3ETZ
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Religia HM 28 M_roz BA 45 Pl.i prow.dz-Pl1 AS CK204
Pl.i prow.dz-Pl2 PH CK205
Pl.i prow.dz-Pl1 AS CK204
Pl.i prow.dz-Pl2 WO 74
Prow.rach.-Pl1 AS CK204
2 8:50- 9:35 J. polski LI 6 j.mn.niemiec #MN2 73 Pl.i prow.dz-Pl1 AS CK204
Pl.i prow.dz-Pl2 PH CK205
Pl.i prow.dz-Pl1 AS CK204
Pl.i prow.dz-Pl2 WO 74
Pl.i prow.dz-Pl1 PH CK205
Pl.i prow.dz-Pl2 AS CK204
3 9:45-10:30 J. polski LI 6 Pl.i prow.dz-Pl1 PH CK205
Pl.i prow.dz-Pl2 WO 74
Pl.i prow.dz-Pl1 AS CK204
Pl.i prow.dz-Pl2 PH CK205
wych.fiz #2w1 Pl.i prow.dz-Pl1 PH CK205
Pl.i prow.dz-Pl2 AS CK204
4 10:50-11:35 Religia HM 28 HiS JK 9 godz.z w BA 45 wych.fiz #2w1 Matematyka BA 45
5 11:45-12:30 Prow.rach.-Pl1 AS CK204
Prow.rach.-Pl2 PH CK205
Matematyka BA 45 Przyg.do wej #JZ1 wych.fiz #2w1 J.obcy I-1/2 TK 61
J.obcy I-2/2 #JT2 71
6 12:40-13:25 Prow.rach.-Pl1 AS CK204
Prow.rach.-Pl2 PH CK205
HiS JK 9 Przyg.do wej #JZ1 Pl.i prow.dz-Pl1 WO 74
Prow.rach.-Pl2 PH CK205
J.obcy I-1/2 TK 61
J.obcy I-2/2 #JT2 71
7 13:35-14:20 Prow.rach.-Pl1 AS CK204
Prow.rach.-Pl2 PH CK205
WP1-1/2 NM 29 wych.do życ LE 05 Pl.i prow.dz-Pl1 WO 74
Prow.rach.-Pl2 PH CK205
WP1-2/2 #TR2
8 14:25-15:10 Prow.rach.-Pl1 AS CK204
Prow.rach.-Pl2 PH CK205
WP1-1/2 NM 29 Prow.rach.-Pl1 AS CK204
Pl.i prow.dz-Pl2 SR 67
Pl.i prow.dz-Pl1 WO 74
Pl.i prow.dz-Pl2 SR 67
WP1-2/2 #TR2
9 15:15-16:00 j.mn.niemiec #MN2 73   Pl.i prow.dz-Pl2 SR 67 j.mn.niemiec #MN2 73  
Obowiązuje od: 24.09 - 05.10.2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum