Witamy na stronie głównej projektu "Wiedza z "Elektryka" - mój sukces zawodowy" realizowanego przez Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania, które obejmuje projekt "Wiedza z "Elektryka" - mój sukces zawodowy" skierowane są tylko i wyłącznie do uczniów Technikum im.W.Krukowskiego w CKZiU "Elektryk". Więcej informacji na temat projektu, znajduje się w poszczególnych zakładkach:
 • "O PROJEKCIE" - informacje na temat projektu, cele projektu, wykaz zajęć realizowanych w ramach projektu,
 • "GALERIA" - zdjęcia z zajęć, kół, warsztatów, kursów, praktyk realizowanych w ramach projektu,
 • "PRZYDATNE LINKI" - adres strony szkoły oraz adresy stron dotyczących Funduszy Europejskich,
 • "ZAPYTANIA OFERTOWE" - zapytanie ofertowe dotyczące zakupów dokonywanych w ramach projektu,
 • "KONTAKT" - dane kontaktowe.
Zapraszamy do zapoznania się z projektem. Poniżej prezentujemy aktualności związane z realizacją projektu.

KWIECIEŃ 2014


"W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Projektowanie AutoCad

 • W marcu zajęcia zaciekawiły uczniów swą różnorodnością. Tworzenie filmów nagrywanych samodzielnie i porównanie ich z innymi było doskonałą motywacją, aby prześcigać się w tworzeniu coraz lepszych prac. Uczniowie rywalizowali między sobą i starali się nakręcić coraz to lepsze filmy.

  Na zajęciach w kwietniu zapoznaliśmy się z wykorzystaniem AutoCada w rysunku elektrycznym i elektronicznym. Uczniowie poznali możliwości programu w tej dziedzinie. Dodatkowo nauczyli się rozpoznać symbole i oznaczenia stosowane w rysunku elektrycznym i elektronicznym, odczytać elektryczną i elektroniczną dokumentację techniczną. Próbowali równiez zmodyfikować dokumentację techniczną. Drugie zajęcia w tym miesiącu poświecone zostały blokom, ich tworzeniu i modyfikacji a także zastosowaniu dostępnych w AutoCad’zie biblioteki i bloków gotowych elementów z różnych dziedzin życia w których AutoCad znajduje zastosowanie. Dzień Eksperymentatora ,to możliwość zaprezentowania swoich prac i rozpropagowanie programu AutoCad wśród szerszej rzeszy młodzieży. Ciekawym eksperymentem było tworzenie elementów trójwymiarowych powstałych z obrotu linii dookoła wybranej osi.
 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie teoretycznego egzaminu zawodowego – styczeń 2010 r. wersja X
  • Rozwiązywanie teoretycznego egzaminu zawodowego – styczeń 2013 r.
  • Praca z przyszłym uczniem Szkoły i zachęcenie obserwatora do pracy z oprogramowanie Open Source (Wolnym Oprogramowaniem).
  Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się i ukończyli samodzielnie zadania teoretyczne (testy egzaminacyjne), które umożliwią im późniejsze wykonanie zadania egzaminacyjnego. Metoda aktywizująca, ćwiczeń praktyczny oraz symulacji uszkodzenia systemu operacyjnego powoduje utrwalenie czynności oraz ich kolejności podczas pracy przy zadaniu egzaminacyjnym oraz przy rzeczywistej usterce Słuchacze systematyzują swoją wiedzę i popełniają mniej błędów niż na pierwszych spotkaniach.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Dokonanie zmian w pliku configuration.php oraz dokonano instalacji i deinstalacji modułów rozszerzeń JOOMLA.
 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Funkcje podprogramu. Tworzenie i wykorzystywanie funkcji. Zmienne i stałe Instrukcje (For, Next, Do Select) Praktyczne wykorzystanie instrukcji VBA. Raporty
  • Zasady projektowania baz danych. Projrktowanie bazy danych. Tworzenie tabel, zapytań, formularzy. Projektoeanie bazy.
  • "Dzień Eksperymentatora"

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono testy oraz konsultacje zawodoznawcze wśród uczniów klas I Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Przy omawianiu wyników testów wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące oferty edukacyjnej szkół wyższych oraz charakterystyki zawodów.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: Biznes plan/Businessplan

  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie zgłębiali przepisy prawne dotyczące planowania działalności gospodarczej i uczyli się sporządzać właściwie biznes plan. Analizowali różne przypadki prawne, zapoznali się z niezbędną dokumentacją oraz wypełniali właściwe formularze i druki, zapoznali się z różnymi przykładami profesjonalnie napisanych biznes planów. Na ostatnich zajęciach prezentowali sporządzone biznes plany, omawiali je i oceniali. Zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zasobów przedsiębiorstwa. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były rózne metody aktywizujące typu ”projekt”, ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, prezentacja ppt, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, komputera, prezentacji ppt, ilustracji, przygotowanych kserokopii oraz nagrań audio.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych. Powtórzenie wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej.
  • Nauczyciel przedstawia na tablicy schemat rozwiązywania nierówności kwadratowych, następnie rozdaje uczniom karty pracy na których znajdują sie zadania do rozwiązania z całego działu (funkcja kwadratowa), zadania które sprawiały uczniom problemy, są rozwiązywane na tablicy i nauczyciel wyjaśnia problem.

 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Postać kanoniczna i postać ogólna trójmianu kwadratowego.
  • Wykres i własności funkcji kwadratowej.
  • Równania wielomianowe.
  • Podstawowe tożsamości trygonometryczne.
  • Pola i obwody figur płaskich.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość doskonalenia umiejętności zamiany postaci kanonicznej na ogólną i ogólnej na kanoniczną trójmianu kwadratowego. Wyrównali zaległości programowe z planimetrii i doskonalili umiejętność wykorzystywania przyborów do rysowania. Poznali też fragmenty materiału programowego z klasy drugiej (równania wielomianowe i tożsamości trygonometryczne).

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie równań prowadzących dokwadratowych .
  • Równania kwadratowe z parametrem – wzory Vietea.
  • Prezentacja projektu na Dniu Eksperymentatora.

  „Ja obywatel świata” – autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Awaria samochodowa w trasie, Wypadek samochodowy, Zagubione rzeczy
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • poznawania nowego słownictwa poprzez wyszukiwanie synonimów, antonimów, skojarzeń, podpisywanie piktogramów;
  • opisywania ilustracji z użyciem znanego i nowego słownictwa;
  • odpowiadania na pytania do ilustracji;
  • prowadzenia dialogu w biurze rzeczy zagubionych;
  • opisywania zagubinej rzeczy, miejsca, czasu;
  • zgłaszania awarii samochodowej;
  • prowadzenia rozmowy telefonicznej z pomocą drogową;
  • opisywania w czasie przeszłym o wydarzeniu drogowym;
  • opisywania wypadku.
 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego zdrowie - samopoczucie; choroby, ich objawy i leczenie; higieniczny tryb życia. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego państwo i społeczeństwo - struktura państwa; urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe; konflikty wewnętrzne i międzynarodowe. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego nauka i technika - odkrycia naukowe i wynalazki. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych: dyskutowanie o przyczynach i konsekwencjach zdarzeń, wyrażanie opinii, przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej). Rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, opisywanie ilustracji. Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego nauka i technika - obsługa i korzystanie z urządzeń technicznych; awarie; technologie informacyjno—komunikacyjne. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).
 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • ćwiczenia powtórzeniowe ze słownictwa i gramatyki

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło chemiczne

 • Na zajęciach :
  • Omawiano zagadnienia związane z wykrywaniem skrobi w produktach spożywczych
  • Dzień Eksperymentatora

 • Koło fizyczne I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wykonywanie doświadczeń, ćwiczeń, eksperymentów – analiza i dyskusja wyników.
  • Planowanie projektów: określenie problemu badawczego.
  • Przygotowanie sprawozdań i prezentacji projektów.
  • Podsumowanie działań koła fizycznego - praca z zadaniami maturalnymi.
  W kwietniu skupiliśmy się na doświadczeniach, pokazach, które chcielibyśmy zaproponować na Dniu Eksperymentatora, oraz pracach związanych z podsumowaniem działań naszego koła fizycznego. Oczywiście nie mogliśmy zapomnieć o zbliżającej się maturze.

 • Koło geograficzne

  • W trakcie zajęć uczestnicy projektu przygotowywali się do prezentacji eksperymentów, które mają przedstawić na Dniu Eksperymentatora. Oprócz tych działań uczniowie dokonali pomiaru pH gleby, jej temperatury, wilgotności gleby i gęstości objętościowej gleb, na wybranych stanowiskach prostopadle do biegu rzeki Odry. Działania badawcze zostały naniesione na karty pracy. Miejsca badań zostały jasno sprecyzowane i określone poprzez zastosowanie systemu GPS. Po wykonaniu w/w czynności uczniowie rozwiązywali test dotyczący biosfery (wydawnictwo WSiP).W Końcowej fazie zajęć młodzi geografowie uczestniczyli w projekcji filmu pop.-nauk. pt.: Życie prastarej puszczy TVP 2012.
  • Na kolejnych zajęciach uczniowie reprezentowali swoje zainteresowania i efekty pracy zespołowej prowadzonej przez cały rok trwania zajęć. Przedstawili oni m.in. metody powiększenia populacji dzikiej fauny na łąkach, czy w przydomowych ogrodach, przeprowadzili ankietę dotyczącą rozwoju populacji mieszkańców Nowej Soli i kierunków jej migracji, czy też emigracji. Następna grupa rozpoczęła działania dotyczące jednej z najbliższych nam sfer, a mianowicie litosferze opowiadając o tym skąd wzięła się ziemia, życie na niej, oraz jaki wpływ miał i ma człowiek na jej stan i środowisko. Istotnym elementem tegoż dnia były eksperymenty dotyczące badania stanu wody i gleby nad kanałem portowym, obrazujące stan czystości dwóch sfer.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach w kwietniu zrealizowano zagadnienia sprawozdawczości finansowej. Są to już końcowe działania każdej jednostki gospodarczej, które wymagają systematycznej ewidencji operacji bilansowych i wynikowych. Aby przedstawić uczniom najbardziej realną sytuację przed sporządzeniem sprawozdań finansowych wykorzystano zadanie niskosymulowane w firmie ORION, gdzie na podstawie sald i stanów poszczególnych kont należało sporządzić wynik finansowy za 2013 r., deklarację CIT-8, RZiS w wariancie kalkulacyjnym i bilans zamknięcia za 2013r.

 • Technik elektryk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Analiza zadań części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz analiza zadań części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wykorzystaniem symulacji komputerowych, arkuszy egzaminacyjnych i ćwiczeń laboratoryjnych.
  • Konstruowanie zadań egzaminacyjnych-część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  • Analiza części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
  • Podział projektu na części składowe.
  • Omówienie znaczenia poszczególnych etapów części praktycznej egzaminu i analiza ich realizacji.
  • Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu podstaw elektrotechniki.
  • Rozwiązywanie zadań testowych z podstaw elektrotechniki i elektroniki.
 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie teoretycznego egzaminu zawodowego – styczeń 2010 r. wersja X.
  • Rozwiązywanie teoretycznego egzaminu zawodowego – styczeń 2013 r.
  • Praca z przyszłym uczniem Szkoły i zachęcenie obserwatora do pracy z oprogramowanie Open Source (Wolnym Oprogramowaniem).
  Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się i ukończyli samodzielnie zadania teoretyczne (testy egzaminacyjne), które umożliwią im późniejsze wykonanie zadania egzaminacyjnego.
  Metoda aktywizująca, ćwiczeń praktycznych oraz symulacji uszkodzenia systemu operacyjnego powoduje utrwalenie czynności oraz ich kolejności podczas pracy przy zadaniu egzaminacyjnym oraz przy rzeczywistej usterce. Słuchacze systematyzują swoją wiedzę i popełniają mniej błędów niż na pierwszych spotkaniach.
 • Technik mechatronik

 • Kwietniowe zajęcia realizowane zostały z uwzględnieniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik. Przypomniano procedury związane z egzaminem, sposoby zapisu algorytmu procesów sterowniczych, funkcje czasowe i licznikowe oraz ogólne zasady programowania sterowników PLC. W Dniu Eksperymentatora uczniowie przygotowali zestaw zadań, które prezentowali i omawiali sposób działania układu wszystkim zainteresowanym i zwiedzającym stanowisko.

 • Technik teleinformatyk

 • Praktyczne rozwiązywanie przypadku z roku 2010/2012.

  DZIEŃ EKSPERYMENTATORA 2014


  Po raz drugi w historii Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli postanowiło połączyć Dni Otwarte z Dniem Eksperymentatora - wydarzenie to nastąpiło 26 kwietnia 2014 roku w obiektach zarządzanych przez CKZiU „Elektryk”. Pomysł zrodził się w wyniku realizowanego przez CKZiU „Elektryk” projektu „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zamyśle Dzień Eksperymentatora miał być świętem nauki w formie szeroko dostępnego festynu rodzinnego, popularyzującego naukę, rozbudzającego ciekawość wiedzy, tworzącego możliwość bezpośredniego kontaktu z nauką. Oprócz zaprezentowania działalności CKZiU „Elektryk” chcieliśmy udowodnić że nauka przedmiotów matematyczno – przyrodniczych nie musi być nudna ale może zaciekawić i być dostępna dla każdego i mamy nadzieję, że nam się to udało. Impreza skierowana była do szerokiej grupy odbiorców – od dzieci poprzez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do starszych mieszkańców naszego miasta i regionu. Uczniowie i nauczyciele CKZiU "Elektryk" prezentowali ciekawe doświadczenia z fizyki, chemii, biologii, geografii, matematyki, przedmiotów informatycznych oraz kierunki nauczania dostępne w CKZiU "Elektryk".
  Odwiedzając w tym dniu „Elektryk” można było m.in.:
  • zrobić sobie zdjęcie i dokonać retuszu, odmłodzić/postarzyć, usunąć wszelkie mankamenty;
  • zobaczyć na czym polega programowanie sterowników PLC;
  • zagrać w różnego rodzaju gry matematyczne, edukacyjne i społeczne;
  • zbadać predyspozycje zawodowe i zrobić testy osobowości;
  • samodzielnie wykonać doświadczenia z fizyki – elektryzowanie ciał, płyn nienewtonowski, znaleźć środek ciężkości, zbudować elektromagnes, zagrać na kieliszkach; elektryki i elektroniki – dokonać montażu prostych układów elektrycznych i elektronicznych wykorzystaniem tablicy magnetycznej i zestawu elementów, pomiaru wielkości fizycznych metodami elektrycznymi;
  • zobaczyć pokaz pirotechniczny oraz inne atrakcyjne eksperymenty chemiczne;
  • pokaz Państwowej Straży Pożarnej;
  • wykonać obserwacje przez mikroskop;
  • poznać aplikacje mobilne wykorzystywane do nauki języka angielskiego;
  • zapoznać się programami komputerowymi, np. „Zobacz siebie za 40 lat”, „Efekt ruchu w grafice”, „Wizualizacja obrazu 3 D w AutoCAd”;
  • zobaczyć pokaz mody przygotowany przez uczennice CKZiU „Elektryk”;
  • odbyć przejażdżkę rowerem elektrycznym skonstruowanym przez absolwenta CKZiU „Elektryk”.
  Oprócz uczniów i nauczycieli CKZiU „Elektryk” swoją działalność prezentowali: Wojsko Polskie - pokaz wyposażenia żołnierza, Uniwersytet Zielonogórski, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki z Polkowic, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona z Legnicy oraz przedstawiciele szkół partnerskich z Niemiec i Ukrainy.
  Dziękujemy za udział w przygotowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli Dniu Eksperymentatora i zapraszamy do galerii zdjęć.

  MARZEC 2014


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Projektowanie AutoCad

 • W marcu zajęcia zaciekawiły uczniów swą różnorodnością. Tworzenie filmów nagrywanych samodzielnie i porównanie ich z innymi było doskonałą motywacją, aby prześcigać się w tworzeniu coraz lepszych prac. Uczniowie rywalizowali między sobą i starali się nakręcić coraz to lepsze filmy.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  • Wizualizacje w programie Sketchup.
  W miesiącu marcu przeszliśmy do obróbki dźwięku i filmu. Wykorzystywaliśmy ciekawe narzędzia za pomocą których można było modyfikować dźwięk i film. W wyniku tego został stworzony krotki clip filmowy z zmiksowanym dźwiękiem.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Tworzenie własnej strony, zamieszczenie grafiki oraz plików multimedialnych na własne potrzeby.
  • Dokonywanie zmian graficznych serwisu, budowa menu kontekstowego, dodawanie i aktualizacja artykułów na własne potrzeby
 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Transakcje i blokady. Połaczenia Accessa z serwerem. Kwerendy w Accesie.
  • Formularze w Accesie. Język VBA. Typy procedur.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • Kontynuacja działań zawodoznawczych. Uczeń może spokojnie i bez pośpiechu zastanowić się wspólnie z doradcą zawodowym: kim chciałby być w przyszłości, jaka ścieżkę edukacyjną powinien wybrać, jaki styl pracy najbardziej mu odpowiada, co w przyszłej pracy jest dla niego najważniejsze. Jednym słowem – co powinien zrobić aby kiedyś mógł powiedzieć, że jest zadowolony a może nawet szczęśliwy z powodu wykonywanej pracy.
 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono testy oraz konsultacje zawodoznawcze wśród uczniów klas I Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Przy omawianiu wyników testów wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące oferty edukacyjnej szkół wyższych oraz charakterystyki zawodów.

 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej zgłaszającym się uczniom.
  2. Konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas mające na celu omówienie bieżących problemów wychowawczych.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: „Zasoby przedsiębiorstwa” / „Ressourcen und Mitteln des Unternehmens”, „Biznes plan” / „Businessplan”

  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie zgłębiali przepisy prawne dotyczące planowania działalności gospodarczej i uczyli się sporządzać właściwie biznes plan. Analizowali różne przypadki prawne, zapoznali się z niezbędną dokumentacją oraz wypełniali właściwe formularze i druki, zapoznali się z różnymi przykładami profesjonalnie napisanych biznes planów. Na ostatnich zajęciach prezentowali sporządzone biznes plany, omawiali je i oceniali. Zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zasobów przedsiębiorstwa. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekcjach wykorzystywane były różne metody aktywizujące typu ”projekt”, ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, prezentacja ppt, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, komputera, prezentacji ppt, ilustracji, przygotowanych kserokopii oraz nagrań audio.

  Warsztaty antydyskryminacyjne


  Marzec był to miesiąc, w którym rozstaliśmy się z ostatnimi uczestnikami projektu, dwiema grupami które przeszły cały cykl warsztatowy. W czasie zajęć z grupą odgrywaliśmy scenki dotyczące dyskryminacji ze względu na różne elementy życia: kolor, rasę, religię, niepełnosprawność. Zastosowane metody aktywizacyjne sprawdziły się w pracy w grupie uczniowskiej. Odpowiednio dobrane zadania i działania przyniosły efekty i pozwoliły grupie na otwartość i prawidłowe zrealizowanie powierzonych zadań. Mamy nadzieję, ze nasi maturzyści skorzystali i wiele się nauczyli biorąc udział w warsztatach, a nabyta wiedza będzie procentowała w przyszłym życiu.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Szkicowanie wykresu funkcji liniowej. Własności funkcji liniowej. Równanie prostej na płaszczyźnie.
  • Uczniowie ćwiczą rysowanie funkcji liniowej,nauczyciel przypomina warunek na proste prostopadłe oraz algorytm rozwiązywania zadań typu: wyznacz równanie prostej prostopadłej do danej oraz przechodzącej przez dany punkt. Wyznaczanie równania prostej mając dane dwa punkty. Monotoniczność funkcji liniowej.
  • Współczynnik kierunkowy prostej. Warunek prostopadłości prostych. Układy równań liniowych.
  • Uczniowie wspólnie z nauczycielem przypominali wzór na współczynnik kierunkowy prostej oraz warunek na proste prostopadłe. Po przypomnieniu podstawowych wzorów uczniowie wykonali pozostałe ćwiczenia z powyższych tematów. Przedstawiali wyniki na tablicy i wspólnie wyjaśniali niejasności.
  • Interpretacja geometryczna układu równań liniowych. Układy nierówności liniowych. Funkcja liniowa - zastosowania.
  • Nauczyciel rozwiązuje na tablicy, w celu przypomnienia, układ równań metodą graficzną, następnie uczniowie rozwiązują zadania z ćwiczeń. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, na której znajdują się zadania z treścią, uczniowie rozwiązuja je w grupach a poźniej przedstawiaja i omawiają zadania przy tablicy.
  • Przesunięcie wykresu funkcji kwadratowej o wektor. Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej.
  • Uczniowie pracuja na zajęciach z programem geogebra, nauczyciel przypomina wiadomości z zakresu funkcji kwadratowej, które uczniowie mieli już omawiane ma lekcji. Otrzymują karty pracy, rysują w programie wykresy funkcji i określają jej własności. Uczniowie rozwiązują zadania typu, przedstaw funkcje w postacj kanonicznej, zamień funkcje z postaci kanonicznej na postać ogólną.
  • Równania kwadratowe. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej.
  • Uczniowie wspólnie z nauczycielem powtarzają metody rozwiązywania równań kwadratowych, następnie nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy na których znajduje sie 30 przykładów równań kwadratowych. Rozwiązania trudniejszych przykładów sa prezentowanie przez uczniów na tablicy i omawiane przez nauczyciela.

 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Trójkąt równoboczny, kwadrat, sześciokąt foremny.
  • Twierdzenie Pitagorasa.
  • Okrąg wpisany w trójkąt równoboczny.
  • Okrąg opisany na trójkącie równobocznym.
  • Równania kwadratowe i nierówności kwadratowe.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość nadrobienia zaległości z gimnazjum dotyczących zależności między figurami foremnymi a okręgami. Doskonaliliśmy również umiejętność rozwiązywania równań i nierówności kwadratowych.

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie równań kwadratowych zupełnych i niezupełnych
  • Rozwiązywanie nierówności kwadratowych.
  • Wartość najmniejsza i największa funkcji kwadratowej.
  • Funkcja kwadratowa w zadaniach maturalnych.

  „Ja obywatel świata” – autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Moje plany na przyszłość / W poszukiwaniu pracy/ Oferty pracy/ Masowe media
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • poznawania nowego słownictwa poprzez wyszukiwanie synonimów, antonimów, skojarzeń, podpisywanie piktogramów;
  • opisywania ilustracji z użyciem znanego i nowego słownictwa;
  • odpowiadania na pytania do ilustracji;
  • tworzenia grup wyrazowych na dany temat;
  • opowiadania o swoich planach na przyszłość;
  • opowiadania o możliwościach poszukiwania pracy;
  • sporządzania listu motywacyjnego;
  • wypowiadania się na temat roli masowych mediów w dzisiejszym świecie.
 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego życie rodzinne i towarzyskie - członkowie rodziny; koledzy, przyjaciele; czynności życia codziennego; formy spędzania czasu wolnego; styl życia; konflikty i problemy. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego żywienie - artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie; lokale gastronomiczne; diety. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych)
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego zakupy - rodzaje sklepów; towary; sprzedawanie i kupowanie. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego podróżowanie i turystyka, środki transportu -informacja turystyczna; baza noclegowa; wycieczki; zwiedzanie. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych)
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego usługi - korzystanie z usług; środki płatnicze; banki. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych). Utrwalenie i poszerzenie słownictwa związanego z wiedzą o państwach niemieckojęzycznych. Utrwalenie wiadomości krajo- i kulturoznawczych
 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • ćwiczenia powtórzeniowe ze słownictwa i gramatyki;
  • ćwiczenia rozbudowujące zakres słownictwa uczniów ( tematy z repetytorium maturalnego: At the doctor’s);
  • przykładowe zestawy z matury ustnej;

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło chemiczne

 • Omawiano zagadnienia związane z mechanizmem reakcji chemicznych, przeprowadzano doświadczenia chemiczne, których celem było wykrywanie białek w produktach spożywczych a także badano reakcje węglanu wapnia z kwasami.

 • Koło fizyczne I

 • W marcu skupiliśmy się na doświadczeniach, pokazach, które chcielibyśmy zaproponować na Dniu Eksperymentatora. Przyświecał nam cel: nauka przez zabawę. Uczniowie z dużym zaangażowaniem włączyli się w zajęcia.

 • Koło fizyczne II

 • W marcu zajęcia odbywały się trzykrotnie. Tematem pierwszych zajęć było szeregowe i równoległe łączenie oporów elektrycznych. Wykonaliśmy doświadczenie pokazujące połączenie szeregowe i równoległe oporów, oraz liczylimy zadania z zastosowaniem tych połączeń. Obliczeliśmy opór zastępczy przy połączeniu mieszanym. Na następnych zajęciach liczyliśmy zadania z zastosowaniem poawa Ohma oraz praw Kirchoffa. Rysowaliśmy proste obwody prądowe i obliczaliśmy wielkości natężenia prądu, oporu zastępczego oraz napięcia. Na ostatnich zajęciach przygotowaliśmy i sprawdziliśmy wykonanie doświadczeń, które grupa uczniów pokaże na Dniu Eksperymentatora. Te doświadczenia to:
  • Badanie ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspiespieszonego przy pomocy toru powietrznego, fotokomórek i cyfrowego licznika pomiaru czasu oraz wózka poruszającego się po torze powietrznym.
  • Doświadczenie z wykorzystaniem pompy próżniowej pokazujące zjawiska zachodzące przy zastosowaniu próżni.
  • Pokazanie zjawiska dyfrakcji i interferencji fal przy pomocy wanienki z wodą oraz rzutnika.
  Nastepnie rozwiązywaliśmy zadania z prądu elektrycznego z zastosowaniem pracy i mocy prądu.

 • Koło geograficzne

  • Młodzież biorąca udział w zajęciach koła uczestniczyła w spotkaniu z Fotografikiem przyrody Panem Wojciechem Kowalskim, będącym członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody i Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew. Młodzi geografowie dowiedzieli się jak należy wykonać najlepsze zdjęcie przyrodnicze, gdzie można szkolić swoją pasję fotografowania przyrody, czym jest chirurgia drzewa i co ma ona wspólnego z chirurgią plastyczną dla człowieka? Po tym spotkaniu młodzież obejrzał film popularno – naukowy poświęcony katastrofie atomowej w Czarnobylu i walce przyrody z tą klęską ekologiczną.
  • Członkowie koła tworzyli mapę gospodarczą województwa lubuskiego, z uwzględnieniem obszarów szczególnie cennych ekologicznie i przyrodniczo. W ten sposób uświadamiali sobie dlaczego na jednym terenie przemysł przetwórczy, czy wydobywczy ma szansę przetrwania i powodzenia, a na innym raczej być go nie powinno. Uczniowie brali udział w pomiarach właściwości fizycznych wód i gruntu.
  • Uczestnicy zajęć rozwiązywali testy z geografii ekonomicznej i społecznej. Następnie brali udział w wycieczce przedmiotowej, w trakcie której dokonywali pomiarów właściwości fizycznych wody i gruntu na osi rzeki Odry.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • W miesiącu marcu zrealizowano zagadnienia kalkulacji i wyniku finansowego. Są to już końcowe działania każdej jednostki gospodarczej, które wymagają systematycznej ewidencji operacji bilansowych i wynikowych. Aby przedstawić uczniom najbardziej realną sytuację przed sporządzeniem kalkulacji i wyniku finansowego wykorzystano zadanie niskosymulowane w firmie Niteczka, gdzie na podstawie sald i stanów poszczególnych kont należało sporządzić wynik finansowy za 2013 r.

 • Technik elektryk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Analiza zadań części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz analiza zadań części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wykorzystaniem symulacji komputerowych, arkuszy egzaminacyjnych i ćwiczeń laboratoryjnych.
  • Konstruowanie zadań egzaminacyjnych-część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  • Analiza części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
  • Podział projektu na części składowe.
  • Omówienie znaczenia poszczególnych etapów części praktycznej egzaminu i analiza ich realizacji.
  • Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu podstaw elektrotechniki.
  • Rozwiązywanie zadań testowych z podstaw elektrotechniki i elektroniki.
 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie teoretycznego egzaminu zawodowego – czerwiec 2007 r. wersja X
  • Rozwiązywanie teoretycznego egzaminu zawodowego – czerwiec 2008 r. wersja Y
  Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się i ukończyli samodzielnie zadania teoretyczne (testy egzaminacyjne), które umożliwią im późniejsze wykonanie zadania egzaminacyjnego.
  Metoda aktywizująca, ćwiczeń praktycznych oraz symulacji uszkodzenia systemu operacyjnego powoduje utrwalenie czynności oraz ich kolejności podczas pracy przy zadaniu egzaminacyjnym oraz przy rzeczywistej usterce. Słuchacze systematyzują swoją wiedzę i popełniają mniej błędów niż na pierwszych spotkaniach.
 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach w marcu uczniowie poszerzali wiedzę na temat programowania sterowników PLC, programowali sterowniki PLC językiem programowania LD, FBD, IL oraz ST. Poznali różne sposoby i metody programowania sterowników oraz z wykorzystaniem oprogramowania do wizualizacji procesów produkcyjnych zasymulowali prace napędu elektropneumatycznego.

 • Technik teleinformatyk

 • Praktyczne rozwiązywanie przypadku 2006-2010.

  WYCIECZKA DO WARSZAWY


  W dniach 21-23 marca 2014r. odbyła się wycieczka edukacyjno-techniczna do Warszawy dla uczniów biorących udział w praktyk zawodowych - uczestników projektu „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W programie wycieczki była 4-godzinna wizyta w Centrum Nauki Kopernik, zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem (trasa obejmowała Plac Zamkowy, Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Plac Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza (zmiana warty), Plac Teatralny, Ogród Saski oraz Łazienki Królewskie), zwiedzanie Stadionu Narodowego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Mam nadzieję, że wycieczka dostarczyła uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z wyprawy do stolicy w galerii pn. „Wycieczka do Warszawy 2014”.

  LUTY 2014


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Projektowanie AutoCad
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Stosowanie „punkt widzenia”, kompas oraz kierunki predefiniowalne.
  • Widoki dynamiczny i perspektywę.
  • Stosowanie planu czyli widok z góry.
  • Tworzenie brył prostych : kula, klin, stożek, walec, torus.
  Na zajęciach uczniowie zapoznali się z zasadami tworzenia rysunku trójwymiarowego i oglądania go w przestrzeni trójwymiarowej poprzez zastosowanie różnych narzędzi. Wykonali szereg ćwiczeń, dzięki którym nabyli sprawności w poruszaniu się w przestrzeni i operowaniu płaszczyznami skierowanymi pod rożnym kątem. Budowali również modele złożone z brył ustawionych jedna na drugiej doskonaląc w ten sposób technikę poruszania się po płaszczyźnie Z.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Wizualizacje w programie Sketchup.
  W miesiącu lutym spotkaliśmy się tylko raz. Kontynuujemy dalej pracę z programem Sketchup. Poznajemy coraz to bardziej zaawansowane funkcje tego programu i staramy się je wykorzystywać.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Stworzenie pliku index.php który jest trzonem każdej strony generowanej przez Joomla.
  • Zapoznanie z kodem strony HTML oraz treścią witryny, kodzie PHP.
 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Tworzenie i wykorzystywanie procedur składowych.
  • Pobieranie i modyfikowanie danych.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • Dzięki analizie profilu zawodowego uczniowie zyskują wiedzę na temat:
  • Swoich cech osobowościowych, w tym temperamentu.
  • Zawodów, w których najpełniej realizują swoje potrzeby i rozwijają posiadany potencjał.
  • Działań rozwojowych, które powinni podjąć by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono testy oraz konsultacje zawodoznawcze wśród uczniów klas I Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji oraz testów z programu Indywidualny projekt kariery. Przy omawianiu wyników testów wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące oferty edukacyjnej szkół wyższych oraz charakterystyki zawodów.

