Akredytacja – projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943

KOMUNIKAT

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli w ramach złożonego wniosku o Akredytację w sektorze Edukacja dorosłych/Kształcenie i szkolenia zawodowe/Edukacja szkolna złożonego w ramach akcji 1. programu Erasmus+ w konkursie 2020, otrzymało akredytację Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jest to akredytacja indywidualna. Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na okres od dnia podpisania Potwierdzenia przyjęcia warunków Akredytacji – do 31 grudnia 2027 r. W ramach wniosku o Akredytację Plan Erasmusa obejmuje okres 5 lat.

W każdym roku do końca lutego, CKZIU „Elektryk” składa wniosek o dofinansowanie działań na okres 15 miesięcy w ramach otrzymanej akredytacji.

W roku 2021/2022 CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie na działania mobilności edukacyjnej uczniów i nauczycieli, trwające 15 miesięcy od dnia 2021-09-01 do dnia 2022-11-30., kwotę dofinansowania 62 198,00 EUR.

Typ działania to krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

W ramach zaplanowanych działań i zgodnie ze złożonym wnioskiem 34 uczniów i 5 nauczycieli – opiekunów odbędzie staż w placówce kształcenia/ szkolenia w Fürstenwalde. W maju 2022 staż odbyli uczniowie klas 3 technikum ekonomicznego (10 uczniów i 1 opiekun) i technikum reklamy (11 uczniów i 2 opiekunów). W październiku staż odbędą uczniowie klas 4 technikum mechatronicznego i technikum elektrycznego (13 uczniów i 2 opiekunów).

w roku 2022/2023 CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie na działania trwające 15 miesięcy od dnia 2022-09-01 do dnia 2023-11-30., kwotę dofinansowania 49 590 euro.
Liczba planowanych uczestników działań krótkoterminowej mobilność edukacyjna osób uczących w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego: 29 uczniów i 3 opiekunów.

 

17.01.2023

Promocja akredytacji ERSMUS + i otrzymanego dofinansowania na realizację projektu

Uczniowie klas Techniku Reklamy przygotowali kalendarze w celu promocji akredytacji Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, którą otrzymała Nasza szkoła na okres 5 lat. W programie Erasmus+ uczniowie Naszej szkoły, zdobędą praktyczne doświadczenie oraz podwyższą umiejętności językowych. Odbędą staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni są także kadra oraz pracownicy placówek kształcenia i szkolenia zawodowego.

  • Przyznane dofinansowanie na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w I akredytacji: 62 198,00 EUR (liczba uczestników: 34 uczniów i 5 nauczycieli) – rok szkolny 2021/2022
  • Przyznane dofinansowanie na realizację projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 w II akredytacji: 49 590,00 EUR (liczba uczestników: 29 uczniów i 3 nauczycieli) – rok szkolny 2022/2023

Zapraszam do obejrzenia opublikowanych kalendarzy promujących akredytację Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

