Witamy na stronie głównej projektu "Kształcenie umiejętności w nowosolskim "Elektryku" kluczem do sukcesu zawodowego" realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania, które obejmuje projekt "Kształcenie umiejętności w nowosolskim "Elektryku" kluczem do sukcesu zawodowego" skierowane są tylko i wyłącznie do uczniów Technikum im.W.Krukowskiego w CKZiU "Elektryk". Więcej informacji na temat projektu, znajduje się w poszczególnych zakładkach:
 • "O PROJEKCIE" - informacje na temat projektu, cele projektu, wykaz zajęć realizowanych w ramach projektu,
 • "GALERIA" - zdjęcia z zajęć, kół, warsztatów, kursów, praktyk realizowanych w ramach projektu,
 • "PRZYDATNE LINKI" - adres strony szkoły oraz adresy stron dotyczących Funduszy Europejskich,
 • "ZAPYTANIA OFERTOWE" - zapytanie ofertowe dotyczące zamówień dokonywanych w ramach projektu,
 • "KONTAKT" - dane kontaktowe.
Zapraszamy do zapoznania się z projektem. Poniżej prezentujemy aktualności związane z realizacją projektu.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU


Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 czerwca 2015r. zakończyła się realizacja projektu "Kształcenie umiejetności w nowosolskim "Elektryku" kluczem do sukcesu zawodowego". Dziękujemy sedecznie wszystkim za współpracę oraz za udział w projekcie.

MAJ 2015


Pracowania efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego i psychologicznego


 • Doradztwo Zawodowe II

 • Przeprowadzono konsultacje zawodoznawcze dla uczniów klas II i III Technikum. Omawiane były wyniki testów zawodoznawczych z wykorzystywaniem informacji źródłowych z Internetu oraz informatorów zawodoznawczych dotyczących możliwych ofert edukacyjnych oraz charakterystyki zawodów i kierunków studiów.

  Specjalistyczne zajęcia zawodowe


 • Technik informatyk

 • W miesiącu maju 2015 r. na zajęciach pn. Zajęcia specjalistyczne – technik informatyk zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Samodzielna praca nad zadanie z Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe E.12 z styczeń 2014 r
  Uczniowie pracowali ze spreparowaną jednostką centralną, gdzie mogli wykorzystać swoje wiadomości i umiejętności do prawidłowego wykonana zadania z kwalifikacji E 12. Zadanie praktyczne umożliwi im późniejsze wykonanie praktycznego zadania egzaminacyjnego na egzaminie praktycznym. Metoda zastosowane podczas zajęć powodują utrwalenie czynności oraz ich kolejności podczas pracy przy zadaniu egzaminacyjnym oraz przy rzeczywistej usterce. Podsumowaliśmy nabyte oraz odświeżone wiadomość i umiejętności. Zwrócenie słuchaczom uwagi na zachowanie się podczas egzaminu pisemnego oraz egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikację E.12.

 • Technik mechatronik

 • Majowe zajęcia realizowane zostały z uwzględnieniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik. Przypomniano procedury związane z egzaminem, sposoby zapisu algorytmu procesów sterowniczych, funkcje czasowe i licznikowe oraz ogólne zasady programowania sterowników PLC. Uczniowie przygotowali zestaw zadań, które prezentowali i omawiali sposób działania układu sterowania z wykorzystaniem sterownika PLC.

  Specjalistyczny kurs zawodowy nadający uprawnienia elektryczne do 1 kV


  W maju zajęcia dotyczyły zasad eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Wykłądy teoretyczne były poparte prezentacją autentycznych dokumentów, w tym instrukcjami eksploatacji opracowanymi dla konkretnych instalacji.

  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych


 • Fizyka

 • Tematem zajęć w maju była praca i moc prąu elektrycznego. Na zajęciach obliczaliśmy pracę i moc wydzieloną na określonych odbiornikach prądu. Liczyliśmy też sprawnośc urządzeń elektrycznych.

  KWIECIEŃ 2015


  Pracowania efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego i psychologicznego


 • Doradztwo Zawodowe II

 • Przeprowadzono konsultacje zawodoznawcze dla uczniów klas II i III Technikum. Omawiane były wyniki testów zawodoznawczych z wykorzystywaniem informacji źródłowych z Internetu oraz informatorów zawodoznawczych dotyczących możliwych ofert edukacyjnych oraz charakterystyki zawodów i kierunków studiów.
 • Doradztwo Psychologiczne

 • Zrealizowano następujące zagadnienia:
  • przeprowadzenie zajęć wychowawczych w klasie pierwszej
  • konsultacje indywidualne z uczniami

  Specjalistyczne zajęcia zawodowe


 • Technik informatyk

 • W miesiącu kwietniu 2015 r. na zajęciach pn. Zajęcia specjalistyczne – technik informatyk zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Samodzielna praca nad zadanie z Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe E.12 z styczeń 2015 r.
  Uczniowie pracowali ze spreparowaną jednostką centralną, gdzie mogli wykorzystać swoje wiadomości i umiejętności do prawidłowego wykonana zadania z kwalifikacji E 12. Zadanie praktyczne umożliwi im późniejsze wykonanie praktycznego zadania egzaminacyjnego na egzaminie praktycznym. Metoda zastosowane podczas zajęć powodują utrwalenie czynności oraz ich kolejności podczas pracy przy zadaniu egzaminacyjnym oraz przy rzeczywistej usterce.

 • Technik organizacji reklamy

 • Zajęcia zrealizowane w ramach projektu dotyczyły przedstawienia uczestnikom:
  • Elementów budowania reklamy zewnetrznej i wenętrznej.
  • Znaczenia organizowania sesji zdjęciowej na potrzeby publikacji reklamowych oraz projektowania elementów systemu identyfikacji firmy.
  Ucznowie przygotowali rózne formy reklamy radiowej i telewizyjenj. Byli uczestnikami widowiska w ramach organizowanej akcji promocji sprzedaży.
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • W miesiącu kwietniu kontynuowaliśmy prace przy obróbce ręcznej miedzi. Zadania na zajęciach były zbliżone do zadań które mogą wystąpić w kwalifikacji B.21. 18 kwietnia niestety nasze zajęcia zakończyły się. Liczne ćwiczenia teoretyczne i praktyczne, które wykonaliśmy na pewno ułatwią zdanie kwalifikacji B.21


  Specjalistyczny kurs zawodowy nadający uprawnienia elektryczne do 1 kV


  W kwietniu wykłady były poświęcone instalacjom odgromowym i uziemieniom. Informacje teoretyczne poparte wiedzą praktyczną wykładowcy pozwoliły poznać elementy instalacji odgromowych oraz cel ich stosowania.

  Dodatkowe naukowe i językowe zajęcia pozalekcyjne


 • Koło fizyczne

 • W kwietniu zajęcia odbyły się dwukrotnie. Zajmowaliśmy się w dalszym ciągu prądem elektrycznym. Rysowaliśmy proste obwody elektryczne. Obliczaliśmy prądy i napięcia w obwodach stosując odpowiednie prawa, Ohma i Kirchhoffa. Obliczaliśmy moc wydzieloną na poszczególnych elementach obwodu oraz pracę wykonaną przez przepływający prądelektryczny. Obliczaliśmy sprawność urządzeń elektrycznych.

 • Koło geograficzne

 • Uczniowie w trakcie zajęć rozwiązywali testy, uczyli się mapy konturowej wybranych kontynentów. Starali się dokonywać interpretacji wybranych artykułów z prasy fachowej. Oglądali filmy o tematyce popularno – naukowej.
  Zagadnienia dotyczące geografii ekonomicznej jak np.:
  • Stan energetyki na świecie, jej alternatywne źródła pozyskiwania (zajęcia w formie debaty oksfordzkiej);
  • Czy możliwy jest konflikt ponadregionalny o wodę? (zajęcia z wykorzystaniem metody burza mózgów);
  • Boat people, dlaczego my europejczycy się ich boimy? (temat z zastosowaniem metody projektu);
  • Czy na świecie można powstrzymać głód? (zajęcia z wykorzystaniem metody metaplanu). Podsumowanie działań prowadzonych w trakcie całorocznych zajęć.
 • Koło językowe - język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • ’She’s leaving home – why do some young people escape from home?’; teenage problems – discussion
  • ’Englishman in New York’ – a song; ’How to be an Alien?’ – reading; Stereotypes – discussion.
 • Koło ICT

 • Końcowe zajęcia poświeciliśmy przekrojowym pytaniom z informatyki, obejmującym zagadnienia na kwalifikacje E12 z racji zbliżającego się egzaminu. Rozwiązywaliśmy testy w formie papierowej, testów on-line i platformy moodle.

  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych


 • Matematyka - grupa I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Funkcja kwadratowa – rozwiązywanie zadań.
  • Równania i nierówności kwadratowe.
 • Matematyka - grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • równania i nierówności kwadratowe.
 • Fizyka

 • W kwietniu zajęcia odbyły się trzykrotnie. Tematem pierwszych zajęć były przemiany gazowe. Zapoznaliśmy się z przemianami gazu doskonałego. Omówiliśmy wszystkie przemiany i prawa opisujące przemiany. Podaliśmy przykłady występowania przemian w przyrodzie i życiu codziennym. Obliczaliśmy zadania z przemian gazowych, wyliczając odpowiednie parametry gazu. Tematem następnych zajęć był prąd elektryczny. Przypomnieliśmy co to jest prąd elektryczny, oraz omówiliśmy wielkości opisujące prąd elektryczny. Obliczalismy zadania z prądu elektrycznego. Na kolejnych zajęciach rysowaliśmy proste obwody elektryczne, mierzyliśmy napięcia oraz płynące prądy w obwodzie. Obliczaliśmy zadania stosując prawa dotyczące prądu elektrycznego.

 • Zajęcia z języka niemieckiego

 • W miesiącu kwietniu 2015r. miały miejsce tylko dwie godziny zajęć z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych technikum. Tematyka tych zajęć była związana z podróżowaniem, omawianiem wad i zalet różnych środków lokomocji a także zasięganiem informacji na dworcu kolejowym. Uczniowie utrwalali słownictwo, prowadzili dialogi, odpowiadali na pytania.

  DZIEŃ ZAWODU - TECHNIK INFORMATYK


  24 kwietnia 2015 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli przy ulicy Witosa 25 odbył się trzeci, a zarazem ostatni z cyklu zaplanowanych na rok szkolny 2014/15 Dni Zawodu - Dzień Technika Informatyka. Dni Zawodu organizowane są w ramach projektu „Kształcenie umiejętności w nowosolskim „Elektryku” kluczem do sukcesu zawodowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to spotkania z informacją zawodową, przedsiębiorcami, pracodawcami i organizacjami, mające na celu przybliżyć warunki pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy dla absolwentów kierunków, w których kształci się młodzież w CKZiU „Elektryk” w systemie dziennym, zaocznym i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
  Dzień Technika Informatyka połączony był z Dniem Otwartym szkoły. Odwiedzając w tym dniu szkołę można było zapoznać się z infrastrukturą szkoły, dowiedzieć się czym zajmują się uczniowie wybierający kierunki kształcenia dostępne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk", pobrać ulotki informacyjne oraz gadżety promocyjne,przyjrzeć się pracowniom szkolnym, a także obejrzeć pokaz mody, zapoznać się z uzbrojeniem Wojska Polskiego i dowiedzieć się jak działa rower elektryczny.
  W Dniu Zawodu - Technik Informatyk odwiedziła nas spora ilość osób. Wszystkim przybyłym gościom oraz organizatorom serdecznie dziękujemy oraz zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.

  MARZEC 2015


  Innowacyjne Warsztaty Umiejętności Społecznych


  Marzec w przypadku Warsztatów Innowacyjnych Umiejętności Społecznych jest ostatnim miesiącem projektowym. Ostatnie ćwiczenia skupiały się nad zagadnieniem własnej efektywności oraz autocoachingu. Zajęcia prowadzone były w sposób kreatywny skupiając się na wykonywaniu określonych ćwiczeń, których efekty omawiane były wspólnie z uczniami i prowadzącymi.

  Pracowania efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego i psychologicznego


 • Doradztwo Zawodowe I

 • W marcu 2015r. na zajęciach w pracowni efektywnego doradztwa edukacyjno – zawodowego i psychologicznego – realizowane były zajęcia w ramach pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego oraz poprawieniu trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji.

 • Doradztwo Zawodowe II

 • Przeprowadzono testy oraz konsultacje zawodoznawcze dla uczniów klas II i III Technikum. Uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Przy omawianiu wyników testów wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące możliwych ofert edukacyjnych oraz charakterystyki zawodów i kierunków studiów.
 • Doradztwo Psychologiczne

 • Zrealizowano następujące zagadnienia:
  • konsultacje indywidualne z uczniami

  Specjalistyczne zajęcia zawodowe


 • Technik elektryk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wykonywanie zadań przygotowujących uczniów do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, kwalifikacja E08.
  • Sprawdzanie typowych układów instalacji elektrycznych.
  • Ćwiczenia praktyczne na sprzęcie przewidzianym do zastosowania na egzaminie.
 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach w marcu uczniowie kontynuowali zajęcia dotyczące programowania sterowników PLC. Poznali zagadnienia dotyczące funkcji i bloków funkcyjnych, poznali zasady programowania i wykorzystania funkcji w układach sterowania. Podczas zajęć wykonywali ćwiczenia w zakresie:
  • wykorzystania funkcji matematycznych: dodawania, odejmowania dzielenia i mnożenia
  • obliczeń na liczbach binarnych.
 • Technik organizacji reklamy

 • Zajęcia zrealizowane w ramach projektu dotyczyły przedstawienia uczestnikom:
  • Projektowanie środków reklamowych (działań PR) tworzenie apeli reklamowych, haseł, sloganów, notatek prasowych, publikacji reklamowych, komunikatów reklamowych w radiu i reklamówek telewizyjnych oraz wykorzystywanych w działalności informacyjnej przedsiębiorstwa (PR).
  • Współpraca z teatrem nowosolskim. Udział w warsztatach teatru Terminus a Quo które były podstawą uruchomienia wyobrażani artystycznej, poznania poetyckiego środowiska, a w szczególności świata sztuk, który jest ważny w kreowaniu siebie i przyszłych zadań zawodowych. Celem warsztatów było między innymi wyrobienie pasji poetyckiej oraz uczenie się przestrzeni słowa ważnego w marketingu bezpośrednim.
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • W miesiącu marcu zabraliśmy się za obróbkę miedzi. Zaczynamy praktyczne przygotowanie do kwalifikacji B.21. Nasze zajęcia polegają na wykonywaniu poszczególnych operacji i zabiegów w wyniku których zostaną wykonane pewne elementy instalacji miedzianej. Zajęcia odbywają się w milej atmosferze i cieszą się dużym zainteresowaniem.

  Zajęcia w laboratorium analiz ekonomiczno-społecznych


 • Zajęcia dla ekonomistów

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie:Ćwiczenia w ewidencji w zespole 0 i 1 planu kont. II semestr roku szkolnego 2014/2015, to dużo nowego w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ekonomii przez uczniów. Już sama umiejętność poprawnego wykonywania, wypełniania dokumentacji księgowej nie wystarczy. Teraz zadaniem uczniów jest poprawne zaewidencjonowanie operacji gospodarczych. Nastręcza im to problem. Uczestnictwo w zajęciach projektowych pozwala uczniom lepiej przyswoić umiejętności z tego zakresu, dlatego motywacja i chęć uczestniczenia w zajęciach jest bardzo duża.