 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej zgłaszającym się uczniom.
  2. Konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas mające na celu omówienie bieżących problemów wychowawczych.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: „Rodzaje dokumentow niezbędnych przy uruchomieniu działalności gospodarczej” / „Unterlagen bei der Firmengründung”, „Koncesjonowanie działalności gospodarczej”/”Konzessionen bei der Wirtschaftstätigkeit”.

  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie zgłębiali przepisy prawne dotyczące otwarcia własnej firmy, zapoznali się z procedurą otwarcia własnej firmy w Polsce i Niemczech oraz zapoznali się z rodzajami dokumentów niezbędnych przy uruchomieniu działalności gospodarczej. Analizowali różne przypadki prawne założenia firmy, zapoznali się z niezbędną dokumentacją oraz wypełniali właściwe formularze i druki. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”projekt”, ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, prezentacja ppt, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, komputera, prezentacji ppt, ilustracji oraz nagrań audio.

  Warsztaty antydyskryminacyjne


  Zajęcia prowadzone w lutym skupiły się na dyskryminacji ze względu na różne elementy życia: kolor, rasę, religię, niepełnosprawność. Wywołało to wielkie emocje w uczestnikach, którzy doskonale odegrali swoje role. Zastosowane metody aktywizacyjne sprawdziły się w pracy w grupie uczniowskiej. Mamy nadzieję, ze nasi maturzyści skorzystali i wiele się nauczyli.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Szkicowanie wykresu funkcji. Monotoniczność funkcji. Odczytywanie własności funkcji z wykresu.
  • Uczniowie otrzymali karty pracy na których były narysowane wykresy funkcji i na ich podstawie musięli odczytać np. dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, określić przedziały monotoniczności funkcji itp.
  • Powtórzenie wiadomości z zakresu funkcji liniowej.Wektory w układzie współrzędnych. Przesuwanie wykresu funkcji o wektor. Przekształcanie wykresu przez symetrię.
  • Uczniowie wspólnie z nauczycielem przypominali wiadomości dotyczące wektorów, wyznaczanie współrzędnych wektora mając dane dwa punkty w układzie współrzędnych. Po przypomnieniu podstawowych wiadomości uczniowie wykonali pozostałe ćwiczenia z powyższych tematów. Przedstawiali wyniki na tablicy i wspólnie wyjaśniali niejasności.

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Funkcja kwadratowa- postać ogólna.
  • Rysowanie paraboli z postaci ogólnej.
  • Funkcja kwadratowa- postać kanoniczna.
  • Rysowanie paraboli z postaci kanonicznej.

  „Ja obywatel świata” – autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Zdrowie, Zdrowy tryb życia
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • poznawania nowego słownictwa poprzez wyszukiwanie synonimów, antonimów, skojarzeń, podpisywanie piktogramów, dopasowanie wyrazów do definicji;
  • opisywania ilustracji z użyciem znanego i nowego słownictwa;
  • odpowiadania na pytania do ilustracji;
  • tworzenia grup wyrazowych na dany temat;
  • uzupełniania tekstu z lukami podanym słownictwem; - opowiadania o zdrowym trybie życia, formach dbania o zdrowie, zachowaniach szkodzących zdrowiu;
  • zapytania o samopoczucie innych oraz opowiadania o własnym samopoczuciu;
  • prowadzenia dialogu u lekarza z opisem dolegliwości;
  • opowiadania o stosowanych metodach leczenia.
 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego życie rodzinne i towarzyskie - święta i uroczystości. Poszerzenie wiadomości o krajach niemieckiego obszaru językowego (zwyczaje świąteczne, uroczystości obchodzone w Niemczech). Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego szkoła. Poszerzenie wiadomości o krajach niemieckiego obszaru językowego (system szkolnictwa, oceny). Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).
 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • ćwiczenia powtórzeniowe z czasu Past Simple;
  • ćwiczenia rozbudowujące zakres słownictwa uczniów ( tematy z repetytorium maturalnego: School/ health);

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło chemiczne

 • Omawiano zagadnienia związane z reakcjami homo i heterogenicznymi, co to jest pasywność substancji, reakcje różnego rzędu ( kinetyczne dla reakcji różnego rzędu).

 • Koło fizyczne I

 • Luty to kontynuacja naszej pracy z arkuszami maturalnymi z fizyki i astronomii tym razem na poziomie rozszerzonym. Tego typu arkusz wymaga od uczniów umiejętności analizowania, interpretowania zjawisk. Można było zauważyć duże chęci i zaangażowanie uczniów przy rozwiązywaniu tego typu zadań.

 • Koło fizyczne II

 • Tematem pierwszych zajęć w lutym był ruch cząstek w polu elektrostatycznym oraz kondensatory. Na zajęciach obliczaliśmy zadania z wykorzystaniem zjawisk związanych z ruchem cząstek naładowanych w polu ekektrostatycznym. Obliczaliśmy też zadania z łączenia szeregowego i równoległego kondensatorów. Na drugich zajęciach przypomnieliśmy podstawowe pojęcia i zalężności związane z prądem elektrycznym. Wykonaliśmy kilka doświadczeń z łączenia prostych obwodów prądu elektrycznego. Następnie obliczaliśmy zadania z prądu elektrycznego.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach w miesiącu lutym zrealizowano zagadnienia przychodów. Uczniowie mieli za zadanie przyporządkować przychody do jednostek i je sklasyfikować w postaci krzyżówki. Ewidencja przychodów odbyła się na podstawie firmy WIKA, gdzie za pomocą metody projektów uczniowie opracowywali projekt i wykonanie prac dotyczących kalkulowania kosztów produkcji, określania wysokości przychodów firmy, obliczali jej dochód i sporządzali rachunek zysków i strat.

 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach w lutym uczniowie kontynuowali zajęcia dotyczące programowania sterowników PLC. Poznali zagadnienia dotyczące funkcji i bloków funkcyjnych, poznali zasady programowania i wykorzystania funkcji w układach sterowania. Podczas zajęć wykonywali ćwiczenia w zakresie:
  • wykorzystania funkcji matematycznych: dodawania, odejmowania dzielenia i mnożenia;
  • obliczeń na liczbach binarnych;

 • Technik teleinformatyk

 • Wskazania dla użytkownika systemu komputerowego po diagnozie i usunięciu wad.

  KOMUNIKAT - DZIEŃ EKSPERYMENTATORA


  Dzień Eksperymentatora to impreza popularno-naukowa organizowana przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli w dniu 26 kwietnia 2014 roku (sobota), współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z projektu ”Wiedza z ”Elektryka” – mój sukces zawodowy”.


  Cele

  Ma to być święto nauki organizowane w formule szeroko dostępnego festynu rodzinnego, popularyzujące naukę, rozbudzające ciekawość wiedzy, tworzące możliwość bezpośredniego kontaktu z nauką. Impreza jest skierowana do szerokiej grupy odbiorców – od dzieci poprzez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do starszych mieszkańców naszego miasta i regionu. Towarzyszyć jej będą przedsięwzięcia kulturalne (m.in.koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej). Do uczestnictwa zapraszamy wyższe uczelnie, szkoły partnerskie z Niemiec oraz firmy i producentów wyrobów z zastosowaniem wysokiej technologii.


  Organizatorzy liczą na powszechność udziału Nowosolan, promocję nauki w naszej placówce, a także uczestnictwo mieszkańców regionu w naszym święcie nauki. Do współorganizacji Dna zapraszamy redakcje lokalnych mediów. Doświadczenia, eksperymenty i pokazy będą prowadzone przez uczniów, nauczycieli i naukowców, którzy wezmą udział w naszych Dniach Eksperymentatora.


  W programie

  Wszystkie pokazy i wykłady w ramach Dni Eksperymentatora odbędą się w salach CKZiU „Elektryk” przy ul. Witosa 25 i 27. Dla pokazów i demonstracji zjawisk prowadzący zajęcia przygotowują specjalne stoiska w Sali konferencyjnej, salach lekcyjnych i na parkingu. Wykłady, pokazy i eksperymenty będą powtarzane w zależności od zainteresowania odwiedzających.


  Organizatorzy planują również zadbanie o najmłodszych, dla których wolontariusze – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Włodzimierza Krukowskiego i Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego (wg zgłoszeń indywidualnych) przygotują specjalny blok imprez z doświadczeniami i konkursami.


  Planowany jest również szereg atrakcji nie związanych bezpośrednio z nauką i działalnością eksperymentatorską, m.in. pokazy straży pożarnej (wraz z wozem strażackim), stanowisko fizykoterapii, czy ambulansu, w którym będzie można oddać honorowo krew, zbadać ciśnienie, wykonać badania krwi i USG.


  Pojawia się zatem wyjątkowa okazja, by nowosolska nauka stała się bardziej znana lokalnej społeczności. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą w interesujący sposób spędzić sobotę, a jednocześnie pogłębić swoją wiedzę, do wzięcia udziału w tym święcie nauki.


  Ponieważ formuła Dni Eksperymentatora nie jest jeszcze zamknięta wszystkie pomysły na ten dzień są przyjmowane do dnia 13 marca 2014 roku przez Włodzimierza Nowickiego.
  W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z dyrektorem Centrum – Grzegorzem Königsbergiem tel. 68 475 55 55 lub wicedyrektorem Włodzimierzem Nowickim, tel. 68 475 55 50 lub mailowo elektryk1@op.pl.


  KOMUNIKAT - WYCIECZKA DO WARSZAWY


  Koordynator projektu „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy” informuje, że w terminie 21-23.03.2014r. zostanie zorganizowany wyjazd do Warszawy dla uczestników projektu. Pierwszeństwo w udziale w wyjeździe mają uczestnicy zadania 9 – Praktyki zawodowe (technik ekonomista, technik elektryk, technik mechatronik) przeprowadzone w polskich zakładach pracy. W programie wyjazdu m.in. Centrum Nauki Kopernik, zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem, Muzeum Powstania Warszawskiego. Wyjazd jest bezpłatny. Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegóły dotyczące wyjazdu można uzyskać w Biurze Projektu (sala nr 4, budynek A). Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 20 lutego 2014 roku.

  STYCZEŃ 2014


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Ćwiczenie konfiguracji różnych protokołów routingu.
  • Doskonalenie umiejętności testowania połaczeń sieciowych.
  • Testowanie konfiguracji interfejsów sieciowych.

 • Projektowanie AutoCad
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Tworzenie brył prostych : kula, klin, stożek, walec, torus
  • Widoki dynamiczny i perspektywę w bryłach
  • Stosowanie planu czyli widok z góry przy oblądaniu brył4.
  Na zajęciach uczniowie zapoznali się z zasadami tworzenia rysunku trójwymiarowego bryłowego i oglądania go w przestrzeni trójwymiarowej poprzez zastosowanie różnych narzędzi. Wykonali szereg ćwiczeń, dzięki którym nabyli sprawności w poruszaniu się w przestrzeni i operowaniu płaszczyznami skierowanymi pod rożnym kątem. Budowali również modele złożone z brył ustawionych jedna na drugiej doskonaląc w ten sposób technikę poruszania się po płaszczyźnie Z.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Wizualizacje w programie Sketchup
  W miesiącu styczniu zabraliśmy się do pracy w programie Sketchup. Będziemy tworzyć liczne wizualizacje odzwierciedlające otaczająca nas rzeczywistość.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Uczniowie zostali zapoznani z szablonami oraz drobnymi modyfikcjami. Omówione zostały szablony i warunki jakie należy spełnić aby importować, exportować szablon.

 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Źródła ODBC i ich zastosowanie.
  • Generowanie indeksów.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • Usługi doradcze zostały przeprowadzone w sposób adekwatny do potrzeb uczniów. Uczniowie oczekują głównie pomocy w określeniu ich predyspozycji, co jest możliwe dzięki użyciu testów zainteresowań, temperamentu, czy osobowości. Dzięki niektórym narzędziom można określić najbardziej odpowiednie dla danego ucznia środowisko pracy (np. artystyczne, administracyjne, biznesowe czy społeczne) wraz z pulą konkretnych zawodów.

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono testy oraz konsultacje zawodoznawcze wśród uczniów klas I Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wstępna Orientacja Zawodowa oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Przy omawianiu wyników testów wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące oferty edukacyjnej szkół wyższych oraz charakterystyki zawodów.

 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej zgłaszającym się uczniom.
  2. Konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas mające na celu omówienie bieżących problemów wychowawczych.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: „Procedura zakładania działalności gospodarczej”/”Verfahren der Firmengründung”, „Przepisy prawne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej” / „Rechtsvorschriften bei der Firmengründung und Firmenführung”, „Legalizacja działalności gospodarczej” / „Legalisierung und Beglaubigung der Wirtschaftstätigkeit”, „Rodzaje dokumentow niezbędnych przy uruchomieniu działalności gospodarczej” / „Unterlagen bei der Firmengründung”

  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie zgłębiali przepisy prawne dotyczące koncesjonowania działalności gospodarczej. Analizowali różne przypadki prawne, zapoznali się z niezbędną dokumentacją oraz wypełniali właściwe formularze i druki. Zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zasobów przedsiębiorstwa. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”projekt”, ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, prezentacja ppt, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, komputera, prezentacji ppt, ilustracji, przygotowanych kserokopii oraz nagrań audio.

  Warsztaty antydyskryminacyjne


  W styczniu było nam bardzo smutno ponieważ był to miesiąc, w którym rozstaliśmy się z kolejną grupą, która przeszła cały cykl kształcenia w trakcie warsztatów antydyskryminacyjnych. W czasie zajęć z grupą odgrywaliśmy scenki dotyczące dyskryminacji ze względu na różne elementy życia: kolor, rasę, religię, niepełnosprawność. Zastosowane metody aktywizacyjne sprawdziły się w pracy w grupie uczniowskiej. Odpowiednio dobrane zadania i działania przyniosły efekty i pozwoliły grupie na otwartość i prawidłowe zrealizowanie powierzonych zadań. Mamy nadzieję, ze nasi maturzyści skorzystali i wiele się nauczyli biorąc udział w warsztatach.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Interpretacja geometryczna układu równań liniowych. Funkcja liniowa - rozwiązywanie zadań tekstowych.
  • Uczniowie rozwiązywali układy równań liniowych nową metoda (graficznie), otrzymane rozwiązania sprawdzali jedną z poznanych wcześniej metod (podstawiania lub przeciwnych współczynników). Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem podstawowych własności funkcji liniowej.
  • Powtórzenie wiadomości z zakresu funkcji liniowej.
  • Uczniowie rozwiązują przygotowane przez nauczyciela zadania z zakresu funkcji liniowej.
  • Dziedzina i miejsca zerowe funkcji. Szkicowanie wykresu funkcji.
  • Uczniowie ćwiczyli wyznaczanie dziedziny funkcji oraz jej miejsc zerowych. Odczytywali z przygotowanych przez nauczyciela wykresów funkcji miejsca zerowe.

 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Układy równań-metoda przeciwnych współczynników.
  • Dziedzina i miejsca zerowe funkcji.
  • Przedziały monotoniczności funkcji.
  • Własności funkcji wynikające z wykresu.
  • Przesuwanie wykresu funkcji względem osi OX i OY.
  Umiejętność rozwiązywania układów równań jest niezbędna przy rozwiązywaniu wielu problemów, szczególnie w zadaniach tekstowych. Dlatego raz jeszcze omówiliśmy metodę przeciwnych współczynników rozwiązywania układów równań. Sporo czasu poświęciliśmy na omawianie własności funkcji, uczniowie spotkają na lekcjach matematyki w starszych klasach funkcje potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne, kwadratowe, wielomianowe wymierne i inne. Będą wtedy na podstawie m.in. zajęć z projektu omawiać własności tych funkcji.

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Przekształcenia wykresów funkcji.
  • Przesunięcie funkcji o wektor (obliczenia i rysowanie przekształceń).
  • Przekształcenia wykresów funkcji.
  • Odbijanie wykresów funkcji względem osi symetrii.
  • Przekształcenia wykresów funkcji – audycja dydaktyczna.
  • Przekształcenia wykresów funkcji – składanie przekształceń.
  • Funkcja i jej własności w zadaniach maturalnych

  "Ja obywatel świata"- autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Moje plany na przyszłość / W poszukiwaniu pracy/ Oferty pracy/ Masowe media
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • poznawania nowego słownictwa poprzez wyszukiwanie synonimów, antonimów, skojarzeń, podpisywanie piktogramów;
  • opisywania ilustracji z użyciem znanego i nowego słownictwa;
  • odpowiadania na pytania do ilustracji;
  • tworzenia grup wyrazowych na dany temat;
  • opowiadania o swoich planach na przyszłość;
  • opowiadania o możliwościach poszukiwania pracy;
  • sporządzania listu motywacyjnego;
  • wypowiadania się na temat roli masowych mediów w dzisiejszym świecie.

 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego zakupy i usługi - rodzaje sklepów; towary; sprzedawanie i kupowanie; korzystanie z usług; środki płatnicze.
  • Ćwiczenie umiejętności stosowania określeń miary i wagi, podawania cen, liczebników ułamkowych, czasownika lassen.
  • Rozwijanie kompetencji językowych
 • Koło Młodych Poliglotów – język angielski

 • W styczniu na zajęciach podejmowane były zagadnienia z zakresu skutecznej reklamy na portalach społecznościowych, technik skutecznej perswazji i kreowania wizerunku marki w Internecie.

 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego;
  • rozwijanie strategii maturalnych z matury pisemnej ( wyszukiwanie informacji w tekście);
  • rozwijanie słownictwa uczniów (czasowniki związane z pieniędzmi, np. sprzedawać, pożyczać, itp.);
  • odpowiadanie na pytania na podstawie tekstu;
  • powtórzenie wiadomości z czasów Past Simple;
  • rozwijanie strategii maturalnych z matury ustnej (opisywanie ilustracji, rozmówki maturalne).

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło chemiczne

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • uczniowie obejrzeli film pt "Odkrycia wszech czasów z chemii";
  • dyskutowano jakie znaczenie odkrycia miały i maja na dzisiejszą cywilizację
  • poruszano tematy związane z kryształami: struktura kryształów, typy kryształów, polimorfia i alotropia, izomeria i izotypia , kryształ rzeczywisty, układy krysttalograficzne;
  • reakcje chemiczne - przeanalizowano co to są: substraty, produkty pośrednie.
 • Koło fizyczne I

 • Wykonywanie doświadczeń, ćwiczeń, eksperymentów – analiza i dyskusja wyników. W marcu skupiliśmy się na doświadczeniach, pokazach, które chcielibyśmy zaproponować na Dniu Eksperymentatora. Przyświecał nam cel: nauka przez zabawę. Uczniowie z dużym zaangażowaniem włączyli się w zajęcia.

 • Koło fizyczne II

 • W styczniu zajęcia odbyły się trzy razy. Na pierwszych zajęciach omawialiśmy ruch drgający. Przypomnieliśmy wiadomości z ruchu drgającego oraz wielkości charakteryzujące i opisujące ten ruch. Omówiliśmy wahała matematyczne i harmoniczne, przypomnieliśmy od czego zależy okres drgań tych wahadeł. Następnie wykonaliśmy doświadczenie polegające na wyznaczeniu przyspieszenia ziemskiego przy pomocywahadła matematycznego. Obliczaliśmy zadania z zastosowaniem wahadeł. Tematem następnych zajęć były oddziaływania ciał naelektryzowanych oraz prawo Coulomba. Wykonaliśmy doświadczenia pokazujące oddziaływanie ciał naelektryzowanych, a nastepnie gdzie gromadzi się ładunek w przewodniku i jak rozkłada się ładunek na powierzchni przewodnika. Rozwiązywaliśmy zadania z wykorzystaniem prawa Coulomba, obliczaliśmy natężenie pola oraz pracę w polu elektrostatycznym. Następne zajęcia były kontynuacją poprzednich zajęć. Obliczaliśmy zadania z ruchu ładunku w polu elektrostatycznym. przypomnieliśmy wiadomości z pojemności elektrycznej i łączenia kondensatorów. Wykorzystaliśmy te wiadomości do obliczania zadań.

 • Koło geograficzne

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Realizacji zajęć teoretycznych w klasie. Tematem tych zajęć było obliczanie współrzędnych geograficznych wybranych miejsc/punktów na świecie. Wytłumaczenie pojęcia długość i szerokość geograficznej, czas słoneczny, miejscowy, urzędowy, strefy czasowe.
  • Wyjście w teren, w trakcie którego uczniowie zapoznali się z metodą wyznaczania azymutu, i tworzenia map terenowych.
  • Projekcja filmu popularno – naukowego z serii BBC, pt.: „Człowiek zdobywcą kosmosu”.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • W miesiącu marcu na zajęciach pn Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zwodowych – technik ekonomista zrealizowano zagadnienia kalkulacji i wyniku finansowego. Są to już końcowe działania każdej jednostki gospodarczej, które wymagają systematycznej ewidencji operacji bilansowych i wynikowych. Aby przedstawić uczniom najbardziej realną sytuację przed sporządzeniem kalkulacji i wyniku finansowego wykorzystano zadanie niskosymulowane w firmie Niteczka, gdzie na podstawie sald i stanów poszczególnych kont należało sporządzić wynik finansowy za 2013 r.

 • Technik elektryk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Analiza zadań części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz analiza zadań części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wykorzystaniem symulacji komputerowych, arkuszy egzaminacyjnych i ćwiczeń laboratoryjnych.
  • Konstruowanie zadań egzaminacyjnych-część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  • Analiza części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
  • Podział projektu na części składowe.
  • Omówienie znaczenia poszczególnych etapów części praktycznej egzaminu i analiza ich realizacji.
  • Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu podstaw elektrotechniki.
  • Rozwiązywanie zadań testowych z podstaw elektrotechniki i elektroniki.

 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie praktycznego egzaminu zawodowego – czerwiec 2012 r. zad. 2 na spreparowany systemie operacyjnym.
  Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się i ukończyli samodzielnie zadanie praktyczne na spreparowanych systemach, które umożliwią im późniejsze wykonanie zadania egzaminacyjnego.
  Metoda aktywizująca, ćwiczeń praktycznych oraz symulacji uszkodzenia systemu operacyjnego powoduje utrwalenie czynności oraz ich kolejności podczas pracy przy zadaniu egzaminacyjnym oraz przy rzeczywistej usterce.

 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach w marcu uczniowie poszerzali wiedzę na temat programowania sterowników PLC, programowali sterowniki PLC językiem programowania LD, FBD, IL oraz ST. Poznali różne sposoby i metody programowania sterowników oraz z wykorzystaniem oprogramowania do wizualizacji procesów produkcyjnych zasymulowali prace napędu elektropneumatycznego.

 • Technik teleinformatyk

 • Praktyczne rozwiązywanie przypadku 2006-2010

  GRUDZIEŃ 2013


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Opisywanie funkcji protokołu RIPv1 i RIPv2.
  • Konfigurowanie routingu statycznego i dynamicznego.
  • Kontrolowanie błędów ustawień routingu.

 • Projektowanie AutoCad
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Stosowanie „punkt widzenia”, kompas oraz kierunki predefiniowalne.
  • Widok dynamiczny i perspektywa.
  • Stosowanie planu czyli widok z góry.
  • Tworzenie brył prostych : kula, klin, stożek, walec, torus.
  Na zajęciach uczniowie zapoznali się z zasadami tworzenia rysunku trójwymiarowego i oglądania go w przestrzeni trójwymiarowej poprzez zastosowanie różnych narzędzi. Wykonali szereg ćwiczeń, dzięki którym nabyli sprawności w poruszaniu się w przestrzeni i operowaniu płaszczyznami skierowanymi pod rożnym kątem. Budowali również modele złożone z brył ustawionych jedna na drugiej doskonaląc w ten sposób technikę poruszania się po płaszczyźnie Z.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Wprowadzenie do środowiska 3d.
  2. Tworzenie obiektów 3d.
  W miesiącu grudniu zabraliśmy się do pracy w programie Bender. Tworzymy obkuty 3d i poznajemy środowisko Bendera. Efektem naszej pracy będą liczna animacje wykonane w programie. Mimo tego, że program jest dość skomplikowany to powoli poznajemy jego poszczególne opcje i możliwości.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Uczniowie zostali zapoznani z instalacją i konfiguracją serwera WWW Apacze z php i MySql. Uczniowie stworzyli serwery wirtualne a następnie zmodyfikowali konfigurację serwera DNS.

 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zarządzanie bazami danych.
  • Tworzenie kopii zapasowych. Odtwarzanie danych.
  • Zabezpieczanie serwera. Konta i role użytkowników.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • Bez doradztwa zawodowego uczniowie klas maturalnych, i nie tylko będą podejmowali ważne życiowe decyzje w ciemno, na podstawie stereotypów utwierdzanych w mediach. Jeżeli uczniowie i uczennice uczestniczą w naszych zajęciach otrzymują informacje o swoich preferencjach zawodowych ułatwiających przyszłe wybory kariery zawodowej.

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono konsultacje zawodoznawcze wśród uczniów klas I Technikum. Uczniowie po przeprowadzeniu zawodoznawczych testów komputerowych korzystali z indywidualnych konsultacji, w czasie których omawiane były ich wyniki. Podczas konsultacji wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące oferty edukacyjnej szkół wyższych oraz charakterystyki zawodów.

 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej zgłaszającym się uczniom oraz rodzicom.
  2. Konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas mające na celu omówienie bieżących problemów wychowawczych.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: Projekt „Zakładam własną firmę”/ Projekt „Ich gründe eigene Firma” i „Procedura zakładania działalności gospodarczej”/”Verfahren der Firmengründung”.

  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie opracowali projekty dotyczące otwarcia własnej firmy. W ramach projektu uczniowie mieli przedstawić pomysł na otwarcie własnej firmy, scharakteryzować branżę, w której chcieliby działać, dokonać analizy finansowej i marketingowej (analiza SWOT), przedstawić procedury uruchomienia własnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem instytucji i formularzy niezbędnych do otwarcia firmy. W ostatnim etapie uczniowie musieli zaprezentować projekt na forum grupy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej POWERPOINT. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”projekt”, ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, prezentacja ppt, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, komputera, prezentacji ppt i ilustracji.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Równanie prostej na płaszczyźnie. Współczynnik kierunkowy prostej.
  • Uczniowie wyznaczali równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty. Ćwiczyli zamiane postaci ogólnej funkcji liniowej na postać kierunkową. Uczniowie rysowali wykres funkcji liniowej oraz wyznaczali współczynnik kierunkowy prostej korzystając ze wzoru.
  • Proste równoległe i proste prostopadłe. Układy równań liniowych.
  • Uczniowie wyznaczają proste równolegle i proste prostopadłe korzystając z odpowiednich warunków. Przypomnienie algorytmu rozwiązywania układów równań liniowych - metoda podstawiania i przeciwnych współczynników.
  • Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą podstawiania i przeciwnych współczynników. Powtórzenie wiadomości o działaniach na przedziałach i zbiorach. Wartość bezwzględna.
  • Uczniowie ćwiczyli rozwiązywanie układów równań liniowych. Przypomnienie wiadomości z działu Język matematyki - uczniowie otrzymali karty pracy i rozwiązywali w grupach dwuosobowych zadania.

 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Proste prostopadłe i proste równoległe.
  • Układy równań – metoda podstawiania.
  • Układy równań- metoda przeciwnych współczynników.
  • Usuwanie niewymierności z mianownika.
  • Zadania tekstowe.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania zaległości z programu nauczania gimnazjum dotyczącego rozwiązywania układów równań metodą podstawiania i metodą przeciwnych współczynników i wykorzystania układów równań do rozwiązywania zadań tekstowych. Usuwania niewymierności z mianownika ułamka.

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Równania i nierówności liniowe- ćwiczenia ze zbioru.
  • Układy równań liniowych.
  • Funkcja liniowa w zadaniach różnych ( w tym w zadaniach z treścią)
  • Rozwiązywanie testów- praca indywidualna.
  • Odczytywanie własności funkcji z wykresu- audycja dydaktyczna.

  "Ja obywatel świata"- autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Szkoła, Wynalazki i Odkrycia, Pogoda, Ochrona Środowiska
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • poznawania nowego słownictwa poprzez wyszukiwanie synonimów, antonimów, skojarzeń, podpisywanie piktogramów, dopasowanie wyrazów do definicji;
  • opisywania ilustracji z użyciem znanego i nowego słownictwa;
  • odpowiadania na pytania do ilustracji;;
  • tworzenia grup wyrazowych na dany temat;
  • zaznaczania prawidłowych informacji po wysłuchaniu tekst z płyty;
  • uzupełniania tekstu z lukami podanym słownictwem;
  • przeprowadzenia rozmowy o systemie szkolnictwa w Polsce i Niemczech;
  • opowiadania o udziale w zajęciach pozalekcyjnych, kursach językowych oraz płynących z tego korzyściach;
  • nazywania wynalazków i odkryć mających wpływ na rozwój ludzkości;
  • nazwania i uzasadnienia najważniejszego naszym zdaniem wynalazku;
  • nazywania oprzyrządowania komputera oraz jego zastosowania;
  • opisywania pogody oraz rozumienia prognoz pogody;
  • wypowiedzi na temat sposobów ochrony środowiska;

 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego człowiek - dane personalne; wygląd zewnętrzny; cechy charakteru; uczucia i emocje; zainteresowania oraz życie rodzinne i towarzyskie - członkowie rodziny; koledzy, przyjaciele; czynności życia codziennego; formy spędzania czasu wolnego; święta i uroczystości. Ćwiczenie umiejętności odmiany przymiotników. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej).
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego sport - dyscypliny sportu; sprzęt sportowy; imprezy sportowe; sport wyczynowy. Ćwiczenie umiejętności stosowania stopniowania przymiotników i zdań porównawczych. Rozwijanie kompetencji językowych.
 • Koło Młodych Poliglotów – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zakup przestrzeni reklamowej w mediach.
  • Proces produkcji reklamowej.
  • Metody badań rynku reklamy.
 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwijanie strategii maturalnych z matury pisemnej ( wyszukiwanie informacji w tekście).
  • Odpowiadanie na pytania na podstawie tekstu.
  • Powtórzenie wiadomości z czasów Past Simple oraz Present Simple (budowa pytań i zdań twierdzących)

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło chemiczne

 • Wyszukiwano w internecie informacji na temat ciekawych doświadczeń chemicznych, które można wykonać w domu, omawiano historie odkryć budowy atomów oraz najnowsza wiedzę z tym związaną. Obejrzano film o budowie wszechświata i rozprzestrzenianiu się pierwiastków we wszechświecie, na ostatnich zajęciach pracowano z programem komputerowym isis Draw do rysowania struktur związków chemicznych oraz tworzenia modeli 3d.

 • Koło fizyczne I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Fale elektromagnetyczne i optyka.
  • Fizyka współczesna.
  • Gazy, ciecze, ciała stałe.
  • Zasady termodynamiki
  • Praca z arkuszem maturalnym na poziomie podstawowym.
  Nasze podejście do omawianych zagadnień cały czas takie same, patrzymy na temat "całościowo" - w formie zestawień, porównań i analogii. Tak by jak najlepiej przygotować się do matury. Zaczęliśmy rozwiązywać arkusze maturalne. To nasz sprawdzian posiadanej wiedzy i umiejętności.

 • Koło fizyczne II

 • Tematem pierwszych zajęć w grudniu było ciepło oraz przemiany gazowe. Na początku przypomnieliśmy wiadomości o cieple oraz związaną z tym tematem pierwszą zasadę termodynamiki. Potem kolejno omówiliśmy przemiany gazowe. w dalszej kolejności rozwiązywaliśmy zadania z termodynamiki z zastosowaniem przemian gazowych. Na nastęnych zajęciach omawialiśmy procesy termodynamiczne. Omówiliśmy zasadę działania silników cieplnych na przykładzie modeli silników spalinowych. Przypomnieliśmy zmiany stanu skupienia ciał oraz liczyliśmy zadania z bilansu cieplnego z zastosowaniem zmian stanu skupienia. Zastosowane na zajęciach metody to metoda praktyczna z pokazem oraz ćwiczenia przedmiotowe.