01.03.2023

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli od roku 2021r, realizuje cele otrzymanej Akredytacji Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytację CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało na okres 5 lat. Otrzymana akredytacja z programu ERASMUS + wspiera staże za granicą uczniów i nauczycieli i umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego. W roku 2022/2023 szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 w wysokości 49 590 euro. W roku szkolnym 2021/2022 CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Erasmus + nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w wysokości 62 198,00 euro.
Otrzymane dofinansowanie zapewnia w każdym roku działania programu Erasmus+ dostęp Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli do działań na rzecz mobilności. Uczniowie CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli, w tym roku i już od 16.04.2023 pojadą na dwutygodniowe staże do WSA Spree-Havel w Fürstenwalde. Grupa 29 uczniów technikum reklamy, budownictwa i technikum informatycznego, elektrycznego i mechatronicznego w ramach mobilności będzie doskonalić umiejętności włączenia i różnorodności, stosowania nowoczesnych technologii, rozwiązań zapobiegających zanieczyszczeniom środowiska i edukacji cyfrowej. Uczniowie na stażu zagranicznym zaprojektują ławeczkę ekologiczną dla ścieżek rowerowych z ładowarkami dla telefonów i z tabliczką brajlowską. Ławeczka zamontowana zostanie w Nowej Soli i w Fürstenwalde. Opracują programu trans granicznego szkolenia elektryków i budowlańców, który zostanie wspólnie wdrożony i pilotażowo zrealizowany w 2025 roku. Stworzą blogosfery kompetencji cyfrowych dla wybranych zawodów. Zaprojektują wspólnie z innymi pracownikami zespołu platformę promowania innowacji zgodnie z zasadą działania nienaruszającą równowagę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko. Platforma powinna łączyć instytucje szkoleniowe i pracodawców działających w Polsce i Niemczech. Dodatkowo uczniowie technikum reklamy zaprojektują folder promujący kierunki kształcenia zawodowego z uwzględnieniem specjalnych potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Promując staż zagraniczny w ramach programu Erasmus +, zaprojektują plakat z wykorzystaniem zasad marketingu patronackiego, niekonwencjonalnego sposobu na promocję i upowszechnienie mobilności.

22.03.2023

ERASMUS+ bez barier

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie na realizację projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 w wysokości 49 590 euro. Dofinansowanie zapewni w roku szkolnym 2022/2023 realizację programu Erasmus+ na rzecz mobilności. Rekrutacja naszych uczniów do programu Erasmus+ została zakończona. Zrekrutowaniu uczniowie Naszej szkoły od 16.04.2023 pojadą na dwutygodniowe staże do WSA Spree-Havel w Fürstenwalde. Grupa 29 uczniów technikum reklamy, budownictwa i technikum informatycznego, elektrycznego i mechatronicznego w ramach mobilności będzie doskonalić umiejętności stosowania nowoczesnych technologii. Uczniowie przed wyjazdem na staż zintegrowali się i tworzą jedną drużynę projektową. Podczas integracji, która odbyła się w dniu 21.03.2023 w Pizza Sole (Pizza Słońce) w Nowej Soli omówili zakres zadań projektowych oparty o zasadę włączenia i różnorodności oraz zasadę działania nienaruszającą równowagę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko. Uczestnicy mobilności uczestniczyli również w warsztatach kulinarnych zaproponowanych i poprowadzonych przez właściciela restauracji.

17.04.2023

Staż zagraniczny uczniów CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli w programie ERASMUS+, projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943

 

Uczniowie CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli od 17.04.2023 realizują dwutygodniowy staż w WSA Spree-Havel w Fürstenwalde. Grupa 29 uczniów technikum reklamy, budownictwa, technikum informatycznego, elektrycznego i mechatronicznego w ramach mobilności doskonalić umiejętności stosowania nowoczesnych technologii. Każdy dzień stażu uczniowie rozpoczynają od brain storming i ustalenia wspólnej linii realizacji zadań projektowych. Uczniowie klas technikum reklamy na stażu zagranicznym projektują foldera z uwzględnieniem kierunków kształcenia w Polsce i w Niemczech i z uwzględnieniem możliwości osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektują okładkę do foldera oraz rozpoczną pracę nad zaprojektowaniem plakatów promujących ten folder. Uczniowie technikum mechatronicznego na stażu zagranicznym w Fürstenwalde wykonują ławeczkę z zastosowaniem zasad i techniki recyklingu. Uczniowie technikum informatycznego pracują nad rozbudową strony internetowej dobierając grafiki i materiał zdjęciowy. Utworzą platformę promowania innowacji w języku polskim i niemieckim. Uczniowie technikum budownictwa na stażu zagranicznym w Fürstenwalde wykonują prace inwentaryzacyjne oraz opracowują koncepcję modernizacji budynku. Pracują również nad opracowaniem programu transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców, który zostanie wdrożony i pilotażowo zrealizowany w 2025 roku. W programie zostaną opisane zadania z zakresu praktycznej wiedzy na temat tego, jak wykorzystywać narzędzia nowoczesnej technologii do uatrakcyjnienia procesu nauczania i lepszego motywowania uczniów klas budowlanych i elektrycznych. Uczniowie technikum elektrycznego razem z uczniami technikiem budownictwa opracowują założenia i cele programu transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców. Uczniowie Naszej szkoły na stażu w WSA Spree-Havel w Fürstenwalde wspierani są merytorycznie przez swoich opiekunów. 

