rekrutacja i szkolnictwo wojskowe

Zakres bloku policyjnego- edukacji policyjnej:

 • Struktura, cele oraz zadania policji w Polsce,
 • Podstawy prawa karnego, wykroczeń, drogowego,
 • Wykrywanie przestępstw i wykroczeń,
 • Ściganie sprawców
 • Rekrutacja i szkolnictwo policyjne

Zakres bloku pożarniczego- edukacji pożarniczej:

 • Funkcjonowanie PSP w Polsce,
 • Ochrona przeciwpożarowa,
 • Zadania PSP,
 • Sprzęt ratowniczo – gaśniczy,
 • Ewakuacja budynków,v
 • Rekrutacja i szkolnictwo pożarnicze.

Część zajęć prowadzona jest przez zawodowych żołnierzy, policjantów oraz strażaków w ramach podpisanych umów o współpracy ze szkołą.

Prowadzone będą regularne treningi strzeleckie z broni pneumatycznej i palnej. Dodatkowo, realizowane będą autorskie przedmioty, takie jak np.: samoobrona, judo, sztuki walki, sportów ekstremalnych, jazdy konnej, biegów na orientację, taktyki poruszania się po terenie zurbanizowanym i leśnym.
W czasie wakacji organizowany jest obóz z elementami surviwalu, szkoleniem wspinaczkowym oraz szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy.

Film promocyjny:

Next Post

Previous Post

© 2019 Nabór do CKZiU "Elektryk"

Theme by Anders Norén
Design Łukasz Soroczyński