 • Koło geograficzne

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Praca z rocznikiem statystycznym, służąca do przestrzennego przedstawienia problemów jakie dotykają współczesnego Europejczyka – choroby (cukrzyca, miażdżyca, alzheimer, parkinson), nadużywanie i uzależnienie się od używek (tytoń, alkohol, narkotyki, hazard), przestępczość zorganizowana i jej wpływ na życie ustrój np. systemów bankowych w państwach rozwijających się.
  • Praca ze zbiorem testów dotyczącym rolnictwa i usług.
  • Projekcja filmu pt.: „Podróż na Księżyc z NASA”. Film ten przedstawia starania człowieka na drodze ku zdobyciu srebrnego globu (wyścig kosmiczny super mocarstw USA i ZSRR), oraz dzisiejszych liderów w opanowaniu chociażby części tajemnic największego naturalnego satelity ziemskiego, którego próbują podbić Chińczycy.
  • Praca ze zbiorem testów dotyczącym transportu, komunikacji, przemysłu. Działanie to miało podsumować i uwidocznić skalę omawianych w trakcie wcześniejszych godzin skali problemów na świecie. Tworzyliśmy mapę zasięgu 10 największych i najsłynniejszych polskich marek na Świecie.
  • W związku z renesansem badań i eksploracji księżyca przez Chińskich Kosmonautów/Tajkonałtów zastanawialiśmy się czy podbój kosmosu, jego zasiedlenie jest w ogóle możliwe? W trakcie rozmowy wspieraliśmy się serią wycinków prasowych zbieranych przez uczniów, oraz wiadomościami tekstowymi i ikonograficznymi zaczerpniętymi z internetu.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach w grudniu zrealizowano zagadnienia dokumentacji magazynowej i majątku trwałego jednostki. Uczniowie opracowali projekty i wykonali dokumentację z ewidencją dla dwóch firm: MEBLEX i EDYTA. Dużą cześć zajęć poświęcono analizie finansowej tych firm: obliczano wskaźniki struktury aktywów i pasywów oraz rotacji należności w dniach.

 • Technik elektryk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Analiza zadań części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz analiza zadań części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wykorzystaniem symulacji komputerowych, arkuszy egzaminacyjnych i ćwiczeń laboratoryjnych.
  • Konstruowanie zadań egzaminacyjnych-część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  • Analiza części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
  • Podział projektu na części składowe.
  • Omówienie znaczenia poszczególnych etapów części praktycznej egzaminu i analiza ich realizacji.
  • Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu podstaw elektrotechniki.
  • Rozwiązywanie zadań testowych z podstaw elektrotechniki i elektroniki.

 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie zadania praktycznego nr 1 z 2013 r.
  • Rozwiązywanie zadania praktycznego nr 3 z 2013 r.
  Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się i ukończyli samodzielnie zadania praktyczne z ostatniej sesji egzaminacyjnej, które umożliwią im późniejsze wykonanie zadań egzaminacyjnych (rozwiązanie zadań praktycznych Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe).

 • Technik mechatronik

 • Kontynuacja zajęć z listopada, gdzie uczniowie programowali sterownik PLC. Po postawieniu problemu sterowniczego, uczniowie prezentowali swój pogląd na rozwiązanie problemu, sugerowali sposób rozwiązania zadania, napisali programu do sterownika PLC. Na zajęciach grudniowych przeanalizowali ponownie zadanie, po sprawdzeniu go na symulatorze przenieśli program na stanowiska dydaktyczne elektropneumatyka gdzie mogli w sposób rzeczywisty stwierdzić czy postawiony problem sterowniczy został rozwiązany, czy przewidzieli wszystkie problemy mogące spowodować awaryjne działanie układu.

 • Technik teleinformatyk

 • Formułowania założeń pracy egzaminacyjnej, Formułowanie listy prawdopodobnych usterek, Wykaz działań prowadzących do usunięcia usterek.

  LISTOPAD 2013


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Opisywanie funkcji protokołu RIPv1 i RIPv2.
  • Skonfigurowanie urządzenia z protokołami RIPv1 i RIPv2.
  • Weryfikowanie działania protokołów.
  • Rozwiązywaanie problemów z działaniem protokołów routingu.

 • Projektowanie AutoCad
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Przedstawienie sposobów modyfikacji rysunku:
   kopiowanie,lustro,odsunięcie,szyk,obrót,skala,rozciąganie,utnij, wydłuż,przerwij,dołącz,rozciągaj,rozbij.
  • Zastosowanie różnych funkcji programów wspomagających komputerowe projektowanie w celu dostosowania obiektów i elementów rysunku do indywidualnych potrzeb użytkownika. Takie jak:zastosować kopiowanie i odbijanie wskazanego elementu;zastosować przesuwanie i precyzyjne umieszczanie elementów rysunku,obracać zadany element,modyfikować obiekty stosując funkcje programu AutoCAD: przycinanie, wydłużanie, zaokrąglanie i skalowanie, dostosować funkcję do zadanego przystosowania elementu rysunkowego przy przekształcaniu jego wyglądu do konkretnych zastosowań.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Wykonanie retuszu i kadrowanie zdjęć.
  2. Wykonywanie animacji na potrzeby witryn internetowych(Corel Raw).
  Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, polegają na współpracy uczniów z prowadzącym. Uczniowie mają do dyspozycji pracownie informatyczną z dostępem do Internetu.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Uczniowie zostali zapoznani z instalacją i konfiguracją serwera WWW Apacze z php i MySql. Uczniowie stworzyli serwery wirtualne a następnie zmodyfikowali konfigurację serwera DNS.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • W miesiącu listopadzie 2013 roku na zajęciach pt. Doradztwa zawodowego dla maturzystów zrealizowano zajęcia z użyciem programu komputerowego „Test kompetencji” oraz przeprowadzono indywidualną analizę jego wyników.

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono konsultacje zawodoznawcze wśród uczniów klas I Technikum. Uczniowie po przeprowadzeniu zawodoznawczych testów komputerowych korzystali z indywidualnych konsultacji, w czasie których omawiane były ich wyniki. Podczas konsultacji wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące oferty edukacyjnej szkół wyższych oraz charakterystyki zawodów.

 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej zgłaszającym się uczniom oraz rodzicom
  2. Konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas mające na celu omówienie bieżących problemów wychowawczych.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: Rodzaje działalności gospodarczej / Arten der Wirtschaftszweige, Typy produkcji / Produktionstypen, Wybór formy organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego / Auswahl der Rechtsform, Projekt „Zakładam własną firmę” / Projekt "Ich gründe eigene Firma" .

  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie zapoznali się z rodzajami działalności gospodarczej i typami produkcji. Również, pracując w grupach, wymieniali i nazywali motywy podejmowania działalności gospodarczej i motywy wyboru formy organizacyjo-prawnej podmiotu gospodarczego, uzasadniając swoje wybory. Uczniowie opracowali projekty dotyczące otwarcia własnej firmy. W ramach projektu uczniowie mieli przedstawić pomysł na otwarcie własnej firmy, scharakteryzować branżę, w której chcieliby działać, dokonać analizy finansowej i marketingowej (analiza SWOT), przedstawić procedury uruchomienia własnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem instytucji i formularzy niezbędnych do otwarcia firmy. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były różne metody aktywizujące typu ”metoda przypadków”, ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, wykład problemowy, pogadanka, ćwiczenia przedmiotowe, prezentacja, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, komputera, prezentacji, ilustracji, przygotowanych kserokopii oraz nagrań audio.

  Warsztaty antydyskryminacyjne


  Grupa, która rekrutowała się w znamienitej większości z 3cftz, wzięła udział w drugich warsztatach z całego cyklu. Tematem zajęć była „Tolerancja a niepełnosprawność”, problem niezwykle trudny dla młodzieży ze względu na swój społeczny wydźwięk i specyfikę małego miasteczka, w którym nie widać ludzi niepełnosprawnych tak często na ulicach. Dziękujemy uczniom za wspaniały feedback i liczymy na więcej.

  Kurs przgotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia do 1 kV


  W listopadzie program przewidywał przekazanie informacji z zakresu budowy i ekploatacji instalacji elektrycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej. Wykład uzupełniany ilustracjami z podręczników oraz przykładami z własnego doświadczenia. Wykład pozwala utrwalić znane rzeczy oraz uzupełnić wiedzę o praktyczne aspekty związane z instalacjami.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wartość bezwzględna, rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  • Uczniowie otrzymali karty pracy na ktorych znajdowały sie różnego rodzaju równania i nierówności z wartością bezwględną. Prawidłowe rozwiązanie równań pozwoliło uczniom odczytać ukryte hasło "Matematyka królowa nauk". Następnie uczniowie poznali algorytm rozwiązywania równań i nierówności z wartością bezwzględną na poziomie rozszerzonym oraz rozwiązywali tego typu równania i nierówności.
  • Powtórzenie wiadomości z działu język matematyki. Funkcja liniowa - sposoby opisu funkcji. Przypomnienie wiadomości z działu język matematyki - ćwiczenia
  • Uczniowie układają definicje funkcji, poznają takie pojęcia jak dziedzina, zbiór wartości. Przedstawienie funkcji w postaci tabeli grafu oraz wykresu w układzie współrzędnych.
  • Wykres oraz własności funkcji liniowej
  • Uczniowie ćwiczyli wyznaczanie miejsca zerowego funkcji, wyznaczali punkty przecięcia z osiami układu współrzędnych, określali monotoniczność funkcji. Rysowali wykres funkcji liniowej oraz wyznaczali wartość parametrów dla którego funkcja była rosnąca, malejąca lub stała.

 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zastosowanie przekształceń algebraicznych.
  • Wartość bezwzględna.
  • Własności wartości bezwzględnej.
  • Równania i nierówności z wartością bezwzględną.
  • Funkcja liniowa. Własności funkcji liniowej.
  Szczególne trudności (w czasie lekcji) sprawiała uczniom umiejętność wykorzystania wzorów skróconego mnożenia do przekształcania wyrażeń algebraicznych. Dzięki dodatkowym godzinom na naszych zajęciach dla wielu uczniów zastosowanie wyrażeń algebraicznych stało się bardziej zrozumiałe. Rozwiązywaliśmy też bardzo dużo przykładów równań i nierówności z wartością bezwzględną. Omówiliśmy własności i wykresy funkcji liniowych.

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wartość bezwzględna w równaniach i nierównościach.
  • Własności wartości bezwzględnej w zadaniach.
  • Wyrażenia algebraiczne- zastosowanie wzorów skróconego mnożenia i wartości bezwzględnej.
  • Wyrażenia algebraiczne w zadaniach maturalnych.
  • Rozwiązywanie testów- praca w grupach.
  • Funkcja liniowa w zadaniach- powtórzenie i utrwalenie wiadomości z gimnazjum.
  • Rozwiązywanie testów- praca w grupie.
  • Wykresy funkcji liniowej z wartością bezwzględną.

  "Ja obywatel świata"- autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Dom/Szkoła
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • poznawania nowego słownictwa poprzez wyszukiwanie synonimów, antonimów, skojarzeń, podpisywanie piktogramów, dopasowanie wyrazów do definicji,;
  • opisywania ilustracji z użyciem znanego i nowego słownictwa;
  • odpowiadania na pytania do ilustracji;
  • zaznaczania prawidłowych informacji po wysłuchaniu tekst z płyty;
  • uzupełniania tekstu z lukami podanym słownictwem;
  • przeprowadzenia rozmowy o wynajęcie mieszkania;
  • wypowiedzi na temat własnych planów mieszkaniowych;
  • wypowiedzi na temat zalet i wad mieszkania na wsi;
  • wypowiedzi na temat ulubionych przedmiotów szkolnych, przedmiotów szkolnych;

 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego świat przyrody – klęski żywiołowe. Rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, opisywanie ilustracji, tworzenie wypowiedzi ustnych (opisywanie zjawisk i czynności, dyskutowanie o przyczynach i konsekwencjach zdarzeń, wyrażanie opinii, proszenie o radę i udzielanie rady, przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości itp.).
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego świat przyrody – świat roślin i zwierząt; zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe. Ćwiczenia leksykalne. Tworzenie wypowiedzi ustnych, reagowanie językowe w formie ustnej (wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyrażanie przypuszczenia, opisywanie miejsc, zjawisk i czynności, przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, uczestniczenie w dyskusji, spekulowania na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych). Opisywanie ilustracji.
  • Utrwalenie i poszerzenie slownictwa z zakresu tematycznego dom: typy budownictwa, kondygnacje w budynku, pomieszczenia, meble, sprzęty. Ćwiczenie umiejętności stosowania przyimków z Dativem i Akkusativem, przysłówków miejsca. Rozwijanie kompetencji językowych - rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej w zakresie: miejsce zamieszkania; opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia; wynajmowanie; kupno i sprzedaż mieszkania.
 • Koło Młodych Poliglotów – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Planowanie działalności reklamowej.
  • Cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa.
  • Edukacyjne wykorzystanie reklamy.

 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Ćwiczenia z matury ustnej (opisywanie ilustracji, rozmówki maturalne).
  • Ćwiczenia powtórzeniowe ze strony biernej.

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło chemiczne

 • Na zajęciach w miesiącu listopadzie omawiano zagadnienia związane z procesami utleniania i redukcji, określano reduktory i utleniacze, zapisywano reakcje redox oraz dokonywano zbilansowania tych reakcji. Na podstawie prezentacji multimedialnej ćwiczono określanie nazw węglowodorów (alkanów, alkenów i alkinów) a także omawiano związki chemiczne stosowane w elektrotechnice i elektronice.

 • Koło fizyczne I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Mechanika bryły sztywnej.
  • Drgania i fale mechaniczne.
  • Pola oddziaływań grawitacyjnych, elektrycznych i magnetycznych.
  • Prąd elektryczny stały.
  • Zmienne pola oddziaływań.
  Zgodnie z założeniami na zagadnienia patrzymy "całościowo" - w formie zestawień, porównań i analogii. Tak by jak najlepiej przygotować się do matury.

 • Koło fizyczne II

 • Na pierwszych zajęciach omawialiśmy zachowanie się ciała znajdującego się na równi pochyłej. Przypomnieliśmy i narysowaliśmy wszystkie siły działające na ciało będące na równi pochyłej.Następnie doświadczalnie wyznaczyliśmy współczynnik tarcia statycznego ciała o równię, przy pomocy pomiaru kąta nachylenia równi do płaszczyzny poziomej. Kolejnym etapem zajęć było rozwiązywanie zadań z zastosowaniem równi pochyłej. Drugie zajęcia w całości poświęcone były na obliczanie zadań z pracy, mocy i energi, oraz z zastosowania zasady zachowania energii mechanicznej. Ostatnie zajęcia w listopadzie poświęcone były na omówienie i przypomnienie budowy materii. Omówiliśmy zasady termodynamiki. Część praktyczna to rozwiązywanie zadań z zastosowaniem zasad termodynamiki oraz bilansu cieplnego. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem metod pokazu praktycznego, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń przedmiotowych.

 • Koło geograficzne

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wielkie organizacje gospodarcze na świecie – UE, NAFTA, LA i państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Wpływ wielkich graczy na rozwój ekonomiczny krajów wysoko rozwiniętych i tzw. rozwijających się. Szukanie odpowiedzi na pytanie, czy można być niezależnym gospodarczo we współczesnym świecie. Konflikty ekonomiczne np. Unia Europejska – Brazylia wojna o wołowinę, kawę i sok pomarańczowy.
  • Wyjście do Muzeum Miejskiego w Nowej Soli – życie ludzi w dawnych czasach – kultura mieszczańska, przemysłowe tradycje NS. Przyroda doliny rzeki Odry. Uczniowie otrzymali w formie elektronicznej książkę wydaną przez MM w NS pt.:”Przyroda doliny Odry”.
  • Sojusze militarne na świecie i ich wpływ na utrzymanie pokoju. Po co tak naprawdę zawiązywane są sojusze? Czy dziś jakieś państwo może pozwolić sobie na luksus bycia niezależnym? Dokonamy próby określenia przyszłych geosojuszy Polski za lat 10, 20.
  • Józef Rotblat wielki naukowiec – wizjoner pokoju. Wielki Polak nie znany w Polsce, Laureat Pokojowej nagrody nobla, gdyby nie jego udział w Projekcie Manhatan (budowa broni atomowej USA) posiadał wielkie szanse na zdobycie naukowego nobla. Uczniowie poznają postać wizjonera pokoju,pacyfistę, który znał zło jakie niesie broń atomowa i konsekwencje jej użycia.
  • Projekcja filmu popularno – naukowego pt.:”Wielkie zjawiska przyrody – burza słoneczna”. Zorza polarna to nie tylko pięknie migające zjawiska fizyczne, gdzieś nad horyzontem, to także zagrożenie dla człowieka, jego egzystencji, niekiedy nawet śmiertelne i bardziej realne niż nam się wydaje. Film ten prezentuje jeden z możliwych scenariuszy jakie mogą zaistnieć i jego wpływ na społeczeństwo oparte praktycznie wyłącznie na wrażliwym sprzęcie elektronicznym.
  • Praca z zestawem testów maturalnych.
  • Realizacja debaty poświęconej przyszłości energetyki w Polsce, jej rozwój i kierunków – w nawiązaniu do szczytu klimatycznego jaki w tych dniach odbył się w Warszawie. Poruszono jeden z ważniejszych aspektów jakim są uchodźcy klimatyczni.
  • Projekcja filmu popularno – naukowego pt.: „Zanim przywędrowały dinozaury”. Film poświęcony jest początkom kształtowania się życia na planecie Ziemi. Badania prowadzą amerykańscy naukowcy z wielu dyscyplin – nauk przyrodniczych (cz. 1).

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • W listopadzie na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Gospodarka magazynowa i gospodarowanie materiałami i towarami. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z zasadami gospodarki magazynowej i jej przykładami na podstawie lokalnych firm produkcyjnych oraz prowadzeniem gospodarki materiałami na podstawie Piekarni „Rogal” w Nowej Soli. Po krótkiej pogadance i analizie sposobu wypełniania dokumentacji i księgowania w przypadku dwóch różnych sposobów wyceny materiałów uczniowie w parach przystąpili do realizacji projektu w firmie „Skórex”. Projekty oprócz opisu zawierały komplet dokumentów magazynowych, rozliczeniowych oraz dziennik księgowań i zestawienie obrotów i sald. Najwięcej czasu poświęcono identyfikacji należnych do sporządzenia dokumentów i sposobu ich księgowania. Uczniowie zadawali szereg szczegółowych pytań, po czym przystąpiono do realizacji projektu w parach. Jeżeli chodzi o trzecie zagadnienie: gospodarowanie towarami to zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z zasadami gospodarki towarowej i jej przykładami na podstawie lokalnych jednostek handlowych różnych rozmiarów: od najmniejszych sklepików osiedlowych po jednostki sieciowe. Po krótkiej pogadance i analizie sposobu wypełniania dokumentacji i księgowania w przypadku dwóch różnych sposobów wyceny towarów uczniowie w parach przystąpili do realizacji projektu w firmie „Rosa”. Projekty oprócz opisu zawierały komplet dokumentów magazynowych, rozliczeniowych oraz dziennik księgowań i zestawienie obrotów i sald. Najwięcej czasu poświęcono identyfikacji należnych do sporządzenia dokumentów i sposobu ich księgowania. Uczniowie zadawali szereg szczegółowych pytań, po czym przystąpiono do realizacji projektu w parach. Po analizie sposobu przeprowadzenia zajęć i efektach pracy uczniów można stwierdzić, iż założone cele zajęć zostały zrealizowane.

 • Technik elektryk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Analiza zadań części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz analiza zadań części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wykorzystaniem symulacji komputerowych i ćwiczeń laboratoryjnych.
  • Konstruowanie zadań egzaminacyjnych-część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  • Analiza części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
  • Podział projektu na części składowe.
  • Omówienie znaczenia poszczególnych etapów części praktycznej egzaminu i analiza ich realizacji.
  • Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu podstaw elektrotechniki.
  • Rozwiązywanie zadań testowych z podstaw elektrotechniki i elektroniki.

 • Technik informatyk

 • Słuchacze zapoznali się z zadaniami teoretycznymi z 2009 r. oraz pracowali, wykorzystując spreparowany system z zadaniem egzaminacyjnym z 2012 r. - zad. 1. Słuchacze ukończyli tworzenie pracy pisemnej, która umożliwi im późniejsze wykonanie pracy egzaminacyjnej (rozwiązanie zadania egzaminacyjnego).

 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach listopadzie omówione zostały zagadnienia związane z układami pneumatycznymi i elektropneumatycznymi. Przypomniano wiadomości z zakresu budowy i zasady działania siłowników pneumatycznych, omówiono różnice występującą między sterowaniem pneumatycznym a elektropneumatycznym. Uczniowie zaprojektowali to samo zadanie sterownicze realizowane za pomocą sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego po wykonanych ćwiczeniach wskazali różnice miedzy tymi metodami. Powtórzono wiadomości z zakresu programowania sterowników PLC. Przedstawiony został problem sterowniczy a uczniowie sami próbowali określić sposób rozwiązania problemu, następnie przystąpili do napisania programu w celu zaprogramowania sterownika PLC, po sprawdzeniu poprawności działania układu zaprezentowali swoje rozwiązania
 • Technik teleinformatyk

 • Omówienie i rozwiązywanie testów z egzamin pisemnego z lat 2010/2011 oraz z lat 2011/2012, dokonano również podsumowania wszystkich pytań które wystąpiły w latach 2006-2012. Została omówiona struktura egzaminu praktycznego.

  PAŹDZIERNIK 2013


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO

 • Po zakończeniu tego rozdziału uczeń będzie potrafił:
  • Opisywać rolę protokołów routingu.
  • Klasyfikować je wg wektora odległości lub stanu łącza.
  • Opisywać rolę metryk.
  • Określać dystans administracyjny tras.
  • Stosować system adresacji sieci.

 • Projektowanie AutoCad

 • Na zajęciach uczniowie poznali dodatkowe obiekty rysunkowe: elipsa, poliginia, multilinia, pierścień, łuk, helisa, splain. Poznali nie tylko ich wygląd i cechy charakterystyczne ale i możliwości zastosowań. Nauczyli się ich modyfikacji i dobierania parametrów by uzyskać oczekiwane efekty. Wykorzystywali również pasek „Lokalizacji” służący do precyzyjnego rysowania. Wykonując szereg ćwiczeń i tworząc własne projekty wykorzystali poznane elementy przy tworzeniu różnorodnych grafik.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Wstawienie tekstu i efekty specjalne.
  2. Odwzorowanie rysunku i modyfikacja zdjęć.
  Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, polegają na współpracy uczniów z prowadzącym. Uczniowie mają do dyspozycji pracownie informatyczną z dostępem do Internetu.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi komendami systemu LINUX oraz przystosowali jego środowisko do własnych potrzeb, porównali system operacyjny Windows i LINUX a następnie zainstalowali oprogramowanie BIND i dokonali konfiguracji własnej strefy wyszukiwania.

 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Uprawnienia użytkówników.
  2. Typy danych MS SQL Serwer Express 2005.
  3. Projektowanie baz i tabel.
  Zajęcia obyły się bez zakłóceń. Uczniowie wykazywali zainteresowanie omawianym tematem. Cele zajęć zostały osiągnięte.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • W miesiącu październiku 2013 roku na zajęciach pt. Doradztwa zawodowego dla maturzystów zrealizowano zajęcia z użyciem programu komputerowego „Test kompetencji” oraz przeprowadzono indywidualną analizę jego wyników.

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono testy oraz konsultacje zawodoznawcze wśród uczniów klas I Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wstępna Orientacja Zawodowa oraz testów z programu Indywidualny projekt kariery. Przy omawianiu wyników testów wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące oferty edukacyjnej szkół wyższych oraz charakterystyki zawodów.

 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej zgłaszającym się uczniom oraz rodzicom.
  2. konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas mające na celu omówienie bieżących problemów wychowawczych.
  3. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: Metody planowania/Methoden der Planung, Zasady planowania/ Grundsätze der Planung, Motywy podejmowania działalności gospodarczej/ Motive der Geschäftsgründung .

  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie zapoznali się z metodami i zasadami planowania stosowanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Również, pracując w grupach, wymieniali i nazywali motywy podejmowania działalności gospodarczej, uzasadniając swoje wybory. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były różne metody aktywizujące typu ”metoda przypadków”, ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, wykład problemowy, pogadanka, ćwiczenia przedmiotowe, prezentacja, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, komputera, prezentacji, ilustracji, przygotowanych kserokopii oraz nagrań audio.

  Warsztaty antydyskryminacyjne


  W październiku odbyło się pierwsze spotkanie z nową grupą zajęciową. Standardowo rozpoczęliśmy od warsztatów wprowadzających do zagadnienia antydyskryminacji i jej obszarów. Po tych elementach omówiliśmy „Stereotypy ról kobiet i mężczyzn”, szczególną uwagę zwrócono na gender. Grupa, która rekrutowała się w znamienitej większości z 2 g, zakończyła swoją przygodę z warsztatami szkoleniem na temat dyskryminacji rasowej, płciowej i wyznaniowej. Dziękujemy uczniom za wspaniały feedback i liczymy na więcej.

  Kurs przgotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia do 1 kV


  W październiku program przewidywał przekazanie informacji z zakresu budowy i ekploatacji kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej. Wykłady były uzupełniane przez prowadzącego ilustracjami z publikacji ksążkowych, podręczników oraz z własnego doświadczenia. W zakresie merytorycznym uczniowie posiadają podstawową wiedzę na temat budowy niektórych urządzeń, zajęcia pozwalają utrwalić znane rzeczy oraz uzupełnić wiedzę o praktyczne aspekty związane z liniami elektroenergetycznymi.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zastosowanie procentów w bankowości. Powtórzenie wiadomości z zakresu podstawowych działań na liczbach rzeczywistych.
  • Uczniowie otrzymali karty pracy na ktorych znajdowały sie zadania z zakresu obliczeń procentowych w bankowości. Następnie uczniowie ćwiczyli dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie w następujących zbiorach liczbowych, w zbiorze liczb rzeczywistych.
  • Zbiory, działania na zbiorach, przedziały.
  • Przypomnienie podstawowych pojęć, co to jest zbiór i działania na zbiorach (suma, iloczyn różnica) oraz co to jest przedział. Następnie uczniowie ćwiczyli wykonywanie tych działań na przykładach.
  • Działania na przedziałach, wzory skróconego mnożenia.
  • Uczniowie ćwiczyli działania na przedziałach (suma, iloczyn, różnica). Rozwiązywali zadania typu: mając dane przedziały wyznacz ich sumę, różnicę i iloczyn. Działania na wyrażeniach algebraicznych z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia.

 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Potęga o wykładniku całkowitym.
  • Obliczenia procentowe.
  • Logarytmy.
  • Działania na przedziałach liczbowych.
  • Wzory skróconego mnożenia.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość rozwiązywania większej ilości przykładów z poszczególnych tematów. Szczególne trudności (w czasie lekcji) sprawiała uczniom umiejętność obliczania logarytmów. Dzięki dodatkowym godzinom na naszych zajęciach dla wielu uczniów obliczanie logarytmów przestało być problemem. Nadrobiliśmy też spore zaległości jakie mieli uczniowie w prawidłowym stosowaniu wzorów skróconego mnożenia. Ponadto wykonywaliśmy dodatkowe zadania związane z obliczeniami procentowymi i działaniami na przedziałach liczbowych.

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Działania w zakresie wykształcenia umiejętności operowania liczbami: zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe i odwrotnie,likwidowanie niewymierności z mianownika.
  • Działania w zakresie wykształcenia umiejętności operowania liczbami: wzory skróconego mnożenia – powtórzenie, utrwalenie i zastosowanie w zadaniach.
  • Działania w zakresie wykształcenia umiejętności operowania liczbami: wzory skróconego mnożenia – powtórzenie, utrwalenie i zastosowanie w zadaniach –cz.II,trójkąt Pascala we wzorach skróconego mnożenia.
  • Przedziały liczbowe i działania na przedziałach .

  "Ja obywatel świata"- autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Poszerzenie słownictwa dotyczącego opisywania zjawisk atmosferycznych, pogody, pór roku, elementów krajobrazu. Pisanie krótkiej formy użytkowej (pocztówka z pozdrowieniami), praca z tekstem pisanym i słuchanym (prognoza pogody, raport meteorologiczny), opisywanie zjawisk.
  • Utrwalenie słownictwa dotyczącego opisywania zjawisk atmosferycznych, pogody, pór roku, elementów krajobrazu. Prowadzenie rozmowy nt. pogody, zjawisk atmosferycznych, pór roku. Zwroty idiomatyczne związane z w/w zakresem tematycznym.
  • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego świat przyrody - zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, akcje organizacji ekologicznych Rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, opisywanie ilustracji, tworzenie wypowiedzi ustnych (opisywanie zjawisk i czynności, dyskutowanie o przyczynach i konsekwencjach zdarzeń, wyrażanie opinii, proszenie o radę i udzielanie rady, przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości itp.)
 • Koło Młodych Poliglotów – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Przebieg zatrudnienia.
  • Problemy związane z bezrobociem.
  • Pobyt w hotelu.

 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Ćwiczenia z matury ustnej (opisywanie ilustracji).
  • Ćwiczenia powtórzeniowe z czasu Past Perfect.
  • Mowy zależnej oraz trybów warunkowych.

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło chemiczne

 • Na pierwszych zajęciach omawiano skały i minerały stosowane w polskiej gospodarce, kolejne dwa spotkania poświęcono chemii stosowanej w motoryzacji –omówiono między innym rodzaje tworzysz sztucznych oraz innych materiałów stosowanych w przemyśle samochodowym, sposoby ich produkcji oraz metody utylizacji, recyklingu. 22.10 2013 podczas zajęć zrealizowano zagadnienia związane z chemicznymi źródłami energii elektrycznej – omówiono między innymi rodzaje akumulatorów, rodzaje elektrolitów, badano min moc elektrolitów oraz omówiono zasady recyklingu akumulatorów. Na zajęciach w dniu 29.10 2013 omówiono procesy zachodzące podczas rdzewienia żelaza, przedstawiono sposoby zabezpieczania powierzchni metalowych przed korozją.

 • Koło fizyczne I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zasada zachowania pędu i energii mechanicznej.
  • Mechanikę bryły sztywnej.
  Przebieg zajęć w miesiącu październiku zakłóciły praktyki zawodowe uczestników projektu. Podczas wykonywania działań projektowych dało się zauważyć problem uczniów związany z umiejętnościami odczytywania i przedstawiania wielkości i zależności fizycznych na wykresach.

 • Koło fizyczne II

 • Na pierwszych zajęciach w październiku uczniowie wykonywali doświadczenie polegające na badaniu ruchu jednostajnie opóźnionego. Do wykonania tego doświadczenia wykorzystano tor powietrzny, fotokomórki oraz cyfrowy miernik czasu. Po wykonaniu ćwiczenia i przedyskutowaniu otrzymanych wyników i omówieniu wniosków uczniowie rozwiązywali zadania z ruchu opóźnionego. Na drugich zajęciach zajmowaliśmy się rzutem poziomym i ukośnym. Po omówieniu i powtórzeniu wiadomości z rzutów, wykonaliśmy proste doświadczenia pokazujące od czego zależy zasięg w rzucie poziomym i ukośnym. Następnie rozwiązywaliśmy zadania z rzutów. Kolejne zajęcia w całości były poświęcone na obliczanie zadań z zastosowaniem zasad dynamiki Newtona. Największy wpływ na rozwój umiejętności ucznia mają metody praktyczne, gdzie uczeń może samodzielnie wykonać określony pomiar, a następnie uzyskany wynik zastosuje do obliczenia potrzebnej wielkości fizycznej. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w wykonywaniu ćwiczeń i doświadczeń z fizyki.

