Akredytacja – projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943

KOMUNIKAT

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli w ramach złożonego wniosku o Akredytację w sektorze Edukacja dorosłych/Kształcenie i szkolenia zawodowe/Edukacja szkolna złożonego w ramach akcji 1. programu Erasmus+ w konkursie 2020, otrzymało akredytację Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jest to akredytacja indywidualna. Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na okres od dnia podpisania Potwierdzenia przyjęcia warunków Akredytacji – do 31 grudnia 2027 r. W ramach wniosku o Akredytację Plan Erasmusa obejmuje okres 5 lat.

W każdym roku do końca lutego, CKZIU „Elektryk” składa wniosek o dofinansowanie działań na okres 15 miesięcy w ramach otrzymanej akredytacji.

W roku 2021/2022 CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie na działania mobilności edukacyjnej uczniów i nauczycieli, trwające 15 miesięcy od dnia 2021-09-01 do dnia 2022-11-30., kwotę dofinansowania 62 198,00 EUR.

Typ działania to krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

W ramach zaplanowanych działań i zgodnie ze złożonym wnioskiem 34 uczniów i 5 nauczycieli – opiekunów odbędzie staż w placówce kształcenia/ szkolenia w Fürstenwalde. W maju 2022 staż odbyli uczniowie klas 3 technikum ekonomicznego (10 uczniów i 1 opiekun) i technikum reklamy (11 uczniów i 2 opiekunów). W październiku staż odbędą uczniowie klas 4 technikum mechatronicznego i technikum elektrycznego (13 uczniów i 2 opiekunów).

w roku 2022/2023 CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie na działania trwające 15 miesięcy od dnia 2022-09-01 do dnia 2023-11-30., kwotę dofinansowania 49 590 euro.
Liczba planowanych uczestników działań krótkoterminowej mobilność edukacyjna osób uczących w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego: 29 uczniów i 3 opiekunów.

 

17.01.2023

Promocja akredytacji ERSMUS + i otrzymanego dofinansowania na realizację projektu

Uczniowie klas Techniku Reklamy przygotowali kalendarze w celu promocji akredytacji Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, którą otrzymała Nasza szkoła na okres 5 lat. W programie Erasmus+ uczniowie Naszej szkoły, zdobędą praktyczne doświadczenie oraz podwyższą umiejętności językowych. Odbędą staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni są także kadra oraz pracownicy placówek kształcenia i szkolenia zawodowego.

  • Przyznane dofinansowanie na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w I akredytacji: 62 198,00 EUR (liczba uczestników: 34 uczniów i 5 nauczycieli) – rok szkolny 2021/2022
  • Przyznane dofinansowanie na realizację projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 w II akredytacji: 49 590,00 EUR (liczba uczestników: 29 uczniów i 3 nauczycieli) – rok szkolny 2022/2023

Zapraszam do obejrzenia opublikowanych kalendarzy promujących akredytację Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

01.03.2023

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli od roku 2021r, realizuje cele otrzymanej Akredytacji Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytację CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało na okres 5 lat. Otrzymana akredytacja z programu ERASMUS + wspiera staże za granicą uczniów i nauczycieli i umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego. W roku 2022/2023 szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 w wysokości 49 590 euro. W roku szkolnym 2021/2022 CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Erasmus + nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w wysokości 62 198,00 euro.
Otrzymane dofinansowanie zapewnia w każdym roku działania programu Erasmus+ dostęp Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli do działań na rzecz mobilności. Uczniowie CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli, w tym roku i już od 16.04.2023 pojadą na dwutygodniowe staże do WSA Spree-Havel w Fürstenwalde. Grupa 29 uczniów technikum reklamy, budownictwa i technikum informatycznego, elektrycznego i mechatronicznego w ramach mobilności będzie doskonalić umiejętności włączenia i różnorodności, stosowania nowoczesnych technologii, rozwiązań zapobiegających zanieczyszczeniom środowiska i edukacji cyfrowej. Uczniowie na stażu zagranicznym zaprojektują ławeczkę ekologiczną dla ścieżek rowerowych z ładowarkami dla telefonów i z tabliczką brajlowską. Ławeczka zamontowana zostanie w Nowej Soli i w Fürstenwalde. Opracują programu trans granicznego szkolenia elektryków i budowlańców, który zostanie wspólnie wdrożony i pilotażowo zrealizowany w 2025 roku. Stworzą blogosfery kompetencji cyfrowych dla wybranych zawodów. Zaprojektują wspólnie z innymi pracownikami zespołu platformę promowania innowacji zgodnie z zasadą działania nienaruszającą równowagę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko. Platforma powinna łączyć instytucje szkoleniowe i pracodawców działających w Polsce i Niemczech. Dodatkowo uczniowie technikum reklamy zaprojektują folder promujący kierunki kształcenia zawodowego z uwzględnieniem specjalnych potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Promując staż zagraniczny w ramach programu Erasmus +, zaprojektują plakat z wykorzystaniem zasad marketingu patronackiego, niekonwencjonalnego sposobu na promocję i upowszechnienie mobilności.

Pin It on Pinterest

Skip to content