ZDJECIA TEKST


  

26.10.2009

W dniu 26.10.2009r w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską t.j. Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 w ZSP nr 1 „Elektryk” rozpoczęto kurs przygotowujący do egzaminu przygotowującego do egzaminu w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV. Dziesięciu uczniów z klasy czwartej w zawodach technik elektryk i technik elektronik uczestniczyć będzie w zajęciach prowadzonych przez wykładowców ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Każdy uczestnik szkolenia zostanie wyposażony w niezbędne pomoce, które po zakończeniu kursu staną się ich własnością. Kurs zakończy się przystąpieniem uczestników do państwowego egzaminu na uprawnienia eksploatacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.

 


9.11.2009

Informacja dotycząca zajęć w ramach Punktu Konsultacyjnego z doradztwa zawodowego w projekcie „Rozwój umiejętności w „Elektryku” gwarantem sukcesu zawodowego” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk” w Nowej Soli


            Zajęcia prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjnego z doradztwa zawodowego są prowadzone w zakresie autoprezentacji ucznia w trakcie wystąpień publicznych. Umiejętność autoprezentacji wpływa na wizerunek ucznia, a w późniejszym czasie na wizerunek kandydata do pracy i następnie pracownika. Zajęcie w tym zakresie będą kontynuowane w okresie całego projektu, zarówno z pojedynczym uczniem jak i w grupach uczniowskich.

            Obecnie prowadzone są również zajęcia wprowadzające do świata ekonomii i prawa i ich wpływ na późniejsze poruszanie się w świecie pracy. Zajęcia te prowadzone są w klasach pierwszych.

                                                                                                          doradca zawodowy

                                                                                                    Iwona Wolańczyk-Nowicka

9.11.2009


                  FIZYKA  W  PRAKTYCE


W ramach projektu ,, Rozwój umiejętności w ,, Elektryku " gwarantem sukcesu zawodowego " odbywają się zajęcia z fizyki.

Zajęcia skierowane są na ukazanie praktycznego zastosowania praw fizycznych w życiu codziennym i technice.

W zajęciach bierze udział 20 uczniów z drugich klas technikum. Do tej pory wykonane zostały ćwiczenia z badania ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego przy pomocy toru powietrznego.  Wyznaczaliśmy dwoma metodami siłę tarcia statycznego i kinetycznego, oraz współczynniki tarcia. Na ostatnich zajęciach uczniowie sprawdzali warunki równowagi

sił na wybranych maszynach prostych , takich jak dźwignia jednostronna, dźwignia dwustronna , kołowrót. Uczniowie samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonują doświadczenia.

                                                                              

prowadzący zajęcia : mgr Henryk Pielech
18.11.2009


Dnia 1.10.2009 rozpoczęły się zajęcia z realizacji projektów w kształceniu modułowym w zawodzie technik informatyk w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską tj. Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 w ZSP nr 1 „Elektryk”. Na tych zajęciach poruszane są tematy związane z projektowaniem stron WWW. Uczniowie są zaznajamiani z językiem HTML, arkuszami stylów oraz składnią języka PHP i systemem zarządzania treścią (JOOMLA).

 

Tadeusz Zacłona
18.11.2009


PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC


Uczniowie kl. III F TZ w trakcie zajęć z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w Powiatowym Centrum Edukacji w Nowej Soli. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach:

- tokarki CNC

- frezarki CNC

Po zapoznaniu się z zasadami doboru parametrów skrawania, uczniowie rozpoczęli naukę programowania obrabiarek CNC od nauki programowania na symulatorze obrabiarki niemieckiej firmy MTS.  Symulator pozwala nauczyć się programować obrabiarkę  sterowaną numerycznie na komputerze klasy PC, a więc znacznie taniej i bezpieczniej niż bezpośrednio na obrabiarce. Słuchacze uczą się zasad uruchamiania, trybu przygotowawczego i samego programowania urządzenia wraz z wizualizacją procesu skrawania na monitorze komputera.

