Nabór do CKZiU "Elektryk"

Kierunki kształcenia

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Technik fotografii i multimediów dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych; znajduje zatrudnienie w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym, w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych.
Zadania zawodowe:

  • wykonywanie ręcznej i maszynowej obróbki chemicznej materiałów fotograficznych;
  • wykonywanie maszynowej obróbki chemicznej materiałów dwuazoniowych i termograficznych;
  • przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej zapisanej na nośnikach magnetycznych;
  • posługiwanie się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
  • kontrolowanie i regulowanie fizykochemicznych i sensytometrycznych parametrów procesów chemicznej obróbki materiałów fotograficznych;
  • prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych;
  • przewidywanie i zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze stosowania toksycznych odczynników chemicznych;
  • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych;
  • posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów.

Ucząc się w „Elektryku” zdobędziesz informacje oraz nauczysz się:
podstaw fotografii; poznasz techniki fotograficzne; podstawy kompozycji obrazu; procesy fotograficzne; techniki cyfrowe w fotografii; techniki multimedialne; urządzenia fototechniczne; marketing i reklamę usług fotograficznych

Next Post

Previous Post

© 2019 Nabór do CKZiU "Elektryk"

Theme by Anders Norén
Design Łukasz Soroczyński