Nabór do CKZiU "Elektryk"

Kierunki kształcenia

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

Opis zawodu

Absolwent kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji montuje, uruchamia i obsługuje absorpcyjne lub sprężarkowe urządzenia chłodnicze (chłodziarki, zamrażarki, szafy, lady chłodnicze, chłodnie) oraz klimatyzacyjne (w budynkach i pojazdach); prowadzi bieżącą konserwację urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych; zajmuje się naprawami urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz przeprowadza ocenę ich pracy.

Zadania zawodowe

 • przyjmowanie zlecenia na usługę;
 • dopasowywanie charakterystyki urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych;
 • przygotowywanie części urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych do montażu, w tym ustawianie części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach instalacyjnych;
 • montowanie i instalowanie parowników; sprężarek napędzanych silnikiem elektrycznym (w przypadku urządzeń sprężarkowych), skraplaczy, termostatów, agregatów oraz izolacji termicznej;
 • wykonywanie montażu połączeń, układów hydraulicznych i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych; klimatyzatorów lub systemów klimatyzacyjnych;
 • sprawdzanie jakości wykonanego montażu urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych oraz napełnianie instalacji urządzeń chłodniczych czynnikiem chłodniczym;
 • dokonywanie programowania, nastawienia regulacji i próbnego uruchomienia urządzenia chłodniczego lub klimatyzacyjnego;
 • instalowanie urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych na stanowiskach;
 • kontrolowanie i nadzorowanie eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych;
 • wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych, ocenianie jakości wykonanej naprawy i konserwacji;
 • określanie przyczyn uszkodzeń urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych;
 • dokonywanie naprawy elementów i zespołów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych;
 • montowanie urządzenia chłodniczego, klimatyzacyjnego po naprawie;
 • ocenianie jakości wykonanej obsługi urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych;
 • ocenianie stanu technicznego elementów urządzeń;
 • nadzorowanie bieżącej eksploatacji obsługi urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych;
 • dopasowanie wielkość i wydajność urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do potrzeb
 • montowanie, regulowanie, konserwowanie, naprawa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • kosztorysowanie wykonanych czynności;

Dodatkowe zadania zawodowe

 • projektowanie prostych obiektów mechanicznych oraz sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych;
 • prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych.

Next Post

Previous Post

© 2019 Nabór do CKZiU "Elektryk"

Theme by Anders Norén
Design Łukasz Soroczyński