Liderzy z „Elektryka”


Wakacje dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk” w Nowej Soli minęły pracowicie i obfitowały w wiele atrakcji. W dniach 13-20 sierpnia grupa 32 uczniów wraz z opiekunami wyjechała do Szklarskiej Poręby na „Wakacyjną szkołę młodzieżowych liderów przedmiotowych”.

Wyjazd zorganizowany był jako część projektu „Nie zgubić talentu”, w ramach „Szkoły równych szans” - programu grantowego dla szkół z województw lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększanie ambicji edukacyjnych i społecznych, przezwyciężanie barier (m.in. społecznych, ekonomicznych, kulturowych) wśród uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Uczestnicy „Wakacyjnej szkoły…” stanowili grupę szczególnie uzdolnionej młodzieży. Zostali wytypowani na podstawie testów, w których sprawdzane były wiedza i umiejętności z danego przedmiotu. Z każdego bloku przedmiotowego została wybrana najlepsza ósemka. W czasie pobytu w górach uczniowie pracowali pod bacznym okiem wielu specjalistów z różnych dziedzin, nauczycieli ZSP nr 1. Opiekę na d grupą sprawowali również nauczyciele: Joanna Kleemann, Aneta Pisarska oraz Paweł Gregorczuk. Kierownikiem wyjazdu był pan Włodzimierz Nowicki.

Wyjazd rozpoczął się od zajęć integracyjnych, które prowadziły: Jolanta Dyl oraz Elżbieta Mikulska. Niebawem uczniowie, w dorosłym życiu, będą stawać przed koniecznością komunikowania się z ludźmi, których nie znają, dlatego młodzież przygotowywana była do pozyskiwania takiej umiejętności, bo nikt nie wymyślił lepszej metody niż ćwiczenie jej w praktyce. Każdy miał szanse poznać lepiej samego siebie, a także określić, jaką rolę pełni w grupie.

W kolejnych dniach zaplanowano zajęcia w grupach przedmiotowych: humanistycznej, biologiczno-chemicznej, matematyczno-fizycznej oraz geograficzno-projektowej. Młodzież, w nielicznych grupach, wykonywała pomiary i przeprowadzała ćwiczenia w plenerze. Żadne zajęcia, jeśli nie zaszła taka potrzeba ze względu na korzystną bądź niekorzystną aurę, nie odbywały się w budynkach.

Grupa humanistyczna, która pracowała pod kierunkiem pani Anny Szypowskiej oraz pana Sławomira Gargasiewicza, w ostatnim dniu pobytu w Szklarskie Porębie zaprezentowała przedstawienie (wg własnego pomysłu), które powstawało w ciągu 6 dni, a zostało dopracowane w najmniejszych szczegółach (scenariusz, charakteryzacja, stroje). Uczniowie poznali dzięki temu legendy karkonoskie, dzieje Śląska od X do XX wieku, historię Szklarskiej Poręby, rozwijali swoją świadomość tradycji kulturalnej, a także kształcili w sobie umiejętności aktorskie.

Młodzież, której pasją są nauki ścisłe, prowadzona była przez panie: Marię Bandurowską i Mirosławę Winiecką. Zajęcia bloku matematyczno-fizycznego polegały na pracach badawczych, prowadzonych w terenie. I tak na przykład mierzono na Wodospadzie Kamieńczyk przyspieszenie ziemskie oraz liczono wysokość drzewa, mierząc jego cień. Swobodnie łączono zajęcia teoretyczne z praktycznymi i doskonalono rozwiązywanie problemów matematycznych w sposób twórczy i nowatorski.

Młodzież prowadzona pod kierunkiem pani Magdaleny Samborskiej oraz pana Adama Hoffmanna rozwiązywała problemy biologiczno-chemiczne. Badano również drzewostan, określano zanieczyszczenie powietrza, analizując strukturę i gatunki porostów, określano wpływ zanieczyszczeń na powietrze, prowadzono analizy chemiczne gleby oraz wody, a także dyskutowano o światowym problemie globalnego ocieplenia.

Zajęcia w grupie geograficzno-projektowej prowadzone były przez pana Grzegorza Königsberga, który przemierzając wraz z młodzieżą górskie szlaki, uczył m.in. sporządzania pomiarów meteorologicznych. Uczniowie rozpoczęli również naukę tworzenia projektów tak, aby i oni wkrótce mogli występować o unijne dotacje do planowanych przedsięwzięć.

Aby uatrakcyjnić pobyt, liderzy brali udział w licznych dodatkowych zajęciach. Codziennie mogli korzystać z basenu krytego, z sauny, grać w ping-ponga. Chodzili także w góry, a młodzież wraz z opiekunami wchodziła m.in. na Szrenicę, czy też Wodospad Kamieńczyk. Szczególną atrakcją był udział w zajęciach w Szkole Górskiej QUASAR, która początkowo mroziła krew w żyłach, a później stała się źródłem czystej adrenaliny i ekstremalnych przeżyć. Niewątpliwą atrakcją była Stara Chata Walońska, w której, poza nauką rozpoznawania minerałów, uczniowie przeszli sprawdzian czterech żywiołów…

Udział w „Wakacyjnej szkole…” liderzy zakończyli prezentacją swoich osiągnięć przed władzami powiatu, które zaszczyciły nas swoją obecnością oraz przed koleżankami, kolegami, którzy pracowali w innych grupach przedmiotowych.

Liderzy już dziś myślą o nowych projektach, które realizowane są w „Elektryku”, bo jak zgodnie stwierdzili, w parze za ich aktywnością idzie ich większa samodzielność i szansa na lepszą przyszłość.