Opiekunami projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 jest Pani Marcin Chciuk, Pani Agnieszka Schuster i Pani Agnieszka Kędzierska – Skórska.

20.04.2023

I już po 4 dniach praktyk Erasmus+

Udział w projekcie Erasmus+, każdego dnia dostarcza nam emocji związanych z realizacją postawionych naszym zespołom zadań. Dzisiejszy dzień to dalsze ambitne wyzwania dla naszego licznego zgranego teamu. Wieczorem postanowiliśmy zrelaksować się przygotowując wspólną kolację inspirowaną kuchnią Meksykańską (Wrapy, Tortille i Burito) i słuchając przy tym muzyki.

Technik reklamy
Zespoły kontynuują pracę nad utworzeniem folderu promującego kierunki kształcenia (layout, materiał zdjęciowy – fotoshooting kolejnych zawodów: technik informatyk, technik reklamy, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, research kształcenia zawodowego na rynku niemieckim). Wykonujemy projekt nadruku na bluzy promujące mobilność w języku polskim i niemieckim. Rozpoczęcie prac przegotowania wybranego projektu do druku. Kontynuujemy prace nad Blogosferą.

Technik mechatronik
Dzisiaj zajmujemy się obróbką materiałów naturalnych. Wykonujemy siedzisko z drewna oraz zabezpieczamy konstrukcję farbą i lakierem. Kontynuujemy pracę nad Blogosferą.

Technik informatyk
Głównym zadaniem na dziś jest praca nad Blogosferą oraz uzupełnianie treściami platformy promowania innowacji.

Technik budownictwa
W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy prace remontowe, zabezpieczamy pomieszczenie i usuwamy stare tapety na ścianach pomieszczeń. Kontynuujemy prace nad opracowaniem programu transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców oraz prace nad Blogosferą naszego zawodu.

Technik elektryk
Głównym zadaniem na dziś jest przygotowanie i zabezpieczenie prac remontowych poprzez odłączenie głównego źródła zasilania, demontaż gniazdek i włączników elektrycznych. Kontynuujemy pracę nad opracowaniem programu transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców oraz Blogosferą dla zawodu technik elektryk.

Opiekunami projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 jest Pani Marcin Chciuk, Pani Agnieszka Schuster i Pani Agnieszka Kędzierska – Skórska.

 

21.04.2023

Uczestnicy stażu poszukując pomysłów na realizację zadań projektowych udali się na warsztaty z ceramiki w Fürstenwalde Spree, które był dla nich źródłem inspiracji i relaksu. Prowadzący warsztaty zapoznał uczestników z metodami pracy z gliną, jej właściwościami, możliwościami jakie daje w tworzeniu i kreacji. Powstały ciekawe prace, które oprócz przyjemności w tworzeniu będą pamiątką oraz pomysłem na oryginalny prezent dla najbliższych.
Uczestnicy stażu zrelaksowali się po zakończeniu pracy i inspiracji na warsztatach z ceramiki wybrali wieczorną rywalizację i gry w kręgle. Spotkanie w kręgielni w Fürstenwalde Spree było miejsce, gdzie mogli porozmawiać, zebrać nowe doświadczenia i odpocząć, uwalić się od stresu i napięć.