 • Zajęcia z marketingu

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Typy badań marketingowych, Program badań marketingowych, Dobór jednostek do badań, Metody i techniki badań marketingowych, Pomiar i skalowanie.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu. Uczniowie zgłębiali tematykę związaną z badaniami marketingowymi, o doborze jednostek do badań marketingowych, o metodach i technikach badań marketingowych, o pomiarze i skalowaniu. Nauczyli się rozróżniać typy badań marketingowych oraz ich metody i techniki. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna metaplan”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach, a także metoda eksponująca film. Na zajęciach korzystaliśmy m.in. ze słowników ekonomicznych, projektora i ilustracji itd.

 • Zajęcia z organizacji reklamy

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Redagowanie oferty handlowej, Analizy ekonomiczne w planowaniu działalności, Analiza PEST, Analiza 5 Sił Portera, Analiza SWOT.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i organizacji reklamy oraz wzbogacili słownictwo związane z tematyką ekonomiczną. Uczniowie zgłębiali tematykę związaną z redagowaniem oferty handlowej i nauczyli się ją redagować. Dowiedzieli się o analizach ekonomicznych w planowaniu działalności i nauczyli analizy PEST, analizy 5 Sił Portera i analizy SWOT. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach. Na zajęciach korzystaliśmy m.in. ze słowników ekonomicznych, projektora i ilustracji.

  Dodatkowe naukowe i językowe zajęcia pozalekcyjne


 • Koło fizyczne

 • W marcu zajęcia odbyły się dwukrotnie, tematem pierwszych zajęć była termodynamika i przemiany gazowe. Przypomnieliśmy podstawowe pojęcia, wzory i prawa rządzące termodynamiką. Omówiliśmy zasady termodynamiki oraz przemiany gazowe gazu doskonałego. Rozwiązywaliśmy zadania z termodynamiki, sprawdzaliśmy uzyskane wyniki wyprowadzając jednostki opisujące odpowiednie wielkości. Formułowaliśmy wnioski i omawialiśmy osiągnięte wyniki. Tematem następnych zajęć był prąd elektryczny. Przypomnieliśmy wielkości opisujące prąd elektryczny, wzory, jednostki oraz prawa opisujące przepływający prąd. Zbudowaliśmy prosty układ elektryczny pokazujący rozpływ prądów oraz rozkład napięć w obwodzie. Następnie liczyliśmy zadania z prądu elektrycznego.

 • Koło geograficzne

 • Uczniowie w trakcie zajęć rozwiązywali testy, uczyli się mapy konturowej wybranych kontynentów. Starali się dokonywać interpretacji wybranych artykułów z prasy fachowej. Oglądali filmy o tematyce popularno – naukowej. Zagadnienia dotyczące geografii fizycznej, jak np.: wpływ fal tsunami, trzęsień Ziemi i ruchów statycznych litosfery starałem się wytłumaczyć za pomocą filmów, prezentacji multimedialnych, przeprowadzenia własnych doświadczeń w klasie.

 • Koło językowe - język angielski

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • At the doctor’s – role-play practice (matura speaking tasks)
  • Describing pictures, interpreting, giving opinions, relating past events (matura speaking tasks)
  • Stimulus discussion, giving opinions and justifying (matura speaking tasks)
  • Matura writing tasks – advanced level (essays).
 • Koło językowe - język niemiecki

 • Doskonalono umiejetnosci rozumienia tekstów pisanych i czytanych. Wykonano ćwiczenia leksykane, doskonalące zasób słownictwa z zakresu tematycznego :Politik. Usystematyzowano wiedzę gramatyczną, rozwiązując testy obejmujace calośc podstawowych zagadnień gramatycznych. Doskonalono umiejętnosc opisu ilustracji, opisu prezentacji, właściwego reagownia na pytania.

 • Koło ICT

 • Kontynuowaliśmy zajęcia z sieci komputerowych. Dalsza część kursu CISCO w dalszym ciągu poszerzała wiedzę i umiejętności z sieci komputerowch. Wszystkie zajęcia skupiły się wokół przyswajanie treści związanych z akademią CISCO
  • Informacja w sieciach
  • Media sieciowe
  • Konfiguracja komputera w sieci
  • Adresacja w sieciach komputerowych
  • Zastosowanie programów narzędziowych
  Przedstawiono i wykorzystano również program do symulacji urządzeń i budowy sieci Packet Treacer.

  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych


 • Matematyka - grupa I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wektory w układzie współrzędnych.
  • Wyznaczanie współrzędnych i środka wektora.
  • Działania na wektorach.
  • Funkcja liniowa – powtórzenie i uzupełnienie.
  • Funkcja kwadratowa w różnych postaciach.

 • Matematyka - grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • dziedzina i miejsca zerowe funkcji;
  • własności funkcji i ich odczytywanie z wykresu;
  • przekształcanie wykresu funkcji przez przesunięcie;
  • wektor oraz przekształcenia symetryczne;
  • postać kanoniczna i ogólna funkcji kwadratowe
  Podczas zajęć uczniowie mieli szansę powtórzyć przerobiony wcześniej podczas lekcji materiał i przygotować się do sprawdzianów. Uczniowie mają szanse wykonać więcej ćwiczeń samodzielnie – każdy z nich kilkakrotnie wykonuje ćwiczenie przy tablicy – nabiera przez to większej pewności siebie i ma możliwość zapytać się o wszystko, czego nie rozumie.

 • Matematyka - grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • funkcje-zastosowania;
  • wykres funkcji kwadratowej;
  • postać ogólna i postać kanoniczna funkcji kwadratowej;
  • postać iloczynowa funkcji kwadratowej.
 • Zajęcia z języka niemieckiego

 • W miesiącu marcu 2015r. zostały zrealizowane zadania powtarzające i utrwalające słownictwo związane z uprawianiem sportu, ulubionymi sportowcami, możliwościami do uprawiania sportu. Uczniowie utrwalali słownictwo, prowadzili dialogi, odpowiadali na pytania. Przeprowadzone zostały też ćwiczenia gramatyczne utrwalające stopniowanie przymiotników. Na zajęciach 27.03.2015 uczniowie rozmawiali o imprezach sportowych, atmosferze i przebiegu zawodów. Argumentowali zamiłowanie do sportów ekstremalnych i wyczynowych. Uczniowie uzupełniali i utrwalali słownictwo, uczyli się budować własną wypowiedź.

  DZIEŃ ZAWODU - TECHNIK INFORMATYK


  Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ”Elektryk” w Nowej Soli zaprasza Państwa do udziału w organizowanym 24 kwietnia 2015 roku Dniu Zawodu - Technik Informatyk, ostatnim z cyklu trzech Dni Zawodu. Dzień Zawodu ma popularyzować naukę w technikum rozbudzając ciekawość wiedzy połączoną z informacją o możliwości przyszłej pracy, czy kontynuacji nauki na wyższych uczelniach. Dzień ten połączony jest z Dnim Otwartym Szkoły. Dzień Zawodu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w projekcie ”Kształcenie umiejętności w nowosolskim „Elektryku” kluczem do sukcesu zawodowego”. Dzień Zawodu jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców – od młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do przedsiębiorców naszego miasta i regionu. Wszystkie pokazy i wykłady odbędą się w salach CKZiU „Elektryk” przy ul. Witosa 25 w godzinach 11:00-15:00. Serdecznie zapraszamy.

  LUTY 2015


  Innowacyjne Warsztaty Umiejętności Społecznych


  Luty przyniósł nam wiele ciekawych odpowiedzi dotyczących zagadnieniem własnej efektywności oraz autocoachingu. Wielu uczniów odkryło w sobie nowe predyspozycje, a kolejni uporządkowali wiedzę i umiejętności związane z samo dyscyplinowaniem i planowaniem własnej pracy. Zajęcia z grupami były niezwykle ciekawe i stworzyły wiele sytuacji inspirujących do dalszego działania. Kolejna grupa zakończyła cykl zajęciowy i pożegnała się z prowadzącymi projekt.

  Kurs z zakresu technik skutecznego uczenia się


  W miesiącu lutym kurs z zakresu technik skutecznego uczenia się został zakończony. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z pojęciem „efektywne uczenie się”, poszerzenie wiedzy na temat skutecznego uczenia się, zaznajomienie uczniów z funkcją pamięci, nabycie umiejętności prawidłowego uczenia się z przedmiotów humanistycznych, ścisłych i języków obcych, a także zapoznanie uczniów z wybranymi z mnemotechnikami.
  Program zajęć:
  • Wyjaśnienie pojęć: uczenie się i pamięć.
  • Funkcje mózgu - podział na lewą i prawą półkulę.
  • Od czego zależy efektywne uczenie się.
  • Style uczenia się wzrokowca, słuchowca i czuciowca.
  • Ankieta "Czy potrafię się uczyć?".
  • Techniki skutecznego uczenia się z poszczególnych przedmiotów.
  • Ćwiczenie dobrej pamięci.
  • Kilka słów o mnemotechnikach.
  Mamy nadzieję, że cele zostały osiągnięte. Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywne uczestnictwo w kursie.

  Pracowania efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego i psychologicznego


 • Doradztwo Zawodowe I

 • W lutym 2015 r. w pracowni efektywnego doradztwa edukacyjno – zawodowego i psychologicznego – pracowaliśmy aby uczeń mógł zapoznać się z osobistymi możliwościami w kontekście: Wybóru uczelni wyższej i zawodu ktore w dużym stopniu przesądzają o drodze życiowej. Dlatego wybór ten powinien być starannie zaplanowany, nie przypadkowy. Należy kierować się m.in. wiedzą o sobie (poznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, mocne i słabe strony, predyspozycje, stan zdrowia) a także informacją o zawodach i zapotrzebowaniem na rynku pracy. Jest to kontynuacja tematyczna zajęć prowadzonych w miesiącu styczniu br.

 • Doradztwo Zawodowe II

 • Przeprowadzono testy oraz konsultacje zawodoznawcze dla uczniów klas III Technikum. Uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Przy omawianiu wyników testów wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące możliwych ofert edukacyjnych oraz charakterystyki zawodów i kierunków studiów.

  Specjalistyczne zajęcia zawodowe


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: analizy obrotowości i zadłużenia. Zapoznano się ze wzorami i interpretacją wskaźników. Ostatnie zajęcia poświęcono na studium przypadku, w którym na podstawie danych liczbowych z bilansu i rachunku zysków i strat opracowano wzorcową analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa produkcyjnego GERBERA.

 • Technik elektryk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Wykonywanie zadań przygotowujących uczniów do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, kwalifikacja E08.
  • Sprawdzanie typowych układów instalacji elektrycznych.
  • Ćwiczenia praktyczne na sprzęcie przewidzianym do zastosowania na egzaminie.

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, polegają na współpracy uczniów z prowadzącym. Uczniowie mają do dyspozycji pracownie informatyczną z dostępem do Internetu. Na zajęcia uczeszcza 13 uczniów. Podczas zajęć są realizowane zagdanienia dotyczące egzaminu kwalifikacji B22. Razem z uczanimi analizujemy standardy egzaminacyjne oraz typowe zadania egzaminacyjne.

  Zajęcia w laboratorium analiz ekonomiczno-społecznych


 • Zajęcia dla ekonomistów

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: Ćwiczenia dotyczącej ewidencji w pełnej księgowości z wykorzystaniem programu Rewizor. W miesiącu lutym, wkraczamy w nowy zakres materiału. Z tym wiąże się nowy program z pakietu INSERT - Rewizor. Weszliśmy w zakres kwalifikacji A.36 i nowych motywacji.

 • Zajęcia z rachunkowości

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia amortyzacji środków trwałych, ich ewidencji i zadania kompleksowego w firmie produkcyjnej. W pierwszym etapie wprowadzano środki trwałe do ewidencji na podstawie dowodu OT i generowano plan amortyzacji tego środka. Kolejny krokiem była ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych firmy. Ostatnie zajęcia stanowiły podsumowanie pracy w postaci szerokiego zadania niskosymulowanego ewidencji w przedsiębiorstwie produkcyjnym ARTECH.

 • Zajęcia z marketingu

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Planowanie strategiczne i operacyjne w marketingu, Plan marketingowy cz. 1, Plan marketingowy cz. 2, System informacji marketingowej, Źródła informacji wykorzystywanych w badaniach marketingowych, Istota badań marketingowych.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu. Uczniowie zgłębiali tematykę związaną z planowaniem strategicznym i operacyjnym w marketingu, o planie marketingowym, istocie badań marketingowych, badali system informacji marketingowej i źródła informacji wykorzystywane w badaniach marketingowych. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna metaplan”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach. Na zajęciach korzystaliśmy m.in. ze słowników ekonomicznych, projektora i ilustracji itd.

 • Zajęcia z organizacji reklamy

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Rodzaje agencji reklamowych, Struktura organizacyjna agencji reklamowej, Oferta sprzedaży, Przygotowanie oferty sprzedażowej, Oferta handlowa, Przygotowanie cennika agencji reklamowej.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i organizacji reklamy oraz wzbogacili słownictwo związane z tematyką ekonomiczną. Uczniowie zgłębiali tematykę związaną z agencjami reklamowymi, strukturą organizacyjną agencji reklamowej. Uczyli się przygotowywać ofertę sprzedaży, ofertę handlową. Dowiedzieli się o cennikach agencji reklamowych. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach. Na zajęciach korzystaliśmy m.in. ze słowników ekonomicznych, projektora i ilustracji.

  Specjalistyczny kurs zawodowy nadający uprawnienia elektryczne do 1 kV


  W lutym program obejmował utrwalenie wiedzy z zakresu bhp przez symulowanie prawdziwych procedur stosowanych przy organizacji prac przy urządzeniach elektroenergetycznych. Zastosowana metoda zmuszała uczestników szkolenia do pełnego udziału w grze symulacyjnej. Taka metoda powoliła zrozumieć i zapamiętać procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom biorącym udział w wykonywaniu prac zaliczanych do prac stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

  Dodatkowe naukowe i językowe zajęcia pozalekcyjne


 • Koło fizyczne

 • Tematem zajęć była fizyka atomowa oraz zjawisko fotoelektryczne. Przypomnieliśmy wiadomości dotyczące budowy atomu, teorię kwantową światła oraz teorię Bohra dotyczącą budowy atomu wodoru. Omówiliśmy zasadę działania fotokomórki jako zastosowanie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego. Rozwiązywaliśmy zadania z zastosowaniem zjawiska fotoelektrycznego, budowy atomu wodoru, energi kwantu emitowanego lub absorbowanego przez elektron zmieniający swoją orbitę .

 • Koło geograficzne

 • Uczniowie podjęli działania zmierzające ku pogłębieniu wiedzy dotyczącej historii naturalnej - praca z publikacjami dotyczącymi wieku ziemi, życia na ziemi i jego ewolucji, oraz poszukiwaniem nowych miejsc dla osadnictwa człowieka (projekcja filmów popularno - naukowych). W trakcie zajęć starałem się kontynuować realizację zagadnień zawartych w testach, które realizuję od samego początku prowadzonych zajęć. Tym razem skupiłem się na litosferze i zachodzących w niej procesach. na podstawie zdjęć zawartych np. w publikacjach albumowych starałem się wytłumaczyć proces takiego, a nie innego ukształtowania powierzchni Ziemi na danym obszarze.