W dotychczas przeprowadzonych zajęciach uczniowie poznali:

- układy współrzędnych przy programowaniu

- punkty charakterystyczne obrabiarek CNC

- funkcje przygotowawcze i pomocnicze

- tryb przygotowawczy toczenia

- tryb przygotowawczy frezowania

- programowanie obróbki konturu wspomagane warsztatowo

- programowanie obróbki konturu ruchów roboczych po prostej i łukach

- programowanie konturów z kompensacją promienia narzędzia

- cykle toczenia

- cykle frezarskie

Na zdjęciach widzimy mechatroników zapoznających się z programowaniem zaawansowanych cykli frezarskich w programie MTS.

Po zakończeniu nauki programowania nastąpi przejście grupy uczniów  na frezarkę CNC i  nauka praktyczna obsługi obrabiarki.

Zajęcia prowadzą multiplikatorzy mgr niż. Jarosław Dynieski oraz mgr inż. Piotr Kruk - nauczyciele Powiatowego Centrum Edukacji w Nowej Soli

 

Mieczysław Tomasiewicz


30.11.2009

„Fizyka w praktyce” to spotkania, gdzie uczniowie klas I mogą uzupełnić wiedzę z lekcji fizyki, jak i też rozszerzyć o nowe treści. Poprzez prezentacje multimedialne i filmy dydaktyczne ( niestety rozwiązując też zadania;)), lepiej zrozumieć otaczający nas świat.

W miłej atmosferze zgłębiamy wiedzę, która znana była do tej pory tylko przez naszych …………. Nauczycieli.


Katarzyna Pych-Siekierka
30.11.2009

Realizacja projektów w kształceniu modułowym, w zawodzie technik informatyk grupa I.


W ramach projektu „Profesjonalny kurs komputerowy” uczniowie poznają zagadnienia informatyczno – matematyczne. W bloku tematycznym pt” UTK – czyli jak złożyć samodzielnie dobry komputer” młodzież zapoznaje się z podzespołami komputerowymi, które są obecnie dostępne na rynku informatycznym. Co warto wybrać? Na co zwrócić uwagę?. Uczestnik kursu powinien sam wybrać odpowiedni sprzęt zwracając uwagę na istotne parametry. Ostatnim etapem zajęć w tym bloku było złożenie komputera zgodnie z obowiązującymi normami. Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda grupa dostała podzespoły, które trzeba było odpowiednio zamontować.


Prowadzący: Wojciech Stankiewicz
7.12.2009


Informacja dotycząca zajęć w ramach Punktu Konsultacyjnego z doradztwa zawodowego w projekcie „Rozwój umiejętności w „Elektryku” gwarantem sukcesu zawodowego” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk” w Nowej Soli


                Zajęcia prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjnego z doradztwa zawodowego prowadzone są wielopłaszczyznowo ze względu na szeroką tematykę.

                Dla klas IV technikum prowadzone są zajęcia przygotowujące do sporządzania dokumentacji aplikacyjnej. W związku z bliskim zakończeniem edukacji w szkole uczniowie klas programowo końcowych powinni być wyposażeni w wiedzę z zakresu przygotowania podań o prace, listów motywacyjnych oraz curiculum vicea. Wbrew pozorom wiedza ta, ogólne dostępna na portalach internetowych, nie jest łatwa w momencie jej sporządzania. Zajęcia te będą prowadzone sukcesywnie w kolejnych etapach zajęć.

                Nadal są prowadzone są zajęcia wprowadzające do świata ekonomii i prawa i ich wpływ na późniejsze poruszanie się w świecie pracy. Galeria prezentuje zdjęcia z zajęć z ćwiczeniami.