 • Koło geograficzne

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Definicja globalizacji, wraz z jej szczegółowym omówieniem i podaniem przykładów. Została ona zapisana w zeszycie zadaniowo – projektowym.
  • Spacer brzegiem rz. Odry – omówienie zagadnień i aspektów związanych z „życiem” rzeki i wokół niej. Krotki rys historyczny lokacji i lokalizacji miasta Nowa Sol.
  • Projekcja audycji popularno – naukowej, pt. „Wielkie odkrycia naukowe – badania przestrzeni kosmicznej” (film został przygotowany przez kanał Discovery HD, czas audycji 45 minut).
  • Organizacje międzynarodowe, a wymiar globalizacji w polityce i handlu. Przy realizacji tego tematu zwróciłem szczególna uwagę na takie organizacje jak ONZ, Liga Arabska, NAFTA – Północnoamerykanskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Unia Europejska, Stowarzyszenie Krajów Azji i Pacyfiku. Dokonany został opis organizacji, a na konturówkach uczniowie zaznaczali zasięgi ich wpływów.
  • Projekcja audycji popularno – naukowej, pt. „Wielkie katastrofy przyrodnicze – burza słoneczna” (film przygotowany przez dział naukowy Rzeczpospolitej, czas audycji 45 minut).
  • Przyroda Środkowego Nadodrza. W tej części zajęć została poruszona sprawa kształtowania się koryta rzeki, ukształtowania terenu – wpływ lodowca i rzeki. W prezentacji multimedialnej przedstawiłem florę obszaru dorzecza Odry, począwszy od doliny rz. Baryczy, az po Park Narodowy Ujście Warty.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych • Technik elektryk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Analiza zadań części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz analiza zadań części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wykorzystaniem symulacji komputerowych i ćwiczeń laboratoryjnych.
  • Konstruowanie zadań egzaminacyjnych-część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  • Rozwiązywanie zadań testowych z podstaw elektrotechniki i elektroniki.

 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zapoznanie się z teoretycznym zestawem egzaminacyjnym – wersja X z 2009 r.
  • Rozwiązywanie zadania praktycznego – zad. 1. z 2012 r. na spreparowanym systemie operacyjnym.
  Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się z egzaminem teoretycznym z 2009 r. i zadaniem praktycznym nr 1 z 2012 r. Zauważyli, gdzie w podanych zestawach egzaminacyjnych posiadają zaległości. Nauczyli się eliminować nieprawidłowe odpowiedzi w zestawie teoretycznym egzaminu zawodowego. W zadaniu praktycznym słuchacze rozpoczęli tworzenie pracy pisemnej, która umożliwi im późniejsze wykonanie pracy egzaminacyjnej (rozwiązanie zadania egzaminacyjnego).

 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach w dniu 26.10.2013 r. przypomniano wiadomości z zakresu sensoryki, czujników pomiarowych oraz elementów i urządzeń służących do odbierania informacji z urządzeń pomiarowych. Uczniowie mieli możliwość samodzielnego połączenia sensorów ze sterownikiem PLC, sprawdzić jego czułość, przestawić tryb połączenia. Po połączeniu układu, przystąpili do realizacji układu sterowania ze sterownikiem PLC.
 • Technik teleinformatyk

 • Omówiona została procedura egzaminu, omówienie etapu pisemnego – przebieg i organizacja. Zostały omówione i rozwiązane testy z lat 2008/2009.

  WRZESIEŃ 2013


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Omówiono podstawy działania routerów, ich roli w sieci, budowy (podzespołów), oprogramowania oraz procesu przekierowania pakietów(zrealizowano ćwiczenia do rozdziału).
  • Omówiono sieci bezpośrednio dołączone, routing statyczny, protokoły routingu dynamicznego oraz tablicę routingu(zrealizowano ćwiczenia do rozdziału).

 • Projektowanie AutoCad

 • Na zajęciach uczniowie zapoznali się z programem AutoCad 2007. Przeglądnęli menu, zapoznali się z paskami zadań i ich modyfikacją . Przejrzeli dostępne widoki i nauczyli się nimi posługiwać. Zapoznali się z menu do rysowania prostych obiektów i nabyli sprawności w posługiwaniu się poszczególnymi funkcjami przy ich rysowaniu.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Stanowisko pracy grafika komputerowego.
  2. Omówiono podstawowe pojęcia dotyczące grafiki komputerowej.
  3. Wykonano ćwiczenia wprowadzające w środowisko programu Corel Draw.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Uczniowie zostali zapoznani z dystrybucjami systemu LINUX. Zainstalowali go i skonfigurowali połączenia sieciowe. Dodali użytkowników do systemu oraz zapoznali się ze środowiskiem graficznym GNOME i dostarczonym oprogramowaniem. Poznali podstawowe polecenia tekstowe systemu LINUX.

 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Wymagania systemowe MS SQL Serwer Express 2005, MS SQL Serwer Express 2008, MS SQL Serwer 2005.
  2. Instalacja MS SQL Serwer Express 2005.
  3. Pierwsze kroki z systemem bazodanowym.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • W miesiącu wrześniu 2013 roku na zajęciach pt. Doradztwa zawodowego dla maturzystów zrealizowano zajęcia z użyciem programu komputerowego „Test kompetencji” oraz przeprowadzono indywidualną analizę jego wyników.

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono testy zawodoznawcze wśród uczniów klas I i II Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wstępna Orientacja Zawodowa oraz testów z programu Indywidualny projekt kariery.

 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej zgłaszającym się uczniom oraz rodzicom.
  2. Konsultacje z pedagogiem szkolnym mające na celu omówienie bieżących problemów wychowawczych.
  3. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: Planowanie jako podstawa procesów decyzyjnych/ Planung als Grundlage der Entscheidungsprozesse oraz Metody planowania/Methoden der Planung.
  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były różne metody aktywizujące typu ”metoda przypadków”, ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, wykład problemowy, pogadanka, ćwiczenia przedmiotowe, prezentacja, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, komputera, prezentacji, ilustracji, przygotowanych kserokopii oraz nagrań audio.

  Warsztaty antydyskryminacyjne


  W wrześniu warsztaty skupiały się na działaniach mających rozwinąć w uczniach poczucie własnej wartości i umocnić ich w przekonaniu, że mogą wszystko. Kilka godzin omawialiśmy stereotypową rolę kobiety i mężczyzny w świecie oraz znaczenie genderu dla nowego pokolenia.

  Kurs przgotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia do 1 kV


  Wykłady we wrześniu miały na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Duże zainteresowanie uczniów wzbudzały przykłady podawane przez prowadzącego z Jego doświadczeń zawodowych. Omawiane takie przypadki utrwalają wiadomości przekazywane na wykładach. Częste powtórki zmuszały uczniów do koncentracji na wykładach, pozwalały również kontrolować skuteczność nauczania.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne.
  • Uczniowie ćwiczyli dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie w następujących zbiorach liczbowych, w zbiorze liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych oraz niewymiernych.
  • Zamiana ułamków dziesiętnych okresowych na ułamki zwykłe.
  • Utrwalenie algorytmu zamiany ułamków dziesiętnych okresowych na ułamki zwykłe.
  • Pierwiastek z liczby nieujemnej, pierwiastek nieparzystego stopnia.
  • Uczniowie ćwiczyli pierwiastkowanie liczb, wykonywali podstawowe działania na pierwiastkach. Rozwiązywali zadania typu: wyłącz czynnik przed znak pierwiastka, włącz czynnik pod pierwiastek, oblicz wartość danego pierwiastka itp.
  • Potęga o wykładniku całkowitym.
  • Przypomnienie praw działań na potęgach i zastosowanie ich w rozwiązywaniu zadań.
  • Notacja wykładnicza. Przybliżenia.
  • Zapisywanie liczb w notacji wykładniczej. Przypomnienie reguł zaokrąglania liczb, co to jest zaokrąglanie z nadmiarem i niedomiarem, rozwiązywanie zadań.
  • Procenty.
  • Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Obliczanie procentu danej liczby. Zastosowanie obliczeń procentowych w bankowości.

 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zbiory liczbowe.
  • Działania w zbiorze liczb wymiernych.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania zaległości z programu nauczania gimnazjum dotyczącego przede wszystkim działań w zbiorze liczb wymiernych (działań na ułamkach i liczbach całkowitych).

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zapoznanie z celami projektu oraz omówienie zasad współpracy i wyznaczenie terminów i miejsca spotkań.
  • Uzupełnienie informacji potrzebnych w działaniu projektu (np. wypełnianie deklaracji uczestnictwa, ankiet).
  • Ustalenie zakresu materiału i działań podczas spotkań.
  • Gry i zabawy logiczne ( zasada uzupełniania SUDOKU )
  • Działania w zakresie operowania obiektami abstrakcyjnymi:
  • - wykonywanie działań na liczbach pisemnie oraz przy pomocy kalkulatorów;
   - wykonywanie działań w zbiorze liczb rzeczywistych;
   - wykonywanie działań w zbiorze liczb niewymiernych;
   - likwidowanie niewymierności z mianownika;

  "Ja obywatel świata"- autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Człowiek / Dom
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • opisywania osób, ich wyglądu, ubioru i cech charakteru;
  • wyrażania opinii na temat wybranych osób;
  • poznawania nowego słownictwa poprzez wyszukiwanie synonimów, antonimów, skojarzeń, podpisywanie piktogramów, dopasowanie wyrazów do definicji;
  • opisywania ilustracji z użyciem znanego i nowego słownictwa;
  • odpowiadania na pytania do ilustracji;
  • nazywania budynków i miejsc na mapie;
  • opisywania pomieszczeń;
  • poprawnego stosowania przyimków;
  • wypowiedzi na temat własnych planów mieszkaniowych;
  • prowadzenia dialogu w sprawie wynajmu mieszkania.

 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Tworzenie wypowiedzi ustnych, reagowanie językowe w formie ustnej (nawiązywanie kontaktów towarzyskich, uzyskiwanie i udzielanie informacji, opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności, wyrażanie pewności, przypuszczenia oraz wątpliwości itp.), utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresów tematycznych: człowiek – dane personalne, zainteresowania; dom – miejsce zamieszkania; szkoła – kształcenie pozaszkolne; życie rodzinne i towarzyskie – członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego; praca – zawody; opisywanie zdjęć.
  • Tworzenie czasu przeszłego Perfekt. Tworzenie imiesłowów czasu przeszłego Perfekt dla czasowników prostych regularnych i nieregularnych. Perfekt z czasownikiem posiłkowym ”haben”, Perfekt z czasownikiem posiłkowym ”sein”. Czasowniki łączące się z czasownikiem posiłkowym ”haben” i ”sein”.
  • Tworzenie imiesłowów czasu przeszłego Perfekt dla czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych.
  • Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości: np. przebieg dnia, wakcji; przedstawianie faktów z przeszłości; opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego; opisywanie czynności.

 • Koło Młodych Poliglotów – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rezerwowanie i zamawianie telefoniczne i mailowe
  • Kryteria wyboru dostawców towaru.
  • Wskazówki dot. zachowania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • powtórzenie materiału z poprzedniego roku szkolnego;
  • pomoc bieżąca ( powtórzenie do sprawdzianu, pomoc w zadaniach domowych).

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło fizyczne I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Ruch. Opis ruchu punktu materialnego.
  • Ruch pod działaniem siły.
  • Zasada zachowania pędu i energii mechanicznej.
  Uczniowie, chętnie uczestniczyli w zajęciach, ich poziom motywacji jest duży. Materiały multimedialne, zestawy doświadczalne mają duży wpływ na rozwój umiejętności uczniów.

 • Koło fizyczne II

 • Tematem pierwszych zajęć we wrześniu był ruch jednostajny i jednostajnie przyspieszony prostoliniowy. Zajęcia prowadzone były z zastosowaniem metody ćwiczeń przedmiotowych. Uczniowie po przypomnieniu wiadomości z ruchów samodzielnie lub w grupach rozwiązywali zadania. Zadania z wykorzystaniem i poszerzeniem wiadomości z poszczególnych tematów zastosowane były do rozwiązywania zadań, rysowania wykresów, przeliczania jednostek, wykonywania rysunków sytuacyjnych obrazujących określone zadanie. Na drugich zajęciach zastosowana była metoda ćwiczeń laboratoryjnych. Uczniowie wykonywali doświadczenia, w których badano ruch jednostajny i jednostajnie przyspieszony. Do doświadczenia wykorzystany został zestaw przyrządów z torem powietrznym, fotokomórkami i miernikiem cyfrowym elektronicznego pomiaru czasu. Po wykonaniu doświadczenia i zapisaniu w tabelach zmierzonych wielkości fizycznych, uczniowie obliczyli potrzebne wartości odpowiednich wielkości. Następnie wykonali wykresy tych wielkości i zaznaczyli błędy pomiarowe jakie wystąpiły w doświadczeniach. W końcowym etapie odbyła się dyskusja błędów uzyskanych w ćwiczeniu i zapisanie wnioskow wynikających z przeprowadzonego doświadczenia.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • W miesiącu wrześniu na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Transakcje zakupu i sprzedaży oraz ich rozliczanie. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z etapami procesu zakupu i sprzedaży, ich dokumentacją, typowymi operacjami, ich dekretem i rozliczaniem. Po krótkiej pogadance i pokazie sposobu wypełniania dokumentacji i księgowania uczniowie w parach przystąpili do realizacji projektu w firmie „Julka”. Projekty oprócz opisu zawierały komplet dokumentów magazynowych, rozliczeniowych oraz dziennik księgowań i zestawienie obrotów i sald. Najwięcej czasu poświęcono identyfikacji należnych do sporządzenia dokumentów i sposobu ich księgowania. Uczniowie zadawali szereg szczegółowych pytań, po czym przystąpiono do realizacji projektu w parach. Po analizie sposobu przeprowadzenia zajęć i efektach pracy uczniów można stwierdzić, iż założone cele zajęć zostały zrealizowane.

 • Technik elektryk

 • W miesiącu wrześniu 2013r.na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Analiza zadań części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz analiza zadań części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wykorzystaniem symulacji komputerowych i ćwiczeń laboratoryjnych.

 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zapoznanie się z zadaniem praktycznym – zad. 1 z 2009 r.
  Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się z egzaminem praktycznym. Zauważyli, gdzie w podanych zestawach egzaminacyjnych posiadają zaległości. Nauczyli się eliminować nieprawidłowe odpowiedzi w zestawie teoretycznym egzaminu zawodowego. W zadaniu praktycznym słuchacze poznali zasadę tworzenia pracy pisemnej, która umożliwi im późniejsze wykonanie pracy egzaminacyjnej (rozwiązanie zadania egzaminacyjnego).
 • Technik mechatronik

 • Na wrześniowych zajęciach powtórzono wiadomości z zakresu technik sterowania i regulacji. Przypomniane zostały wiadomości z zakresu układów sterowania i regulacji. Przypomniano wiadomości na temat regulatorów, ich podział ze względu na rodzaj sterowania czy wykorzystania źródła energii (napięcie, gaz, olej). Omówione zostały charakterystyki działania poszczególnych regulatorów oraz dobór parametrów nastaw. Na kolejnych zajęciach przypomniano zasady programowania sterowników PLC (programowanie liczników i modułów czasowych, funkcji SET, RESET, i komparatorów). Następnie uczestnicy zajęć zaprojektowali układ regulacji temperatury z wykorzystaniem sterownika PLC oraz napisali do niego program sterowniczy.

 • Technik teleinformatyk

 • Omówiona została procedura egzaminu, omówienie etapu pisemnego – przebieg i organizacja. Zostały omówione i rozwiązane testy z lat 2006/2007.

  CZERWIEC 2013


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO

 • Uczeń nauczył się konfigurować podstawowe usługi routerów:
  • Konfiguracja interfejsów szeregowych .
  • Konfiguracja interfejsów ethernetowych.
  • Routing statyczny.
  • Routing dynamiczny.
  • Zabezpieczenie hasłem interfejsów.
 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Mój pierwszy film. Wykorzystywanie efektów przejść dla fotografii, poszczególnych klipów filmowych. Wykorzystywanie muzyki wykonanej na zajęciach w oprogramowaniu AdobeAudition 3.0.
  2. Konwersja pliku projektu do pliku *.mpg. Stworzenie pliku video, ustawienia audio i video oprogramowania Corel Ulead VideoStudio ver. 11 przed końcowym efektem filmowym.
  Słuchacze zostali wprowadzeni do oprogramowania tworzącego domowe filmy i klipy video.

 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Zasady projektowania baz danych (normalizacja).
  2. Projektowanie własnej bazy danych.
  3. Tworzenie tabel, zapytań, formularzy.
  4. Projektowanie bazy.
  Zajęcia obyły się bez zakłóceń. Uczniowie wykazywali zainteresowanie omawianym tematem. Cele zajęć zostały osiągnięte.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono wśród uczniów klas I i II technikum zajęcia konsultacyjne - omówiono wyniki wcześniej przeprowadzonych testów zawodoznawczych oraz zapoznano uczniów z możliwościami kontynuowania nauki oraz planowania ścieżki kariery zawodowej pod kątem ich predyspozycji zawodowych.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zwodowych


 • Technik mechatronik

 • Uczniowie rozwiązywali praktyczne przypadki z lat 20011-2012.

  WYCIECZKA TORUŃ-GDAŃSK-MALBORK


  W terminie 14-16 czerwca 2013r. odbyła się wycieczka edukacyjna dla uczestników projektu "Wiedza z "Elektryka" - mój sukces zawodowy" podczas której uczniowie zwiedzili m.in. Katedrę Świętojańską (Kaplicę Kopernikowską) i Dom Kopernika w Toruniu, Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach, Główne Miasto, Bazylikę Mariacką z wieżą, Dom Uphagena i Westerplatte w Gdańsku oraz zamek w Malborku. Zapraszamy do galerii zdjęć.

  KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA WSPÓŁPRACĘ PONADNARODOWĄ


  W dniu 4 czerwca 2013r. na sali konferencyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” odbyła się konferencja podsumowująca współpracę ponadnarodową , jej organizacja była możliwa dzięki realizowanemu przez CKZiU „Elektryk” projektowi „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy”, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Spotkanie rozpoczął Grzegorz Königsberg – dyrektor CKZiU „Elektryk” – witając uczestników, natomiast uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Radosław Wróblewski – Lubuski Wicekurator Oświaty oraz Józef Suszyński – Starosta Nowosolski.
  Prezentacje zostały przedstawione według prezentowanego poniżej planu:
  • Realizacja i finansowanie zagranicznych praktyk oraz zajęć zawodowych na przykładzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” (lata 2002-2012): Grzegorz Königsberg – dyrektor CKZiU „Elektryk”.
  • Projekt „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy” – planowanie, programowanie, realizacja, ewaluacja: Włodzimierz Nowicki – koordynator projektu, wicedyrektor CKZiU „Elektryk”.
  • Realizacja praktyk zawodowych uczniów polskich w zawodach technik ekonomista, technik elektryk, technik mechatronik w Wasser-und Schiffahrtsamt (WSA) Berlin: uczestnicy.
  • Realizacja praktyk zawodowych uczniów niemieckich w zawodach technik mechatronik oraz meliorant w Polsce: Class Hübner – dyrektor placówki kształceniowej WSA Fürstenwalde, uczestnicy.
  • Prezentacja Europaschule Oberstufenzentrum Palmicken w Fürstenwalde w kontekście realizacji projektów międzynarodowych: Uwe Strabhaar – wicedyrektor OSZ Palmicken.
  • Europejski Fundusz Społeczny w województwie lubuskim w latach 2007-2013 oraz w perspektywie na lata 2014-2020: Małgorzata Jażdżewska – wicedyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
  • Podsumowanie i zakończenie konferencji: Grzegorz Königsberg – dyrektor CKZiU „Elektryk”.
  Po wszystkich wystąpieniach uczestnicy konferencji udali się na poczęstunek. Przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji. Zapraszamy do galerii zdjęć.

  MAJ 2013


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO

 • Uczeń nauczył się konfigurować podstawowe usługi routerów:
  • Konfiguracja interfejsów szeregowych .
  • Konfiguracja interfejsów ethernetowych.
  • Routing statyczny.
  • Routing dynamiczny.
  • Zabezpieczenie hasłem interfejsów.
 • Projektowanie AutoCad

 • W miesiącu maju na zajęciach zapoznaliśmy się z wykorzystaniem AutoCada w rysunku elektrycznym i elektronicznym.
  Uczniowie poznali możliwości programu w tej dziedzinie. Dodatkowo nauczyli się rozpoznać symbole i oznaczenia stosowane w rysunku elektrycznym i elektronicznym, odczytać elektryczną i elektroniczną dokumentację techniczną. Próbowali równiez zmodyfikować dokumentacjętechniczną.
  Drugie zajecia w tym miesiącu poświecone zostaly blokom, ich tworzeniu i modyfikacji a takze zastosowaniu dostępnych w AutoCad’zie bibliotei i bloków gotowych elementów z roznych dziedzin życia w których AutoCad znajduje zastosowanie.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Mój pierwszy film. Tworzenie klipu filmowego w oprogramowaniu Corel UleadVideoStudio ver.11.
  2. Wykorzystanie fotografii, plików dźwiękowych, krótkich filmów oraz efektów zaimplementowanych w oprogramowaniu.
  3. Słuchacze zostali wprowadzeni do oprogramowania tworzącego domowe filmy i klipy video.
 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Przeniesienie strony na darmowy serwer, przeniesienie bazy danych oraz dokonanie zmian w pliku configuration.php. Instalacja i deinstalacja modułów rozszerzeń JOOMLA.

 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Tworzenie podprogramu. Tworzenie i wykorzystywanie funkcji. Zmienne i stałe.
  2. Funcje (For, Next, Do.., Select). Praktyczne wykorzystanie instrukcji VBA. Raporty.
  Zajęcia obyły się bez zakłóceń. Uczniowie wykazywali zainteresowanie omawianym tematem. Cele zajęć zostały osiągnięte.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono wśród uczniów klas I i II technikum zajęcia konsultacyjne - omówiono wyniki wcześniej przeprowadzonych testów zawodoznawczych oraz zapoznano uczniów z możliwościami kontynuowania nauki oraz planowania ścieżki kariery zawodowej pod kątem ich predyspozycji zawodowych. Przeprowadzono również testy zawodoznawcze wśród uczniów klas I technikum.

 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej zgłaszającym się uczniom.
  2. Konsultacje z pedagogiem szkolnym mające na celu omówienie problemów wychowawczych.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: Zasoby przedsiębiorstwa/ Ressourcen und Mitteln des Unternehmenst i Biznes plan/Businessplan.
  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie zgłębiali przepisy prawne dotyczące planowania działalności gospodarczej i uczyli się sporządzać właściwie biznes plan. Analizowali różne przypadki prawne, zapoznali się z niezbędną dokumentacją oraz wypełniali właściwe formularze i druki, zapoznali się z różnymi przykładami profesjonalnie napisanych biznes planów. Na ostatnich zajęciach prezentowali sporządzone biznes plany, omawiali je i oceniali. Zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zasobów przedsiębiorstwa.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były rózne metody aktywizujące typu ”projekt”, ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, prezentacja ppt, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, komputera, prezentacji ppt, ilustracji, przygotowanych kserokopii oraz nagrań audio.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wielokaty podobne.
  • Twierdzenie Talesa.
  • Trójkąty prostokątne.
  Uczniowie ćwiczyli zastosowanie tw. Talesa, wykonywali obliczenia rachunkowe. Utrwalali wiedzę na temat trójkątów prostokątnych.

 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Walec-zadania.
  • Stożek i kula-zadania.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania zaległości z programu nauczania gimnazjum dotyczącego figur obrotowych: walca, stożka i kuli.Na zajęciach stosowałem głównie metodą aktywizującą dyskusje dydaktyczną powiązaną z pogadanką i metodę praktyczną –ćwiczenia przedmiotowe.

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Równania sprowadzalne do równań kwadratowych.
  • Zadania z parametrem.

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło fizyczne II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wielcy odkrywcy-M.Faraday.
  • Wszechświat-prędkość światła.
  • Fizyka w zadaniach maturalnych.
  Zajęcia majowe były ostatnimi zajęciami z projektu Koło Fizyczne w roku szkolnym 2013/2014 dlatego swego rodzaju podsumowaniem były zajęcia związane z rozwiązywaniem zadań maturalnych z fizyki. Stosowałem w tym miesiącu metodę aktywizującą pogadankę połączoną z wykładem i ćwiczenia praktyczne – rozwiązywanie zadań. Oglądaliśmy też dwa filmy : ,,Wielcy odkrywcy- M. Faraday” i Wszechświat-prędkość światła.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zwodowych


 • Technik informatyk

 • Podsumowanie i usystematyzowanie wiadomości dotyczących egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Podsumowanie takie ma na celu systematyzowanie wiadomości nabytych w cyklu czteroletnim nauki oraz „posortowanie” wiadomości dotyczących egzaminu zawodowego – teoretycznego (pytania teoretyczne ogólnozawodowe oraz ze sfery „ekonomicznej” ) oraz prawidłowe opisanie zadania praktycznego.
 • Technik teleinformatyk

 • Uczniowie rozwiązywali praktyczne przypadki z lat 2011-2012.

  KOMUNIKAT


  Koordynator projektu „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy” informuje , że w dniach 14-16 czerwca 2013 roku zostanie zorganizowana wycieczka Toruń – Gdańsk – Malbork dla uczestników w/w projektu.
  W programie wyjazdu: Toruń – m.in. Muzeum Mikołaja Kopernika, planetarium, Stary Rynek z Ratuszem i pomnikiem Mikołaj Kopernika, Gdańsk – m.in. Ratusz, ul. Długa, fontanna Neptuna, Malbork – Zamek Krzyżacki. W ramach wyjazdu zapewniony nocleg i wyżywienie w formie śniadanie i obiadokolacja (ewentualny obiad we własnym zakresie).
  Wyjazd jest bezpłatny. Rekrutację uczestników prowadzi Biuro Projektu (sala nr 4, budynek A). Pierwszeństwo w wyjeździe mają uczniowie, którzy brali udział w Dniu Eksperymentatora. Kolejnymi kryteriami są: czynne uczestnictwo w zajęciach realizowanych w ramach projektu, nie posiadanie zagrożeń oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu. Deklarację udziału w wyjeździe należy złożyć do dnia 30 maja 2013 roku w Biurze Projektu.

  KWIECIEŃ 2013


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO

 • Zrealizowany temat: Okablowanie i planowanie sieci. Projekt okablowania strukturalnego.
  Po zakończeniu tego rozdziału uczeń będzie potrafił:
  • Zidentyfikować podstawowe media niezbędne do wykonania połączeń w sieciach LAN.
  • Zidentyfikować podstawowe typy połączeń pomiędzy urządzeniami końcowymi i pośredniczącymi w sieciach LAN.
  • Zidentyfikować układ żył dla kabla prostego oraz kabla z przeplotem.
  • Zidentyfikować różne rodzaje kabli, standardów i portów dla połączeń w sieciach WAN.
  • Zdefiniować rolę połączeń do zarządzania stosowanych w urządzeniach Cisco.
  • Zaprojektować schemat adresacji dla intersieci oraz przydzielić zakresy adresów dla hostów, urządzeń sieciowych i interfejsów routerów.
  • Porównać i uzasadnić znaczenie realizacji projektu sieci.

 • Projektowanie AutoCad

 • W miesiącu kwietniu na zajęciach pn. ”W matni sieci”- Projektowanie AutoCad w dalszym ciągu zajmowaliśmy się pracą w przestrzeni 3D.
  W kwietniu zajęcia zaciekawiły uczniów swą różnorodnością. Tworzenie filmów nagrywanych samodzielnie i porównanie ich z innymi było doskonałą motywacją, aby prześcigac się w torzeniu coraz lepszych prac. Uczniowie rywalizowali między sobą i starali się nakręcic coraz to lepsze filmy.
  Rysunek budowlany sam w sobie był tematem dość ciekawym. Możliwość porównania profesjonalnie wykonanych projektów budowlanych z własnymi możliwościami i umejętnościami była dla nich bardzo budująca , poniewaz okazało się że uczniowie wcale nie odstają od ludzi tworzących projekty zawodowo.
  Dzień Eksperymentatora ,to możliwośc zaprezentowania swoich prac i rozpropagowanie programu AutoCad wśrod szerszej rzeszy młodzieży.
  Ciekawym eksperymentem było tworzenie elementów trójwymiarowych powstałych z obrotu linii dookoła wybranej osi.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Dźwięk i programy do przetwarzania plików dźwiękowych. Kompresja dźwięku. Jak uzyskać najlepszy efekt kompresji przy najmniejszej stracie jakościowej. Słuchacze zostali wprowadzeni do oprogramowania obrabiającego pliki audio Audacity, Rzeźnik MPGów, Adobe Audition 3.0.
  2. Praca z plikiem dźwiękowym w oprogramowaniu Adobe Audition 3.0. Stworzenie własnego, autorskiego pliku muzycznego.
  W trakcie zajęć słuchacze poznali tajniki oprogramowanie do obróbki plików audio. Jak wykonać kompresję pliku muzycznego z zachowaniem jakości dźwięku. Zastosowane metody pracy uruchamiają pokłady wyobraźni i pokonywania różnych napotkany problemów z wykonywanym projektem.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Tworzenie własnej strony, zamieszczenie grafiki oraz plików multimedialnych na własne potrzeby. Dokonywanie zmian graficznych serwisu, budowa menu kontekstowego, dodawanie i aktualizacja artykułów na własne potrzeby.

 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Transakcje i blokady. Połączenia Accessa z serwerem. Kwerendy w Accesie.
  2. Formularze w Accesie. Język VBA. Typy procedur.
  Zajęcia obyły się bez zakłóceń. Uczniowie wykazywali zainteresowanie omawianym tematem. Cele zajęć zostały osiągnięte.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • Spotkania z młodzieżą w ramach działań doradczych projektu to miejsce, w którym uczeń może spokojnie i bez pośpiechu zastanowić się wspólnie z doradcą zawodowym: kim chciałby być w przyszłości, jaką uczelnie powinien wybrać, jaki styl pracy najbardziej mu odpowiada, co w przyszłej pracy jest dla niego najważniejsze. Jednym słowem – co powinien zrobić aby kiedyś mógł powiedzieć, że jest zadowolony a może nawet szczęśliwy z powodu wykonywanej pracy. Aby mógł powiedzieć tak jak Thomas Edison: „Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność."
  Właściwy wybór zawodu jest jednym z najważniejszych etapów naszego życia. Zawód daje nam nie tylko możliwość zarabiania pieniędzy ale także możliwość ciekawego życia, spotkania interesujących ludzi, nawiązania kontaktów, rozwijania i kształtowania swojej osobowości. Dobrze wybrany zawód to również gwarancja samorealizacji, poczucia osiągnięcia sukcesu.
  Dla uczniów przeprowadzane były konsultacje indywidualne podczas których doradca zawodowy pomagał określić predyspozycje osobowościowe i preferencje zawodowe oraz udzielał informacji niezbędnych w zaplanowaniu ścieżki edukacyjno - zawodowej przez ucznia.

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono wśród uczniów klas I technikum zajęcia konsultacyjne - omówiono wyniki wcześniej przeprowadzonych testów zawodoznawczych oraz zapoznano uczniów z możliwościami kontynuowania nauki oraz planowania ścieżki kariery zawodowej pod kątem ich predyspozycji zawodowych. Wśród uczniów klas IV TZ przeprowadzono testy zawodoznawcze oraz odbyły się konsultacje omawiające wyniki testów i pomagające dokonać wyboru dalszego kierunku kształcenia.

 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Udzielenie pomocy psychologicznej zgłaszającym się uczniom.
  2. Konsultacje z pedagogiem szkolnym mające na celu omówienie problemów wychowawczych oraz zasad współpracy.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: Koncesjonowanie działalności gospodarczej/Konzessionen bei der Wirtschaftstätigkeit i Zasoby przedsiębiorstwa/ Ressourcen und Mitteln des Unternehmens.
  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie zgłębiali przepisy prawne dotyczące otwarcia własnej firmy, zapoznali się z procedurą otwarcia własnej firmy w Polsce i Niemczech oraz zapoznali się z rodzajami dokumentów niezbędnych przy uruchomieniu działalności gospodarczej. Analizowali różne przypadki prawne założenia firmy, zapoznali się z niezbędną dokumentacją oraz wypełniali właściwe formularze i druki.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”projekt”, ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, prezentacja ppt, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, komputera, prezentacji ppt, ilustracji oraz nagrań audio.