 • Koło fizyczne II

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia z działu: Fizyka jądrowa - teoria i zadania. Uczniowie rozwiązując zadania powtarzają również teorię pod kątem przygotowania do matury pisemnej z fizyki. Były to ostatnie zajęcia organizowane w ramach projektu. Życzymy powodzenia na maturze. :)

 • Koło językowe - język niemiecki

 • Doskonalono umiejętność pisania form użytkowych- list prywatny. Usystematyzowano zwroty charakterystyczne dla formy listu oraz doskonalono umiejetność formułowania wypowiedzi rozwiniętych przy realizacji zadań. Zwrócono uwagę na poprawność gramatyczną i bogactwo językowe. Wykonano ćwiczenia powtórkowe dotyczące tematu: technika. Uczniowie obejrzeli prezentację n/t niemieckich wynalazków i ich odkrywców.

 • Koło ICT

 • Zbliżający się konkurs informatyczny w Głogowie zmusił nas do intensywnego przypomnienia wiadomości z każdej dziedziny informatyki. Wykonując testy teoretyczne i rozwiązując rozmaite zadania staraliśmy się przygotować do niego jak najrzetelniej. Efektem było zajęcie drugiego miejsca przez Krzysztofa Kolendowicza.

  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych


 • Matematyka - grupa I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Obliczanie i wyznaczanie własności funkcji ze wzoru.

 • Matematyka - grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Interpretacja graficzna układu równań liniowych.
  • Funkcja liniowa - powtórzenie.
  Podczas zajęć uczniowie mieli szansę powtórzyć przerobiony wcześniej podczas lekcji materiał i przygotować się do pracy klasowej. Uczniowie mają szanse wykonać więcej ćwiczeń samodzielnie – każdy z nich kilkakrotnie wykonuje ćwiczenie przy tablicy – nabiera przez to większej pewności siebie i ma możliwość zapytać się o wszystko, czego nie rozumie.

 • Matematyka - grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • odczytywanie własności funkcji z wykresu;
  • przekształcanie wykresu funkcji.
 • Fizyka

 • Na zajęciach w lutym omawialiśmy materiał dotyczący termodynamiki. Przypomnieliśmy wielkości opisujące procesy termodynamiczne, prawa rządzące tymi procesami oraz wzory i jednostki opisujące określone wielkości. Omówiliśmy przemiany gazowe oraz prawa rządzące tymi przemianami. Rozwiązywaliśmy zadania wykorzystujące wyżej omówione wiadomości.

 • Zajęcia z języka niemieckiego

 • W lutym 2015r. na zajęciach z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych technikum zostało zrealizowane zadania powtarzające i utrwalające wiedzę z zakresu zakupy, reklamacje. Uczniowie ćwiczyli wypowiedzi dotyczące planowania czasu wolnego Uczniowie utrwalali słownictwo, prowadzili dialogi, odpowiadali na pytania. Przeprowadzone zostały też testy gramatyczne.

  DZIEŃ ZAWODU - TECHNIK ELEKTRTYK, TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, TECHNIK MECHATRONIK


  11 lutego 2015 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli przy ulicy Piłsudskiego 65 odbył się, drugi z cyklu trzech zaplanowanych na rok szkolny 2014/15, Dzień Zawodu- Technik Elektryk, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technik Mechatronik. Dni Zawodu organizowane są w ramach projektu „Kształcenie umiejętności w nowosolskim „Elektryku” kluczem do sukcesu zawodowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to spotkania z informacją zawodową, przedsiębiorcami, pracodawcami i organizacjami, mające na celu przybliżyć warunki pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy dla absolwentów kierunków, w których kształci się młodzież w CKZiU „Elektryk” w systemie dziennym, zaocznym i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
  Uczestnicy Dnia Zawodu - Technik Elektryk, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technik Mechatronik mogli zapoznać się z ofertą uczelni wyższych, poznać jak funkcjonuje Państwowa Inspekcja Pracy i Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, zasięgnąć informacji na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz szkoły dla dorosłych w CKZiU „Elektryk”, dowiedzieć się czym zajmują się uczniowie wybierający kształcenie na kierunku technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechatronik, pobrać ulotki informacyjne oraz gadżety promocyjne, a także przyjrzeć się nowowyremontowanym pracowniom przedmiotów zawodowych.
  W Dniu Zawodu - Technik Elektryk, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technik Mechatronik odwiedziła nas spora ilość osób. Wszystkim przybyłym gościom oraz organizatorom serdecznie dziękujemy oraz zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym Dniu Zawodu - Technik Informatyk.

  STYCZEŃ 2015


  Innowacyjne Warsztaty Umiejętności Społecznych


  W styczniu grupy pracowały nad zagadnieniem własnej efektywności, planowania czasu oraz ustaleniem własnego harmonogramu zajęć. Nowa grupa z 4 a technikum podjęła natomiast problematykę komunikacji interpersonalnej. Zajęcia z grupami były niezwykle ciekawe i stworzyły wiele sytuacji inspirujących do dalszego działania. Dwie grupy zakończyły już cykl zajęciowy i pożegnały się z prowadzącymi projekt.

  Kurs z zakresu technik skutecznego uczenia się


  W miesiącu styczniu kurs rozpoczęły nowe grupy uczniów. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z pojęciem „efektywne uczenie się”, poszerzenie wiedzy na temat skutecznego uczenia się, zaznajomienie uczniów z funkcją pamięci, nabycie umiejętności prawidłowego uczenia się z przedmiotów humanistycznych, ścisłych i języków obcych, a także zapoznanie uczniów z wybranymi z mnemotechnikami.
  Program zajęć:
  • Wyjaśnienie pojęć: uczenie się i pamięć.
  • Funkcje mózgu - podział na lewą i prawą półkulę.
  • Od czego zależy efektywne uczenie się.
  • Style uczenia się wzrokowca, słuchowca i czuciowca.
  • Ankieta "Czy potrafię się uczyć?".
  • Techniki skutecznego uczenia się z poszczególnych przedmiotów.
  • Ćwiczenie dobrej pamięci.
  • Kilka słów o mnemotechnikach.

  Pracowania efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego i psychologicznego


 • Doradztwo Zawodowe I

 • W styczniu 2015 r. w pracowni efektywnego doradztwa edukacyjno – zawodowego i psychologicznego – pracowaliśmy aby uczeń mógł zapoznać się z osobistymi możliwościami w kontekście: Wybóru uczelni wyższej i zawodu które w dużym stopniu przesądzają o drodze życiowej. Dlatego wybór ten powinien być starannie zaplanowany, nie przypadkowy. Należy kierować się m.in. wiedzą o sobie (poznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, mocne i słabe strony, predyspozycje, stan zdrowia) a także informacją o zawodach i zapotrzebowaniem na rynku pracy.

 • Doradztwo Zawodowe II

 • Przeprowadzono testy oraz konsultacje zawodoznawcze dla uczniów klas I i III Technikum. Uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Przy omawianiu wyników testów wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące możliwych ofert edukacyjnych oraz charakterystyki zawodów i kierunków studiów.

  Specjalistyczne zajęcia zawodowe


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: analizy ekonomicznej, pionowej i poziomej bilansu i rachunku zysków i strat oraz płynności i rentowności w przedsiębiorstwie. Szczegółową skupiono się na analizie finansowej chociaż analiza SWOT została również przypomniana. Największą uwagę zwrócono na interpretacją poznanych wskaźników. Przeprowadzono próbę analizy na podstawie danych firmy produkcyjnej i handlowej.

 • Technik elektryk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie zadań przygotowujących uczniów do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, kwalifikacja E08.
  • Symulacja działania typowych układów instalacji elektrycznych.
  • Ćwiczenia praktyczne na sprzęcie przewidzianym do zastosowania na egzaminie.

 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Omówienie pytań z egzaminu pisemnego ze strony egzaminzawodowy.info.
  • Utrwalenie wiadomości i umiejętności z obsługi oprogramowania (w różnych konfiguracjach) do tworzenia obrazów partycji oraz dysków.
  • Wykonywanie pomiarów diagnostycznych w oprogramowaniu: HD Tune, Atto Disc Benchmark, HDD Scan.
  Słuchacze w czasie zajęć dowiedzieli się zasad rządzących egzaminem na kwalifikację E.12. Rozwiązywali zadania teoretyczne, korzystając ze swojej wiedzy lub wykorzystując zasoby sieci Internetowej oraz zasoby książkowe będące na wyposażeniu prowadzącego zajęcia. Pracowali również z jednostką centralną, gdzie mogli wykorzystać swoje wiadowmości i umiejętności do prawidłowego wykonana zadania z kwalifikacji E 12. Zadania te umożliwią im późniejsze wykonanie praktycznego zadania egzaminacyjnego. Metoda zastosowane podczas zajęć powodują utrwalenie czynności oraz ich kolejności podczas pracy przy zadaniu egzaminacyjnym oraz przy rzeczywistej usterce.

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, polegają na współpracy uczniów z prowadzącym. Uczniowie mają do dyspozycji pracownie informatyczną z dostępem do Internetu. Na zajęcia uczeszcza 13 uczniów. Podczas zajęć są realizowane zagdanienia dotyczące egzaminu kwalifikacji B22. Razem z uczanimi analizujemy standardy egzaminacyjne oraz typowe zadania egzaminacyjne.

  Zajęcia w laboratorium analiz ekonomiczno-społecznych


 • Zajęcia dla ekonomistów

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienie: Ćwiczenia - analiza ekonomiczna jednostki gospodarczej Miesiąc styczeń to podsumowanie naszych działań, pracy w laboratorium analiz ekonomiczno-społecznych, w postaci egzaminu z kwalifikacji A.35. Ćwiczenia w przeprowadzaniu analiz ekonomicznych danej jednostki gospodarczej, ugruntowały wiedzę uczniów, zmotywowały do lepszej pracy.

 • Zajęcia z rachunkowości

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia: ewidencji operacji gospodarczych z zakresu środków pieniężnych w kasie, na rachunku bankowym, rozrachunków z kontrahentami, Urzędem Skarbowym z tytułu VAT oraz materiałów wycenianych wg rzeczywistych cen zakupu.Po wstępnym objaśnieniu ewidencji typowych operacji z tego zakresu, uczniowie otrzymali zadanie wg którego wprowadzono firmę do programu Rewizor, jej bilans otwarcia, plan kont oraz zaksięgowano operacje gospodarcze. Na koniec sporządzono bilans zamknięcia.

 • Zajęcia z marketingu

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:Rola promocji w marketingu, Warianty strategii promocji, Narzędzia promocji, Reklama, Sprzedaż osobista, Promocja sprzedaży, Public relations, Badanie skuteczności narzędzi promocji, Organizacje marketingu w firmie.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu. Uczniowie zgłębiali tematykę związaną z rolą promocji w marketingu, wariantami strategii promocji, narzędziami promocji, sprzedażą osobistą, promocją sprzedaży, public relations, badali skuteczność narzędzi promocji i analizowali organizacje marketingu w firmie. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna metaplan”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach. Na zajęciach korzystaliśmy m.in. ze słowników ekonomicznych, projektora i ilustracji itd.

 • Zajęcia z organizacji reklamy

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Dobór produktów reklamowych w miejscu sprzedaży, Charakterystyka reklamy wystawienniczej, Rodzaje imprez targowych, Przygotowanie ekspozycji targowej, Jakość produktów, Wartość użytkowa produktów, Odbiór jakościowy materiałów reklamowych, Zarządzanie jakością, Agencja reklamowa i jej zadania.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i organizacji reklamy oraz wzbogacili słownictwo związane z tematyką ekonomiczną. Uczniowie zgłębiali tematykę związaną z reklamą wystawienniczą, doborem produktów reklamowych, rodzajami imprez targowych. Uczyli się przygotowywać ekspozycję targową. Dowiedzieli się o jakości produktów, wartości użytkowej produktów, odbiorze jakościowym materiałów reklamowych, zarządzaniu jakością oraz o agencjach reklamowych i ich zadaniach. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach. Na zajęciach korzystaliśmy m.in. ze słowników ekonomicznych, projektora i ilustracji.

  Specjalistyczny kurs zawodowy nadający uprawnienia elektryczne do 1 kV


  Wykłady w styczniu obejmowału wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz zasady bhp przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych. Duże doświadczenie wykładowców poparte prezentacją eksponatów były skuteczną metodą przekazania i utrwalenia wiedzy.

  Dodatkowe naukowe i językowe zajęcia pozalekcyjne


 • Koło matematyczne

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Funkcje wymierne, funkcje trygonometryczne,, nierówności trygonometryczne, łamigłówki z pogranicza matematyki.
  Uczniowie w miesiącu styczniu na zajęciach w ramach koła matematycznego poznawali własności funkcji wymiernych, szkicowali te funkcje. Przydatnym elementem wykorzystywanym na zajęciach były wektory. Pojęcie to było pomocne przy szkicowaniu i przekształcaniu funkcji podstawowej. Bardzo ważnym elementem były funkcje trygonometryczne, które stawią trzon wielu nauk np. elektryczności. W naszych rozważaniach i zajęciach zajeliśmy się funkcjami trygonometrycznymi o podstawowywm znaczeniu. Uczniowie rozwiązywali równania i nierówności trygonometryczne
  Łamigłówki i ciekawe zadania z pogranicza matematyki
  Po wielu latach spotkało w pewnej kawiarni dwóch studentów matematyki. Gdy rozmowa zeszła na temat dzieci, jeden z nich pochwalił się, że ma trzy córki. Wieku nie podał wprost, lecz jak przystało na matematyka z poczuciem humoru rzekł: - Iloczyn wieku moich córek wynosi 36. - Za mało danych bym odgadł wiek Twoich córek - odrzekł kolega. - Suma wieku moich córek jest równa liczbie stolików w tej kawiarni - dodał tata matematyk. - Ciągle za mało danych - odpowiedział kolega; - Masz rację. Wiedz zatem, że najstarsza nie jest blondynką - dopowiedział ojciec trzech córek. I wówczas jego kolega bezbłędnie wymienił wiek 3 córek swojego przyjaciela ze studenckiej ławy. Ile lat mają córki matematyka?
  Staszek, Tadek i Wiktor postanowili wspólnie kupić prezent urodzinowy dla swojego kolegi Zenka. Wybrali klocki, które kosztowały w sklepie 55 złotych. Każdy z nich dał Pani ekspedientce banknot 20-złotowy. Pani miała bardzo mało monet - dysponowała tylko trzema monetami 1-złotowymi. Chłopcy zrezygnowali z pozostałych 2 złotych reszty i każdy z nich wziął złotówkę reszty. Jednak po wyjściu ze sklepu chłopcy się zreflektowali, że coś jest nie tak: Każdy z nich miał banknot 20-złotowy, czyli razem wszystkich pieniążków powinno być 60 złotych. Licząc te 60 złotych chłopcy stwierdzili, że każdy z nich zapłacił 19 złotych za prezent (dał banknot 20 złotowy i otrzymał złotówkę reszty) - czyli razem trzej chłopcy wyłożyli 57 złotych na prezent. Pani ekspedientka zatrzymała sobie 2 złote, co daje 59 złotych. Gdzie więc podziała się ostatnia złotówka z 60 złotych?
  Masz dwa sznurki. Każdy sznurek spala się w ciągu godziny choć nierównomiernie - niektóre części sznurka palą się szybciej inne wolniej. Jak odmierzyć przy ich pomocy 15 minut?

