News

Uczniowie Elektryka kontynuują pamięć…

Uczniowie i uczennice CKZiU Elektryk, kontynuują pamięć i tradycję mniejszości żydowskiej na terenie Środkowego Nadodrza. Starali się wyłuskać informacje dotyczące żydowskich mieszkańców gminy Nowe Miasteczko. Udało się zebrać wiele materiałów, wiele przekazów ustnych, ale epidemia COVID 19 uniemożliwiła dalszą pracę nad weryfikacją materiału badawczego. Współpraca z Muzeum w Rogoźnicy i Towarzystwem Kulturalno – Oświatowym Żydów.

Bez przyjaciół wiele zamierzeń nie byłoby możliwych do spełnienia…

17 czerwca miała miejsce uroczystość pożegnania przechodzącego na emeryturę  Dyrektora naszej szkoły partnerskiej z Niemiec Oberstufenzentrum Oder- Spree Palmnicken z Fürstenwaldep. Joachima Schenka. W tym dniu mija również 15 lat od uzyskania przez OSZ tytułu Europaschule. Z tej okazji na dziedzińcu szkoły usytuowano Glob symbolizujący misję szkoły ukierunkowaną na wymianę  partnerską w różnych krajach, a.

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020 roku w hali sportowej na salach gimnastycznych A i B oraz w auli uczniowie klas pierwszych i drugich odbierali świadectwa z rąk wychowawców. O godzinie 12.40 w Auli szkoły dyrektor szkoły wręczył uczniom nagrody i  świadectwa z wyróżnieniem.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas maturalnych

8 czerwca 2020 roku o godzinie 12.30 w hali Elektryka miała miejsce “mini” uroczystość zakończenia roku w klasach maturalnych. Niestety z powodu epidemii tegoroczna uroczystość ograniczyła się do wręczenia nagród Starosty Nowosolskiego, nagród Dyrektora szkoły, wręczenia świadectw z wyróżnieniem oraz pożegnania ze sztandarem.

Matury 2020

I zaczęło się: 8 czerwca 2020 roku rozpoczęły się tegoroczne egzaminy maturalne. Choć sytuacja spowodowana panującą epidemią wymaga szczególnych obostrzeń to jak widać dajemy radę.

Wręczenie świadectw absolwentom klas maturalnych

Dyrektor szkoły informuje, że uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły odbędzie 8 czerwca 2020 roku o godzinie 12.30 na placu szkolnym przy ul. Kościuszki 28. Na uroczystości będą obecni: dyrekcja szkoły, wychowawcy klas maturalnych. W przypadku gdyby pogoda nie dopisała wówczas uroczystość odbędzie się na hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 61.