News

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie praktyk zawodowych w klasach 3

Dyrektor CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli informuje, że od dnia 01.06.2020r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów klas III technikówu pracodawców. W związku z powyższym : Praktyki w wymiarze 140h należy zrealizować w terminie do dnia 24.08.2020r. Zalecam kontakt z pracodawcą w sprawie odbycia praktyki w sposób mailowylub telefoniczny. Każdy uczeń musi wyrazić.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie praktyk zawodowych w klasach 2

W związku z rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor CKZIU „Elektryk” informuje, że praktyki klas 2C1 i 2C2 Technikum zostają przełożone na rok szkolny 2020/2021 i odbędą się w terminie 14.09 – 25.09.2020r. Uczniowie, którzy złożyli już wstępne deklaracje odbycia praktyk proszeni są.

Dni Otwarte w Instytucie Sztuk Wizualnych

Szanowni Państwo, zapraszamy na Dni Otwarte w Instytucie Sztuk Wizualnych Online. Odbędą się one w dniach w dniach 20-22 maj 2020 w przestrzeni internetu. W tych dniach na fanpage Dni Otwartych będą pojawiały się co godzinę jako filmy i posty: prezentacje kierunków , pracowni , prac studentów i pedagogów oraz relacje z wystaw i wykłady..

Komunikat nr 5

KOMUNIKAT Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektryk” informuje, że zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu koronawirusa, od 27 kwietnia do 24 maja 2020 roku zawieszone zostają dydaktyczno-wychowawcze w szkole. Szkoła prowadzić będzie nauczanie zdalne. O wszelkich zmianach Dyrektor będzie informował za pośrednictwem strony internetowej oraz dziennika elektronicznego LIBRUS

Informacja dla maturzystów

W związku z zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych informuję, że wręczenie świadectw ukończenia Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektryk  oraz innych dokumentów  odbędzie się 8 czerwca 2020 roku, w pierwszym dniu planowanego egzaminu maturalnego. Szczegółowa informacja zostanie przekazana w późniejszym terminie.Absolwenci, którzy chcą odebrać świadectwo i dokumenty wcześniej proszę o kontakt z sekretariatem CKZiU.