 • Koło fizyczne

 • W styczniu zajęcia odbyły się dwukrotnie. Tematem pierwszych zajęć była praca, moc oraz energia mechanicza. Przypomnieliśmy wiadomości z pracy mocy i energii mechanicznej. Omówiliśmy inne rodzaje energii, energię potencjalną i kinetyczną oraz zasadę zachowania energii. Przypomnieliśmy wzory i zależności między energiami. Rozwiązywaliśmy zadania z pracy, mocy i energii. Omawialiśmy osiągnięte wyniki oraz przedyskutowaliśmy wnioski wypływające z rozwiązanych zadań. Tematem drugich zajęć była hydrostatyka. Przypomnieliśmy teorię dotyczącą hydrostatyki. Omówiliśmy prawo Pascala i Archimedesa, paradoks hydrostatyczny, oraz warunki pływania ciał. Następnie rozwiązywaliśmy zadania z hydrostatyki. Wykonywaliśmy rysunki, rysowali i zaznaczali siły działające na ciało zanurzone w cieczy. Wyciągaliśmy poprawne wnioski i dyskutowaliśmy osiągnięte wyniki.

 • Koło fizyczne II

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia z działu: Magnetyzm i indukcja elektromagnetyczna, Optyka, Korpuskularno-falowa natura promieniowania elektroagnetycznego. Uczniowie rozwiązując zadania powtarzają również teorię pod kątem przygotowania do matury pisemnej z fizyki.

 • Koło językowe - język niemiecki

 • Doskonalono umiejętność rozumienia tekstów pisanych i słuchanych. Uczniowie wykonywali ćwiczenia typu: prawda/fałsz, dopasowanie tytułu do tekstu, uzupełnianie wypowiedzi. Doskonalono umiejetność opisu ilustracji, prezentacji oraz argumentowania i obrony swojego stanowiska. Wykonano ćwiczenia systematyzujące słownictwo z zakresu "środowisko".

  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych


 • Matematyka - grupa I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie równań liniowych.
  • Rozwiązywanie nierówności liniowych.
  • Rozwiązywanie układów równań i nierówności liniowych.

 • Matematyka - grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Własności funkcji liniowej;
  • Równanie prostej na płaszczyźnie;
  • Współczynnik kierunkowy prostej;
  • Warunek równległości i prostopadłości prostych;
  • Układy równań liniowych.
  Podczas zajęć uczniowie mieli szansę powtórzyć przerobiony wcześniej podczas lekcjach materiał. W trakcie zajęć uczniowie mają szanse wykonać więcej ćwiczeń samodzielnie – każdy z nich kilkakrotnie wykonuje ćwiczenie przy tablicy – nabiera przez to większej pewności siebie i ma możliwość zapytać się o wszystko, czego nie rozumie.

 • Matematyka - grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • warunek równoległości i prostopadłości prostych
  • układy równań liniowych
  • funkcja liniowa w zadaniach
 • Fizyka

 • Tematem pierwszych zajęć w styczniu były praca mechaniczna, moc i energia. Na początku przypomnieliśmy wiadomości dotyczące omawianych wielkości fizycznych, przypomnieliśmy wzory i zależności opisujące wymienione wyżej wielkości fizyczne. Omówiliśmy jednostki stosowane w opisie odpowiednich wielkości. Podaliśmy przykłady i zastosowanie opisanych wielkości w życiu codziennym i technice. Rozwiązywaliśmy zadania z zastosowaniem i wykorzystaniem wielkości, które przypomnieliśmy na początku zajęć. Wykonywaliśmy odpowiednie obliczenia, sprawdzaliśmy poprawność rozwiązywanych zadań przez wyprowadzenie jednostek, oraz przedyskutowaliśmy osiągnięte wyniki. Tematem następnych zajęć była hydrostatyka. Na początku zajęć przypomnieliśmy prawa Pascala i Archimedesa, oraz wielkości występujące i opisujące ciecze oraz ciała zanurzone w cieczy. Omawialiśmy przykłady opisujące warunki pływania ciał. Obliczaliśmy zadania dotyczące cieczy oraz ciał znajdujących się w cieczy.

 • Zajęcia z języka niemieckiego

 • W miesiącu styczniu 2015 na zajęciach z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych technikum zostały zrealizowane zadania tematycznie związane z robieniem zakupów, spędzaniem wolnego czasu i zamawianiem jedzenia w barach czy w restauracji. Uczniowie utrwalali słownictwo i reguły gramatyczne, prowadzili dialogi, odpowiadali na pytania. Przeprowadzone zostały też ćwiczenia gramatyczne.

  DZIEŃ ZAWODU - TECHNIK ELEKTRTYK, TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, TECHNIK MECHATRONIK


  Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ”Elektryk” w Nowej Soli zaprasza Państwa do udziału w organizowanym 11 lutego 2015 roku Dniu Zawodu - Technik Elektryk, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technik Mechatronik. Dzień Zawodu ma popularyzować naukę w technikum rozbudzając ciekawość wiedzy połączoną z informacją o możliwości przyszłej pracy, czy kontynuacji nauki na wyższych uczelniach. Dzień Zawodu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w projekcie ”Kształcenie umiejętności w nowosolskim „Elektryku” kluczem do sukcesu zawodowego”. Dzień Zawodu jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców – od młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do przedsiębiorców naszego miasta i regionu. Do uczestnictwa zapraszamy wyższe uczelnie, przedstawicieli urzędów pracy, firmy z branży elektrycznej, energetycznej i mechatronicznej, organizacje pracodawców i producentów.
  Wszystkie pokazy i wykłady odbędą się w salach CKZiU „Elektryk” przy ul. Piłsudskiego 65 w godzinach 10:30-15:00.

  GRUDZIEŃ 2014


  Kurs z zakresu technik skutecznego uczenia się


  W miesiącu grudniu kurs jest kontynuowany z poszczególnymi grupami. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z pojęciem „efektywne uczenie się”, poszerzenie wiedzy na temat skutecznego uczenia się, zaznajomienie uczniów z funkcją pamięci, nabycie umiejętności prawidłowego uczenia się z przedmiotów humanistycznych, ścisłych i języków obcych, a także zapoznanie uczniów z wybranymi z mnemotechnikami.
  Program zajęć:
  • Wyjaśnienie pojęć: uczenie się i pamięć.
  • Funkcje mózgu - podział na lewą i prawą półkulę.
  • Od czego zależy efektywne uczenie się.
  • Style uczenia się wzrokowca, słuchowca i czuciowca.
  • Ankieta "Czy potrafię się uczyć?".
  • Techniki skutecznego uczenia się z poszczególnych przedmiotów.
  • Ćwiczenie dobrej pamięci.
  • Kilka słów o mnemotechnikach.

  Pracowania efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego i psychologicznego


 • Doradztwo Zawodowe I

 • W grudniu 2014 r. w pracowni efektywnego doradztwa edukacyjno – zawodowego i psychologicznego – pracowaliśmy aby uczeń mógł zapoznać się z osobistymi możliwościami w kontekście:
  • cech indywidualnych,
  • czynników wpływających na relacje z innymi,
  • sposobów uczenia się.
  Umożliwienie uczniom poznania osobistych cech wyróżniających ich spośród innych oraz wskazanie ich szczególnych możliwości działania oraz funkcjonowania. W efekcie uczeń zna swoje cechy i potrafi się nimi cieszyć. Uczeń rozumie, że różni się od innych i że może w sposób wartościowy korzystać z tych różnic, akceptuje, że inni mogą się różnić od niego w postawach oraz poglądach, potrafi dostrzegać korzyści wynikające z różnorodności.

 • Doradztwo Zawodowe II

 • Przeprowadzono testy oraz konsultacje zawodoznawcze dla uczniów klas I, II i III Technikum. Uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji oraz Wstępna Orientacja Zawodowa. Przy omawianiu wyników testów wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące możliwych ofert edukacyjnych oraz charakterystyki zawodów i kierunków studiów.

 • Doradztwo Psychologiczne

 • Zrealizowano następujące zagadnienia:
  • konsultowanie i omawianie z pedagogiem szkolnym bieżących problemów wychowawczych w klasach, poradnictwo psychologiczne

  Specjalistyczne zajęcia zawodowe


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia sprawozdawczości i ewidencji w firmach produkcyjnych i usługowych. Po omówieniu wzorów sprawozdań i sposobów ich sporządzania w programie Rewizor, omówiono przykłady ich zastosowania w firmie Wertikal produkującej żaluzje pionowe. Ewidencja dotyczyła wszystkich rodzajów operacji i dokumentacji magazynowej wyrobów gotowych oraz sprzedaży. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych sporządzono bilans i rachunek zysków i strat w formie ręcznej i komputerowej.

 • Technik elektryk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie zadań przygotowujących uczniów do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, kwalifikacja E07.
  • Symulacja działania typowych układów napędowych.
  • Ćwiczenia praktyczne na sprzęcie przewidzianym do zastosowania na egzaminie.
 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Omówienie pytań z egzaminu pisemnego
  • Utrwalenie wiadomości i umiejętności z obsługi oprogramowania do tworzenia i podziału dysku na partycje
  • Wykonywanie pomiarów diagnostycznych w oprogramowaniu: HD Tune, Atto Disc Benchmark, HDD Scan
  Słuchacze w czasie zajęć dowiedzieli się zasad rządzących egzaminem na kwalifikację E.12. Rozwiązywali zadania teoretyczne, korzystając ze swojej wiedzy lub wykorzystując zasoby sieci Internetowej oraz zasoby książkowe będące na wyposażeniu prowadzącego zajęcia. Pracowali również nad spreparowaną jednostką centralną, gdzie mogli wykorzystać swoje wiadowmości i umiejętności do prawidłowego wykonana zadania z kwalifikacji E 12. Zadania te umożliwią im późniejsze wykonanie praktycznego zadania egzaminacyjnego. Metoda zastosowane podczas zajęć powodują utrwalenie czynności oraz ich kolejności podczas pracy przy zadaniu egzaminacyjnym oraz przy rzeczywistej usterce.

 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach w grudniu uczniowie zapoznali się elementami języka programowania sterowników PLC. Poznali zagadnienia dotyczące typu zmiennych oraz typu danych. Uczniowie prezentowali swój pogląd dotyczące rozwiązywania problemów sterowniczych, sugerowali sposób rozwiązania zadań, napisali programu do sterownika PLC. Na kolejnych zajęciach przeanalizowali ponownie zadanie, po sprawdzeniu go na symulatorze przenieśli program na stanowiska dydaktyczne elektropneumatyka gdzie mogli w sposób rzeczywisty stwierdzić czy postawiony problem sterowniczy został rozwiązany, czy przewidzieli wszystkie problemy mogące spowodować awaryjne działanie układu.

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • W listopadzie zajęcia zostały zakończone, ciąg dalszy zajęć będzie miał miejsce w 2 semestrze roku szkolnego 2014-2015. Na zajęciach listopadowych powróciliśmy do zadań praktycznych występujących w kwalifikacji B.22. W semestrze drugim zaplanowana jest realizacja praktyczna zadań egzaminowych. Dzięki realizacji praktycznej uczniowie poszerzą swoje umiejętności, które są niezbędne do zaliczenia kwalifikacji B.22.

  Zajęcia w laboratorium analiz ekonomiczno-społecznych


 • Zajęcia dla ekonomistów

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Obsługa programu SUBIEKT, RACHMISTRZ, GRATYFIKANT w firmie produkcyjnej.
  • Obsługa programu SUBIEKT, RACHMISTRZ, GRATYFIKANT w firmie usługowej.
  Kompleksowe zadania z użyciem komputera i oprogramowania do obsługi księgowości małych firm cieszyły się dużym zainteresowaniem. Cały czas, zbliżający się egzamin z kwalifikacji A.35 jest dla grupy dużym wyzwaniem i czynnikiem motywującym do jeszcze lepszej pracy.

 • Zajęcia z rachunkowości

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia zrealizowano zagadnienia firmy rozliczającej się na zasadach ogólnych, która dla potrzeb podatku dochodowego prowadzi podatkową książkę przychodów rozchodów. Podczas zajęć na podstawie firmy PERFEKT i CANPOL prowadzono dokumentację i ewidencję zdarzeń w PKPiR, obliczano wynagrodzenia pracowników oraz analizowano dynamikę sprzedaży w obu firmach na przestrzeni trzech lat.

 • Zajęcia z marketingu

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:Istota segmentacji rynku, Kryteria segmentacji, Etapy procesu i zasady wyboru rynku docelowego.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu. Uczniowie zgłębiali tematykę związaną z istotą segmentacji rynku, kryteriami segmentacji, nauczyli się rozróżniać etapy procesu i zasady wyboru rynku docelowego, analizowali rolę promocji w marketingu, warianty strategii promocji itd. Na lekcjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna metaplan”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach. Na zajęciach korzystaliśmy m.in. ze słowników ekonomicznych, projektora i ilustracji itd.

 • Zajęcia z organizacji reklamy

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Gadżety reklamowe, Reklama bezpośrednia, Reklama w miejscu sprzedaży.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i organizacji reklamy oraz wzbogacili słownictwo związane z tematyką reklamy. Uczniowie zgłębiali tematykę związaną z reklamami: bezpośrednią i w miejscu sprzedaży. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach. Na zajęciach korzystaliśmy m.in. ze słowników ekonomicznych, projektora i ilustracji.

 • Zajęcia z przedsiębiorczości

 • W miesiącu grudniu 2014 uczniowie i uczennice kontynuowali tworzenie gry. Tworzenie gry pomaga we wzbogacaniu wielu umiejętności ucznia i uczennicy, począwszy od powtórzenia wiadomości tematycznych potrzebnych do przygotowania np. pytań, poprzez wzbogacanie umiejętności manualnych skończywszy na pracy grupowej oraz stwarza warunki sprzyjające świadomemu operowaniu nim. Nie tylko umożliwiają, ale także zachęcają do dyskusji zarówno pomiędzy uczniem i nauczycielem, jak i samymi uczniami, a dzięki temu przyczyniają się do rozwoju umiejętności skutecznego porozumiewania się. Stwarzają warunki do współdziałania i współpracy.

  Dodatkowe naukowe i językowe zajęcia pozalekcyjne


 • Koło fizyczne

 • W grudniu zajęcia odbyły się dwukrotnie. Na pierwszych zajęciach mówiliśmy o tarciu.Przypomnieliśmy rodzaje tarcia i współczynniki tarcia statycznego i kinetycznego. Wykonaliśmy doświadczenie pozwalające wyznaczyć wspólłczynnik tarcia statycznego. Przy pomocy równi pochyłej wyznaczyliśmy kąt przy którym ciało zsuwa się z równi. Następnie wyznaczyliśmy współczynnik tarcia statycznego klocka o równię. Rozwiązywaliśmy zadania z ruchu ciał na równi pochyłej z uwzględnieniem tarcia występującego podczas ruchu ciała na równi. Na kolejnych zajęciach mówiliśmy o zjawisku grawitacji. Omówiliśmy prawo powszechnej grawitacji oraz wielkości charakteryzujące pole grawitacyjne.Następnie rozwiązywaliśmy zadania licząc siły, natężenie pola oraz potencjał grawitacyjny.