21.04.2023

Dzień Otwartych Drzwi w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli

Dzień Otwarty w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli był też i okazją do promocji projektu w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +. Projekt: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.
Uczniowie szkół podstawowych z powiatu nowosolskiego, nauczyciele i rodzice w dniu 21.04.2023 mogli dowiedzieć się jaki jest cel otrzymanej akredytacji przyznanej do 31 grudnia 2027. Uczestnicy Dni Otwartych otrzymali ulotki przygotowane przez uczestników mobilności Naszej szkoły. Zdjęcia ze staży zagranicznych przedstawione jako galeria opowieści wzbudziły ogromne zainteresowanie i chęć uczestnictwa w projekcie Erasmus plus.

Ulotka 2 – ERASMUS

Ulotka 1 – ERASMUS

 

22.04.2023 – 23.04.2023

Uczestnicy stażu zagranicznego relacjonują

W końcu nadszedł nasz długo oczekiwany dzień wyjazd do Berlina, towarzyszyła temu piękna słoneczna pogoda co ucieszyło nas jeszcze bardziej. Po godzinnej jeździe pociągiem wysiedliśmy w centrum Berlina na Alexanderplatz i rozpoczęliśmy zwiedzanie od pięknej sesji zdjęciowej przy Berliner Fernsehturm, niektórzy zdecydowali się na wjazd na sam jej szczyt i podziwiali Berlin z wysokości 203 metrów. Kolejną atrakcją dzisiejszego dnia była Wyspa Muzeów i zwiedzenie Neues Museum z największym odkryciem archeologicznym Nefretete. W programie była Katedra Berlińska, Muzeum Pergamońskie (Pergamonmuseum), przejście ulicą Unter den Linden jedną z najpiękniejszych Berlina i udanie się nią na Alexanderplatz gdzie z radością rzuciliśmy się w wir zakupów w Primarku. Niedziela była dniem na regenerację sił i przyjemnego spokojnego naładowania akumulatorów na kolejny tydzień prac projektowych. Zrobiliśmy wspólnego grilla przy gościnności Państwa Lenartów, właścicieli pensjonatu

 

26.04.2023

Berlin i spojrzeć na niego płynąc statkiem po Sprewie, rejs turystyczny po Berlinie

Jesteśmy na finiszu, prace nabierają tempa i finał projektu wchodzi w fazę końcowej realizacji. Dzisiaj oprócz zawrotnego tempa i presji upływającego czasu, poczuliśmy satysfakcję z efektów wykonanej wspólnej pracy. Każdy z zespołów pracował na maksymalnych obrotach.

Technik reklamy
Zespół podzielony na grupy zadaniowe odpowiedzialne za: opracowanie i zaprojektowanie folderu, plakatu promującego ten folder, zaproszenia na Konferencję Mobilności, projektu nadruku na bluzy promujących mobilność, przystąpiły do przygotowania materiałów do druku i uczestniczyli w procesie produkcji. Ustalenie i opracowanie konceptu zastosowania marketingu niekonwencjonalnego w promocji mobilności.

Technik mechatronik
Zespół przystąpił do zaprojektowania i wydruku na drukarce 3D tabliczki braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących z informacją o punkcie ładowania telefonu. W dniu dzisiejszym podjęliśmy się ambitnego zadania zaprojektowania i wydrukowania turbiny wodnej na konkurs PGE, do którego przystąpimy razem z naszym partnerem z Niemiec.

Technik informatyk
Kontynuujemy pracę nad uzupełnieniem treściami wszystkich wymogów i założeń formalnych projektu platformy promowania innowacji oraz poprawę jego designe. Ujednolicamy Blogosfery dla wszystkich grup zawodowych uczestniczących w realizacji projektu.

Technik budownictwa
Praca nad koncepcją interaktywnego narzędzia wspomagającego proces uczenia się, które będzie wykorzystywane do opracowania materiałów własnych doświadczeń z mobilności do programu transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców.