 


                                                                                                          doradca zawodowy

                                                                                                    Iwona Wolańczyk-Nowicka
17.12.2009


Od października trwają w naszej szkole zajęcia dodatkowe z AutoCad’a. Są one prowadzone w dwóch grupach ćwiczeniowych w ramach projektu ”Rozwój umiejętności

w „Elektryku” gwarantem sukcesu zawodowego”. W zajęciach uczestniczą uczniowie klas technikum, którzy nie maja możliwości zetknięcia się z tym programem w ramach swoich zajęć lekcyjnych. Jedną z grup – klasa 3c1Tz prowadzi p. Monika Kuś, drugą obecnie p. Marta Malinowska.

            Na zajęciach młodzież uczy się obsługi programu AutoCad 2007. Do tej pory uczniowie poznali podstawowe elementy rysunkowe, ich punkty charakterystyczne oraz modyfikację obiektów. Potrafią tworzyć napisy i wymiarowanie, tak potrzebne w rysunku technicznym oraz tworzeniu projektów rysunkowych w przestrzeni 2D.

 

Monika Kuś17.12.2009

MATEMATYKA W PRAKTYCE


                W ramach projektu „ Rozwój umiejętności w „Elektryku” gwarantem sukcesu zawodowego” systematycznie odbywają się zajęcia z matematyki. W zajęciach biorą udział uczniowie klas pierwszych i drugich technikum. Uczestnicy projektu zdobywają nową wiedzę oraz rozszerzają już nabyte umiejętności.


Prowadzący zajęcia:       mgr Aleksandra Rydzak
17.12.2009


PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC


Uczniowie klasy 3 fTZ zakończyli pierwszy etap szkolenia na symulatorach teraz przyszedł czas na zajęcia praktyczne.


Mieczysław Tomasiewicz18.12.2009


Nazwa działania: Realizacja projektów w kształceniu modułowym w zawodzie technik informatyk grupa I

Uczestnicy projektu w dziale „Wspomaganie matematyki narzędziami informatyki” zapoznają się z aparatem matematycznym, który jest niezbędnym narzędziem we współczesnym świecie. Matematyka jako „królowa nauk” jest wyjątkową dziedziną, która rozwija w człowieku samodyscyplinę i uczy myśleć. Zadaniem uczestnika kursu jest napisanie programu, który pozwoli dokonać analizy praktycznej danego zagadnienia np. równanie kwadratowe i jego pierwiastki. Dział ten jest typowym połączeniem teorii i praktyki. Z jednej strony składa się  z rozwiązywania zadań, a z drugiej z  programowania. Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej jest najbardziej efektywnym sposobem podniesienia kwalifikacji.

 

Prowadzący: Wojciech Stankiewicz

21.12.2009


Z okazji zbliżających się  Świąt Bożego Narodzenia

oraz Nowego Roku

wszystkim uczestnikom zajęć

 w ramach Punktu Konsultacyjnego z doradztwa zawodowego

życzę zdrowych, spokojnych i wesołych świąt

oraz wszelkiej pomyślności i wiele energii podczas

podejmowania nowych wyzwań szkolnych i poza szkolnych

oraz realizacji ciekawych pomysłów w Nowym Roku 2010.

Z najserdeczniejszymi życzeniami

Iwona Wolańczyk-Nowicka
11.01.2010


Realizacja projektów w kształceniu modułowym w zawodzie technik informatyk grupa I

 

Uczestnicy projektu w dziale „Joomla jako narzędzie do tworzenia stron WWW” poznają tajniki CMS. CMS jest to aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym przez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły.

Joomla! to System Zarządzania Treścią [ang. Content Managment System] rozwijany przez ten sam wielokrotnie nagradzany zespół, który uczynił Mambo CMS gwiazdą wśród innych programów.

Nazwa Joomla!

Nazwa Joomla! to fonetyczna transkrypcja na angielski słowa z języka suahili 'jumla', które tłumaczy się: "wszyscy razem" lub "wspólnie" lub też "jako całość". W języku polskim wymawia się je "dżumla!".

Misja Joomla!