 • Koło geograficzne

 • Uczniowie w trakcie zajęć rozwiązywali testy, uczyli się mapy konturowej wybranych kontynentów. Starali się dokonywać interpretacji wybranych artykułów z prasy fachowej, przy użyciu takich narzędzi jak, rocznik statystyczny, reportaż tekstowy, lub w formie nagrania dźwiękowego, bądź telewizyjnego. Zagadnienia dotyczące geografii fizycznej, jak np.: wpływ wybuchów na słońcu na życie mieszkańców Ziemi starałem się wytłumaczyć za pomocą filmu popularno naukowego, opatrzonego komentarzem prowadzącego zajęcia.

 • Koło językowe - język angielski

  • Matura próbna – poziom rozszerzony
  • Grammar revision: conditionals & wishes – powtórzenie gramatyki: zdania warunkowe
  • Grammar exercises – ćwiczenia gramatyczne z zakresu powtarzanych czasów
  • Talking about past events – opisywanie wydarzeń przeszłych
  • Grammar revision: passive voice – powtórzenie gramatyki: strona bierna
  • Grammar exercises – ćwiczenia gramatyczne z zakresu strony biernej
  • Describing processes: Christmas preparations – opisywanie procesów: przygotowania świąteczne
 • Koło językowe - język niemiecki

 • Przeprowadzono zajęcia doskonalące umiejętność rozumienia tekstów słuchanych i pisanych ( zadania zamknięte typu prawda/fałsz, luki , określanie głównego wątku)Przeprowadzono ćwiczenia konwersacyjne kładące nacisk na prawidłowe reagowanie na pytania nauczyciela, budowanie odpowiedzi rozwiniętych, umiejętność obrony swojego stanowiska . Doskonalono umiejętność rozmowy na podstawie materiału stymulującego i opis ilustracji.

  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych


 • Matematyka - grupa I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Odczytywanie własności funkcji z podanych wykresów.
  • Wyznaczanie własności do funkcji liniowej.
  • Warunek równoległości i prostopadłości prostych.

 • Matematyka - grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Język matematyki – zbiory , przedziały, wzory skróconego mnożenia i wartość bezwzględna oraz wykres funkcji liniowej. Podczas zajęć uczniowie mieli szansę powtórzyć przerobiony wcześniej podczas lekcji materiał i przygotować się do pracy klasowej. Uczniowie mają szanse wykonać więcej ćwiczeń samodzielnie – każdy z nich kilkakrotnie wykonuje ćwiczenie przy tablicy – nabiera przez to większej pewności siebie i ma możliwość zapytać się o wszystko, czego nie rozumie.

 • Matematyka - grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • równania i nierówności z wartością bezwzględną
  • wykres i własności funkcji liniowej
  • równanie prostej na płaszczyźnie
 • Zajęcia z fizyki

 • Tematem pierwszych zajęć w grudniu było zjawisko tarcia. Przypomnieliśmy co to jest tarcie, jakie są rodzaje tarcia oraz współczynniki tarcia. Wykonaliśmy doświadczenie z wyznaczeniem współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej. Pokazaliśmy od czego zależy siła tarcia. Potem rozwiązywaliśmy zadania w których trzeba było uwzględnić tarcie podczas ruchu ciał. Na grugich zajęciach zajęliśmy się ruchem ciał po okręgu. Wykazaliśmy co jest przyczyną ruchu po okręgu. Przypomnieliśmy wielkości charakteryzujące ruch po okręgu. Rozwiązywaliśmy zadania z zastosowaniem wielkości, które opisują ruch po okręgu. Na kolejnych zajęciach omawialiśmy dynamikę ruchu po okręgu. Przypomnieliśmy wzory i zależności opisujące działające na ciało siły, podczas ruchu po okręu. Roawiązywaliśmy zadania z wyznaczenia sił działających na ciało poruszające się po okręgu. Obliczaliśmy siły tarcia i bezwładności, które działają na ciało poruszające się tym ruchem.

 • Zajęcia z języka angielskiego

 • W grudniu poznawaliśmy rzeczowniki złożone oraz kolokacje związane z obowiązkami domowymi.

 • Zajęcia z języka niemieckiego

 • W grudniu 2014r. na zajęciach z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych technikum zostały zrealizowane zadania z zakresu różnic życia na wsi i w mieście, a także bloku tematycznego : żywienie. Uczniowie utrwalali słownictwo dotyczące tych zagadnień, prowadzili dialogi, tworzyli własne wypowiedzi oraz ćwiczyli umiejętność pracy z tekstem ze słuchu i tekstem pisanym Przeprowadzone zostały też ćwiczenia gramatyczne.

  DNI ZAWODU - DZIEŃ TECHNIKA EKONOMISTY I TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY


  W dniu 10 grudnia 2014 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 65 odbył się pierwszy z cyklu trzech zaplanowanych na rok szkolny 2014/15 Dni Zawodu - Dzień Technika Ekonomisty i Technika Organizacji Reklamy. Dni Zawodu organizowane są w ramach projektu „Kształcenie umiejętności w nowosolskim „Elektryku” kluczem do sukcesu zawodowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to spotkania z informacją zawodową, przedsiębiorcami, pracodawcami i organizacjami, mające na celu przybliżyć warunki pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy dla absolwentów kierunków, w których kształci się młodzież w CKZiU „Elektryk” w systemie dziennym, zaocznym i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
  Podczas Dnia Technika Ekonomista i Technika Organizacji Reklamy swoją działalność zaprezentowali:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli – stoisko informacyjne oraz prezentacja na temat możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy w zawodach technik ekonomista, technik organizacji reklamy, zmiany w pomocy bezrobotnym;
  • Państwowa Wyższa Szkoła w Sulechowie – stoisko informacyjne wraz z prezentacją;
  • Uniwersytet Zielonogórski – stoisko informacyjne;
  • Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej – stoisko informacyjne wraz z prezentacją na temat możliwości pozyskania środków na własną działalność gospodarczą;
  • Państwowa Inspekcja Pracy – stanowisko promocyjne wraz z prelekcją „Bezpiecznie od startu”;
  • firma ROL-PEX Michał Samotyja – stanowisko informacyjne wraz z prezentacją;
  • uczniowie CKZiU „Elektryk” – stoisko informacyjne technik ekonomista;
  • uczniowie CKZiU „Elektryk” – stoisko informacyjne technik organizacji reklamy;
  • CKZiU „Elektryk” – kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkoły dla dorosłych;
  Uczestnicy Dnia Zawodu mogli zapoznać się z ofertą uczelni wyższych oraz z działalnością Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, poznać jak funkcjonuje Państwowa Inspekcja Pracy i Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, zasięgnąć informacji na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz szkoły dla dorosłych w CKZiU „Elektryk”, dowiedzieć się czym zajmują się uczniowie wybierający kształcenie na kierunku technik ekonomista i technik organizacji reklamy, zapozować do zdjęcia do kalendarz, zagrać w gry edukacyjne, pobrać ulotki informacyjne oraz gadżety promocyjne, a także skonsumować poczęstunek przygotowany przez uczniów CKZiU „Elektryk”.
  W Dniu Zawodu - Technika Ekonomisty i Technika Organizacji Reklamy odwiedziła nas spora ilość osób, byli to m.in. uczniowie Gimnazjum nr 1 w Nowej Soli, Gimnazjum nr 2 w Nowej Soli, Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli i Gimnazjum nr 1 w Lubięcinie wraz z nauczycielami, uczniowie CKZiU „Elektryk” , mieszkańcy miasta, przedstawiciele przedsiębiorców i urzędów.
  Wszystkim przybyłym gościom oraz organizatorom serdecznie dziękujemy oraz zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych Dniach Zawodu.

  LISTOPAD 2014


  Innowacyjne Warsztaty Umiejętności Społecznych


  W listopadzie grupy pracowały z zagadnieniem własnej efektywności, planowania czasu oraz ustaleniem własnego harmonogramu zajęć. Zajęcia były niezwykle ciekawe i stworzyły wiele sytuacji inspirujących do dalszego działania.Uczniowie próbowali przełamać schematy myślowe, co wcale nie było takie proste do realizacji, poszukiwali tzw. złodzieja czasu, co dla każdego okazało się inną rzecz (internet, TV, książki). Zajęcia pokazały, że efektywna organizacja własnego czasu jest niezwykle ważnym czynnikiem i pozwala na zwiększenie ilości wykonanych czynności oraz uporządkowanie naszych nawyków. Do projektu wprowadzono również nową grupę rekrutującą się z uczniów klasy 4a technikum. Pierwszy blok zajęciowy rozpoczęliśmy od ćwiczeń dotyczących komunikacji interpersonalnej.

  Kurs z zakresu technik skutecznego uczenia się


  W miesiącu listopadzie rozpoczął się Kurs z zakresu technik skutecznego uczenia się. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z pojęciem „efektywne uczenie się”, poszerzenie wiedzy na temat skutecznego uczenia się, zaznajomienie uczniów z funkcją pamięci, nabycie umiejętności prawidłowego uczenia się z przedmiotów humanistycznych, ścisłych i języków obcych, a także zapoznanie uczniów z wybranymi z mnemotechnikami.
  Program zajęć:
  • Wyjaśnienie pojęć: uczenie się i pamięć.
  • Funkcje mózgu - podział na lewą i prawą półkulę.
  • Od czego zależy efektywne uczenie się.
  • Style uczenia się wzrokowca, słuchowca i czuciowca.
  • Ankieta "Czy potrafię się uczyć?".
  • Techniki skutecznego uczenia się z poszczególnych przedmiotów.
  • Ćwiczenie dobrej pamięci.
  • Kilka słów o mnemotechnikach.

  Pracowania efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego i psychologicznego


 • Doradztwo Zawodowe I

 • W listopadzie 2014 r. w pracowni efektywnego doradztwa edukacyjno – zawodowego i psychologicznego – pracowaliśmy aby młodzież mogła zastosować takie stwierdzenie “Nie ma nic bardziej wartościowego w procesie budowania własnej ścieżki kariery niż przekonanie, kim jestem, dokąd zmierzam i co mogę zaoferować przyszłemu pracodawcy.” Aby być skutecznym na rynku pracy konieczne jest poznanie własnych zasobów: cech, umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobistych i zawodowych. Ważnym jest też aby zidentyfikować i skatalogować posiadane umiejętności, ale równiez te które przynoszą mu najwięcej radości.

 • Doradztwo Zawodowe II

 • Przeprowadzono testy oraz konsultacje zawodoznawcze dla uczniów klas I Technikum. Uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji oraz Wstępna Orientacja Zawodowa. Przy omawianiu wyników testów wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące możliwych ofert edukacyjnych oraz charakterystyki zawodów i kierunków studiów.

 • Doradztwo Psychologiczne

 • Zrealizowano następujące zagadnienia:
  • przeprowadzenie zajęć wychowawczych w klasie pierwszej
  • konsultacje indywidualne z uczniami

  Specjalistyczne zajęcia zawodowe


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia ewidencji wyrobów gotowych w działalności gospodarczej wycenianych wg planowanego kosztu wytworzenia. Podczas zajęć na podstawie firmy AXEL sporządzono dokumentację magazynową, skalkulowano koszty wytworzenia koszul, zaksięgowano operacje, sporządzono dziennik księgowań i zestawienie obrotów i sald oraz przeanalizowano poziom rentowności sprzedaży w latach 2013-2014.

 • Technik elektryk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie zadań przygotowujących uczniów do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, kwalifikacja E07.
  • Symulacja działania typowych układów napędowych.
 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Omówienie pytań z egzaminu pisemnego
  • Utrwalenie wiadomości i umiejętności z obsługi oprogramowania do tworzenia i podziału dysku na partycje
  • Instalacja systemu operacyjnego z płyty oraz z obrazu systemu (Ghost, Acronis)
  Słuchacze w czasie zajęć dowiedzieli się zasad rządzących egzaminem na kwalifikację E.12. Rozwiązywali zadania teoretyczne, korzystając ze swojej wiedzy lub wykorzystując zasoby sieci Internetowej oraz zasoby książkowe będące na wyposażeniu prowadzącego zajęcia. Pracowali również nad spreparowaną jednostką centralną, gdzie mogli wykorzystać swoje wiadomości i umiejętności do prawidłowego wykonana zadania z kwalifikacji E 12. Zadania te umożliwią im późniejsze wykonanie praktycznego zadania egzaminacyjnego. Metoda zastosowane podczas zajęć powodują utrwalenie czynności oraz ich kolejności podczas pracy przy zadaniu egzaminacyjnym oraz przy rzeczywistej usterce.

 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach w listopadzie omówione zostały wiadomości z zakresu sensoryki, czujników pomiarowych oraz elementów i urządzeń służących do odbierania informacji z urządzeń pomiarowych. Uczniowie mieli możliwość samodzielnego połączenia sensorów ze sterownikiem PLC, sprawdzić jego czułość, przestawić tryb połączenia. Po połączeniu układu, przystąpili do realizacji układu sterowania ze sterownikiem PLC. Przypomniano również zagadnienia związane z układami pneumatycznymi i elektropneumatycznymi, wiadomości z zakresu budowy i zasady działania siłowników pneumatycznych, omówiono różnice występującą między sterowaniem pneumatycznym a elektropneumatycznym. Uczniowie zaprojektowali to samo zadanie sterownicze realizowane za pomocą sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego po wykonanych ćwiczeniach wskazali różnice miedzy tymi metodami.

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • W listopadzie zajęcia zostały zakończone, ciąg dalszy zajęć będzie miał miejsce w 2 semestrze roku szkolnego 2014-2015. Na zajęciach listopadowych powróciliśmy do zadań praktycznych występujących w kwalifikacji B.22. W semestrze drugim zaplanowana jest realizacja praktyczna zadań egzaminowych. Dzięki realizacji praktycznej uczniowie poszerzą swoje umiejętności, które są niezbędne do zaliczenia kwalifikacji B.22.

  Zajęcia w laboratorium analiz ekonomiczno-społecznych


 • Zajęcia dla ekonomistów

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Ćwiczenia dotyczące ewidencji w uproszczonych formach rachunkowości z wykorzystaniem programu Rachmistrz..
  • Umowa o pracę.
  • Rozliczanie wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.
  • Obsługa programu GRATYFIKANT GT.
  Zajęcia projektowe nastawione na umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy z uproszczonych form opodatkowania oraz zagadnień płacowych cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wiedza ta przyda się uczniom na egzaminie z kwalifikacji A.35

 • Zajęcia z rachunkowości

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia firmy rozliczającej się na zasadach ogólnych, która dla potrzeb podatku dochodowego prowadzi podatkową książkę przychodów rozchodów. Podczas zajęć na podstawie firmy KERAMIX prowadzono dokumentację i ewidencję zdarzeń oraz obliczano podatek dochodowy. Zajęto się także analizą rotacji zapasów i należności.

 • Zajęcia z marketingu

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:Istota dystrybucji i jej funkcje, Rodzaje dystrybucji, Instrumenty i działania związane z dystrybucją, Dystrybucja towarów a inne instrumenty marketingu. Badanie skuteczności dystrybucji, Otoczenie rynkowe, Otoczenie bezpośrednie i pośrednie przedsiębiorstwa, Analiza potrzeb i zachowań nabywców, Proces zakupu, Analiza trendów w makrootoczeniu.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu. Uczniowie zgłębiali tematykę związaną z istotą dystrybucji i jej funkcjami, rodzajami dystrybucji, badali skuteczność dystrybucji, nauczyli się rozróżniać otoczenie rynkowym, bezpośrednie i pośrednie przedsiębiorstwa, analizowali potrzeby i zachowania nabywców, a także trendy w makrootoczeniu. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna metaplan”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach. Na zajęciach korzystaliśmy m.in. ze słowników ekonomicznych, projektora i ilustracji itd.