  Warsztaty antydyskryminacyjne


  Kwiecień był miesiącem, w którym rozstaliśmy się z kolejną grupą, która przeszła cały cykl kształcenia w trakcie warsztatów antydyskryminacyjnych. W czasie zajęć z grupą odgrywaliśmy scenki dotyczące dyskryminacji ze względu na różne elementy życia: kolor, rasę, religię, niepełnosprawność. Wywołało to wielkie emocje w uczestnikach, którzy doskonale odegrali swoje role. Zastosowane metody aktywizacyjne sprawdziły się w pracy w grupie uczniowskiej. Odpowiednio dobrane zadania i działania przyniosły efekty i pozwoliły grupie na otwartość i prawidłowe zrealizowanie powierzonych zadań. Mamy nadzieję, ze nasi maturzyści skorzystali i wiele się nauczyciele biorąc udział w warsztatach.

  Kurs przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia do 1 kV


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Ochrona od porażeń.
  2. Instalacje elektryczne w budynkach i obiektach budowlanych
  3. Budowa i zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Nierówności kwadratowe .
  • Funkcja kwadratowa – zastosowania.
  • Miary kątów w trójkącie.
  • Trójkąty przystające.
  • Trójkąty podobne.
  Na zajęciach uczniowie ćwiczyli przede wszystkim rozwiązywanie nierówności kwadratowych. Rozwiązywali zadania z zastosowaniem funkcji kwadratowej.Ćwiczyli przede wszystkim poprawność rachunkową.Na pozostałych zajęciach utrwalali wiedzę z geometrii, przede wszystkim dotyczącą trójkątów.

 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Jednostki długości, pola powierzchni i objętości.
  • Jednostki masy i czasu.
  • Obliczenia w fizyce i chemii.
  • Ostrosłupy-zadania.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania zaległości z programu nauczania gimnazjum dotyczącego jednostek długości, pola powierzchni i objętości, własności figur przestrzennych - ostrosłupów. Na zajęciach stosowałem głównie metodą aktywizującą dyskusje dydaktyczną powiązaną z wykładem i metodę praktyczną –ćwiczenia przedmiotowe.

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Nierówności kwadratowe.
  • Wzory Vieta.
  • Równania sprowadzalne do równań kwadratowych.

  "Ja obywatel świata"- autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego usługi - korzystanie z usług; środki płatnicze; banki. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).
  UUtrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego zdrowie - samopoczucie; choroby, ich objawy i leczenie; higieniczny tryb życia. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).

 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Problemy dzisiejszego społeczeństwa, Moda i ubiory, Zagubione rzeczy, Awaria i wypadek samochodowy.
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • mówienia, na jakie problemy dzisiejszego społeczeństwa zwracają uwagę przedstawione ilustracje;
  • formułowania dłuższej wypowiedzi na temat społeczeństwa, w którym chciałby żyć;
  • podawania skojarzeń ze słowem „nałóg”;
  • dopasowywania nazw uzależnień do wysłuchanych dialogów;
  • opowiadania o przyczynach sięgania młodzieży po środki odurzające;
  • wypowiadania sie na temat sposobów pomocy uzależnionym osobom;
  • opowiadania o stylach ubierania preferownych przez młodzież;
  • wypowiadania sie na temat roli mody i ubioru w życiu człowieka;
  • prowadzenia dialogu w biurze rzeczy zagubionych;
  • opisywania zagubinej rzeczy, miejsca, czasu;
  • zgłaszania awarii samochodowej;
  • prowadzenia rozmowy telefonicznej z pomocą drogową;
  • opisywania w czasie przeszłym o wydarzeniu drogowym;
  • opisywania wypadku.
 • Koło Młodych Poliglotów – język angielski

 • W kwietniu zajęcia dotyczyły problemów związanych z uzależnieniem od internetu i gier komputerowych. Uczestnicy przedstawili statystyki dotyczące najpopularniejszych form spędzania czasu w internecie wsród swoich rówieśników oraz zaproponowali sugestie dotyczące zapobiegania przemocy w sieci.

 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • praca z tekstem „The Witch of Wall Street” (słownictwo związane z pieniędzmi, strategie maturalne z matury pisemnej);
  • przykładowe zadania z zestawu maturalnego z matury ustnej ( opisywanie obrazków, odpowiadanie na pytania do ilustracji, rozmowa z odgrywaniem roli);
  • strategie maturalne niezbędne do matury ustnej z języka angielskiego;
  • powtórzenie materiału;

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło chemiczne

 • Koło chemiczne w kwietniu 2013r. w czasie zajęć wykonywało doświadczenia chemiczne z zakresu chemii organicznej związane ze zmianą barwy mieszaniny reakcyjnej. Przygotowywano również doświadczenia przeznaczone do pokazu w czasie „dnia eksperymentatora”. Ze względu na atrakcyjność doświadczeń wzbudziły uczniowie chętnie angażowali się w pracę i wykazywali duże zainteresowanie przeprowadzanymi eksperymentami.

 • Koło fizyczne I

 • Kwiecień to ostatni miesiąc zajęć w ramach „Koła młodych przyrodników – koło fizyczne”. Czas nam żegnać się ze szkołą. Dopieszczaliśmy końcową prezentację, szykowaliśmy doświadczenia i pokazy na „Dzień Eksperymentatora”. Chyba nam się udało wywołać zaciekawienie wśród gości odwiedzających szkołę. Stanowisko fizyczne cieszyło się dużym powodzeniem wśród dużych i małych, a „ciecz nienewtonowska”, jej właściwości robiły furorę.

 • Koło fizyczne II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Ruch falowy i jego elementy.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń przygotowywanych na Dzień Eksperymentatora.
  • Dzień Eksperymentatora.
  Ruch falowy przyrodniczego jego elementy omówiliśmy w związku z doświadczeniem, które mieliśmy przeprowadzić w Dniu Eksperymentatora. Przygotowaliśmy też doświadczenia na Dzień Eksperymentatora i byliśmy sami aktywnymi uczestnikami Dnia Eksperymentatora.
 • Koło geograficzne

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Uczniowie mają zadanie przygotowania oferty turystycznej jaką może poszczycić się Środkowe Nadodrze. Przygotowują foldery i prezentacje multimedialne, zachęcające potencjalnych chętnych do odwiedzenia wielu ciekawych miejsc na Ziemi lubuskiej, pograniczu polsko – niemieckim.
  • Młodzież dopracowuje koncepcje swoich eksperymentów. Z każdą z sześciu grup prowadzone są indywidualne konsultacje.
  • Finałem cyklicznych spotkań Koła Młodych Przyrodników – Kółka geograficznego, jest Dzień Eksperymentatora. Tego dnia Młodzież pochwaliła się zdobytą wiedzą prezentując następujące eksperymenty:
  • Teoria ruchu płyt litosfery.
  • Wulkanizm i plutonizm.
  • Studnia artezyjska, schemat i zasada działania.
  • Bonitacja gleb i ich wpływ na wielkość zbiorów płodów rolnych.
  • Erozja brzegu morskiego, skutki, konsekwencje i zapobieganie niszczycielskiej działalności mórz i oceanów.
  • Kim są Nowosolanie, skąd przybyliśmy i dokąd zmierzamy.
  Wymienione eksperymenty przeprowadzali sami uczniowie, przy okazji tłumacząc zasady działania poszczególnych zjawisk geograficznych.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia zagadnienia bilansu, rachunku zysków i strat oraz analizy finansowej. O ile sprawozdania finansowe były już nieco znane młodzieży, to zagadnienie analizy sprawiało na początku wiele trudności, ale w miarę zwiększania ilości rozwiązanych przypadków wskaźników i ich interpretacji - problemów już nie zaobserwowano. Osobnym punktem szerokiej analizy objęto analizę progu rentowności firmy MEBLEX i KWIATON.

 • Technik elektryk

 • W miesiącu kwietniu 2013r. grupa uczniów uczestnicząca w projekcie w czasie zajęć wykonywała ćwiczenia z zakresu układów sterowników napięcia przemiennego oraz falowników prądu, dokonywała analizy działania tych układów oraz możliwości ich zastosowania. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników ze względu na zastosowanie metod laboratoryjnych i symulacji komputerowych.

 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zapoznanie się i rozwiązanie z teoretycznym zestawem egzaminacyjnym czerwiec 2007 r. ver. X
  • Zapoznanie się i rozwiązanie praktycznego egzaminu zawodowego - czerwiec 2011 r. zad. 2.
  Metoda aktywizująca, ćwiczeń praktycznych oraz symulacji uszkodzenia systemu operacyjnego powoduje utrwalenie czynności oraz ich kolejności podczas pracy przy zadaniu egzaminacyjnym oraz przy rzeczywistej usterce, natomiast praca na materiałach egzaminacyjnych on - line oraz testach rzeczywistych dostarcza na bieżąco wiedzy, gdzie słuchacz "posiada" zaległości. Słuchacze systematyzują swoją wiedzę i popełniają mniej błędów niż na pierwszych spotkaniach.
 • Technik teleinformatyk

 • Uczniowie rozwiązywali praktyczne przypadki z lat 2009-2011.

  Dzień Eksperymentatora


  W tym roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli po raz pierwszy w historii postanowiło połączyć Dni Otwarte z Dniem Eksperymentatora, wydarzenie to nastąpiło 27 kwietnia 2013 roku w obiektach zarządzanych przez CKZiU „Elektryk”. Pomysł zrodził się w wyniku realizowanego projektu „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zamyśle Dzień Eksperymentatora miał być świętem nauki w formie szeroko dostępnego festynu rodzinnego, popularyzującego naukę, rozbudzającego ciekawość wiedzy, tworzącego możliwość bezpośredniego kontaktu z nauką. Oprócz zaprezentowania działalności CKZiU „Elektryk” chcieliśmy udowodnić że nauka przedmiotów matematyczno – przyrodniczych nie musi być nudna ale może zaciekawić i być dostępna dla każdego i mamy nadzieję że nam się to udało. Impreza skierowana była do szerokiej grupy odbiorców – od dzieci poprzez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do starszych mieszkańców naszego miasta i regionu. Udział w niej wzięli uczelnie wyższe z Zielonej Góry, Głogowa i Polkowic oraz przedstawiciele szkoły z Fürstenwalde. Uczestniczki policealnego studium makijażu demonstrowały czego nauczyły się na zajęciach a Arleta Januszka pokazała zastosowanie fizyki do elektrostymulacji mięśni w ramach rehabilitacji zdrowotnej. Uczniowie i nauczyciele CKZiU "Elektryk" prezentowali ciekawe doświadczenia z fizyki,chemii, biologii, geografii, matematyki, przedmiotów informatycznych oraz kierunki nauczania dostępne w CKZiU "Elektryk". Dziękujemy za udział w przygotowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli Dniu Eksperymentatora i serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia nas w przyszłym roku.

  PROGRAM RAMOWY
  Dnia Eksperymentatora
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli


  Sobota, 27 kwietnia 2013 roku

  Oficjalne otwarcie Dni Eksperymentatora – godz. 10.00 – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” – Hala sportowa ul. Piłsudskiego 61
  Od godz. 10.30 – pokazy doświadczalne, eksperymenty, gry i zabawy dla dzieci, prezentacje, wystawy i dodatkowe atrakcje
  Wykład – godz.12.30 - Budynek D przy ul. Piłsudskiego 65 – sala konferencyjna Eksperymenty komputerowe – modelowanie zjawisk fizycznych prof. dr hab. Antoni C. Mituś Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
  Wykład – godz.13.30 - Budynek D przy ul. Piłsudskiego 65 – sala konferencyjna ,,Dobre życie w dobrym środowisku, czyli inżynier we współczesnym świecie”’ – dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ – prodziekan ds. nauki;
  Wykład – godz.14.30 - Budynek D przy ul. Piłsudskiego 65 – sala konferencyjna ,,Czy jesteśmy przyrodzie potrzebni?" - dr Krystyna Walińska
  Konkursy – Budynek D przy ul. Piłsudskiego 65 – sala konferencyjna
  - godz. 10.45 – Powiatowy Konkurs Ortograficzny
  - godz. 11.30 – 450 lat Nowej Soli
  - godz. 15.00 – Finał konkursu 450 lat Nowej Soli (część ustna w przypadku równej punktacji – hala sportowa
  - godz. 15.30 – Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursów oraz dyplomów dla uczestników konkursów – hala sportowa
  Pokazy mody
  - godz. 11.30 – hala sportowa A
  - godz. 12.30 – hala sportowa A
  Pokazy doświadczalne – godz. 10.30 –16.30
  Mała hala sportowa: stoiska przyrodnicze – biologia, fizyka, geografia, stoiska informatyczne, elektryczne, mechatronika, doradztwo dla gimnazjalistów,
  Hala sportowa: stoiska wyższych uczelni, stoisko partnera niemieckiego, stoiska poszczególnych typów szkół CKZiU „Elektryk”, 1 stoisko informatyczne (telekonferencja).
  Łącznik z małą halą – płytki ceramiczne – stoiska chemiczne.
  Parking za halą sportową:
  Ambulans RCKiK – za halą od strony osiedla.
  Namiot PCK – za halą na wysokości boiska do siatkówki plażowej.
  Pokazy pirotechniczne
  Sala konferencyjna ul. Piłsudskiego 65:
  Wykład –godz.12.30 - prof. dr hab. Antoni C. Mituś
  Wykład –godz.13.30 - dr hab. inż. Andrzej Greinert
  Wykład –godz.14.30 - dr Krystyna Walińska
  Powiatowy Konkurs Ortograficzny – 10.45
  Konkurs historyczny – 450 lat Nowej Soli – godz. 11.30
  Sala 205 ul. Piłsudskiego 65: gry i prezentacje z ekonomii i przedsiębiorczości.
  Organizator: CKUiZ „Elektryk” Nowa Sól, mgr Włodzimierz Nowicki
  e-mail: elektryk1@op.pl , wnowicki@poczta.onet.pl

  WYCIECZKA DO WARSZAWY


  W terminie 6-7 kwietnia 2013r. odbyła się wycieczka do Warszawy dla tegorocznych maturzystów, została ona zorganizowana w ramach projektu „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum Techniki, wystawę dotyczącą działania ludzkiego mózgu oraz wjechali na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. Najciekawszą atrakcją wyjazdu była wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

  MARZEC 2013


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO

 • Zrealizowany temat: Okablowanie i planowanie sieci. Projekt okablowania strukturalnego.
  Po zakończeniu tego rozdziału uczeń będzie potrafił:
  • Zidentyfikować podstawowe media niezbędne do wykonania połączeń w sieciach LAN.
  • Zidentyfikować podstawowe typy połączeń pomiędzy urządzeniami końcowymi i pośredniczącymi w sieciach LAN.
  • Zidentyfikować układ żył dla kabla prostego oraz kabla z przeplotem.
  • Zidentyfikować różne rodzaje kabli, standardów i portów dla połączeń w sieciach WAN.
  • Zdefiniować rolę połączeń do zarządzania stosowanych w urządzeniach Cisco.
  • Zaprojektować schemat adresacji dla intersieci oraz przydzielić zakresy adresów dla hostów, urządzeń sieciowych i interfejsów routerów.
  • Porównać i uzasadnić znaczenie realizacji projektu sieci.

 • Projektowanie AutoCad

 • W miesiącu marcu na zajęciach pn. ”W matni sieci”- Projektowanie AutoCad w dalszym ciągu zajmowaliśmy się pracą w przestrzeni 3D. Rysowaliśmy powierzchnie trójwymiarowe będące pofałdowanymi powierzchniami lub powierzchniami uzyskanymi z innych kształtów. Doskonałą zabawą dla uczniów było tworzenie nowych kształtów poprzez łączenie w jedno kształtów umieszczanych obok siebie i przenikających się nawzajem brył, tworzenie ich różnicy i części wspólnej. Ciekawym eksperymentem było tworzenie elementów trójwymiarowych powstałych z obrotu linii dookoła wybranej osi.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Wizualizacja otaczającej przestrzeni w oprogramowaniu Blender 3D. Zapoznanie się z oprogramowaniem - projekt "Bałwanek". Słuchacze zostali wprowadzeni do oprogramowania Blender, które różni się od oprogramowania Google SketchUp nie tylko szybkością pracy, ale również skomplikowaniem pracy na poszczególnych warstwach.
  2. Wizualizacja otaczającej przestrzeni w oprogramowaniu Blender 3D - projekt "Jaskinia".
  3. Wizualizacja otaczającej przestrzeni w oprogramowaniu Blender 3D - projekt "Miecz".
  W trakcie zajęć słuchacze poznali tajniki oprogramowanie grafiki 3D (trójwymiarowej) wizualizacyjnej otaczającej nas przestrzeni. Słuchacze zgłębiają tajniki animacji i wizualizacji przestrzennej, a także wykorzystują możliwości programu Blender 3D.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Instalacja i budowa szablonu, różnica pomiędzy szablonem a projektem graficznym, różnica pomiędzy stroną dynamiczną a dokumentem HTML oraz rolę szablonu w JOOMLA.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • Zajęcia z doradztwa zawodowego są realizowane z myślą o tych wszystkich osobach, które chcą świadomie wybierać i realizować swoją drogę edukacyjną i zawodową, oraz które są gotowe aktywnie wykorzystywać swój naturalny potencjał na drodze rozwoju osobistego. W zależności od potrzeb klientów uzgadniane są elastyczne formy oraz terminy spotkań.

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono wśród uczniów klas I i II technikum zajęcia konsultacyjne - omówiono wyniki wcześniej przeprowadzonych testów zawodoznawczych oraz zapoznano uczniów z możliwościami kontynuowania nauki oraz planowania ścieżki kariery zawodowej pod kątem ich predyspozycji zawodowych.

 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Udzielenie pomocy psychologicznej zgłaszającym się uczniom.
  2. Indywidualne konsultacje z wychowawcami klas mające na celu udzielenia wsparcia i pomocy w zgłaszanych problemach wychowawczych.
  3. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych dla klas pierwszych.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: Legalizacja działalności gospodarczej/Legalisierung und Beglaubigung der Wirtschaftstätigkeit i Rodzaje dokumentów niezbędnych przy uruchomieniu działalności gospodarczej/Unterlagen bei der Firmengründung.
  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie zgłębiali przepisy prawne dotyczące otwarcia własnej firmy, zapoznali się z procedurą otwarcia własnej firmy w Polsce i Niemczech oraz zapoznali się z rodzajami dokumentów niezbędnych przy uruchomieniu działalności gospodarczej. Analizowali różne przypadki prawne założenia firmy, zapoznali się z niezbędną dokumentacją oraz wypełniali właściwe formularze i druki.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”projekt”, ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, prezentacja ppt, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, komputera, prezentacji ppt, ilustracji oraz nagrań audio.

  Warsztaty antydyskryminacyjne


  W marcu przeprowadzono zajęcia z grupą rekrutującą się z klasy 4c. Były to ostatnie warsztaty w cyklu i poświęcone zostały tematyce: „Dyskryminacja rasowa, płciowa, wyznaniowa.” Grupa bardzo zaangażowała się w zajęcia i z wielką ochotą brała udział w scenkach prezentujących różnego rodzaju dyskryminacje. Młodzi mężczyźni opowiadali jak może czuć się osoba dyskryminowana i dlaczego tak właściwie jest poddana dyskryminacji. Zajęcia zakończono gromkimi brawami, a sami uczestnicy bardzo żałowali, że to już koniec zajęć warsztatowych.

  Kurs przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia do 1 kV


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Ochrona od porażeń.
  2. Instalacje elektryczne w budynkach i obiektach budowlanych.
  3. Budowa i zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Przesunięcie wykresu funkcji f (x) = ax2 wzdłuż osi układu współrzędnych.
  • Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej.
  • Równania kwadratowe.
  • Postać iloczynowa funkcji kwadratowej.
  Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli przede wszystkim zamianę postaci ogólnej funkcji kwadratowej na postać kanoniczną i odwrotnie oraz rozwiązywali równania kwadratowe zupełne i niezupełne.Ćwiczyli przede wszystkim poprawność rachunkową.

 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Trójkąty prostokątne o kątach 30,45,60 stopni.
  • Pola i obwody figur płaskich.
  • Graniastosłupy.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania zaległości z programu nauczania gimnazjum dotyczącego figur płaskich, ze szczególnym uwzględnieniem trójkąta prostokątnego i graniastosłupów.Na zajęciach stosowałem głównie metodą aktywizującą dyskusje dydaktyczną powiązaną z wykładem i metodę praktyczną –ćwiczenia przedmiotowe.

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Postać ogólna, postać kanoniczna i postać iloczynowa funkcji kwadratowej.
  • Równania i nierówności kwadratowe.

  "Ja obywatel świata"- autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego usługi - korzystanie z usług; środki płatnicze; banki. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).
  UUtrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego zdrowie - samopoczucie; choroby, ich objawy i leczenie; higieniczny tryb życia. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).

 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Zdrowie i zdrowy tryb życia. Pogoda, świat roślin i zwierząt. Ochrona środowiska.
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • opowiadania o zdrowym trybie życia, formach dbania o zdrowie, zachowaniach szkodzących zdrowiu;
  • zapytania o samopoczucie innych oraz opowiadania o własnym samopoczuciu;
  • prowadzenia dialogu u lekarza z opisem dolegliwości;
  • opowiadania o stosowanych metodach leczenia;
  • opowiadania o przyczynach sięgania młodych ludzi po środki uzależniające oraz sposobach radzenia sobie z uzależnieniami;
  • odpowiadania o zjawiskach pogodowych, kataklizmach natury występujących na naszym obszarze;
  • opowiadania o sposobie spędzania czasu w zależności od warunków pogodowych;
  • opisywania krajobrazów, świata roślin i zwierząt w naszym regionie;
  • opowiadania o zachowaniach proekologicznych oraz czynnikach szkodzących środowisku;
  • opisywania ilustracji z podanych kręgów tematycznych;
  • tworzenia asocjogramów;
  • streszczania usłyszanych tekstów;
  • prowadzenia konwersacji na temat zdrowia, pogody, problemów ochrony środowiska.

 • Koło Młodych Poliglotów – język angielski

 • Marcowe zajęcia obejmowały zagadnienia dotyczące globalnego kryzysu gospodarczego – jego przyczyn i skutków. Uczniowie zdobyli umiejętność opisywania zmian zachodzących na giełdach oraz odczytywania graficznych zapisów dotyczących kwartalnych wyników giełdowych spółek.

 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • przykładowe zadania z zestawu maturalnego z matury ustnej ( opisywanie obrazków, odpowiadanie na pytania do ilustracji, rozmowa z odgrywaniem roli);
  • strategie maturalne niezbędne do matury ustnej z języka angielskiego;
 • Wizyta na Targach Edukacyjnych w Poznaniu

 • Uczniowie uczęszczający na zajęcia pn. "Koło Młodych Poliglotów" z język niemieckiego i z język angielskiego w dniu 16 marca 2013 roku pojechali z wizytą do Poznania na XVII edycję Targów Edukacyjnych. Jest to największa w Polsce impreza wystawiennicza prezentująca ofertę placówek oświatowych i szkół wyższych. Wśród wystawców były publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, policealne, językowe oraz szkoły wyższe. Na wspólnym stoisku „ Akademicki Poznań” prezentowały się wszystkie poznańskie uczelnie publiczne. Ich ofertę dopełniały szkoły prywatne. Do podjęcia nauki w innych miastach Polski zachęcały wyższe szkoły m.in.: z Gdańska, Gdyni, Katowic, Olsztyna, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry. Na targach można było się zorientować w możliwościach podjęcia nauki za granicą: w Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Na stoisku British Cuncil informacji udzielali przedstawiciele 12 brytyjskich uczelni. Uczestnicy wycieczki wrócili z głowami pełnymi wiedzy na temat ofert szkół wyższych oraz z torbami wypełnionymi ulotkami informacyjnymi i gadżetami promocyjnymi.

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło chemiczne

 • Koło chemiczne w marcu 2013r. w czasie zajęć wykonywało doświadczenia chemiczne związane z wykorzystaniem „zimnego lodu”, nadlenku wodoru. Przygotowywano również doświadczenia przeznaczone do pokazu w czasie „dnia eksperymentatora”. Uczniowie chętnie angażowali się w pracę i wykazywali duże zainteresowanie przeprowadzanymi doświadczeniami.

 • Koło fizyczne I

 • W miesiącu marcu na zajęciach uczniowie zajmowali się min. przygotowaniem prezentacji na zakończenie zajęć z fizyki. Przed nami też Dzień Eksperymentatora i przygotowania do niego. Chcemy w tym dniu pokazać, że fizyka jest wokół nas a nie tylko w szkole podczas lekcji fizyki.

 • Koło fizyczne II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Dzień Eksperymentatora-omówienie programu.
  • Przygotowanie doświadczeń na ten dzień i przegląd pomocy i sprzętu w pracowni fizyki.
  • W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania zaległości z programu nauczania gimnazjum dotyczącego światła i wody.
  • Rozszerzali swoja wiedzę o nowe zagadnienia.
  • Rozwiązywali zadania związane tematycznie ze światłem i wodą.
  • Obejrzeli również film pt. ,,Woda-wielka tajemnica”.
  • Konkurs przyrodniczy ,,Woda” ( dla gimnazjów).
  • Promieniotwórczość naturalna.
  • Budowa jądra atomowego.
  W czasie zajęć uczniowie zostali zapoznani z organizacją Dnia Eksperymentatora (dzień otwarty szkoły), następnie dokonaliśmy przeglądu sprzętu i pomocy do doświadczeń, które chcemy na tym dniu przedstawić. W marcu przygotowaliśmy też konkurencję z fizyki do Konkursu ,,Woda”, konkursu przyrodniczego dla gimnazjów. Rozwiązywaliśmy też zadania związane ze zjawiskiem promieniotwórczości naturalnej i budową jądra atomowego.
 • Koło geograficzne

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wpływy kulturowe na życie i zachowanie się społeczeństw. W trakcie tych zajęć skupiliśmy się nad problemami demografii. Omówiliśmy szczegółowo największe problemy południa globu, jak i północy kuli Ziemskiej. W tym celu uczniowie pracowali z atlasami geograficznymi, rocznikami statystycznymi, szukali informacji w internecie, jak i w publikacjach książkowych oraz albumowych. Zagadnieniem, które uczniowie opracowali indywidualnie było zilustrowanie rozwoju chorób cywilizacyjnych na mapie konturowej Europy i Świata (cukrzyca, choroby wieńcowe, otyłość, AIDS, choroby weneryczne, reumatyzm, nikotynizm, alkoholizm). Uczestnicy spotkania szukali odpowiedzi na pytanie w jaki sposób szerzące się choroby cywilizacyjne wywierają wpływ na jakość życia na człowieka.
  • Rozwiązywanie testów – Przemysł, usługi; gr A i B; WSiP; Warszawa 2010.
  • Film z serii BBC pt.: W 80 dni dookoła świata cz. 5. Jest to seria filmów podróżniczych i dokumentalnych poświęcona największym odkryciom i badaniom przyrodniczym (zarówno w świecie przyrody ożywionej, jak i nieożywionej), prowadzonym na wszystkich kontynentach.
  • Zajęcia rozpoczęły się od debaty nad stanem zdrowia mieszkańców Polski, dostępnością do usług medycznych – wszystko to w oparciu o informacje nabyte na poprzednich zajęciach, jak i o te, które poszukali we własnym zakresie w domu. Debata zrealizowana została w sposób profesjonalny, każda z grup miał po 3 minuty na przedstawienie swoich argumentów, debatę moderował jeden wybrany, przez obie strony kolega. Uczniowie wykazali swą dojrzałość i zaangażowanie w sprawy zdrowotne społeczeństwa, w którym żyją. Debata trwała prawie 50 minut i miała bardzo merytoryczny charakter.
  • Rozwiązywanie testów – Turystyka, energetyka; gr A i B; WSiP; Warszawa 2010.
  • Film z serii BBC pt.: W 80 dni dookoła świata cz. 6. Jest to seria filmów podróżniczych i dokumentalnych poświęcona największym odkryciom i badaniom przyrodniczym (zarówno w świecie przyrody ożywionej, jak i nieożywionej), prowadzonym na wszystkich kontynentach.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia wyniku finansowego i sprawozdawczości. Są to już końcowe działania każdej jednostki gospodarczej, które wymagają systematycznej ewidencji operacji bilansowych i wynikowych. Aby przedstawić uczniom najbardziej realną sytuację przed sporządzeniem wyniku i sprawozdań wykorzystano zadanie niskosymulowane w firmie Niteczka, gdzie na podstawie sald i stanów poszczególnych kont należało sporządzić wynik finansowy i bilans za 2012r.

 • Technik elektryk

 • W miesiącu marcu 2013r. grupa uczniów uczestnicząca w projekcie w czasie zajęć wykonywała ćwiczenia z zakresu podstawowych układów energoelektronicznych, dokonywała analizy działania tych układów oraz korzyści wynikające z ich zastosowania. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników ze względu na zastosowanie metod laboratoryjnych.

 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie testu teoretycznego on – line – styczeń 2013 r (ze strony www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • Rozwiązywanie praktycznego egzaminu zawodowego – czerwiec 2012 r. zad. 3.
  Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się i ukończyli samodzielnie zadanie praktyczne na spreparowanych systemach, które umożliwią im późniejsze wykonanie zadania egzaminacyjnego. Słuchacze systematyzują swoją wiedzę i popełniają mniej błędów niż na pierwszych spotkaniach.
 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach w marcu uczniowie poszerzali wiedzę na temat programowania sterowników PLC. Poznali różne sposoby i metody programowania sterowników oraz z wykorzystaniem oprogramowania do wizualizacji procesów produkcyjnych zasymulowali prace napędu elektropneumatycznego.
 • Technik teleinformatyk

 • Na zajęciach uczniowie rozwiązywali praktyczne przypadki z lat 2007-2009.

  KOMUNIKAT


  Koordynator projektu „Wiedza z Elektryka” – mój sukces zawodowy” informuje, że spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych na wycieczkę do Warszawy odbędzie się w dniu 05 marca 2013 roku (wtorek) na sali konferencyjnej o godzinie 10:30. Obecność obowiązkowa.

  LUTY 2013


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO

 • Zrealizowany temat: Warstwa fizyczna. Technologia Ethernet.
  Po zakończeniu tego rozdziału uczeń będzie potrafił:
  • Wytłumaczyć, jak protokoły i usługi warstwy fizycznej umożliwiają komunikację w sieciach danych.
  • Wyjaśnić zastosowanie kodowania i przetwarzania do postaci sygnałów w warstwie fizycznej.
  • Wyjaśnić znaczenie sygnałów, które są wykorzystywane do transportu przez lokalne medium bitów tworzących ramkę.
  • Wyjaśnić znaczenie sygnałów, które są wykorzystywane do transportu przez lokalne medium bitów tworzących ramkę.
  • Wymienić podstawowe cechy kabla miedzianego, światłowodu i łączności bezprzewodowej.
  • Opisać zastosowanie kabla miedzianego, światłowodu i łączności bezprzewodowej.

