1. Złóż wniosku o przyjęcie do wybranej przez Ciebie szkoły – od 14 do 30 maja 2018r.
  2. Złóż w wybranej przez Ciebie szkole świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 22 do 26 czerwca 2018r.
  3. 29 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00 w świetlicy szkolnej budynku A (parter) będziesz mógł sprawdzić, czy znajdujesz się na liście kandydatów do wybranej przez Ciebie szkoły
  4. Do 5 lipca 2018 roku do godziny 15.00  musisz potwierdzić wolę nauki w wybranej przez Ciebie szkole składając oryginały dokumentów
  5. 6 lipca 2018 roku w świetlicy szkolnej od godziny 12.00 będziesz mógł sprawdzić czy zostałeś przyjęty do wybranej przez Ciebie szkoły.
  6. 10 lipca 2018 roku o godzinie 16.30  odbędzie się pierwsze spotkanie rodziców, uczniów z wychowawcami klas pierwszych.