 • Zajęcia z organizacji reklamy

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Reklama w czasopismach, Prasowe materiały reklamowe, Reklama zewnętrzna, Materiał reklamy zewnętrznej, Reklama kinowa, Reklama internetowa, Rodzaje reklamy internetowej, Drukowana reklama pozaprasowa, Zasady przygotowywania materiałów do reklamy pozaprasowej.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i organizacji reklamy oraz wzbogacili słownictwo związane z tematyką ekonomiczną. Uczniowie zgłębiali tematykę związaną z reklamami: zewnętrzną, w czasopismach, kinową, internetową. Uczyli się przygotowywać materiały do reklam, zasad ich przygotowywania. Dowiedzieli się o drukowaniu reklamy pozaprasowej. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach. Na zajęciach korzystaliśmy m.in. ze słowników ekonomicznych, projektora i ilustracji.

 • Zajęcia z przedsiębiorczości

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • doskonalenie u uczniow wybranych kompetencji kluczowych (przedsiębiorczych), ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia umiejętności zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • wykonania projektu planszy reklamowej
  Projekt powstał przy współpracy z firmą nowosolską (GEDIA), która wspierając zadania przedsiębiorcze pomogła przy realizacji zadań projektowych.

  Specjalistyczny kurs zawodowy nadający uprawnienia elektryczne do 1 kV


  W listopadzie zajęcia wykładowe dotyczyły osprzętu instalacyjnego oraz zasad doboru przewodów i zabezpieczeń. Nawiązanie tematyki wykłądów do poprzednich zajęć stworzyło okazję do powtórki i utrwalenia wiedzy.

  Dodatkowe naukowe i językowe zajęcia pozalekcyjne


 • Koło matematyczne

 • Dział:

  Planimetria, Geometria analityczna, Wielomiany

  Uczestnicy projektu w miesiącu listopadzie poznają własności figur geometrycznych takich jak trójkąty, czworokąty. Potrafią wyznaczyć funkcje trygonometryczne kąta. Rozwiązują zadania z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych. Potrafią dokonać charakterystyki obiektów takich jak prosta, okrąg. Potrafią scharakteryzować ich wzajemne położenie oraz określić odległość np. środka okręgu od prostej. Szkicują w układzie współrzędnych obiekty. Porównują obliczenia arytmetyczne z graficznym przedstawieniem obiektów. Uczniowie rozumieją pojęcie wielomianu. Potrafią wykonywać działania na wielomianach. Potrafią znaleźć pierwiastki wielomianu. Potrafią zastosować wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych.

 • Koło fizyczne

 • W listopadzie zajęcia odbyły się trzykrotnie. Na pierwszych zajęciach omawialiśmy ruch po okręgu. Wykazaliśmy co jest przyczyną tego ruchu, omówiliśmy wieklości charakteryzujące ruch po okręgu, oraz siły jakie działają na ciało podczas tego ruchu. Rozwiązywaliśmy zadania z dynamiki ruchu po okręgu. Tematem następnych zajęć był ruch pod wpływem sił działających na ciało. Omówiliśmy zasady dynamiki Newtona. Przypomnieliśmy rodzaje ruchów oraz wpływ działających sił na ciało podczas ruchu. Rozwiązywaliśmy zadania z wykorzystaniem wzorów i zależnośći opisujących ruch jednostajny i jednostajnie zmienny. Na kilejnych zajęciach omawialiśmy siły występujące podczes ruchu ciała będącego na równi pochyłej. Przypomnieliśmy wzory opisujące ruch ciał podczas zsuwania sie ciała lub poruszania się ciała pod górę po równi pochyłej. Obliczaliśmy zadania wyznaczając wielkości występujące podczas ruchu po równi pochyłej.

 • Koło geograficzne

 • Nadal kontynuowałem pracę z ćwiczeniami, gdyż uważam, że w ten sposób zawsze można przyswoić sobie więcej materiału, szukając go samemu, a niżeli mając wszystko podane na tacy. Podjąłem się realizacji kolejnych tematów związanych z procesem globalizacji. Uczniowie, z tego co zauważyłem chętnie przysłuchują się wykładowi opartemu o prezentację multimedialną. Jeśli przekazałem im na ostatnich zajęciach stosowny artykuł, to mają pojęcie o czym mówi wykładowca. Wówczas najczęściej można zaobserwować interakcje pomiędzy prowadzącym, a słuchaczami w postaci pytań do prowadzącego zajęcia. W czasie wykonywania zadań związanych z użyciem atlasu, mapy ściennej, rocznika statystycznego uczniowie potrafią argumentować swoje opinie, wyrażać się nie używając słów uważanych za lekceważące. Poprzez poszukiwanie wiedzy i jej nabycie podnosi się ich poziom kultury osobistej.

 • Koło fizyczne II

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia z działu: Termodynamika, Elektrostatyka i Prąd stały. Uczniowie rozwiązując zadania powtarzają również teorię pod kątem przygotowania do matury pisemnej z fizyki.

 • Koło językowe - język angielski

  • Grammar revision: past simple & past continuous – powtórzenie gramatyki
  • Grammar exercises – ćwiczenia gramatyczne z zakresu powtarzanych czasów
  • Describing past situations – opisywanie sytuacji z przeszłości
  • Grammar revision: past perfect & past perfect continuous – powtórzenie gramatyki
  • Grammar exercises – ćwiczenia gramatyczne z zakresu powtarzanych czasów
  • Describing past events – opisywanie wydarzeń przeszłych
  • Grammar revision: the future – powtórzenie gramatyki
  • Grammar exercises – ćwiczenia gramatyczne z zakresu powtarzanych czasów
  • Talking about plans and ambitions for the future – mówienie o planach i zamiarach na przyszłość
 • Koło językowe - język niemiecki

 • Położono nacisk na wypowiedzi samodzielne uczniów, argumentowanie, proponowanie, wyrażanie wątpliwości i obronę swojego stanowiska. Doskonalono umiejętność prezentowania materiału stymulującego i udzielania odpowiedzi na pytania nauczyciela. Usystematyzowano wiedzę gramatyczną - wypowiedzi ustne i pisemne w czasie przeszłym Perfekt i Imperfekt. Posłużono się nagraniami, ilustracjami i testsami gramatycznymi.

  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych


 • Matematyka - grupa I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Nierówności liniowe. Układy nierówności liniowych
  • Wzory skróconego mnożenia
  • Wyrażenia algebraiczne.
  • Wartość bezwzględna.

 • Matematyka - grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zbiory i działania na zbiorach
  • Przedziały liczbowe i działania na przedziałach
  • Wzory skróconego mnożenia i wartość bezwzględna
  Nowe zagadnienia wymagają ponownego wytłumaczenia, nie wszyscy uczniowie są w stanie opanować nowy materiał podczas lekcji. Uczniowie podczas zajęć wyrównawczych maja możliwość większej indywidualizacji pracy. Na zajęciach wyrównawczych uczniowie mają szanse wykonać więcej ćwiczeń samodzielnie – każdy z nich kilkakrotnie wykonuje ćwiczenie przy tablicy – nabiera przez to większej pewności siebie i ma możliwość zapytać się o wszystko, czego nie rozumie.

 • Matematyka - grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • wzory skróconego mnożenia
  • rozwiązywanie nierówności
  • zastosowanie przekształceń algebraicznych
  • wartość bezwzględna
 • Zajęcia z fizyki

 • Tematem pierwszych zajęć w listopadzie był ruch pod działaniem stałej siły. Na zajęciach przypomnieliśmy zasady dynamiki Newtona. Wykonaliśmy doświadczenie potwierdzające drugą zasadę dynamiki. Wykazaliśmy,że przyspieszenie jakiego doznaje ciało, pod działaniem stałej siły jest wprost proporcjonalne do tej siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. Następnie rozwiązywaliśmy zadania z zastosowaniem zasad dynamiki. Na kolejnych zajęciach rozwiązywaliśmy zadania z ruchu ciał pod wpływem działających na ciało sił. Na ostatnich zajęciach w listopadzie przypomnieliśmy i zaznaczyliśmy wszystkie siły działające na ciało znajdujące się na równi pochyłej. Potem rozwiązywaliśmy zadania z zastosowaniem zależności i wzorów opisujących ruch ciał na równi pochyłej.

 • Zajęcia z języka angielskiego

 • Listopadowe lekcje dotyczyły tworzenia nowych wyrazów przy pomocy przedrostków i przyrostków.

 • Zajęcia z języka niemieckiego

 • W miesiącu listopad 2014r. na zajęciach z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych technikum zostało zrealizowane zadania powtarzające i utrwalające wiedzę z zakresu: mieszkanie, umeblowanie, poszukiwanie mieszkania, jego położenie, analiza i pisanie ogłoszeń. Uczniowie opowiadali także o przebiegu dnia. Uczniowie utrwalali słownictwo, prowadzili dialogi, odpowiadali na pytania. Przeprowadzone zostały też ćwiczenia gramatyczne utrwalające zastosowanie przyimków.

  PAŹDZIERNIK 2014


  Innowacyjne Warsztaty Umiejętności Społecznych


  W październiku grupy pracowały z problematyką myślenia twórczego. Zajęcia były niezwykle ciekawe i stworzyły wiele sytuacji inspirujących do dalszego działania. Uczniowie próbowali przełamać schematy myślowe, co wcale nie było takie proste do realizacji. Zajęcia pokazały, że myślenie twórcze jest niezwykle ważnym czynnikiem i pozwala na ponowne odkrywanie rzeczy pozornie już odkrytych.

  Pracowania efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego i psychologicznego


 • Doradztwo Zawodowe I

 • Zajęcia miały na celu zachęcanie uczniów i uczennic do podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, zmiany zachowania oraz do rozstrzygania o swoim życiu. Aktywność może dotyczyć doradztwa osobistego, edukacyjnego czy w wyborze kariery zawodowej przed którym kolejny raz staną w tym roku szkolnym. Poradnictwo jest kluczową częścią szkolnego projektu .

 • Doradztwo Zawodowe II

 • Przeprowadzono konsultacje zawodoznawcze wśród uczniów klas III Technikum, oraz testy zawodoznawcze dla uczniów klas I i II Technikum. Uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji oraz Wstępna Orientacja Zawodowa. Przy omawianiu wyników testów wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące oferty edukacyjnej szkół wyższych oraz charakterystyki zawodów.

 • Doradztwo Psychologiczne

 • Zrealizowano następujące zagadnienia:
  • przeprowadzenie zajęć wychowawczych w klasie pierwszej
  • konsultacje indywidualne z uczniami

  Specjalistyczne zajęcia zawodowe


 • Technik ekonomista

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia kalkulacji w działalności gospodarczej. Podczas zajęć na podstawie firmy VENA sporządzono dokumentację magazynową, skalkulowano koszty wytworzenia filiżanek do kawy i herbaty, zaksięgowano operacje, sporządzono dziennik księgowań i zestawienie obrotów i sald oraz przeanalizowano poziom zadłużenia w latach 2012-2014.

 • Technik elektryk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie zadań przygotowujących uczniów do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, kwalifikacja E07.
  • Symulacja działania typowych układów napędowych.
 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Omówienie pytań z egzaminu pisemnego
  • Zapoznanie się z oprogramowaniem do tworzenie i podziału dysku na partycje
  • Instalacja systemu operacyjnego z płyty oraz z obrazu systemu (Ghost, Acronis)
  Słuchacze w czasie zajęć dowiedzieli się zasad rządzących egzaminem na kwalifikację E.12. Rozwiązywali zadania teoretyczne, korzystając ze swojej wiedzy lub wykorzystując zasoby sieci Internetowej oraz zasoby książkowe będące na wyposażeniu prowadzącego zajęcia. Pracowali również nad spreparowaną jednostką centralną, gdzie mogli wykorzystać swoje wiadowmości i umiejętności do prawidłowego wykonana zadania z kwalifikacji E 12. Zadania te umożliwią im późniejsze wykonanie praktycznego zadania egzaminacyjnego. Metoda zastosowane podczas zajęć powodują utrwalenie czynności oraz ich kolejności podczas pracy przy zadaniu egzaminacyjnym oraz przy rzeczywistej usterce.

 • Technik mechatronik

 • Na zajęciach przypomniano wiadomości z zakresu sensoryki, czujników pomiarowych oraz elementów i urządzeń służących do odbierania informacji z urządzeń pomiarowych. Uczniowie mieli możliwość samodzielnego pdłączenia styczników i przekaźników. Po sprawdzeniu zasady działania styczników przystąpili do montażu układu sterowania zmianą kierunku wirowania silników indukcyjnych.

 • Technik organizacji reklamy

 • Zajęcia zrealizowane w ramach projektu dotyczyły przedstawienia uczestnikom:
  • zasad przygotowania i realizacji badań marketingowych
  • zasad przygotowania palnu strategii marketingowej
  • opracowania kampanii promocyjnej
  • projektowania środków reklamy
  Treści kształcenia ujęte w realizowanych zadaniach projektowych umożliwiły doskonalenie umiejętnosci praktycznych dotyczących:
  • Reklamy w systemie marketingu
  • Planu strategii marketingowej
  • Tworzenia środków reklamowych, promocyjnych
  • Organizacji stanowiska pracy
  • Negocjacjacji
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Obsługa komputera:opracowywanie na komputerze projektów,rozwiązywanie problemów projektowych za pomocą komputera
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • W październiku nasza grupa zabrała się za rozwiązywanie przykładowych testów dotyczących kwalifikacji B21. Każde pytanie, które sprawiało problem zostało poddane szczegółowej analizie. Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Dzięki zajęciom październikowym uczniowie mogli bardziej przygotować się do zagadnień jakie mogą wystąpić w kwalifikacji B21.

  Zajęcia w laboratorium analiz ekonomiczno-społecznych


 • Zajęcia dla ekonomistów

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

 • Ćwiczenia dotyczące ewidencji w uproszczonych formach rachunkowości z wykorzystaniem programu Rachmistrz. Zajęcia projektowe nastawione na umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy z uproszczonych form opodatkowania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wiedza ta przyda się uczniom na egzaminie z kwalifikacji A.35

 • Zajęcia z rachunkowości

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
 • podatku dochodowego w działalności gospodarczej

 • Podczas zajęć na podstawie firmy LAURA prowadzono dokumentację zdarzeń i obliczano podatek w formie ryczałtu, a w firmie POLONIA za pomocą narzedzia PKPiR.

 • Zajęcia z marketingu

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:Kształtowanie struktury produktów, Kształtowanie strategii produktu, Wprowadzanie nowego produktu na rynek, Działania marketingowe związane z produktem, Cena i jej funkcje w marketingu, Metody ustalania cen, Strategie ustalania cen w marketingu, Zmiany cen, Negocjowanie ceny.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu. Uczniowie zgłębiali tematykę związaną z produktem, kształtowaniem strategii produktu, kształtowaniem struktury produktów, nauczyli się rozróżniać strategie ustalania cen w marketingu, metody ustalania cen, negocjacji cen i zmiany cen. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna metaplan”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach. Na zajęciach korzystaliśmy m.in. ze słowników ekonomicznych, projektora i ilustracji itd.