 • Projektowanie AutoCad

 • W miesiącu lutym na zajęciach pn. ”W matni sieci”- Projektowanie AutoCad zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Stosowanie „punkt widzenia”, kompas oraz kierunki predefiniowalne.
  • Widoki dynamiczny i perspektywę.
  • Stosowanie planu czyli widok z góry.
  • Tworzenie brył prostych : kula, klin, stożek, walec, torus.
  Na zajęciach uczniowie zapoznali się z zasadami tworzenia rysunku trójwymiarowego i oglądania go w przestrzeni trójwymiarowej poprzez zastosowanie różnych narzędzi. Wykonali szereg ćwiczeń, dzięki którym nabyli sprawności w poruszaniu się w przestrzeni i operowaniu płaszczyznami skierowanymi pod rożnym kątem. Budowali również modele złożone z brył ustawionych jedna na drugiej doskonaląc w ten sposób technikę poruszania się po płaszczyźnie Z.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Wizualizacja otaczającej przestrzeni w oprogramowaniu Google SketchUp ver. 7 - wykończenie rozpoczętego projektu.
  2. Inne sposoby wykorzystania oprogramowania Google SketchUp - wysyłanie swojego projektu na stronę internetową wraz z opisem.
  W trakcie zajęć słuchacze poznali tajniki oprogramowanie grafiki 3D (trójwymiarowej) wizualizacyjnej otaczającej nas przestrzeni. Słuchacze zgłębili tajniki wizualizacji przestrzennej i wykorzystali możliwości programu. Zastosowane metody pracy uruchamiają pokłady wyobraźni i pokonywania różnych napotkany problemów z wykonywanym projektem.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Umieszczenie grafiki np. zdjęć czy schematów za pomocą menadżera mediów który służy nie tylko do obsługi grafiki ale też do wgrywania na serwer dowolnych plików, a następnie udostępnić je użytkownikom portalu lub użyć w artykułach.
  Na zajęciach omówiono Obsługę menadżera mediów, zakładanie nowego folderu, usuwanie folderu, usuwanie wielu folderów, wgrywanie plików, usuwanie pliku, wstawianie grafiki do artykułu, edycja parametrów obrazu, zmiana rozmiaru obrazu.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • Uczniowie klas maturalnych wykazują zainteresowanie wykorzystaniem metody testu komputerowego w celu poznania lub uzupełnienia wiedzy na temat preferencji zawodowych. Niektóre osoby uzyskują nową wiedzę lub dowiadują się że ich zainteresowania, umiejętności nie są jednoznaczne i należy jej sprecyzować. Poznanie swoich preferencji zawodowych pomaga w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono testy zawodoznawcze wśród uczniów klas I i IV Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji oraz testów z Planera Kariery, przeprowadzono również konsultacje zawodoznawcze, pomagające w wyborze przedmiotów rozszerzonych oraz przygotowujące do wyboru kierunku studiów.

 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Udzielenie pomocy psychologicznej zgłaszającym się uczniom.
  2. Indywidualne konsultacje z wychowawcami klas mające na celu udzielenia wsparcia i pomocy w zgłaszanych problemach wychowawczych.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: Procedura zakładania działalności gospodarczej/Verfahren der Firmengründung i Przepisy prawne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej/Rechtsvorschriften bei der Firmengründung und Firmenführung
  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie opracowali projekty dotyczące otwarcia własnej firmy. W ramach projektu uczniowie mieli przedstawić pomysł na otwarcie własnej firmy, scharakteryzować branżę, w której chcieliby działać, dokonać analizy finansowej i marketingowej (analiza SWOT), przedstawić procedury uruchomienia własnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem instytucji i formularzy niezbędnych do otwarcia firmy. W ostatnim etapie uczniowie musieli zaprezentować projekt na forum grupy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej POWERPOINT.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”projekt”, ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, prezentacja ppt, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, komputera, prezentacji ppt i ilustracji.

  Warsztaty antydyskryminacyjne


  W lutym odbyły się zajęcia z grupami programowo najstarszymi, ponieważ już wkrótce kończą edukację, a niezwykle ważne dla nich było, aby przejść cały cykl warsztatowy (3 pełne bloki zajęciowe). Uczniowie z klasy 4cTZ odbyli dwa bloki warsztatowe - wprowadzający, dotyczący stereotypów oraz drugi blok - określający nasz stosunek do niepełnosprawności. Klasa 4e1 skupiła się głównie na zajęciach o tolerancji. W marcu obie grupy zakończą udział w projekcie.

  Kurs przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia do 1 kV


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Ochrona od porażeń.
  2. Budowa i zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Szkicowanie wykresów funkcji. Monotoniczność funkcji.
  • Odczytywanie własności funkcji z wykresu.
  • Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi układu współrzędnych.
  • Przekształcanie wykresu funkcji przez symetrię względem osi układu współrzędnych.
  • Funkcje – zastosowania. Wykres funkcji f (x) = ax2.
  Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli przede wszystkim odczytywanie własności różnych funkcji na podstawie ich wykresów oraz przekształcanie wykresów funkcji. A ponadto obliczali miejsca zerowe funkcji i dziedzinę tych funkcji.

 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowanie.
  • Przekątna kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego.
  • Okrąg i koło.
  • Funkcje trygonometryczne.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania zaległości z programu nauczania gimnazjum dotyczącego Twierdzenia Pitagorasa i jego zastosowania do rozwiązywania różnych problemów związanych z trójkątem prostokątnym. Uczniowie doskonalili też umiejętność posługiwania się funkcjami trygonometrycznymi. Obliczali długość okręgu i pole koła.

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wektory.
  • Wykres funkcji kwadratowej.
  • Postać ogólna, postać kanoniczna i postać iloczynowa funkcji kwadratowej.

  "Ja obywatel świata"- autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego żywienie - artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie; lokale gastronomiczne; diety. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).
  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego zakupy - rodzaje sklepów; towary; sprzedawanie i kupowanie. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).
  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego podrożowanie i turystyka, środki transportu -informacja turystyczna; baza noclegowa; wycieczki; zwiedzanie. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).

 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Poszukiwanie pracy; Wymarzony zawód.
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • opowiadania o zawodach wykonywanych przez najbliższych;
  • opisywania ilustracji;
  • odpowiadania o swoim wymarzonym zawodzie;
  • opowiadania o sposobach szukania pracy;
  • opowiadania o pracach wakacyjnych uczniów;
  • opowiadania o własnych doświadczeniach związanych z pracą (w czasie przeszłym): zarobku,wykonywanych czynnościach, atmosferze w pracy, nabytym doświadczeniu;
  • tworzenia asocjogramów;
  • streszczania usłyszanych tekstów;
  • prowadzenia konwersacji na temat pracy, wymarzonego zawodu.

 • Koło Młodych Poliglotów – język angielski

 • W lutym 2013 r. zajęcia dotyczyły tematyki adekwatności wymierzanej kary do popełnionego wykroczenia. Uczestnicy nabyli umiejętność aktywnego uczetnictwa w debacie, argumentując za i przeciw karze śmierci. Nabyli także umiejętności z zakresu robienia notatek, oglądając film dotyczący systemu więziennictwa w USA.

 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz poszerzające wiedzę o krajach anglojęzycznych;
  • ćwiczenia rozwijające umiejętność budowania pytań i odpowiedzi w czasie Past Simple na podstawie przeczytanego tekstu oraz korzystania ze słownika;
  • ćwiczenia rozwijające rozumienie ze słuchu oraz mówienie ( opowiadanie o swoim minionym weekendzie);
  • strategie maturalne niezbędne do matury ustnej z języka angielskiego ( opisywanie obrazków);

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło chemiczne

 • W lutym uczniowie uczestniczący w zajęciach koła chemicznego wykonywali doświadczenia z zakresu chemii organicznej, doświadczenia związane ze zmianą barwy mieszaniny reakcyjnej. Dokonano analizy wyników doświadczeń, porównano wnioski wynikające z eksperymentów z teorią. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.
 • Koło fizyczne I

 • Uczniowie zajmowali się rozwiązywaniem arkuszy maturalnych z fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym. Praca z arkuszem, dała możliwość uczniom spotkania się z zadaniami trudniejszymi. Materiałem, którego na poziomie rozszerzonym nie przerabia się.

 • Koło fizyczne II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Światło i jego własności.
  • Modele budowy atomu.
  • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne-zadania.
  • Woda i jej własności.
  • Ciepło i temperatura.
  • Zmiany stanu skupienia –zadania.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania zaległości z programu nauczania gimnazjum dotyczącego światła i wody. Rozszerzali swoja wiedzę o nowe zagadnienia. Rozwiązywali zadania związane tematycznie ze światłem i wodą. Obejrzeli również film pt. ,,Woda-wielka tajemnica”.
 • Koło geograficzne

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Środowisko naturalne wspólnym dobrem ludzkości. Był to główny wątek zajęć realizowanych w tym dniu, uczniowie poszukiwali największych trucicieli środowiska naturalnego (praca z rocznikiem statystycznym), omawiane były główne cele szczytów klimatycznych w Rio De Janeiro, Kioto i Kopenhadze. Skutki walki z ociepleniem klimatu – został postawiony problem Czy rzeczywiście obserwujemy ocieplenie klimatu, czy jest to naturalna kolej rzeczy, że po dekadach stuleci z „chłodnym” klimatem następują okresy między-klimatycznego ocieplenia?
  • Rozwiązywanie testów – biosfera i pedeosfera; gr A i B; WSiP; Warszawa 2010.
  • Film z serii BBC pt.: W 80 dni dookoła świata cz. 1 i 2. Jest to seria filmów podróżniczych i dokumentalnych poświęcona największym odkryciom i badaniom przyrodniczym (zarówno w świecie przyrody ożywionej, jak i nieożywionej), prowadzonym na wszystkich kontynentach.
  • Debata nad stanem środowiska naturalnego – po ostatnich zajęciach dość ostro zarysował się podział na zwolenników teorii ocieplenia klimatu, jak i na tych, którzy są jej przeciwni –, której główną tezą było: Czy po dekadach stuleci z „chłodnym” klimatem następują okresy między-klimatycznego ocieplenia? Grupy przygotowały krótkie wystąpienia, poparte danymi z przeróżnych źródeł – naukowych; przygotowano filmy, lub prezentacje, a także kontrargumenty dla strony przeciwnej. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania, gdyż rzeczowa dyskusja trwała około 70 minut.
  • Rozwiązywanie testów – mapa konturowa Europy i Azji, zarówno cz. fizyczna, jak i polityczno – gospodarcza. Opracował P. Kopeć.
  • Film z serii BBC pt.: W 80 dni dookoła świata cz. 3 i 4. Jest to seria filmów podróżniczych i dokumentalnych poświęcona największym odkryciom i badaniom przyrodniczym (zarówno w świecie przyrody ożywionej, jak i nieożywionej), prowadzonym na wszystkich kontynentach.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia przychodów i kalkulowania kosztów produkcji. Uczniowie mieli za zadanie przyporządkować koszty do jednostek i je sklasyfikować w postaci krzyżówki. Kalkulowanie kosztów odbyło się na podstawie firmy WIKA, gdzie za pomocą metody projektów uczniowie opracowywali projekt i wykonanie prac dotyczących kalkulowania kosztów produkcji, określania wysokości przychodów firmy, obliczali jej dochód i sporządzali rachunek zysków i strat.

 • Technik elektryk

 • W miesiącu lutym 2013r. grupa uczniów uczestnicząca w projekcie w czasie zajęć wykonywała ćwiczenia dotyczące rezystancyjnych i półprzewodnikowych elementów nieliniowych. Badano termistory, warystory oraz półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne, dokonano analizy wyników pomiarów i badań pod kontem zastosowania badanych podzespołów w praktyce. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników ze względu na zastosowanie metod laboratoryjnych.

 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie praktycznego egzaminu zawodowego – czerwiec 2010 r. zad. 3. Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się i ukończyli samodzielnie zadanie praktyczne na spreparowanych systemach, które umożliwią im późniejsze wykonanie zadania egzaminacyjnego.
  Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się i ukończyli samodzielnie zadanie praktyczne na spreparowanych systemach, które umożliwią im późniejsze wykonanie zadania egzaminacyjnego, natomiast praca na materiałach egzaminacyjnych on - line dostarcza na bieżąco wiedzy, gdzie słuchacz "posiada" zaległości.

 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach w lutym uczniowie kontynuowali zajęcia dotyczące programowania sterowników PLC. Poznali zagadnienia dotyczące funkcji i bloków funkcyjnych, poznali zasady programowania i wykorzystania funkcji w układach sterowania. Podczas zajęć wykonywali ćwiczenia w zakresie:
  • wykorzystania funkcji matematycznych: dodawania, odejmowania dzielenia i mnożenia,
  • obliczeń na liczbach binarnych.
 • Technik teleinformatyk

 • Na zajęciach omówiono wskazania dla użytkownika systemu komputerowego po diagnozie i usunięciu wad oraz rozwiązywano zadania praktyczne z roku 2006/2007.

  KOMUNIKAT NT. DNIA EKSPERYMENTATORA


  Dzień Eksperymentatora w CKZiU „Elektryk” Nowa Sól, jest imprezą popularno-naukową organizowaną po raz pierwszy przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli w dniu 27 kwietnia 2013 roku (sobota).


  Cele

  Ma to być święto nauki organizowane w formule szeroko dostępnego festynu rodzinnego, popularyzujące naukę, rozbudzające ciekawość wiedzy, tworzące możliwość bezpośredniego kontaktu z nauką. Impreza jest skierowana do szerokiej grupy odbiorców – od dzieci poprzez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do starszych mieszkańców naszego miasta i regionu. Towarzyszyć jej będą przedsięwzięcia kulturalne (m.in.koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej). Do uczestnictwa zapraszamy wyższe uczelnie, szkoły partnerskie z Niemiec oraz firmy i producentów wyrobów z zastosowaniem wysokiej technologii.


  Organizatorzy liczą na powszechność udziału Nowosolan, promocję nauki w naszej placówce, a także uczestnictwo mieszkańców regionu w naszym święcie nauki. Do współorganizacji Dni zapraszamy redakcje lokalnych mediów. Doświadczenia, eksperymenty i pokazy będą prowadzone przez uczniów, nauczycieli i naukowców, którzy wezmą udział w naszych Dniach Eksperymentatora.


  W programie

  Wszystkie pokazy i wykłady w ramach Dni Eksperymentatora odbędą się w salach CKZiU „Elektryk” przy ul. Piłsudskiego 61 i 65. Nauczyciele, którzy przygotują pokazy, eksperymenty i ciekawe stoiska będą się prezentować w budynku C i D. W tym samym czasie zaplanowane są Dni Otwarte Szkoły. Pozostali nauczyciele będą uczestniczyć w Dniach Otwartych w budynkach A i B. Dla pokazów i demonstracji zjawisk zostaną przygotowane specjalne stoiska w hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 61 i na parkingu. Wykłady, pokazy i eksperymenty będą powtarzane w zależności od zainteresowania odwiedzających.


  Organizatorzy planują również zadbanie o najmłodszych, dla których wolontariusze – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Włodzimierza Krukowskiego i Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego (wg zgłoszeń indywidualnych) przygotują specjalny blok imprez z doświadczeniami i konkursami.


  Planowany jest również szereg atrakcji niezwiązanych bezpośrednio z nauką i działalnością eksperymentatorską, m.in. straży pożarnej (wraz z wozem strażackim), stanowisko fizykoterapii, czy ambulansu, w którym będzie można oddać honorowo krew, zbadać ciśnienie, wykonać badania krwi i USG.


  Pojawia się zatem wyjątkowa okazja, by nowosolska nauka stała się bardziej znana lokalnej społeczności. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą w interesujący sposób spędzić sobotę, a jednocześnie pogłębić swoją wiedzę, do wzięcia udziału w tym święcie nauki.


  Ponieważ formuła Dni Eksperymentatora nie jest jeszcze zamknięta wszystkie pomysły na ten dzień są przyjmowane do dnia 12 marca 2013 roku przez Włodzimierza Nowickiego.
  W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z dyrektorem Centrum – Grzegorzem Königsbergiem tel. 684-755-555 lub wicedyrektorem Włodzimierzem Nowickim, tel. 684-755-550 lub mailowo elektryk1@op.pl.


  KOMUNIKAT


  Koordynator projektu informuje, że w związku z aprobatą przez Urząd Marszałkowski zmiany w projekcie „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy” w dniach 06 i 07 kwietnia 2013 roku zostanie zorganizowany wyjazd do Warszawy dla uczestników projektu.
  W programie wyjazdu m.in. Muzeum Techniki, Centrum Nauki Kopernik, wyjście do teatru. W ramach wyjazdu zapewniony nocleg i wyżywienie w Warszawie (bez śniadania dnia 6 kwietnia i kolacji dnia 7 kwietnia).
  Wyjazd jest bezpłatny. Rekrutację uczestników prowadzi Biuro Projektów (sala nr 4, budynek A). Pierwszeństwo w udziale w wyjeździe mają uczestnicy zadania 9 – Praktyki zawodowe przeprowadzane w polskich zakładach pracy. Kolejnymi kryteriami są: średnia wyników w nauce, ocena z praktyki zawodowej. Deklarację udziału w wyjeździe można składać do dnia 15 lutego 2013 roku.

  STYCZEŃ 2013


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO

 • Zrealizowany temat: Warstwa łącza danych.
  Po zakończeniu tego rozdziału uczeń będzie potrafił:
  • Wyjaśnić role protokołów warstwy łącza danych w transmisji danych.
  • Opisać, jak warstwa łącza danych przygotowuje dane do transmisji przez medium sieciowe.
  • Opisać różne rodzaje kontroli dostępu do nośnika danych.
  • Identyfikować szereg typowych logicznych topologii sieci i opisać, jak logiczne topologie determinują metodę kontroli dostępu do nośnika.
  • Wyjaśnić cel enkapsulacji pakietów w ramki, ułatwiającej dostęp do nośnika.
  • Opisać strukturę ramki warstwy drugiej oraz opisać standardowe pola.
  • Wyjaśnić kluczowe role nagłówka ramki i pola końcowego, włączając w to adresowanie, QoS, typ protokołu oraz FCS.
 • Projektowanie AutoCad

 • Na zajęciach uczniowie zapoznali się z zasadami tworzenia rysunku izometrycznego. Poznali dodatkowe możliwości AutoCada, który ułatwia rysunek tworzony na płaszczyznach izometrycznych. Nauczyli się je opisywać i wykorzystywać. Wykonali ciekawe projekty stosując rysowanie izometryczne. Temat ten był jednocześnie wstępem i przygotowaniem do rysunku trójwymiarowego, który poznają na kolejnych zajęciach.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Wizualizacja otaczającej przestrzeni w oprogramowaniu Google SketchUp ver. 7 - nakładanie tekstur i grafiki zewnętrznej.
  W trakcie zajęć słuchacze poznali tajniki oprogramowanie grafiki 3D (trójwymiarowej) wizualizacyjnej otaczającej nas przestrzeni. Słuchacze zagłebili się w oprogramowanie Google SketchUp i wykorzystali możliwości programu.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Uczniowie zostali zapoznani z zapleczem administracyjnym systemu JOOMLA, poznali strukturę grup użytkowników JOOMLI. Uczniowie zostali zaznajomieni z użytkownikami systemu tzn. zaspół zarządzający, główny administrator, administratorzy, operatorzy oraz utworzyli nowe konto użytkownika. Uczniowie zaznajomili się również z szatą graficzną witryny, układem treści.

 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Zarządzanie bazami danych.
  Zajęcia obyły się bez zakłóceń. Uczniowie wykazywali zainteresowanie omawianym tematem. Cele zajęć zostały osiągnięte.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • Uczniowie klas maturalnych zgłaszają się na zajęcia z doradztwa zawodowego gdyż posiadają świadomość potrzeby sprawdzenia lub potwierdzenie swoich umiejętności i zainteresowań testami zawodoznawczymi. W większości wypadków testy potwierdzają wiedzę uczniów na swój temat ale też uzupełniają tą wiedzę. W niektórych przypadkach uczeń otrzymuje wiedzę na temat jeszcze nie niesprecyzowanych zainteresowań i preferencji zawodowych.

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono testy zawodoznawcze wśród uczniów klas II Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji.
 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Udzielenie pomocy psychologicznej zgłaszającym się uczniom.
  2. Indywidualne konsultacje z rodzicami mające na celu udzielenia wsparcia i pomocy w zgłaszanych problemach wychowawczych.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: projekt „Zakładam własną firmę”/ Projekt „Ich gründe eigene Firma”
  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie opracowali projekty dotyczące otwarcia własnej firmy. W ramach projektu uczniowie mieli przedstawić pomysł na otwarcie własnej firmy, scharakteryzować branżę, w której chcieliby działać, dokonać analizy finansowej i marketingowej (analiza SWOT), przedstawić procedury uruchomienia własnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem instytucji i formularzy niezbędnych do otwarcia firmy. W ostatnim etapie uczniowie musieli zaprezentować projekt na forum grupy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej POWERPOINT.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”projekt”, ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, prezentacja ppt, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, komputera, prezentacji ppt i ilustracji.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Warunek prostopadłości prostych.
  • Układy równań liniowych.
  • Interpretacja geometryczna układu równań liniowych.
  • Funkcja liniowa – zastosowania.
  • Dziedzina i miejsca zerowe funkcji.
  Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli rozwiązywanie układów równań metodami algebraicznymi i metodą graficzną, szkicowali wykres funkcji liniowej, wyznaczali równanie prostej, znając równanie prostej lub prostopadłej.

 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Potęga o wykładniku naturalnym.
  • Potęga o wykładniku całkowitym.
  • Potęga iloczynu i ilorazu.
  • Potęga o wykładniku wymiernym.
  • Działania na potęgach.
  • Działania na pierwiastkach.
  • Obliczenia w fizyce i chemii.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania zaległości z programu nauczania gimnazjum dotyczącego potęgowania i pierwiastkowania. Uczniowie uczęszczają na zajęcia bardzo chętnie i aktywnie w nich uczestniczą.

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Odczytywanie własności funkcji z wykresu.
  • Przekształcanie wykresu funkcji.

  "Ja obywatel świata"- autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego szkoła. Poszerzenie wiadomości o krajach niemieckiego obszaru językowego (system szkolnictwa, oceny). Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).
  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego życie rodzinne i towarzyskie - członkowie rodziny; koledzy, przyjaciele; czynności życia codziennego; formy spędzania czasu wolnego; styl życia; konfl ikty i problemy. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).

 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Konwersacje w życiu codziennym, Oferta kulturalna, Formy spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • prowadzenia konwersacji w typowych sytuacjach życia codziennego: sklep, szkoła, dom;
  • opisywania ilustracji;
  • odpowiadania na pytania do fotografii;
  • opowiadania o ofercie kulturalnej miejsca zamieszkania;
  • opowiadania w czasie przeszłym o wyjściu do kina;
  • wypowiadania się na temat wybranej imprezy kulturalnej i przygotowaniach do niej;
  • tworzenia asocjogramów;
  • streszczania usłyszanych tekstów;
  • opowiadania o preferencjach spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi;
  • opowiadania o spędzaniu wolnego czasu w czasie przeszłym.

 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Past Simple – budowa zdania przeczącego i pytającego;
  • ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia tekstu czytanego, budowania pytań i odpowiedzi w czasie Past Simple oraz korzystania ze słownika;
  • praca z tekstem, pt. „ Boże Narodzenie w Wielkiej Brytanii” oraz porównanie zwyczajów bożonarodzeniowych w Wielkiej Brytanii i w Polsce;

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło fizyczne I

 • Uczniowie zajmowali się rozwiązywaniem arkuszy maturalnych z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym. Wyniki z matury próbnej, niestety mało zadowalające pokazały, że przed nami jeszcze dużo pracy.

 • Koło fizyczne II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Praca i moc-rozwiązywanie zadań.
  • Astronomia-krzyżówki.
  Uczniowie uczęszczający na zajęcia Koła Fizycznego deklarują chęć wyboru fizyki jako przedmiotu z którego chcieliby zdawać maturę rozszerzoną. Priorytetem w ich dalszej edukacji jest umiejętność rozwiązywania zadań. Dlatego część zajęć w każdym miesiącu będziemy poświęcać powtórzeniu i utrwaleniu materiału z kolejnych działów fizyki i umiejętności rozwiązywania zadań. W dalszej części zajęć ( w styczniu odbyło się tylko jedno spotkanie) uczniowie z wielkim zaangażowaniem tworzyli krzyżówki z astronomii. Czynność ta polegała na odgadnięciu haseł związanych z astronomią, wpisaniu odgadniętego hasła do odpowiedniego wiersza krzyżówki i odgadnięciu hasła głównego.

 • Koło geograficzne

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Nowy układ sił na świecie. Rozwój nowych zagrożeń wśród państw Azji i Bliskiego Wschodu. Nowe „mocarstwa” atomowe i zagrożenia dla stabilności i ładu polityczno – gospodarczego w Europie i Ameryce Północnej.
  • Nowe oblicze przestępczości zorganizowanej. Panorama nowych kierunków rozwoju przestępczości: szlaki przerzutowe ludzi, narkotyków, przyczyny rozwoju zorganizowanych struktur przestępczych w krajach trzeciego świata.
  • Rozwiązywanie testów maturalnych. Poziom podstawowy.
  • Projekcja filmu z serii popularno – naukowej gazety Rzeczpospolita pt. 10 największych katastrof ekologicznych na Ziemii.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienie kosztów ponoszonych przez jednostkę gospodarczą. Zajęcia miały na celu zaprezentowanie uczniom rodzajów kosztów, ich podziału, wpływu na wynik finansowy jednostki i sposobów ustalania rachunku zysków i strat w zależności od przyjętego wariantu wyniku finansowego. Najpierw uczniowie zapoznali się z artykułami dotyczącymi dwóch firm, ich kosztami i strukturą. Po burzy mózgów dotyczących sposobów niwelowania kosztów tych firm uczniowie przeszli do realizacji projektu w firmie „MARCO”.

 • Technik elektryk

 • W miesiącu styczniu 2013r. grupa uczniów uczestniczących w zajęciach zajmowała się badaniem i analizowaniem obwodów prądu stałego. Uczniowie dokonywali pomiarów napięć i prądów przy pomocy przyrządów pomiarowych, analizowali zbadany obwód z wykorzystaniem programów symulacyjnych oraz dokonywali niezbędnych obliczeń. Zastosowanie metod laboratoryjnych i symulacji komputerowych znacznie uatrakcyjniło zajęcia, pozwoliło na lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących w obwodach prądu stałego i utrwaliło nabytą wiedzę i umiejętności.
 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  Rozwiązywanie praktycznego egzaminu zawodowego – czerwiec 2012 r. zad. 1.
  Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się i ukończyli samodzielnie zadanie praktyczne na spreparowanych systemach, które umożliwią im późniejsze wykonanie zadania egzaminacyjnego.

 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach w styczniu uczniowie zapoznali się elementami języka programowania sterowników PLC. Poznali zagadnienia dotyczące typu zmiennych oraz typu danych. Wykonywali ćwiczenia w zakresie:
  • porównywania danych,
  • kopiowania danych,
  • przesuwania danych,
  • konwersji danych.
 • Technik teleinformatyk

 • Zapoznanie uczniów z diagnozą poprawności działania systemu po usunięciu usterek.

  GRUDZIEŃ 2012


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO

 • Zrealizowane tematy: Adresowanie IPv4.
  Uczniowie potrafią:
  • Wyjaśnić strukturę adresacji IP oraz dokonywać zamiany liczb pomiędzy 8-bitowym binarnym a dziesiętnym systemem liczbowym.
  • Określić typ adresu IPv4 oraz opisać sposób jego użycia w sieci.
  • Wyjaśnić w jaki sposób adresy przydzielane są sieciom przez dostawców usług Internetowych ISP (ang. Internet Service Provider) oraz wewnątrz sieci przez administratorów.
  • Z adresu IPv4 hosta wyodrębnić część sieciową i wyjaśnić znaczenie maski podsieci w procesie podziału sieci.
  • Posiadając informacje o adresacji IPv4 oraz wymaganiach stawianych sieci określić możliwe do wykorzystania adresy sieciowe.
  • Używać powszechnie dostępnych narzędzi w celu weryfikacji połączenia oraz testowania stanu działania stosu protokołów IP na stacji końcowej (ang. host).
 • Projektowanie AutoCad

 • Przedstawienie sposobów i możliwości programów komputerowego wspomagania projektowania przy nanoszeniu i modyfikacji wypełniania obiektów rysunkowych oraz sposoby ich zastosowania.
  Uczniowie nauczyli się:
  • Wypełnić obiekty w programach komputerowych.
  • Zastosować rożne formaty wypełnienia.
  • Stosować dostępne narzędzia programów komputerowych wzbogacających jasność i czytelność sporządzonych rysunków technicznych.
  • Stosować zdobyte wiadomości i umiejętności w rysowaniu i modyfikacji własnego rysunku urządzeń i elementów rzeczywistych z uwzględnieniem różnorodnego wypełniania obiektów rysunkowych.
  Zajęcia grudniowe zapoznały również z pracą dotyczącą umieszczania tekstu w rożnego rodzaju rysunkach.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Wizualizacja otaczającej przestrzeni w oprogramowaniu Google SketchUp ver. 7.
  W trakcie zajęć słuchacze poznali tajniki oprogramowanie grafiki 3D (trójwymiarowej) wizualizacyjnej otaczającej nas przestrzeni. Słuchacze zapoznali się z możliwościami programu Google SketchUp.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Uczniowie zostali zapoznani z oprogramowaniem phpmyadmin, zakładaniem bazy danych, podstawowymi typami danych, poleceniami języka SQL. Uczniowie zainstalowali również system CMS JOOMLA oraz dokonali jej konfiguracji.

 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:
  1. Tworzenie optymalnych zapytań.
  Zajęcia obyły się bez zakłóceń. Uczniowie wykazywali zainteresowanie omawianym tematem. Cele zajęć zostały osiągnięte.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • Trafność wyborów edukacyjnych i zawodowych przyczyni się do tego, że przyszła praca pozwoli młodym ludziom, obecnie uczniom i uczennicom Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego, na samorealizację, a wykonywany zawód będzie sprawiał rzeczywiście satysfakcję. Dlatego w ramach zajęć z projektu „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy„ uczniowie i uczennice mogą wykonywać testy zawodoznawcze które pomagają im kształtować umiejętność podejmowania decyzji w szczególności tych które dotyczą ich dalszych dróg zawodowych lub ścieżki edukacyjnej.

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono testy zawodoznawcze wśród uczniów klas I i II Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji oraz testów z Planera Kariery, przeprowadzono również konsultacje zawodoznawcze, pomagające w wyborze przedmiotów rozszerzonych.
 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Omówienie bieżących problemów występujących wśród uczniów klas pierwszych Technikum na podstawie rozmów z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
  2. Udzielenie pomocy psychologicznej uczniom.
  3. Planowanie i projektowanie cyklu spotkań z klasami podczas godzin wychowawczych ( tematyka zajęć dostosowana do potrzeb uczniów).
  4. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych w klasach.
  5. Indywidualne konsultacje z wychowawcami klas mające na celu omówienie problemów wychowawczych w klasie, udzielenie wsparcia i poszukiwanie sposobów rozwiązań zgłaszanych problemów.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: projekt „Zakładam własną firmę”/ Projekt „Ich gründe eigene Firma”
  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie opracowali projekty dotyczące otwarcia własnej firmy. W ramach projektu uczniowie mieli przedstawić pomysł na otwarcie własnej firmy, scharakteryzować branżę, w której chcieliby działać, dokonać analizy finansowej i marketingowej (analiza SWOT), przedstawić procedury uruchomienia własnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem instytucji i formularzy niezbędnych do otwarcia firmy. W ostatnim etapie uczniowie musieli zaprezentować projekt na forum grupy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej POWERPOINT.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”projekt”, ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, prezentacja ppt, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, komputera, prezentacji ppt i ilustracji.

  Warsztaty antydyskryminacyjne


  W grudniu odbyły się zajęcia dla 2 grup projektowych, dla obu były to kolejne zajęcia w cyklu. Początkowo młodzież nastawiona była sceptycznie i problem niepełnosprawności był dla nich bardzo trudny, wyrażali się o nim z niechęcią i niechętnie dzielili się swoimi doświadczeniami. Szczególne przełamanie nastąpiło przy metodach zawierających symulacje. Zaangażowanie i emocje wzbudziły zajęcia rękodzielnicze. Widać wyraźnie, że młodzieży potrzebna jest taka forma ekspresji i wyrażania siebie poprzez sztukę.

