Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie zdalnego nauczania

Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie zdalnego nauczania

Dyrektor szkoły przekazuje informacje dla uczniów i rodziców w sprawie zdalnego nauczania. 

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA

 1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie. 
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.  
 3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel. 
 4. W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy dziennika Librus, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły – zakładka “ZDALNE NAUCZANIE”.
 5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych,
    w tym niepełnosprawności,

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

 1. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych 
  z nauczycielem form. 
 2. W przypadku komunikacji z wykorzystaniem zakładki “ZDALNE NAUCZANIE”  na stronie http://www.ckziu-elektryk.pl nauczyciele będą zamieszczali pliki  opisane wg następującego schematu np.

1atn-chemia-a.zielinski-zad01.doc

lub 

1atn-chemia-a.zielinski-zad01.pdf

(objaśnienie powyższego skrótu: klasa-przedmiot-nazwisko nauczyciela-nr zadania)

 1. Informacja o publikacji plików będzie przekazywana przez nauczyciela za pośrednictwem dziennika Librus. 
 2. Informacja o sposobie logowania zostanie wysłana odrębnym komunikatem za pomocą dziennika Librus.
 3. O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content