 • Zajęcia z organizacji reklamy

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Tworzenie sloganów reklamowych, Identyfikacja wizualna firmy, Elementy identyfikujące przedsiębiorstwo, Projektowanie logo przedsiębiorstwa, Reklama telewizyjna, Telewizyjny materiał reklamowy, Reklama radiowa, Radiowy materiał reklamowy, Reklama prasowa.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i organizacji reklamy oraz wzbogadzili słownictwo związane z tematyką ekonomiczną. Uczniowie zgłębiali tematykę związaną z identyfikacją wizualną firmy, reklamami telewizyjną, radiową, prasową. Uczyli się tworzenia sloganów reklamowych, projektowania logo firmy. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach. Na zajęciach korzystaliśmy m.in. ze słowników ekonomicznych, projektora i ilustracji.

 • Zajęcia z przedsiębiorczości

 • Realizacja zajęć została podzielona na trzy projekty. W miesiącu październiku rozpoczęto realizację zajęć wprowadzających do samodzielnego wykonania gry planszowej z zakresu podstaw przedsiębiorczości z elementami prawa. Uczennice i uczniowie w pierwszej fazie zagrali w trzy planszowe. Ich zadaniem było poznanie różnorodnych zasad w grach , tak aby można było zastosować jej, bądź podobne w projekcie gry. Granie w gry planszowe miały na celu inspiracje w tworzeniu nowej gry. Trudność polega na specyfice nowej gry gdzie należy zastosować wiedzę przedmiotową, ale również aby gra bawiła.

  Specjalistyczny kurs zawodowy nadający uprawnienia elektryczne do 1 kV


  W październiku program wykładów przewidywał przekazanie wiedzy z zakresu budowy instalacji i linii elektroenergetycznych, a także ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwporażeniowej. Wiedza teoretyczna wykładów była konfrontowana z wiedzą zdobytą przez uczniów na zajęciach szkolnych i praktykach, co pozwoliło utrwalić wiedzę.

  Dodatkowe naukowe i językowe zajęcia pozalekcyjne


 • Koło matematyczne

 • Dział:

  Język matematyki, funkcja liniowa i kwadratowa

  Uczestnicy projektu określają zbiory i działania na tych zbiorach. Wyznaczają sumę, różnicę, iloczyn podanych zbiorów. Rozwiązują zadania z wartością bezwzględną. Potrafią zastosować definicję wartości bezwzględnej do określonych zadań. Wiedzą jakie zastosowanie ma wartość bezwzględna. Uczniowie potrafią naszkicować wykres funkcji liniowej, podać własności tego wykresu a następnie przesunąć go o wektor. Wyznaczają współczynnik kierunkowy podanej funkcji Uczniowie potrafią naszkicować funkcję kwadratową. Potrafią zastosować wzory na pierwiastki, wyróżnik trójmianu kwadratowego. Wiedzą jaki wpływ na liczbę rozwiązań ma delta.

 • Koło fizyczne

 • Tematem pierwszych zajęć w październiku był ruch jednostajnie przyspieszony i opóźniony prostoliniowy. Zajęcia prowadzone były z zastosowaniem metody ćwiczeń przedmiotowych. Uczniowie po przypomnieniu wiadomości z ruchów samodzielnie lub w grupach rozwiązywali zadania. Zadania z wykorzystaniem i poszerzeniem wiadomości z poszczególnych ruchów, zastosowane były do rozwiązywania zadań, rysowania wykresów, przeliczania jednostek, wykonywania rysunków sytuacyjnych obrazujących określone zadanie. Na następnych zajęciach zastosowana była metoda ćwiczeń laboratoryjnych. Uczniowie wykonywali doświadczenia, w których wykazaliśmy od czego zalerzy czas swobodnego spadania ciał. Nastepnie obliczaliśmy zadania z rzutów poziomego i ukośnego. Na kolejnych zajęciach badaliśmy zasięg przy rzucie poziomym i ukośnym. Po wykonaniu doświadczenia i zapisaniu w tabelach zmierzonych wielkości fizycznych, uczniowie obliczyli potrzebne wartości odpowiednich wielkości. Następnie wykonali wykresy tych wielkości i zaznaczyli błędy pomiarowe jakie wystąpiły w doświadczeniach. W końcowym etapie odbyła się dyskusja błędów uzyskanych w ćwiczeniu i zapisanie wnioskow wynikających z przeprowadzonego doświadczenia. Następnie obliczaliśmy zadania z rzutów. Na ostatnich zajęciach w październiku przypomnieliśmy wielkości charakteryzujące ruch po okręgu. Obliczaliśmy zadania wykorzystując odpowiednie wzory i zależności charakteryzujące ten ruch.

 • Koło geograficzne

 • Zagadnienia:
  • W trakcie zajęć starałem się, położyć duży nacisk na zdobywanie nowej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Przejawem takich moich działań jest metoda pracy z testami (Testy z geografii, wyd. WSiP, Warszawa 2010). Starałem się aby młodzież uczestnicząca w tych zajęciach poprzez taką formę pracy nauczyła się poszukiwania na nurtujące ich pytania w różnego rodzaju pomocach naukowych w tym atlasach, tablicach geograficznych, encyklopediach, czy rocznikach statystycznych. Tego typu działanie miało przybliżyć uczestnikom zajęć umiejętność poszukiwania i weryfikowania źródeł.
  • Od pierwszych spotkań z uczestnikami koła geograficznego starałem się zwrócić ich szczególną uwagę na proces globalizacji oraz rolę człowieka w tym działaniu. Stąd też postawiłem kilka problemów przed uczestnikami zajęć w celu przeprowadzenia rozmowy, wplecenia wykładu. Wszystkie te działania projektowe zostały poparte przeze mnie prezentacją multimedialną, a uczniowie mieli się zapoznać z artykułami poświęconymi wybranym zagadnieniom.
  • Film popularno – naukowy jest jednym z najszybciej przemawiających argumentów do świadomości i wyobraźni młodego widza, stąd też poświęciłem dwie godziny zajęć w miesiącu październiku na realizację tego typu zajęć. Przeważnie po projekcji filmu następowało jego podsumowanie i zrecenzowanie, w którym to uczestniczyli uczniowie.
  • Praca z atlasem, mapą konturową stanowią bardzo częste odniesienie do realizowanych przeze mnie zajęć. Ćwiczenia te mają jedną podstawową cechę, a mianowicie podnoszą one znajomość mapy, oswajają z czytaniem i rozpoznawaniem legendy mapy, oraz z innymi jej zapisami.
 • Koło fizyczne II

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia z działu: Grawitacja, Hydrostatyka, Drgania i fale. Uczniowie rozwiązując zadania powtarzają również teorię pod kątem przygotowania do matury pisemnej z fizyki.

 • Koło językowe - język angielski

  • Find someone who… - speaking game – cwiczenia mówienia, poznanie grupy
  • Grammar revision: present simple & present continuous – powtórzenie gramatyki
  • Expressing hobbies and interests – opisywanie hobby i zainteresowań
  • Describing pictures – opisywanie zdjęć
  • Grammar exercises – ćwiczenia gramatyczne z zakresu powtarzanych czasów
  • Grammar revision: present perfect & present perfect continuous – powtórzenie gramatyki
  • Talking about experiences and the news – opowiadanie o doświadczeniach i wiadomościach
 • Koło językowe - język niemiecki

 • Przeprowadzono zajecia mające na celu uzyskanie umiejętności szybkiego reagowania na pytania, redagowania wypowiedzi pod kątem budowania zdań rozwinietych. Położono nacisk na sprawnośc opisu i relacjonowania w czasie przeszłym. Usystematyzowano więdzę gramatyczną: moduł przyimek z celownikiem i biernikiem. Posłużono się testami oneline, ilustracjami, nagraniami i filmami edukacyjnymi.

 • Koło ICT

 • Wprowadzenie do sieci komputerowych. Jej zadania i budowa a także podstawowe urządzenia występujące w sieciach komputerowych , a w szczególności:
  • Zapoznanie uczniów z rodzajami sieci komputerowych
  • Podział sieci ze względu na zakres i działanie
  • Poznanie urządzeń wykorzystywanych w sieciach komputerowych
  • Rodzaje i budowa oraz zasada działania mediów transmisyjnych
  • Adresy w sieci komputerowej, zasady przydziału adresów
  Zajęcia zostały wsparte przez kurs komputerowy Akademii CISCO.

  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych


 • Matematyka - grupa I

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Działania na pierwiastkach, potęgach, logarytmach
  • ćwiczenia na liczbach rzeczywistych.

 • Matematyka - grupa II

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Pierwiastki
  • Działania na liczbach niewymiernych.
  • Potęga o wykładniku całkowitym
  • Działania na potęgach
  • Notacja wykładnicza
  • Przybliżenia
  • Procenty
  • Obliczenia procentowe
  Uczniowie mają problemy z wykonywaniem podstawowych działań na liczbach rzeczywistych, w szczególności z pierwiastkami i działaniami na potęgach – stosowanie twierdzeń o mnożeniu i dzieleniu potęg. Na zajęciach wyrównawczych uczniowie mają szanse wykonać więcej ćwiczeń samodzielnie – każdy z nich kilkakrotnie wykonuje ćwiczenie przy tablicy – nabiera przez to większej pewności siebie i ma możliwość zapytać się o wszystko, czego nie rozumie.
 • Matematyka - grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • obliczenia procentowe
  • działania na pierwiastkach
  • notacja wykładnicza
  • zbiory i działania na zbiorach
  • przedziały i działania na przedziałach
 • Zajęcia z fizyki

 • Tematem pierwszych zajęć w październiku był ruch jednostajny i jednostajnie przyspieszony prostoliniowy. Zajęcia prowadzone były z zastosowaniem metody ćwiczeń przedmiotowych. Uczniowie po przypomnieniu wiadomości z ruchów samodzielnie lub w grupach rozwiązywali zadania. Zadania z wykorzystaniem i poszerzeniem wiadomości z poszczególnych tematów zastosowane były do rozwiązywania zadań, rysowania wykresów, przeliczania jednostek, wykonywania rysunków sytuacyjnych obrazujących określone zadanie. Na drugich zajęciach zastosowana była metoda ćwiczeń laboratoryjnych. Uczniowie wykonywali doświadczenia, w których badano ruch jednostajny i jednostajnie przyspieszony. Do doświadczenia wykorzystany został zestaw przyrządów z torem powietrznym, fotokomórkami i miernikiem cyfrowym elektronicznego pomiaru czasu. Po wykonaniu doświadczenia i zapisaniu w tabelach zmierzonych wielkości fizycznych, uczniowie obliczyli potrzebne wartości odpowiednich wielkości. Następnie wykonali wykresy tych wielkości i zaznaczyli błędy pomiarowe jakie wystąpiły w doświadczeniach. W końcowym etapie odbyła się dyskusja błędów uzyskanych w ćwiczeniu i zapisanie wnioskow wynikających z przeprowadzonego doświadczenia. Na trzecich zajęciach rozwiązywaliśmy zadania z ruchu jednostajnie przyspieszonego.

 • Zajęcia z języka angielskiego

 • Na zajęciach kontrastowaliśmy różne konstrukcje przyszłe, omawialiśmy czym różnią się czasowniki modalne od pozostałych oraz uczyliśmy się pisać list prywatny.

 • Zajęcia z języka niemieckiego

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia: „Ich und meine Familie”. Uczniowie utrwalali słownictwo związane z tematem „Rodzina”, prowadzili dialogi, odpowiadali na pytania. Przeprowadzone zostały też ćwiczenia gramatyczne utrwalające odmianę regularną czasowników.

  WRZESIEŃ 2014


  Innowacyjne Warsztaty Umiejętności Społecznych


  Od września wznowiono zajęcia Innowacyjnych Warsztatów Umiejętności Społecznych. Odbyły się dwa spotkania z klasą 4e1TZ poświęcone myśleniu twórczemu. Uczniowie przełamywali stereotypy myślowe i łamali schematyczne podejście do rozwiązywania problemów.

  Pracowania efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego i psychologicznego


 • Doradztwo Zawodowe I

 • Zajęcia związane z udzielaniem uczniom pomocy w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej z uwzględnieniem satysfakcji i zawodowego sukcesu.
 • Doradztwo Zawodowe II

 • Przeprowadzono testy oraz konsultacje zawodoznawcze wśród uczniów klas III Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Przy omawianiu wyników testów wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące oferty edukacyjnej szkół wyższych oraz charakterystyki zawodów

 • Doradztwo Psychologiczne

 • Zrealizowano następujące zagadnienia:
  • omówienie bieżących problemów występujących wśród uczniów klas pierwszych Technikum na podstawie rozmów z pedagogiem szkolnym
  • planowanie i projektowanie cyklu spotkań z klasami podczas godzin wychowawczych ( tematyka zajęć dostosowana do potrzeb uczniów)
  • przeprowadzenie zajęć wychowawczych w klasach

  Specjalistyczne zajęcia zawodowe


 • Technik ekonomista

 • Zrealizowano zagadnienia kosztów w działalności gospodarczej. Podczas zajęć na podstawie firmy BALTONA sporządzono dokumentację magazynową, naliczono wynagrodzenia na podstawie sporządzonej listy płac, zaksięgowano operacje, sporządzono dziennik księgowań i zestawienie obrotów i sald oraz przeanalizowano rentowność sprzedaży w latach 2012-2014.

 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zapoznanie się z procedurami Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk (E.12)
  • Rozpoznanie poszczególnych elementów jednostki komputerowej i wyszukanie informacji na ich temat.
  Słuchacze w czasie zajęć dowiedzieli się zasad rządzących egzaminem na kwalifikację E.12. Rozwiązywali zadania teoretyczne, korzystając ze swojej wiedzy lub wykorzystując zasoby sieci Internetowej oraz zasoby książkowe będące na wyposażeniu prowadzącego zajęcia. Pracowali również nad spreparowaną jednostką centralną, gdzie mogli wykorzystać swoje wiadowmości i umiejętności do prawidłowego wykonana zadania z kwalifikacji E 12. Zadania te umożliwią im późniejsze wykonanie praktycznego zadania egzaminacyjnego. Metoda zastosowane podczas zajęć powodują utrwalenie czynności oraz ich kolejności podczas pracy przy zadaniu egzaminacyjnym oraz przy rzeczywistej usterce.

 • Technik mechatronik

 • Przedstawione zostały informacje o egzaminie zawodowym, w szczególności omówiono wymagania, które należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu. Poinformowano o strukturze egzaminu o części praktycznej i teoretycznej. Uczestnikom zajęć przedstawiono przykłady zadań praktycznych w poszczególnych kwalifikacjach oraz przedstawiono bazę dydaktyczną z której będą korzystać na zajęciach.

 • Technik organizacji reklamy

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  • Organizacja stanowiska pracy
  • Wzajemne powiązania elementów marketingu mix w podejmowaniu określonych działań reklamowych
  • Przeprowadzenie analiz marketingowych dla wybranego produktu i usługi z rynku nowosolskiego
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, polegają na współpracy uczniów z prowadzącym. Uczniowie mają do dyspozycji pracownie informatyczną z dostępem do Internetu. Na zajęcia uczęszcza 13 uczniów. Podczas zajęć są realizowane zagdanienia dotyczące egzaminu kwalifikacji B22. Razem z uczanimi analizujemy standardy egzaminacyjne oraz typowe zadania egzaminacyjne.