  Kurs przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia do 1 kV


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zasady budowy i eksploatacji napowietrznych linii elektroenergetycznych.
  • Zasady budowy i eksploatacji kablowych linii elektroenergetycznych.
  • Ochrona od porażeń.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zastosowanie przekształceń algebraicznych.
  • Wykres i własnosci funkcji iniowej.
  • Równanie prostej na płaszczyźnie.
  • Współczynnik kierunkowy prostej.
  Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli wzory skróconego mnożenia i działania na wyrażeniach algebraicznych, szkicowali wykres funkcji liniowej, wyznaczali równanie prostej, mając dane dwa punkty lub znając równanie prostej równoległej lub prostopadłej. Doskonalili również zamianę równania ogólnego prostej na postać kierunkową i odwrotnie. Ćwiczyli także rozwiązywanie układów równań metodami algebraicznymi i metodą graficzną.
 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Układy równań – metoda podstawiania.
  • Układy równań-metoda przeciwnych współczynników.
  • Rozwiązywanie układów równań.
  • Pierwiastek kwadratowy.
  • Pierwiastek sześcienny.
  • Działania na pierwiastkach.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania zaległości z programu nauczania gimnazjum dotyczącego rozwiązywania układów równań metodą podstawiania i metodą przeciwnych współczynników, obliczania pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia.

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Układy nierówności liniowych.
  • Dziedzina i miejsca zerowe funkcji.

  "Ja obywatel świata"- autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  Utrwalenie i poszerzenie slownictwa z zakresu tematycznego dom: typy budownictwa, kondygnacje w budynku, pomieszczenia, meble, sprzęty. Ćwiczenie umiejętności stosowania przyimków z Dativem i Akkusativem, przysłówków miejsca. Rozwijanie kompetencji językowych - rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej w zakresie: miejsce zamieszkania; opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia; wynajmowanie; kupno i sprzedaż mieszkania.
  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego człowiek - dane personalne; wygląd zewnętrzny; cechy charakteru; uczucia i emocje; zainteresowania oraz życie rodzinne i towarzyskie - członkowie rodziny; koledzy, przyjaciele; czynności życia codziennego; formy spędzania czasu wolnego; święta i uroczystości. Ćwiczenie umiejętności odmiany przymiotników. Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej).
  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego sport - dyscypliny sportu; sprzęt sportowy; imprezy sportowe; sport wyczynowy. Ćwiczenie umiejętności stosowania stopniowania przymiotników i zdań porównawczych. Rozwijanie kompetencji językowych.
  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego zakupy i usługi - rodzaje sklepów; towary; sprzedawanie i kupowanie; korzystanie z usług; środki płatnicze. Ćwiczenie umiejętności stosowania określeń miary i wagi, podawania cen, liczebników ułamkowych, czasownika lassen. Rozwijanie kompetencji językowych.
  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego życie rodzinne i towarzyskie - święta i uroczystości. Poszerzenie wiadomości o krajach niemieckiego obszaru językowego (zwyczaje świąteczne, uroczystości obchodzone w Niemczech). Rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).

 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Podróżowanie, Spędzanie wakacji/ferii, Święta Bożego Narodzenia
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • znajomości środków lokomocji, ich zaletach i wadach;
  • wypowiadania się na temat ulubionych form podróżowania;
  • opisywania ilustracji;
  • odpowiadania na pytania do fotografii;
  • opowiadania się o sposobach wypoczynku;
  • opowiadania o swoich wakacjach w czasie Perfekt;
  • wypowiadania się na temat materiału stymulującego;
  • tworzenia asocjogramów;
  • doboru ogłoszeń wakacyjnych do własnych preferencji;
  • streszczania usłyszanych tekstów.
  • opowiadania o przygotowaniach świątecznych i obowiązkach poszczególnych członków rodziny;
  • opowiadania o spędzaniu świąt Bożego Narodzenia w Polsce i w rodzinie;
  • uzupełniania tekstu o świętach podanym słownictwem;
  • podpisywania piktogramów.
 • Koło Młodych Poliglotów – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia dotyczące umiejętności opisywania zachodzących zmian na rynku, odwracania trendów i ocenie działania na podstawie danych z wykresu. Uczniowie nabyli umiejętność posługiwania się opisem działania lub prezentacji. Zagadnienia gramatyczne dotyczyły głównie czasu Present Perfect.

 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Past Simple – budowa zdania twierdzącego (czasowniki nieregularne) oraz zastosowanie tego czasu przeszłego;
  • ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia tekstu czytanego i korzystania ze słownika;
  • wiedza o krajach anglojęzycznych- tekst, pt. „ Boże Narodzenie w Wielkiej Brytanii”;

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło chemiczne

 • W grudniu 2012r. uczestnicy koła chemicznego realizowali następujące zagadnienia:
  • Proces usuwania zanieczyszczeń.
  • Tworzenie się emulsji, ich zastosowania.
  • Analizuje skład kosmetyków.
  Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania czy to prawda, że chemia żywi, leczy, ubiera i truje? Nie posiadamy laboratorium, dlatego uczniowie wykonywali tylko proste doświadczenia niewymagające skomplikowanego sprzętu i odczynników. Dokładnie planowali eksperymenty, przewidywali ich przebieg, notowali obserwacje, wyciągali wnioski.

  Zajęcia laboratoryjne z chemii to okazja, aby uczniowie wykazali się wiedzą i umiejętnościami praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Po trzech miesiącach systematycznej pracy potrafią przygotować i przeprowadzić podstawowe eksperymenty laboratoryjne. Chętnie podejmują się takich zadań, bo to okazja do pochwalenia się swoimi umiejętnościami i możliwość zweryfikowania swej wiedzy.

 • Koło fizyczne I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Gazy, ciecze, ciała stałe.
  • Zasady termodynamiki.
  • Praca z arkuszem maturalnym na poziomie podstawowym.

  Nasze podejście do omawianych zagadnień cały czas takie same, patrzymy na temat "całościowo" - w formie zestawień, porównań i analogii. Tak by jak najlepiej przygotować się do matury. Zaczęliśmy rozwiązywać arkusze maturalne. To nasz sprawdzian posiadanej wiedzy i umiejętności.
 • Koło fizyczne II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Ruch jednostajny prostoliniowy w zadaniach maturalnych.
  • Poznajemy pracownię fizyczną-przegląd pomocy dydaktycznych i zestawów doświadczalnych w pracowni fizycznej.
  • Program Wirtualna Fizyka-sprawdzamy swoja wiedzę.
  W czasie zajęć uczniowie rozwiązywali zadania maturalne związane z ruchem jednostajnym prostoliniowym. W końcowym etapie tej części zajęć samodzielnie rozwiązywali takie zadania. W dalszej kolejności uczniowie poznawali pomoce dydaktyczne znajdujące się w pracowni fizycznej. Dzięki programowi Wirtualna Fizyka uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę z kinematyki i dynamiki wybierając jedną z kilku propozycji odpowiedzi do poruszonych zagadnień. Na końcu zajęć obejrzeliśmy film o Albercie Einsteinie.

 • Koło geograficzne

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wykład poświęcony bezpieczeństwu światowemu. Zagrożeniach i konfliktach we współczesnym świecie. Omówione zostały największe organizacje pakty militarne – zaznaczone na mapie konturowej świata ich członkowie i zasięg oddziaływania. Na tej samej mapie uczniowie zaznaczyli zarzewia przyszłych konfliktów (granicznych, terytorialnych, politycznych, ekonomicznych, religijnych) i ich ewentualne kierunki ekspansji.
  • Praca z testem – Usługi na świecie wersja dla gr A i B (WSiP, Warszawa 2009 r.).
  • Projekcja filmu popularno – naukowego pt.: „Wielka susza”. Film ukazuje problem braku wody nie tylko na czarnym lądzie, ale również w krajach leżących w strefie umiarkowanej. W filmie ukazane są sytuacje konfliktowe, jak np., na Bliskim Wschodzie – Wzg. Golan okupowane przez Izrael to punkt kontroli nad 70% powierzchni państwa żydowskiego, ale również kontrola źródeł rzeki Jordan, głównego cieku wodnego doliny Kannan – terytorium położenia Izraela.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienie dotyczące majątku trwałego. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z zasadami postępowania z majątkiem trwałym jednostki, a w szczególności zasadami naliczana odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu amortyzacji jednorazowej i liniowej oraz degresywnej. Po krótkiej pogadance i analizie sposobu wypełniania dokumentacji i księgowania w przypadku środków trwałych uczniowie w parach przystąpili do realizacji projektu w firmie „WIGO”. Projekty oprócz opisu zawierały komplet dokumentów magazynowych, rozliczeniowych oraz dziennik księgowań i zestawienie obrotów i sald. Najwięcej czasu poświęcono identyfikacji należnych do sporządzenia dokumentów i sposobu ich księgowania. Uczniowie zadawali szereg szczegółowych pytań, po czym przystąpiono do realizacji projektu w parach. Po analizie sposobu przeprowadzenia zajęć i efektach pracy uczniów można stwierdzić, iż założone cele zajęć zostały zrealizowane.
 • Technik elektryk

 • W grudniu 2012r. uczestnicy Projektu w ramach Zajęć dla elektryków zajmowali się zgłębieniem zagadnień związanych z techniką pomiarową, wybranymi metodami pomiarowymi oraz analizą błędów pomiarowych. Zrealizowano następujące tematy:
  • Przyrządy pomiarowe i błędy pomiaru.
  • Pomiary napięcia, prądu i rezystancji.
  Uczniowie poznali metody pomiarowe stosowane w elektrotechnice, zapoznali się z obsługą i zastosowaniem przyrządów pomiarowych oraz nauczyli się interpretować wyniki pomiarów.
 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  6. Rozwiązywanie testu teoretycznego – styczeń 2010 r. ver. X.
  7. Rozwiązywanie testu teoretycznego on – line – styczeń 2011 r (ze strony www.testy.egzaminzawodowy.info).
  Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się i ukończyli samodzielnie zadania zawarte w testach zawodowych, które umożliwią im późniejsze wykonanie zadań egzaminacyjnych (rozwiązanie zadań testowych Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe).

 • Technik mechatronik

 • Kontynuacja zajęć z listopada, gdzie uczniowie programowali sterownik PLC. Po postawieniu problemu sterowniczego, uczniowie prezentowali swój pogląd na rozwiązanie problemu, sugerowali sposób rozwiązania zadania, napisali programu do sterownika PLC. Na zajęciach grudniowych przeanalizowali ponownie zadanie, po sprawdzeniu go na symulatorze przenieśli program na stanowiska dydaktyczne elektropneumatyka gdzie mogli w sposób rzeczywisty stwierdzić czy postawiony problem sterowniczy został rozwiązany, czy przewidzieli wszystkie problemy mogące spowodować awaryjne działanie układu.

 • Technik teleinformatyk

 • Zapoznanie uczniów z procedurami obowiązującymi na egzaminie praktycznym, poprawne formułowanie tematu pracy, diagnozą poprawności działania systemu operacyjnego oraz formułowaniem listy prawdopodobnych usterek i wykazu działań w celu usunięciu usterki.


  LISTOPAD 2012


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO.

 • Zrealizowane tematy: Warstwa transportowa modelu OSI. Warstwa sieci modelu OSI.
  Na zajęciach uczniowie zapoznali się z funkcjami i przeznaczeniem warstwy transportowej i sieci w procesie enkapsulacji danych i przygotowaniu ich dla warstwy sieci. Uczniowie potrafią:
  • Wyjaśnić konieczność istnienia warstwy transportowej.
  • Zidentyfikować rolę warstwy transportowej jako warstwy zapewniającej przesyłanie danych pomiędzy aplikacjami.
  • Opisać role dwóch protokołów warstwy transportowej TCP/IP: TCP i UDP.
  • Wyjaśnić najważniejsze funkcje warstwy transportowej, w tym: niezawodność, numerację portów oraz segmentację.
  • Wyjaśnić w jaki sposób TCP i UDP obsługują kluczowe funkcje.
  • Wskazać, kiedy odpowiedniejsze jest użycie protokołu TCP a kiedy UDP. Podać przykłady aplikacji, które używają każdego z tych protokołów.
 • Projektowanie AutoCad

 • Przedstawienie sposobów modyfikacji rysunku :
  • Kopiowanie
  • Lustro
  • Odsunięcie
  • Szyk
  • Obrót
  • Skala
  • Rozciąganie
  • Utnij
  • Wydłuż
  • Przerwij
  • Dołącz
  • Rozciągaj
  • Rozbij
  Zastosowanie różnych funkcji programów wspomagających komputerowe projektowanie w celu dostosowania obiektów i elementów rysunku do indywidualnych potrzeb użytkownika. Takie jak:
  • zastosować kopiowanie i odbijanie wskazanego elementu
  • zastosować przesuwanie i precyzyjne umieszczanie elementów rysunku
  • obracać zadany element
  • modyfikować obiekty stosując funkcje programu AutoCAD: przycinanie, wydłużanie, zaokrąglanie i skalowanie
  • dostosować funkcję do zadanego przystosowania elementu rysunkowego przy przekształcaniu jego wyglądu do konkretnych zastosowań
 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Efekty specjalne programu Corel Draw v.12.
  2. Wymiarowanie. Projektowanie grafiki na stronę WWW – animacja GIF.
  W trakcie zajęć słuchacze poznali dalsze tajniki oprogramowanie grafiki wektorowej CorelDraw v. 12. Słuchacze zapoznali się z efektami specjalnymi przerabiania różnych obiektów rysunkowych oraz wstawianego/wpisywanego tekstu. Uczestnicy nabyli umiejętności w wymiarowaniu poszczególnych elementów tworzonego obrazu oraz tworzenia animacji obrazu dla stron WWW.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Uczniowie zostali zapoznani z instalacją i konfiguracją serwera WWW Apacze z php i MySql. Uczniowie stworzyli serwery wirtualne a następnie zmodyfikowali konfigurację serwera DNS.

 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Zabezpieczenia serwera i danych.
  2. Język SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
  3. Język SQL – praktyczne zastosowania.
  Zajęcia obyły się bez zakłóceń. Uczniowie wykazywali zainteresowanie omawianym tematem. Cele zajęć zostały osiągnięte.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • Uczniowie i uczennice w ramach zajęć z projektu „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy„ rozpoznają swoje uzdolnienia, zainteresowania i wartości związane z pracą, zastanawiają się nad wyborami zawodowymi a możliwościami dalszych dróg zawodowych.
  Kolejnym ważnym elementem jest nacisk na proces podejmowania decyzji, planowanie życia „po szkole”, nacisk na wszystkie opcje wyboru, poszerzanie opcji wyboru, wykorzystywanie narzędzi diagnostycznych oraz testów w celu towarzyszenia w procesie podejmowania decyzji.

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono testy zawodoznawcze wśród uczniów klas II Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji.
 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Omówienie bieżących problemów występujących wśród uczniów klas pierwszych Technikum na podstawie rozmów z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
  2. Udzielenie pomocy psychologicznej uczniom.
  3. Planowanie i projektowanie cyklu spotkań z klasami podczas godzin wychowawczych ( tematyka zajęć dostosowana do potrzeb uczniów).
  4. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych w klasach.
  5. Indywidualne konsultacje z wychowawcami klas mające na celu omówienie problemów wychowawczych w klasie, udzielenie wsparcia i poszukiwanie sposobów rozwiązań zgłaszanych problemów.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Arten der Wirtschaftszweige/Rodzaje działalności gospodarczej.
  2. Produktionstypen/Typy produkcji.
  3. Auswahl der Rechtsform/Wybór formy organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego.
  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”metoda przypadków”,”dyskusja dydaktyczna mataplan”, film, nagrania niemieckojęzycznych tekstów, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, prezentacji ppt, magnetofonu, ilustracji i kserokopii wykorzystwanych przy metodzie ”analiza przypadków”.

  Warsztaty antydyskryminacyjne


  W listopadzie odbyły się spotkania warsztatowe dla 2 grup projektowych. Grupa rekrutująca sie w większości z klasy 3e2TZ miała po raz pierwszy w życiu styczność z taką problematyką i początkowo do problemu podeszli sceptycznie, jednak w czasie trwania zajęć młodzież otworzyła się i zaczęła doskonale współpracować. Szczególne przełamanie nastąpiło przy metodach zawierających symulacje, które zmusiły młodzież do otwarcia się. Druga grupa miała zajęcia po raz kolejny i skupiono się na nich na niepełnosprawności. Szczególne zaangażowanie i emocje wzbudziły zajęcia rękodzielnicze. Widać wyraźnie, że młodzieży potrzebna jest określona forma ekspresji i wyrażania siebie poprzez sztukę.

  Kurs przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia do 1 kV


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Przepisy regulujące wymagania kwalifikacji od osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych;
  • Przepisy bhp przy urządzeniach elektroenergetycznych;
  • Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych;
  • Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych;
  • Zasady postępowania w razie pożaru, awarii lub wypadku.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zbiory. Działania na zbiorach.
  • Przedziały liczbowe. Działania na przedziałach.
  • Wartość bezwzględna.
  • Błąd bezwzględny i błąd względny.
  • Równania i nierówności liniowe.
  Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli wykonywanie działań na zbiorach, przedziałach liczbowych. Rozwiązywali również proste równania i nierówności z wartością bezwzględną, korzystając z poznanych twierdzeń oraz metodą graficzną.

 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Notacja wykładnicza.
  • Notacja wykładnicza w zadaniach z fizyki.
  • Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.
  • Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne.
  • Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias.
  • Wzory skróconego mnożenia.
  • Przedziały liczbowe.
  • Rozwiązywanie nierówności.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania zaległości z programu nauczania gimnazjum dotyczącego stosowania notacji wykładniczej w zadaniach, wyłączania wspólnego czynnika przed nawias, dodawania i mnożenia sum algebraicznych, zastosowania wzorów skróconego mnożenia, przedziałów liczbowych i rozwiązywania nierówności.

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wartość bezwzględna.
  • Wykres i własności funkcji liniowej.
  • Równanie prostej na płaszczyźnie.
  • Warunek równoległości i prostopadłości prostych.
  • Układy równań

  "Ja obywatel świata"- autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego świat przyrody - zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, akcje organizacji ekologicznych. Rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, opisywanie ilustracji, tworzenie wypowiedzi ustnych (opisywanie zjawisk i czynności, dyskutowanie o przyczynach i konsekwencjach zdarzeń, wyrażanie opinii, proszenie o radę i udzielanie rady, przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości itp.)
  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego świat przyrody – klęski żywiołowe. Rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, opisywanie ilustracji, tworzenie wypowiedzi ustnych (opisywanie zjawisk i czynności, dyskutowanie o przyczynach i konsekwencjach zdarzeń, wyrażanie opinii, proszenie o radę i udzielanie rady, przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości itp.)
  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego świat przyrody – świat roślin i zwierząt; zagrożenia i oczhrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe. Ćwiczenia leksykalne. Tworzenie wypowiedzi ustnych, reagowanie językowe w formie ustnej (wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyrażanie przypuszczenia, opisywanie miejsc, zjawisk i czynności, przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, uczestniczenie w dyskusji, spekulowanie na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych). Opisywanie ilustracji.
  Tworzenie wypowiedzi ustnych, reagowanie językowe w formie ustnej (nawiązywanie kontaktów towarzyskich, uzyskiwanie i udzielanie informacji, opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności, wyrażanie pewności, przypuszczenia oraz wątpliwości itp.), utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresów tematycznych: człowiek – dane personalne, zainteresowania; dom – miejsce zamieszkania; szkoła – kształcenie pozaszkolne; życie rodzinne i towarzyskie – członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego; praca – zawody; opisywanie ilustracji
 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Życie towarzyskie i rodzinne/ Żywienie/ Zakupy/Usługi
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • opowiadania o spędzaniu świąt w rodzinie;
  • uzupełniania luk po wysłuchaniu tekstu;
  • wypowiadania się na temat upodobań kulinarnych;
  • opowiadania o zdrowych trendach żywienia;
  • odpowiadania na pytania do fotografii;
  • prowadzenia rozmowy w czasie Perfekt;
  • wypowiadania się na temat materiału stymulującego;
  • podpisywania piktogramów;
  • uzupełniania tekstów podanym słownictwem;
  • tworzenia asocjogramów;
  • tworzenia dialogów w sklepach i punktach usługowych;
  • streszczania usłyszanych tekstów.

 • Koło Młodych Poliglotów – język angielski

 • Zrealizowano materiał w oparciu o kontekst rozrywki. Rozwijano umiejętności komunikacyjne pozwalające na łatwe nawiązywanie kontaktów. Lekcje gramatyki zawierały zdania warunkowe.
 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • wyrażenia z czasownikiem GET;
  • czasowniki BE oraz CAN w czasie przeszłym Past Simple;
  • Past Simple – budowa zdania twierdzącego (czasowniki regularne) oraz zastosowanie tego czasu przeszłego;
  • ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu i korzystania ze słownika;

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło chemiczne

 • W listopadzie 2012r. koło chemiczne realizowało tematykę związaną z:
  • Procesem zmydlania tłuszczów.
  • Badaniem wpływu twardości wody na powstawanie związków trudno rozpuszczalnych.
  • Przyczynami eliminowania fosforanów(V) ze składu proszków (proces eutrofizacji).
  • charakterem chemicznym składników środków do mycia szkła, przetykania rur, czyszczenia metali i biżuterii w aspekcie zastosowań tych produktów.
  Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania czy to prawda, że chemia żywi, leczy, ubiera i truje? Nie posiadamy laboratorium, dlatego uczniowie wykonywali tylko proste doświadczenia niewymagające skomplikowanego sprzętu i odczynników. Dokładnie planowali eksperymenty, przewidywali ich przebieg, notowali obserwacje, wyciągali wnioski.

 • Koło fizyczne I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Prąd elektryczny stały.
  • Zmienne pola oddziaływań.
  • Fale elektromagnetyczne i optyka.
  • Fizyka współczesna.
  Zgodnie z założeniami na zagadnienia patrzymy "całościowo" - w formie zestawień, porównań i analogii. Tak by jak najlepiej przygotować się do matury.
 • Koło fizyczne II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Notacja wykładnicza.
  • Jednostki masy i objętości.
  • Prawa Keplera w zadaniach. Grawitacja.
  • Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.
  • Jednostki gęstości-zamiana jednostek gęstości.
  • Masa, ciężar i gęstość- zadania.
  • Pomiary ciężaru, objętości i wyznaczanie gęstości ciał.
  W czasie zajęć uczniowie doskonalili stosowanie notacji wykładniczej w zadaniach z fizyki, zamianę jednostek masy, objętości i gęstości. Wyznaczali wartość przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego. Dokonywali pomiaru ciężaru ciał, ich objętości i wyznaczali gęstość tych ciał.
 • Koło geograficzne

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wielkie organizacje ekologiczne i proprzyrodnicze na świecie – GREENPEACE, WWF, AMNESTY NATURAL, KLUB GAJA. Ich wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego na świecie, jak i w Polsce. Walka z wielkim przemysłem, korporacjami – globalizmem przyrodniczym; zniekształceniami, zniszczeniem ekosystemu w uprzemysłowionych, jak i rozwijających się państwach na świecie. Akcje i rozwój edukacji proekologicznej na świecie wśród mieszkańców globu.
  • Projekcja filmu popularno – naukowego pt. Wielka powódź – seria wydawnicza Rzeczpospolitej. Katastrofa związana z odziaływaniem człowieka na środowisko przyrodnicze – efekt cieplarniany i jego skutki dla mieszkańców państw położonych na wybrzeżu M. Północnego.
  • Wyjście do Muzeum Miejskiego w Nowej Soli – Przyroda doliny rzeki Odry. Uczniowie otrzymali w formie elektronicznej książkę wydaną przez MM w NS pt.:”Przyroda doliny Odry”.
  • Wielkie organizacje humanitarne ich rola we współczesnym świecie – AMNESTY INTERNATIONAL, HUMAN RIGHTS, LEKARZE BEZ GRANIC, UNICEF, WHO, POLSKA AKCJA HUMANITARNA. Rola organizacji w kształtowaniu świadomości i wrażliwości na humanizm i niesienie pomocy humanitarnej najbardziej potrzebującym, czy to w postaci pomocy prawnej, czy materialnej – rzeczowej. Uczestnicy na podstawie danych statystycznych określili wielkość i zasięg pomocy niesionej przez te organizacje na świecie.
  • Projekcja filmu popularno – naukowego pt. Wielki mróz – seria wydawnicza Rzeczpospolitej. Zjawisko gołoledzi, która może przeobrazić się ze zjawiska meteorologicznego o średniej uciążliwości dla transportu, przemysłu, w śmiertelny uścisk dla całej metropolii – Montreal, jak płn.-wsch. prowincji Kanady.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienie gospodarowania towarami. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z zasadami gospodarki towarowej i jej przykładami na podstawie lokalnych jednostek handlowych różnych rozmiarów: od najmniejszych sklepików osiedlowych po jednostki sieciowe. Po krótkiej pogadance i analizie sposobu wypełniania dokumentacji i księgowania w przypadku dwóch różnych sposobów wyceny towarów uczniowie w parach przystąpili do realizacji projektu w firmie „Rosa”. Projekty oprócz opisu zawierały komplet dokumentów magazynowych, rozliczeniowych oraz dziennik księgowań i zestawienie obrotów i sald. Najwięcej czasu poświęcono identyfikacji należnych do sporządzenia dokumentów i sposobu ich księgowania. Uczniowie zadawali szereg szczegółowych pytań, po czym przystąpiono do realizacji projektu w parach. Po analizie sposobu przeprowadzenia zajęć i efektach pracy uczniów można stwierdzić, iż założone cele zajęć zostały zrealizowane.
 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: 5. Rozwiązywanie zadania praktycznego – zad. 1. z 2012 r. na spreparowanym systemie operacyjnym. Ukończenie zadania praktycznego. Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się i ukończyli wcześniej rozpoczęte zadanie praktyczne. Słuchacze ukończyli tworzenie pracy pisemnej, która umożliwi im późniejsze wykonanie pracy egzaminacyjnej (rozwiązanie zadania egzaminacyjnego).
 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach w dniu 10.11.2012 r. omówione zostały zagadnienia związane z układami pneumatycznymi i elektropneumatycznymi. Przypomniano wiadomości z zakresu budowy i zasady działania siłowników pneumatycznych, omówiono różnice występującą między sterowaniem pneumatycznym a elektropneumatycznym. Uczniowie zaprojektowali to samo zadanie sterownicze realizowane za pomocą sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego po wykonanych ćwiczeniach wskazali różnice miedzy tymi metodami. Na zajęciach w dniu 24.11.2012 r. powtórzono wiadomości z zakresu programowania sterowników PLC. Przedstawiony został problem sterowniczy a uczniowie sami próbowali określić sposób rozwiązania problemu, następnie przystąpili do napisania programu w celu zaprogramowania sterownika PLC, po sprawdzeniu poprawności działania układu zaprezentowali swoje rozwiązania.

 • Technik teleinformatyk

 • Zapoznanie uczniów z testami z lat 2006-2012, omówienie ich analiza pytań oraz przypomnienie wiadomości związanych z tematyką pytań zawartych w testach. Rozwiązywanie testów.

  PAŹDZIERNIK 2012


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO.

 • Zrealizowane tematy: Komunikacja w sieci. Funkcjonalność i protokoły warstwy aplikacji
  Uczniowie potrafią:
  • Opisać w jaki sposób funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI dostarczają usługi sieciowe aplikacjom użytkownika końcowego.
  • Opisać w jaki sposób protokoły warstwy aplikacji modelu TCP/IP zapewniają usługi określone przez wyższe warstwy modelu OSI.
  • Zdefiniować, w jaki sposób ludzie wykorzystują warstwę aplikacji do komunikacji w sieci.
  • Opisać funkcje dobrze znanych aplikacji TCP/IP (m.in. WWW, poczta elektroniczna) oraz związane z nimi usługi (HTTP, DNS, SMB, DHCP, SMTP/POP oraz Telnet).
  • Opisać proces współdzielenia plików za pomocą aplikacji peer-to-peer oraz protokołu Gnutella.
  • Wyjaśnić w jaki sposób protokoły umożliwiają aplikacjom uruchomionym na jednym urządzeniu wysyłanie i odbieranie danych do/z wielu różnych urządzeń sieciowych.
  • Używać narzędzi do analizy sieci w celu przedstawienia i wyjaśnienia, jak działają popularne aplikacje użytkownika.
  • Opisać struktury sieci, włączając urządzenia i media niezbędne do poprawnej komunikacji.
  • Wyjaśnić rolą protokołów w komunikacji sieciowej.
  • Wyjaśnić zalety używania modelu warstwowego do opisu funkcji sieci.
  • Opisać rolę poszczególnych warstw w znanych modelach sieciowych - TCP/IP i OSI.
  • Opisać znaczenie schematów adresacji i nazewnictwa w komunikacji sieciowej.
 • Projektowanie AutoCad

 • Na zajęciach uczniowie poznali dodatkowe obiekty rysunkowe: elipsa, poliginia, multilinia, pierścień, łuk, helisa, splain. Poznali nie tylko ich wygląd i cechy charakterystyczne ale i możliwości zastosowań. Nauczyli się ich modyfikacji i dobierania parametrów by uzyskać oczekiwane efekty. Wykorzystywali również pasek „Lokalizacji” służący do precyzyjnego rysowania. Wykonując szereg ćwiczeń i tworząc własne projekty wykorzystali poznane elementy przy tworzeniu różnorodnych grafik.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Praca z liniami i konturami. Operacje na obiektach.
  2. Wstawianie tekstu -wypełnianie kolorem lub deseniem. Projektowanie logo.
  W trakcie zajęć słuchacze poznali dalsze tajniki oprogramowanie grafiki wektorowej CorelDraw v. 12. Słuchacze zapoznali się ze sposobami przerabiania różnych obiektów rysunkowych oraz wstawianego - wpisywanego – tekstu (wypełniania kolorem, deseniem obiektów rysunkowych). Uczestnicy podjęli pierwsze próbę wykonania logo dla istniejącego lub wyimaginowanego lokalnego przedsiębiorcy.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Uczniowie zostali zapoznani z podstawową konfiguracją konta użytkowników oraz z prawami do plików i katalogów. Wiedzą do czego służy DNS i za co jest odpowiedzialny. Uczniowie zainstalowali oprogramowanie BIND i dokonali konfiguracji własnej strefy wyszukiwania.

 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Uprawnienia użytkówników.
  2. Typy danych MS SQL Serwer Express 2005.
  3. Projektowanie baz i tabel.
  Zajęcia obyły się bez zakłóceń. Uczniowie wykazywali zainteresowanie omawianym tematem. Cele zajęć zostały osiągnięte.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • Poprzez testy zawodoznawcze i indywidualne rozmowy uczniowie i uczennice naszej szkoły dokonują wyboru dalszych ścieżek edukacyjnych i zawodowych.
  Uczniowie i uczennice podejmują decyzje edukacyjne i zawodowe na podstawie przekonań o sobie i wiedzy o rynku pracy. Są to zarówno przekonania uczniów i uczennic, ale także przekazywane w domu przekonania rodziców. Mając możliwość wykonania testów zawodoznawczych mogą skonfrontować swoje wyobrażenia i przekonania z materiałem diagnostycznym i podjęcie decyzji o swojej przyszłości uwzględniając nowe otrzymane informacje.

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono testy zawodoznawcze wśród uczniów klas I Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wstępna Orientacja Zawodowa oraz testów z programu Indywidualny projekt kariery.

 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Dokonanie analizy obszarów problemowych występujących wśród uczniów Technikum na podstawie rozmów z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas .
  2. Udzielenie pomocy psychologicznej uczniom.
  3. Planowanie i projektowanie cyklu spotkań z klasami podczas godzin wychowawczych ( tematyka zajęć dostosowana do potrzeb uczniów).
  4. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych .
  5. Konsultowanie i omawianie z wychowawcami klas występujących w nich problemów wychowawczych.