Tym, co odróżnia Joomla! od innych systemów, jest zaangażowanie twórców w utrzymanie rzeczy tak prostymi, jak tylko jest to możliwe, a równocześnie zapewnienie jak najbogatszej funkcjonalności.

W efekcie każdy, bez technicznego przygotowania, może przy pomocy Joomla! budować i zarządzać swoim małym czy potężnym serwisem WWW w prosty i efektywny sposób, bez ponoszenia kosztów drogiego, komercyjnego oprogramowania.


Wojciech Stankiewicz8.03.2010


Rozwój umiejętności w ,, Elektryku ” gwarantem sukcesu zawodowego.  Fizyka w praktyce.

 

W lutym sprawdzaliśmy słuszność drugiej zasady dynamiki Newtona, badając zależność przyspieszenia poruszającego się ciała od działającej siły, oraz przyspieszenie od masy ciała które jest w ruchu.

Wyznaczaliśmy opór przewodnika i odbiornika oraz jego moc, mierząc napięcie i natężenie płynącego prądu.Pokazaliśmy powstawanie promieni katodowych i kanalikowych, oraz obserwowaliśmy ich zachowanie. Przeprowadziliśmy doświadczenie pokazujące zależność przyspieszenia

od masy ciała i odległości poszczególnych mas od osi obrotu przy pomocy wahadła Oberbecka.


Hentyk Pielech12.04.2010

Nazwa działania: Realizacja projektów w kształceniu modułowym w zawodzie technik informatyk grupa I


Ogromna popularność cyfrowych mediów jest niezaprzeczalnym faktem. Nawet osoby sporadycznie korzystające z komputera znają takie pojęcia jak divx, mp3, rmvb. Choć technologia ta jest już dobrze dopracowana, wciąż nie wszyscy potrafią sobie poradzić z jej obsługą.

Uczestnicy projektu w dziale „Analiza audio – wideo w dobie postępu multimedialnego” poznają tajniki obróbki plików multimedialnych. Takie pojęcia jak odtwarzanie filmów, instalacja kodeków, obróbka napisów nie powinny stanowić większych problemów. Końcowym zadaniem jest przygotowanie projektu z zakresu multimediów. 


Wojciech Stankiewicz16.04.2010


W dniu 27.02.2010r 11 uczniów klasy 4AB TZ ukończyło 84 godzinny kurs na uprawnienia zawodowe dla elektryków. Zawód elektryka należy do dziedzin, które  podlegają ciągłemu rozwojowi i odmładzaniu wraz z rozwojem technologii. Elektryk musi być fachowcem, którego kwalifikacje muszą być permanentnie podnoszone, sprawdzane i weryfikowane. Zawód elektryka należy do zawodów trudnych i odpowiedzialnych. Od umiejętności elektryka uzależnione jest nie tylko funkcjonowanie i sprawność urządzeń, ale również jego, jak i innych bezpieczeństwo, a nawet życie. Należy zdawać sobie sprawę, że uprawianie tego zawodu zarówno przy budowie nowych obiektów, jak i przy prowadzeniu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymaga ogromnej odpowiedzialności, znajomości zasad budowy i działania urządzeń oraz przepisów dotyczących prawidłowej, bezpiecznej pracy na każdym jej etapie.

31 marca 2010r uczestnicy kursu prowadzonego w ramach projektu „Rozwój umiejętności w „Elektryku” gwarantem sukcesu zawodowego POKL 9.2 przystąpili do egzaminu przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W wyniku postępowania egzaminacyjnego wszyscy (11 uczniów) uzyskali uprawnienia do 1 kV w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Oto  nazwiska uczniów:

1.     Paweł Jankowski

2.     Paweł Krawczyk

3.     Marek Kozioł

4.     Dawid Marciniak

5.     Mariusz Matuszek

6.     Mateusz Pałko

7.     Kamil Pawlak

8.     Adrian Pogorzelski

9.     Grzegorz Romański

10.  Marcin Tur

11.  Mateusz Zarzecki

 

Mieczysław Tomasiewicz26.04.2010