  Zajęcia w laboratorium analiz ekonomiczno-społecznych


 • Zajęcia dla ekonomistów

 • Pojęcie podatku. Analiza zobowiazań (należności) z tytułu podatku VAT i dochodowego małych przedsiębiorstw. Zajęcia miały na celu usystematyzować wiedzę na ten temat. Jednoczesnie podnieść świadomość uczniów, przyszłych podatników.

 • Zajęcia z rachunkowości

 • Zrealizowano zagadnienie podatku VAT w działalności gospodarczej. Podczas zajęć na podstawie firmy FENIKS prowadzono rejestry VAT zakupu i sprzedaży w okresie od stycznia do marca 2014r. oraz sporządzono trzy deklaracje VAT 7, w których każdorazowo wyliczono zobowiązanie FENIKSA z tytułu podatku VAT.
 • Zajęcia z marketingu

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Pojęcie marketingu, Porównanie orientacji marketingowej z przedmarketingowymi koncepcjami kierowania firmą, Koncepcja marketingu mix, Narzędzia marketingu: produkt, cena, dystrybucja, promocja (wprowadzenie), Definicja produktu w ujęciu marketingowym, Funkcje produktu w ujęciu marketingowym, Klasyfikacja produktów, Wyposażenie produktu, Cykl życia produktu.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i organizacji reklamy oraz wzbogadzili słownictwo związane z tematyką marketingową. Uczniowie zgłębiali tematykę związaną z przedmarketingowymi koncepcjami kierowania firmą, koncepcji marketingu mix, nauczyli się rozróżniać narzędzia marketingu i definicji oraz funkcji produktu w ujęciu marketingowym. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach. Na zajęciach korzystaliśmy m.in. ze słowników ekonomicznych, projektora i ilustracji.

 • Zajęcia z organizacji reklamy

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia: Produkt w ujęciu marketingowym, Rodzaje produktów, Usługa jako produkt niematerialny, Reklama - jej funkcje i cele, Rodzaje reklamy, Produkt i usługa reklamowa, Komunikat reklamowy i jego cechy, Budowa komunikatu reklamowego, Slogan reklamowy i jego rodzaje.
  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i organizacji reklamy oraz wzbogadzili słownictwo związane z tematyką ekonomiczną. Uczniowie zgłębiali tematykę związaną z organizacją reklamy w ujęciu marketingowym, nauczyli się rozróżniać rodzaje reklamy i jak zbudowany jest komunikat reklamowy. Na lekjach wykorzystywane były metody aktywizujące typu ”burza mózgów”, ”dyskusja dydaktyczna mataplan”, co pozwoliło uczniom brać udział w licznych dyskusjach.Na zajęciach korzystaliśmy m.in. ze słowników ekonomicznych, projektora i ilustracji.

 • Zajęcia z przedsiębiorczości

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • przedstwienie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  • przedstwienia organizacji stanowiska pracy
  • przedstwienie literatury zawodowej i specjalistycznej


  Specjalistyczny kurs zawodowy nadający uprawnienia elektryczne do 1 kV


  Wykłady we wrześniu miały na celu przekazanie wiedzy z zakresu przepisów obowiązujących w energetyce i ich interpretację. Zrozumienie podstaw prawnych jest niezbędne dla zrozumienia zasad obowiązujących przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych. Częste powtórki pozwoliły utrwalić zdobytą wiedzę.

  Dodatkowe naukowe i językowe zajęcia pozalekcyjne


 • Koło matematyczne

 • Uczestnicy projektu charakteryzują zbiory liczb rzeczywistych, całkowitych, naturalnych. Poznają własności tych zbiorów i działania na nich. Definiują podzielność liczb. Wyznaczają pierwiastki liczbowe przy różnych założeniach. Usuwają niewymierności z mianownika. Rozumieją i potrafią zastosować potęgi liczbowe. Poznają pojęcie procenty. Potrafią policzyć procent danej liczby, rozwiązują zadania z wykorzystaniem procentów. Rozwiązują ciekawe zadania pozwalające rozwinąć „skrzydła matematyczne” Przykładowe zadania: 1. W domu zgasło światło. Mamusia znalazła 4 świeczki, które jedną zapałką zapalił tatuś. Ile czasu będzie jasno w domu, jeśli pojedyncza świeczka pali się 11 minut?

 • Koło fizyczne

 • Tematem zajęć we wrześniu był ruch postępowy ciał. Na początku skwalifikowaliśmy ruchy prostoliniowe ciał. Przypomnieliśmy równania drogi i prędkości dla poszczególnych rodzajów ruchu. Omówiliśmy wielkości i wzory charakteryzujące ruchy. Rozwiązywaliśmy zadania z różnych rodzajów ruchu.

 • Koło geograficzne

 • Zagadnienia:
  • analiza definicji globalizacja – uczniowie mają sami opowiedzieć o tym, jak rozumieją słowo globalizacja, co ono oznacza, podają przykłady globalizacji, po tych działaniach młodzież sama tworzy własną definicję, nauczyciel wspiera i koryguje działania uczniów;
  • praca z atlasem i mapą konturową – uczniowie mają stworzyć mapę globalizacji – wybrane zagadnienie np. zasięg światowej organizacji zdrowia, chorób trawiących cywilizację białego człowieka, a także Afrykańczyków i mieszkańców Ameryki Południowej, po czym stara się przywołać dane z roczników statystycznych i Internetu dotyczących nakładów poszczególnych państw na opiekę zdrowotną, oraz koncernów chemiczno – farmaceutycznych we wcześniej wybranych krajach;
  • praca z atlasem i mapą konturową – uczniowie mają stworzyć mapę globalizacji – wybrane zagadnienie np. zasięg światowej organizacji zdrowia, chorób trawiących cywilizację białego człowieka, a także Afrykańczyków i mieszkańców Ameryki Południowej, po czym stara się przywołać dane z roczników statystycznych i Internetu dotyczących nakładów poszczególnych państw na opiekę zdrowotną, oraz koncernów chemiczno – farmaceutycznych we wcześniej wybranych krajach;
 • Koło fizyczne II

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia z działu: Kinematyka i Dynamika. Uczniowie rozwiązując zadania powtarzają również teorię pod kątem przygotowania do matury pisemnej z fizyki.

 • Koło językowe - język niemiecki

 • Przeprowadzono zajęcia mające na celu określenie braków edukacyjnych uczniów - test gramatyczno - leksykalny. Zapoznano uczniów z wynikami testów oraz z problematyką zajęć. Zapoznano z materiałem instruktażowym OKE prezentującym ustny egzamin maturalny z języka niemieckiego oraz przeanalizowano zasady oceniania. Przeprowadzono praktyczne zajęcia symulujące rozmowę z egzaminatorem według określonego scenariusza. Posłużono się filmem oraz prezentacją multimedialną. Przeprowadzono zajęcia wyrównujące braki edukacyjne z zakresu gramatyki- moduł czasownik.

 • Koło ICT

 • Omówienie i rozszerzenie informacji dotyczących zaawansowanych możliwości edytora tekstu Microsoft Word. A w szczególności:
  • Formatowanie wielostronicowych dokumentów- ustawienie nagłówka, stopki, numeracji, orientacji poziomej i pionowej, podział dokumentu na sekcje oraz znak podziału.
  • Tworzenie spisów treści, spisów tabel, ilustracji i wzorów. Zastosowanie odsyłaczy i odnośników w tekście
  • Posługiwanie się korespondencja seryjną. Tworzenie listów seryjnych, kopert i etykiet

  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych


 • Matematyka - grupa I

 • We wrześniu, sugerując się wynikami ankiet, czyli oczekiwaniami uczniów, powtarzaliśmy i rozszerzaliśmy zagadnienia realizowane na lekcjach matematyki. Powtórzyliśmy działania na zbiorach liczbowych, szczególnie działania na ułamkach i liczbach wymiernych.

 • Matematyka - grupa II

 • Zrealizowano następujące zagadnienia: działania na liczbach całkowitych i wymiernych. Uczniowie mają problemy z wykonywaniem czterech podstawowych działań na liczbach ujemnych i ułamkach, więc konieczne było przypomnienie kolejności wykonywania działań oraz sposobu wykonywania tych działań.
 • Matematyka - grupa III

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Liczby całkowite
  • Liczby wymierne
  • Liczby niewymierne
  • Działania na potęgach
 • Zajęcia z fizyki

 • W pierwszym miesiącu zajęć, odbyły się tylko jedne zajęcia - przypomnieliśmy ruch prostoliniowy. Na początku powtórzyliśmy przekrztałcanie wzorów, co sprawiało uczniom wiele kłopotów. Omówiliśmy ruch jednostajny prostoliniowy. Przypomnieliśmy wielkości, jednostki tych wielkości oraz wzory i zależności charakteryzujące ten ruch. Przeliczyliśmy różne wielkości na jednostki w układzie SI . Rozwiązywaliśmy zadania z ruchu jednostajnego. Przedyskutowaliśmy osiągnięte wyniki podczas rozwiązywania zadań.

 • Zajęcia z języka angielskiego

 • Na zajęciach we wrześniu zajmowaliśmy się porównaniem czasów teraźniejszych - ich budową,zastosowaniem oraz typowymi dla nich okolicznikami.

 • Zajęcia z języka niemieckiego

 • Na zajęciach zrealizowano zagadnienia: „Ich und meine Familie”. Uczniowie utrwalali słownictwo związane z tematem „Rodzina”, prowadzili dialogi, odpowiadali na pytania. Przeprowadzone zostały też ćwiczenia gramatyczne utrwalające odmianę regularną czasowników.

  LIPIEC - SIERPIEŃ 2014


  Praktyki i staże zawodowe


  Dwudziestu uczniów z klas trzecich : technik elektryk, technik ekonomista i technik mechatronik wzięli udział w miesięcznych stażach organizowanych w ramach projektu w nowosolskim firmach/urzędach.

  CZERWIEC 2014


  Innowacyjne Warsztaty Umiejętności Społecznych


  W czerwcu działania rozpoczęły 3 kolejne grupy uczniów. Pracowaliśmy nad naszymi osobowościami, ćwiczyliśmy efektywną komunikację interpersonalną – zajęcia prowadzone były sposób innowacyjny i autorski, a większa ich część odbyła się na świeżym powietrzu, w parkach i na promenadzie, co sprawiło, że uczniowie byli bardziej otwarci i nie bali się opinii ludzi, których spotkali w trakcie ćwiczeń. Osiągnęliśmy bardzo ważny element – przełamanie lęku przed prezentacją własnego zdania. Kolejne zajęcia już w nowym roku szkolnym. Zapraszamy.

  Pracowania efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego i psychologicznego


 • Doradztwo Zawodowe I

 • Zajęcia z doradztwa zawodowego obejmowały świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, studiów, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielanie jej informacji zawodowych wspomagających ten proces.

 • Doradztwo Zawodowe II

 • Przeprowadzono testy oraz konsultacje zawodoznawcze wśród uczniów klas II Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Przy omawianiu wyników testów wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące oferty edukacyjnej szkół wyższych oraz charakterystyki zawodów.

  Specjalistyczne zajęcia zawodowe


 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Rozwiązywanie testów z zadaniami praktycznymi dostępnych na stronach internetowych oraz w książkach WsiP
  • Wykonywanie spreparowanego zadania egzaminacyjnego - montaż elementów zestawu komputerowego oraz instalacja oprogramowania według założeń zadania.
  Słuchacze w czasie zajęć rozwiązywali testy dostępne na stronach Internetowych oraz w zakupionych podręcznikach wydawnictwa WSiP. Pracowali również nad spreparowaną jednostką centralną, gdzie mogli wykorzystać swoje wiadowmości i umiejętności do prawidłowego wykonana zadania z kwalifikacji E 12. Zadania te umożliwią im późniejsze wykonanie praktycznego zadania egzaminacyjnego. Metoda zastosowane podczas zajęć powodują utrwalenie czynności oraz ich kolejności podczas pracy przy zadaniu egzaminacyjnym oraz przy rzeczywistej usterce.

  MAJ 2014


  Innowacyjne Warsztaty Umiejętności Społecznych


  W maju rozpoczęły się Innowacyjne Warsztaty Umiejętności Społecznych. Po ogłoszeniu naboru na warsztaty zebraliśmy natychmiast 4 grupy uczniowskie pozostawiając grupę 5 do uzupełnienia w roku szkolnym 2014/2015 , aby dać szansę nowym uczniom CKZiU „Elektryk”. Zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczniów, a ich innowacyjna forma i nastawione na kreatywność, otwartość i wzajemny szacunek przypadł uczniom do gustu. Zajęcia rozpoczęła już pierwsze grupa uczniów.A za miesiąc kolejne grupy dołączą do projektu.

  Pracowania efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego i psychologicznego


 • Doradztwo Zawodowe I

 • Przeprowadzono testy oraz konsultacje zawodoznawcze wśród uczniów klas II Technikum, uczniowie korzystali z testu komputerowego Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Przy omawianiu wyników testów wykorzystywane były informacje źródłowe z Internetu dotyczące oferty edukacyjnej szkół wyższych oraz charakterystyki zawodów

  Specjalistyczne zajęcia zawodowe


 • Technik informatyk

 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • Zapoznanie się z procecurami egzaminu. Formatowanie dysku i instalacja systemu MS Windows oraz sterowników urządzeń I/O
  • Formatowanie dysku, tworzenie partycji dyskowych i instalacja systemu MS Windows bez wykorzystania zewnętrznego oprogramowania (Hirens Boot) oraz instalacja Service Pack'a 3 i sterowników urządzeń I/O
  • Demontaż podzespołów zestawu komputerowego i prawidłowy montaż ich wraz z omówieniem ich zasady działania i prawidłowego podłączenia przewodów zasilających oraz taśm sygnałowych Ultra ATA, SATA itp.
  Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się z procedurami egzaminu na kwalifikację E 12, wykonywali zadania montażu i demontażu urządzeń jednostki komputerowej pod "presją czasu" oraz zapoznali się z oprogramowaniem do szybkiego i skutecznego formatowania dysków wykorzystywanych w Hires Boot. Zadania te umożliwią im późniejsze wykonanie praktycznego zadania egzaminacyjnego. Metody zastosowane podczas zajęć powodują utrwalenie czynności oraz ich kolejności podczas pracy przy zadaniu egzaminacyjnym oraz przy rzeczywistej usterce.

 • Technik organizacji reklamy
 • Na zajęciach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • wykonywanie projektu związanego z przygotowaniem kampanii reklamowej dla przwożnika z Nowej Soli oraz wykonanie projektu reklamy prasowej
  • wykonanie projektu związanego z przygotowaniem kampanii promocyjnej oferty wakacyjnej dla grupy konsumentów biura podróży w Nowej Soli
  • wykonanie projektu związanego z przygotowaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej kwiaciarni, piekarni lub baru melcznego
  Uczestnicy projektu nakręcili również 5 minutowy film, który jest zekranizowaną wersją jednego z komiksu edukacyjnego dostępnego na stronie www.for.org.pl/pl/komiks-w-obiektywie. Nagrany film weźmie udział w konkursie „Komiks w obiektywie”.