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Grundsätze der Planung/Zasady planowania.
  2. Motive der Geschäftsgründung/Motywy podejmowania działalności gospodarczej.
  3. Arten der Wirtschaftszweige/Rodzaje działalności gospodarczej.
  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogadzili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”metoda przypadków”,”dyskusja dydaktyczna mataplan”, film, nagrania niemieckojęzycznych tekstów, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim oraz formę pisemną w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, prezentacji ppt, magnetofonu, ilustracji i kserokopii wykorzystwanych przy metodzie ”analiza przypadków”.

  Warsztaty antydyskryminacyjne


  W październikowych warsztatach antydyskryminacyjnych prowadzonych w ramach projektu w CKZiU wzięli udział uczniowie z pierwszej klasy, którzy chcieli w ten sposób lepiej poznać siebie i zmienić się na lepsze. Warsztaty trwały kilka godzin lekcyjnych. W jednym z ćwiczeń uczniowie zostali podzieleni: niemal wszyscy byli w grupie tzw. dominującej, kilka pozostałych osób w mniejszości. Zadaniem mniejszości było zintegrowanie z większością. Jednak mimo prób, nie udało się im - grupa dominująca nie była też zainteresowana rozmową z mniejszością. Ćwiczenie miało pomóc młodzieży zrozumieć powstawanie i działanie mechanizmów wykluczania i dyskryminacji. Dzięki niemu wprowadzono też pojęcia, jak stereotyp, mniejszość czy dyskryminacja. Uczniowie mają również problem z komunikacją, ze słuchaniem siebie nawzajem, z mówieniem o swoich emocjach, a warsztaty to sposób, żeby "sprowokować ich do myślenia" o tej kwestii. Zdaniem uczniów tego typu zajęcia są potrzebne, żeby dowiedzieć się, jak czują się osoby dyskryminowane, czy jak nie dyskryminować.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Działania na pierwiastkach. Pierwiastek nieparzystego stopnia.
  • Potęga o wykładniku całkowitym.
  • Notacja wykładnicza.
  • Przybliżenia.
  • Procenty.
  Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli wykonywanie działań na pierwiastkach oraz potęgowanie. Rozwiązywali również zadania z obliczeniami procentowymi, m.in. obliczenia procentowe w bankowości – lokaty i kredyty bankowe.

 • Grupa II
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Inne rodzaje równań.
  • Rozwiązywanie równań.
  • Przekształcanie wzorów.
  • Obliczenia procentowe.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania zaległości z programu nauczania gimnazjum dotyczącego przede wszystkim umiejętności rozwiązywania równań, przekształcania wzorów. Obliczeń procentowych.

 • Grupa III
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zastosowanie przekształceń algebraicznych.
  • Działania na potęgach.
  • Obliczenia procentowe.
  • Zbiory i działania na zbiorach.
  • Przedziały i działania na przedziałach.

  "Ja obywatel świata"- autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Poszerzenie słownictwa dotyczącego opisywania zjawisk atmosferycznych, pogody, pór roku, elementów krajobrazu. Pisanie krótkiej formy użytkowej (pocztówka z pozdrowieniami), praca z tekstem pisanym i słuchanym (prognoza pogody, raport meteorologiczny), opisywanie zjawisk. Utrwalenie słownictwa dotyczącego opisywania zjawisk atmosferycznych, pogody, pór roku, elementów krajobrazu. Prowadzenie rozmowy nt. pogody, zjawisk atmosferycznych, pór roku. Zwroty idiomatyczne związane z w/w zakresem tematycznym.

 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Człowiek / Sport / Dom
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • opisywania osób z otoczenia oraz znanych osobistości;
  • wyrażania opinii na temat wybranych osób;
  • porównywania osób z użyciem adekwatnych przymiotników w odpowiednim stopniu;
  • poznawania nowego słownictwa poprzez wyszukiwanie synonimów, antonimów, skojarzeń, podpisywanie piktogramów, dopasowanie wyrazów do definicji;
  • opisywania ilustracji z użyciem znanego i nowego słownictwa;
  • odpowiadania na pytania do ilustracji;
  • opowiadania o własnych upodobaniach sportowych, oglądanych w telewizji zawodach;
  • opisywania dnia sportu z użyciem czasu przeszłego Perfekt;
  • tworzenia grup wyrazowych na dany temat;
  • zaznaczania prawidłowych informacji po wysłuchaniu tekst z płyty;
  • prowadzenia rozmowy na temat dużej imprezy sportowej, która ostatnio odbyła się w naszym kraju;
  • uzupełniania tekstu z lukami podanym słownictwem;
  • wypowiedzi na temat „Wiosna na sportowo” w mojej szkole;
  • przeprowadzenia rozmowy o wynajęcie mieszkania;
  • wypowiedzi na temat własnych planów mieszkaniowych;
  • wypowiedzi na temat zalet i wad mieszkania na wsi.
 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Present Continuous – forma (budowa zdania twierdzącego, pytającego i przeczącego) oraz zastosowanie;
  • Present Simple vs. Present Continuous- porównanie dwóch czasów teraźniejszych;
  • ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu oraz mówienia ( „W biurze informacji turystycznej”);
  • ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa ucznia ( czasownik GET w różnych znaczeniach);
  • rozwijanie umiejętności maturalnych z matury ustnej (opisywanie ilustracji);
  • konstrukcja THERE IS/THERE ARE;

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło chemiczne

 • Uczestnicy Projektu spotykali się na zajęciach koła chemicznego realizując następujące zagadnienia:
  • Rodzaje skał wapiennych (wapień, marmur, kreda), ich właściwości i zastosowania.
  • Proces produkcji szkła; jego rodzaje, właściwości i zastosowania.
  • Surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu, betonu.
  Uzupełniali wiedzę i ćwiczyli umiejętności wykonywania obliczeń i pisania równań reakcji chemicznych. Rozwijali zdolności logicznego myślenia podczas rozwiązywania problemów. Część spotkań przeznaczyliśmy na utrwalanie i pogłębianie wiedzy chemicznej, analizowanie przykładowych zadania i pytań egzaminacyjnych z części matematyczno – przyrodniczej dotyczącej chemii. Doskonalili umiejętność korzystania z pomocy naukowych typu: tablice, modele, wykresy, publikacje popularnonaukowe, foliogramy. Rozwiązywali ćwiczenia interaktywne.

 • Koło fizyczne I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Mechanikę bryły sztywnej.
  • Drgania i fale mechaniczne.
  • Pola oddziaływań grawitacyjnych, elektrycznych, magnetycznych.
  Przebieg zajęć w miesiącu październiku zakłóciły praktyki zawodowe uczestników projektu. Podczas wykonywania działań projektowych dało się zauważyć problem uczniów związany z umiejętnościami odczytywania i przedstawiania wielkości i zależności fizycznych na wykresach.

 • Koło fizyczne II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Matematyka w fizyce: Przekształcanie wzorów.
  • Klasyfikacja ruchów.
  • Elementy ruchu po okręgu – zadania.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania zaległości z programu nauczania gimnazjum dotyczącego przede wszystkim zagadnień związanych z ruchem jednostajnym prostoliniowym, ruchem jednostajnie zmiennym i ruchem po okręgu.

 • Koło geograficzne

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wielkie organizacje gospodarcze na świecie – UE, NAFTA, LA i państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Wpływ wielkich graczy na rozwój ekonomiczny krajów wysoko rozwiniętych i tzw. rozwijających się. Szukanie odpowiedzi na pytanie, czy można być niezależnym gospodarczo we współczesnym świecie. Konflikty ekonomiczne np. Unia Europejska – Brazylia wojna o wołowinę, kawę i sok pomarańczowy.
  • Wyjście do Muzeum Miejskiego w Nowej Soli – życie ludzi w dawnych czasach – kultura mieszczańska, przemysłowe tradycje NS. Przyroda doliny rzeki Odry. Uczniowie otrzymali w formie elektronicznej książkę wydaną przez MM w NS pt.: ”Przyroda doliny Odry”.
  • Sojusze militarne na świecie i ich wpływ na utrzymanie pokoju. Po co tak naprawdę zawiązywane są sojusze? Czy dziś jakieś państwo może pozwolić sobie na luksus bycia niezależnym? Dokonamy próby określenia przyszłych geosojuszy Polski za lat 10, 20.
  • Józef Rotblat wielki naukowiec – wizjoner pokoju. Wielki Polak nie znany w Polsce, Laureat Pokojowej nagrody nobla, gdyby nie jego udział w Projekcie Manhatan (budowa broni atomowej USA) posiadał wielkie szanse na zdobycie naukowego nobla. Uczniowie poznają postać wizjonera pokoju, pacyfistę, który znał zło jakie niesie broń atomowa i konsekwencje jej użycia.
  • Projekcja filmu popularno – naukowego pt.: ”Wielkie zjawiska przyrody – burza słoneczna”. Zorza polarna to nie tylko pięknie migające zjawiska fizyczne, gdzieś nad horyzontem, to także zagrożenie dla człowieka, jego egzystencji, niekiedy nawet śmiertelne i bardziej realne niż nam się wydaje. Film ten prezentuje jeden z możliwych scenariuszy jakie mogą zaistnieć i jego wpływ na społeczeństwo oparte praktycznie wyłącznie na wrażliwym sprzęcie elektronicznym.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Gospodarka magazynowa i gospodarowanie materiałami. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z zasadami gospodarki magazynowej i jej przykładami na podstawie lokalnych firm produkcyjnych oraz prowadzeniem gospodarki materiałami na podstawie Piekarni „Rogal” w Nowej Soli. Po krótkiej pogadance i analizie sposobu wypełniania dokumentacji i księgowania w przypadku dwóch różnych sposobów wyceny materiałów uczniowie w parach przystąpili do realizacji projektu w firmie „Skórex”. Projekty oprócz opisu zawierały komplet dokumentów magazynowych, rozliczeniowych oraz dziennik księgowań i zestawienie obrotów i sald. Najwięcej czasu poświęcono identyfikacji należnych do sporządzenia dokumentów i sposobu ich księgowania. Uczniowie zadawali szereg szczegółowych pytań, po czym przystąpiono do realizacji projektu w parach. Po analizie sposobu przeprowadzenia zajęć i efektach pracy uczniów można stwierdzić, iż założone cele zajęć zostały zrealizowane.

 • Technik elektryk

 • Grupa uczniów uczestniczących w Zajęciach dla elektryków zajmowała się praktyczną analizą obwodów prądu stałego. Uczniowie dokonywali pomiarów w rzeczywistych obwodach, symulowali działanie tych obwodów przy pomocy programów symulacyjnych oraz potwierdzali wyniki swoich badań wykonaniem obliczeń. Zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Obwód rozgałęziony prądu stałego.
  • Połączenie szeregowe, równoległe i mieszane rezystorów.
  • Obliczanie obwodów rozgałęzionych wybranymi metodami.
  Zajęcia cieszą się zainteresowaniem uczestników ze względu na charakter poznawczy i badawczy.
 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Zapoznanie się z teoretycznym zestawem egzaminacyjnym – wersja X z 2006 r.
  2. Rozwiązywanie zadania praktycznego – zad. 1. z 2012 r. na spreparowanym systemie operacyjnym.
  Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się z egzaminem teoretycznym z 2006 r. i zadaniem praktycznym nr 1 z 2012 r. Zauważyli, gdzie w podanych zestawach egzaminacyjnych posiadają zaległości. Nauczyli się eliminować nieprawidłowe odpowiedzi w zestawie teoretycznym egzaminu zawodowego. W zadaniu praktycznym słuchacze rozpoczęli tworzenie pracy pisemnej, która umożliwi im późniejsze wykonanie pracy egzaminacyjnej (rozwiązanie zadania egzaminacyjnego).

 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach w dniu 20.10.2012 r. przypomniano wiadomości z zakresu sensoryki, czujników pomiarowych oraz elementów i urządzeń służących do odbierania informacji z urządzeń pomiarowych. Uczniowie mieli możliwość samodzielnego połączenia sensorów ze sterownikiem PLC, sprawdzić jego czułość, przestawić tryb połączenia. Po połączeniu układu, przystąpili do realizacji układu sterowania ze sterownikiem PLC. Na zajęciach w dniu 27.10.2012 r. powtórzono wiadomości z urządzeń wykonawczych stosowanych w urządzeniach mechatronicznych: styczników, przekaźników, siłowników pneumatycznych. W sposób praktyczny uczniowie samodzielnie łączyli cewki urządzeń wykonawczych ze sterownikiem PLC. Następnie uczestnicy zajęć zaprojektowali układ sterowania silnikiem elektrycznym z wykorzystaniem sterownika PLC oraz napisali do niego program sterowniczy.

 • Technik teleinformatyk

 • Zapoznanie uczniów z testami z lat 2008-2011, omówienie ich analiza pytań oraz przypomnienie wiadomości związanych z tematyką pytań zawartych w testach. Rozwiązywanie testów.

  WRZESIEŃ 2012


  "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT


 • Akademia CISCO.

 • Zajęcia wprowadzające w tematykę sieci komputerowych oraz urządzeń obsługujących sieci lokalne i rozległe. Zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wstęp do sieci komputerowych.
  • Życie w świecie skoncentrowanym na sieci komputerowej.
 • Projektowanie AutoCad

 • Na zajęciach uczniowie zapoznali się z programem AutoCad 2007. Przeglądnęli menu, zapoznali się z paskami zadań i ich modyfikacją . Przejrzeli dostępne widoki i nauczyli się nimi posługiwać. Zapoznali się z menu do rysowania prostych obiektów i nabyli sprawności w posługiwaniu się poszczególnymi funkcjami przy ich rysowaniu.

 • Grafika komputerowa

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Stanowisko pracy Grafika komputerowego.
  • Wprowadzenie do grafiki wektorowej. Transformacje obiektów.
  W trakcie zajęć słuchacze poznali oprogramowanie grafiki wektorowej CorelDraw v. 12. Słuchacze zapoznali się ze sposobami przerabiania różnych obiektów rysunkowych oraz wstawianego - wpisywanego - tekstu. Słuchacze poznali pierwsze sposoby na "oszukanie" oka ludzkiego - oka obserwatora rysunku.

 • System zarządzania treścią JOOMLA (CMS)

 • Uczniowie zostali zapoznani z dystrybucjami systemu LINUX. Zainstalowali go i skonfigurowali połączenia sieciowe. Dodali użytkowników do systemu oraz zapoznali się ze środowiskiem graficznym GNOME i dostarczonym oprogramowaniem. Poznali podstawowe polecenia tekstowe systemu LINUX.

 • Administracja serwera MS SQL

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Wymagania systemowe MS SQL Serwer Express 2005, MS SQL Serwer Express 2008, MS SQL Serwer 2005.
  2. Instalacja MS SQL Serwer Express 2005.
  3. Pierwsze kroki z systemem bazodanowym.
  Zajęcia obyły się bez zakłóceń. Uczniowie wykazywali zainteresowanie omawianym tematem. Cele zajęć zostały osiągnięte.

  Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne


 • Doradztwo zawodowe dla maturzystów

 • Doradztwo zawodowe zakłada, że uczniowie i uczennice powinni poznać samych siebie i uzyskać podstawową wiedzę o zawodach a następnie podjąć w sposób odpowiedzialny dalsze decyzje edukacyjne i/lub zawodowe.
  Taka propozycja edukacyjnych oddziaływań doradczych opiera się na, bardziej lub mniej uświadomionym, założeniu, że uczniowie i uczennice podejmują te decyzje na podstawie samowiedzy, którą następnie konfrontują z wymogami współczesnego rynku pracy.
  W ramach zajęć z projektu "Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy" uczniom i uczennicą proponuje się poznanie osobistych zainteresowaniami, predyspozycjami, cech osobowości, zdolnościami na podstawie testów zawodoznawczych. Samowiedza w tym zakresie ma im umożliwić lepsze dopasowanie się do tego, co oferuje rynek usług edukacyjnych oraz rynek pracy.

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych

 • Przeprowadzono testy zawodoznawcze wśród uczniów klas I Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wstępna Orientacja Zawodowa oraz testów z programu Indywidualny projekt kariery.

 • Doradztwo psychologiczne dla uczniów

 • Na zajęciach z psychologiem zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Dokonanie analizy obszarów problemowych występujących wśród uczniów Technikum na podstawie rozmowy z pedagogiem szkolnym oraz dyrektorem W. Nowickim.
  2. Udzielenie pomocy psychologicznej.
  3. Planowanie i projektowanie cyklu spotkań z klasami podczas godzin wychowawczych (tematyka zajęć dostosowana do potrzeb uczniów).

  Koło Młodych Ekonomistów


  Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  1. Planung als Grundlage der Entscheiduungsprozesse /Planowanie jako podstawa procesów decyzyjnych.
  2. Methoden der Planung/Metody planowania.
  Wyżej wymienione zagadnienia były realizowane głównie w języku niemieckim, język polski był językiem pomocniczym. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i wzbogacili słownictwo zarówno w języku niemieckim jak i polskim związane z tematyką ekonomiczną. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”metoda przypadków” oraz ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach i ćwiczyć przy okazji konwersację w języku niemieckim. Na zajęciach korzystaliśmy ze słowników ekonomicznych - dwujęzycznych, projektora, prezentacji ppt i kserokopii wykorzystwanych przy metodzie ”analiza przypadków”.

  Warsztaty antydyskryminacyjne


  Od nowego roku szkolnego 2012/2013 w CKZiU rozpoczęły się warsztaty antydyskryminacyjne, które opierają się na autorskich scenariuszach zajęć. Uczniowie dowiadują się, czym jest dyskryminacja rasowa, religijna, ze względu na orientację seksualną; dlaczego trzeba walczyć z każdym przejawem nietolerancji i dlaczego warto poznawać i szanować przedstawicieli innych kultur i wyznań. We wrześniu przeprowadziliśmy zajęcia z uczniami klas czwartych i trzecich tłumacząc im skąd biorą się w nas liczne uprzedzenia i jak rodzą się stereotypy. Przybliżyliśmy im pojęcie społeczeństwa wielokulturowego, omówiliśmy problemy mniejszości oraz dyskryminacji o wielorakim podłożu. Mamy nadzieję, ze dzięki temu w młodzieży obudzi się większa samoświadomość oraz chęć walki z uprzedzeniami.

  „Sam liczę” – autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z matematyki


 • Grupa I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Liczby naturalne.
  • Liczby całkowite.
  • Liczby wymierne.
  • Liczby niewymierne.
  • Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej.
  • Pierwiastek z liczby nieujemnej.
  Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli wykonywanie działań na liczbach rzeczywistych, głównie działania na liczbach ujemnych oraz działania na liczbach niewymiernych.

 • Grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zbiory liczbowe.
  • Liczby przeciwne i odwrotne.
  • Kolejność działań.
  • Działania w zbiorze liczb całkowitych.
  • Działania na liczbach wymiernych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie).
  • Działania na ułamkach dziesiętnych.
  • Równania pierwszego stopnia.
  W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania zaległości z programu nauczania gimnazjum dotyczącego przede wszystkim działań w zbiorze liczb wymiernych (działań na ułamkach) i rozwiązywania równań pierwszego stopnia.

 • Grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Liczby naturalne, całkowite, wymierne.
  • Liczby niewymierne.
  • Zastosowanie przekształceń algebraicznych.


  "Ja obywatel świata"- autorskie zajęcia z języków obcych


 • Koło Młodych Poliglotów – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  Tworzenie czasu przeszłego Perfekt. Tworzenie imiesłowów czasu przeszłego Perfekt dla czasowników prostych regularnych i nieregularnych. Perfekt z czasownikiem posiłkowym ”haben”, Perfekt z czasownikiem posiłkowym ”sein”. Czasowniki łączące się z czasownikiem posiłkowym ”haben” i ”sein”. Tworzenie imiesłowów czasu przeszłego Perfekt dla czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych. Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości: np. przebieg dnia, wakcji; przedstawianie faktów z przeszłości; opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego; opisywanie czynności.
 • Koło konwersacyjne – język niemiecki

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia z zakresów tematycznych: Człowiek / Sport / Dom
  W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności w zakresie:
  • opisywania osób z otoczenia oraz znanych osobistości;
  • wyrażania opinii na temat wybranych osób;
  • porównywania osób z użyciem adekwatnych przymiotników w odpowiednim stopniu;
  • poznawania nowego słownictwa poprzez wyszukiwanie synonimów, antonimów, skojarzeń, podpisywanie piktogramów, dopasowanie wyrazów do definicji;
  • opisywania ilustracji z użyciem znanego i nowego słownictwa;
  • odpowiadania na pytania do ilustracji;
  • opowiadania o własnych upodobaniach sportowych, oglądanych w telewizji zawodach;
  • opisywania dnia sportu z użyciem czasu przeszłego Perfekt;
  • tworzenia grup wyrazowych na dany temat;
  • zaznaczania prawidłowych informacji po wysłuchaniu tekst z płyty;
  • prowadzenia rozmowy na temat dużej imprezy sportowej, która ostatnio odbyła się w naszym kraju;
  • uzupełniania tekstu z lukami podanym słownictwem;
  • wypowiedzi na temat „Wiosna na sportowo” w mojej szkole;
  • przeprowadzenia rozmowy o wynajęcie mieszkania;
  • wypowiedzi na temat własnych planów mieszkaniowych;
  • wypowiedzi na temat zalet i wad mieszkania na wsi.

 • Koło konwersacyjne – język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Present Simple – forma (budowa zdania twierdzącego, pytającego i przeczącego) oraz zastosowanie.
  • Ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu.
  • Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa ucznia ( zainteresowania i hobby).

  Koła Młodych Przyrodników


 • Koło chemiczne

 • Uczestnicy Projektu spotykali się na zajęciach koła chemicznego realizując następujące zagadnienia:
  • Badanie i opis właściwości i zastosowania SiO2; odmiany SiO2 występujące w przyrodzie i ich zastosowania.
  • Opis procesu produkcji szkła; jego rodzaje, właściwości i zastosowania.
  • Surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu, betonu – właściwości i wykorzystanie.
  Zagadnienia były realizowane poprzez pokaz, badanie wybranych próbek metodami laboratoryjnymi oraz prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Uczestniczyli w nich uczniowie klas pierwszych i drugich technikum zainteresowani chemią, rozwijaniem swoich uzdolnień badawczych, ciekawych świata, pragnących działać na rzecz ochrony środowiska.

 • Koło fizyczne I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Ruch.
  • Opis ruchu punktu materialnego.
  • Ruch pod działaniem siły.
  • Zasada zachowania pędu i energii mechanicznej.
  Uczniowie, chętnie uczestniczyli w zajęciach, ich poziom motywacji jest duży. Materiały multimedialne, zestawy doświadczalne mają duży wpływ na rozwój umiejętności uczniów.
 • Koło geograficzne

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Definicja globalizacji, wraz z jej szczegółowym omówieniem i podaniem przykładów. Została ona zapisana w zeszycie zadaniowo – projektowym.
  • Spacer wzdłuż brzegu rz. Odry – omówienie zagadnień i aspektów związanych z „życiem” rzeki i wokół niej. Krotki rys historyczny lokacji i lokalizacji miasta Nowa Sol.
  • Projekcja audycji popularno – naukowej, pt. „Wielkie odkrycia naukowe – badania przestrzeni kosmicznej” (film został przygotowany przez kanał Discovery HD, czas audycji 45 minut).
  • Organizacje międzynarodowe, a wymiar globalizacji w polityce i handlu. Przy realizacji tego tematu zwróciłem szczególną uwagę na takie organizacje jak ONZ, Liga Arabska, NAFTA – Północno Amerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Unia Europejska, Stowarzyszenie Krajów Azji i Pacyfiku. Dokonany został opis organizacji, a na konturówkach uczniowie zaznaczali zasięgi ich wpływów.
  • Projekcja audycji popularno – naukowej, pt. „Wielkie katastrofy przyrodnicze – burza słoneczna” (film przygotowany przez dział naukowy Rzeczpospolitej, czas audycji 45 minut).
  • Przyroda Środkowego Nadodrza. W tej części zajęć została poruszona sprawa kształtowania sie koryta rzeki, ukształtowania terenu – wpływ lodowca i rzeki. W prezentacji multimedialnej przedstawiłem florę obszaru dorzecza Odry, począwszy od doliny rz. Baryczy, aż po Park Narodowy Ujścia Warty.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Transakcje zakupu i sprzedaży oraz ich rozliczanie. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z etapami procesu zakupu i sprzedaży, ich dokumentacją, typowymi operacjami, ich dekretem i rozliczaniem. Po krótkiej pogadance i pokazie sposobu wypełniania dokumentacji i księgowania uczniowie w parach przystąpili do realizacji projektu w firmie „Julka”. Projekty oprócz opisu zawierały komplet dokumentów magazynowych, rozliczeniowych oraz dziennik księgowań i zestawienie obrotów i sald. Najwięcej czasu poświęcono identyfikacji należnych do sporządzenia dokumentów i sposobu ich księgowania. Uczniowie zadawali szereg szczegółowych pytań, po czym przystąpiono do realizacji projektu w parach. Po analizie sposobu przeprowadzenia zajęć i efektach pracy uczniów można stwierdzić, iż założone cele zajęć zostały zrealizowane.

 • Technik elektryk

 • Na zajęciach zrealizowane zostały zagadnienia z zakresu praktycznej realizacji prostych obwodów prądu stałego oraz badania podstawowych elementów elektronicznych:
  • Sprawdzanie podstawowych praw obwodów elektrycznych. Badanie elementów biernych.
  • Pomiar rezystancji metodą techniczną. Badanie tranzystora.
  Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów ze względu na praktyczną realizację tematów i charakter laboratoryjny zajęć.

 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zapoznanie się z zestawem egzaminacyjnym – wersja X z 2009 r.
  • Zapoznanie się z zadaniem praktycznym – zad. 1 z 2009 r.
  Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się z egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zauważyli, gdzie w podanych zestawach egzaminacyjnych posiadają zaległości. Nauczyli się eliminować nieprawidłowe odpowiedzi w zestawie teoretycznym egzaminu zawodowego. W zadaniu praktycznym słuchacze poznali zasadę tworzenia pracy pisemnej, która umożliwi im późniejsze wykonanie pracy egzaminacyjnej (rozwiązanie zadania egzaminacyjnego).
 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach w dniu 08.09.2012 r powtórzono wiadomości z zakresu technik sterowania i regulacji. Przedstawione zostały rodzaje sterowania w układzie zamkniętym i otwartym; uczestnicy zajęć podawali przykłady układów sterowania i je omawiali. Przypomniano również wiadomości na temat regulatorów, ich podział ze względu na rodzaj sterowania (regulatory o działaniu ciągłym, nieciągłym i dyskretnym), ze względu na wykorzystanie źródła mocy (napięcie, gaz, olej). Omówione zostały charakterystyki działania poszczególnych regulatorów oraz dobór parametrów nastaw. Na zajęciach w dniu 22.09.2012 r. przypomniano zasady programowania sterowników PLC (programowanie liczników i modułów czasowych, funkcji SET, RESET, i komparatorów). Następnie uczestnicy zajęć zaprojektowali układ regulacji temperatury z wykorzystaniem sterownika PLC oraz napisali do niego program sterowniczy.

 • Technik teleinformatyk

 • Uczniowie zostali zapoznani z systemem egzaminów zawodowych, ze standardami dla zawodu technik teleinformatyk, strukturą zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz procedurami przeprowadzania egzaminu. Podczas zajęć zrealizowane zostały tematy związane z zagadnieniami zawodowymi do zadań testowych dla etapu pisemnego.

  Współpraca ponadnarodowa - praktyka zawodowa w technikum: elektryk, ekonomista, mechatronik


  W miesiącu wrześniu na zajęciach pn. Kurs języka niemieckiego zawodowego dla mechatroników w celu przygotowania kulturowo-językowego zrealizowano zagadnienia poszerzające wiedzę na temat Niemiec,kraju związkowego Brandenburgia, życia i pracy ludzi, niemieckiego systemu szkolnictwa zawodowego, struktury i form prawnych przedsiębiorstw oraz słownictwa fachowego. Zdobyte umiejętności językowe podczas symulacyjnych warsztatów językowych w zakresie specjalności zawodowej obejmujące zagadnienia z automatyki, pneumatyki montażu i instalacji komponentów i modułów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, mechatroniki, technik pracy z oscyloskopem, programowania sterowników miały za zadanie ułatwić realizację zadań praktycznych podczas stażu. Lepszemu opanowanu umiejętności stosowania języka nie¬mieckiego w życiu co¬dziennym oraz słownictwa technicznego podczas pracy zawodowej służyły zaproponowane różnorakie ćwiczenia z zastosowaniem metod: podających, aktywizujących, praktycznych czy eksponujących. Zrealizowany projekt przyczyni się z pewnością do promocji wymiany, współpracy oraz mobilności pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Odbyta praktyka zawodowa w Niemczech pozwoli uczniom na uzyskanie nowych perspektyw zatrudnienia na europejskim rynku pracy poprzez nabycie nowych umiejętności językowych oraz specjalistycznych. Realizacja projektu pozwoli na dalszą modernizację systemów kształcenia.
  W miesiącu wrześniu na zajęciach pn. Kurs języka niemieckiego zawodowego dla ekonomistów w celu przygotowania kulturowo-językowego zrealizowano zagadnienia poszerzające wiedzę na temat Niemiec,kraju związkowego Brandenburgia, życia codziennego i pracy zawodowej, niemieckiego systemu szkolnictwa, struktury i form prawnych przedsiębiorstw oraz słownictwa specjalistycznego z zakresu konwersacje w biznesie, organizacji urzędu państwowego, korespondencji handlowej, obsługi interesantów. Zdobyte umiejętności językowe podczas symulacyjnych warsztatów językowych w zakresie specjalności zawodowej obejmujące zagadnienia z działu finansowego, kadr, organizacji i archiwizacji dokumentów miały za zadanie ułatwić realizację zadań praktycznych podczas stażu. Lepszemu opanowanu umiejętności stosowania języka nie¬mieckiego w życiu co¬dziennym oraz słownictwa specjalistycznego podczas pracy zawodowej służyły zaproponowane różnorakie ćwiczenia z zastosowaniem metod: podających, aktywizujących, praktycznych czy eksponujących. Zrealizowany projekt przyczyni się z pewnością do promocji wymiany, współpracy oraz mobilności pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Odbyta praktyka zawodowa w Niemczech pozwoli uczniom na uzyskanie nowych perspektyw zatrudnienia na europejskim rynku pracy poprzez nabycie nowych umiejętności językowych oraz specjalistycznych. Realizacja projektu pozwoli na dalszą modernizację systemów kształcenia.

  SIERPIEŃ 2012


  Współpraca ponadnarodowa - praktyka zawodowa w technikum: elektryk, ekonomista, mechatronik


  W miesiącu sierpniu na zajęciach pn. Kurs języka niemieckiego zawodowego dla elektryków w celu przygotowania kulturowo-językowego zrealizowano zagadnienia poszerzające wiedzę na temat Niemiec,kraju związkowego Brandenburgia, życia i pracy ludzi, niemieckiego systemu szkolnictwa zawodowego, struktury i form prawnych przedsiębiorstw oraz słownictwa fachowego. Zdobyte umiejętności językowe podczas symulacyjnych warsztatów językowych w zakresie specjalności zawodowej obejmujące zagadnienia z automatyki, montażu i instalacji komponentów i modułów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, mechatroniki, technik pracy z oscyloskopem, miały za zadanie ułatwić realizację zadań praktycznych podczas stażu. Lepszemu opanowanu umiejętności stosowania języka nie¬mieckiego w życiu co¬dziennym oraz słownictwa technicznego podczas pracy zawodowej służyły zaproponowane różnorakie ćwiczenia z zastosowaniem metod: podających, aktywizujących, praktycznych czy eksponujących. Zrealizowany projekt przyczyni się do promocji wymiany, współpracy oraz mobilności pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Odbyta praktyka zawodowa w Niemczech pozwoli beneficjentom na uzyskanie nowych perspektyw zatrudnienia na europejskim rynku pracy poprzez nabycie nowych umiejętności językowych oraz specjalistycznych. Realizacja projektu pozwoli na dalszą modernizację systemów kształcenia.