„Polsko-ukraińskie laboratorium branżowe”

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„Польсько – українська галузева лабораторія”.

Проєкт фінансувався з фондів Польсько – української ради обміну молоддю з використанням субсидії Міністерства народної освіти.

 

Skip to content