Technik elektryk
Przygotowujemy materiał szkoleniowo-filmowy (krótkie instruktaże szkoleniowe) dotyczący pomiaru uziemienia gniazd wtykowych w języku polskim i niemieckim, który będzie służył jako materiał poglądowy w powstającym programie transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców.
A na koniec pracy w zakładzie u pracodawcy, dyrektor firmy zabrał nas na wycieczkę. Mieliśmy jeszcze raz możliwość zobaczyć piękny Berlin i spojrzeć na niego płynąc statkiem po Sprewie. Zachwyciła nas nowoczesna architektura zwłaszcza na Potsdamer Platz. Połączenie nowoczesności z historią. Zdjęcie pod Bramą Brandenburską było Must Have i powrót ulicą Unter den Linden z jej pięknymi zabytkami Humboldt-Universität zu Berlin, Staatsoper.

29.04.2023

Zakończenie stażu zagranicznego uczniów CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli z akredytacji 2022/2023 projektu ERASMUS +

Uczniowie CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ zakończyli dwu tygodniowy staż w Niemczech. Grupa 29 uczniów wraz z opiekunami odbyła staż w terminie od 16.04.2023 – 29.04.2023 w WSA Spree-Havel Fürstenwalde. Efektem ich pracy jest utworzony folder kierunków kształcenia zawodowego z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Folder jest promowany plakatem, który uczniowie wykonali w oparciu o zasady marketingu niekonwencjonalnego. Uczniowie przygotowali portfolio prezentacyjne, którego celem jest przedstawienie własnej osoby, mocnych i słabych stron oraz osiągnięć w określonym kontekście zawodowym i osobistym. Przygotowali również port folio dla zawodów z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowali i wykonali ławeczkę ekologiczną dla ścieżek rowerowych z ładowarkami dla telefonów i z tabliczką brajlowską. Opracowali program transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców, który zostanie wspólnie wdrożony ( w Polsce i w Niemczech) i pilotażowo zrealizowany w 2025 roku. Program transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców uwzględnia specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych. Uczestnicy stażu zaprojektowali platformę promowania innowacji zgodnie z zasadą działania nienaruszającą równowagę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko. Wszystkie działania zostały włączone do blogosfery kompetencji cyfrowych dla zawodów z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami – e – portfolio włączające.
Zapraszamy do zapoznania się z blogosferami uczniów CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli – uczestników stażu zagranicznego
Wykaz blogosfer kompetencji zawodowych uczestników mobilności

blogosfera uczniów technikum reklamy
https://sites.google.com/view/tachnikreklamy-ckziu-elektryk/m-e-n-u?authuser=0
blogosfera uczniów technikum budownictwa
https://sites.google.com/view/blogosfera-budowlanka/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0
blogosfera uczniów technikum mechatronicznego
https://mechatronicyerasmu.wixsite.com/blogosfera
blogosfera uczniów technikum elektrycznego
https://szymonkolakowski65.wixsite.com/my-site
blogosferta uczniów technikum informatycznego
https://sites.google.com/view/technikinformatykblogosfera/blogosferablogosph%C3%A4re?authuser=0
Platforma promowania innowacji
https://sites.google.com/view/erasmus-ckziu-elektryk/edukacja-innowacja-bildung-inovation?authuser=0

Uczestnicy szkolenia w ramach stażu zagranicznego uczestniczyli również w wycieczkach, dzięki którym mogli poznać kulturę, historię i tradycje Niemiec. W ostatnim dniu pobytu w WSA Spree-Havel Fürstenwalde otrzymali certyfikaty i suplementy potwierdzające zakończenie stażu zagranicznego.

30.05.2023

Konferencja „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego”- Erasmus+
 
W dniu 30.05.2023 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” odbyła się Konferencja „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” będąca podsumowaniem realizacji projektu w ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w AKCJI 1 (KA121-VET) – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+. 
CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało na realizację projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 dofinansowanie w wysokości 49 590,00 EUR.
Udział partnera projektu, Pana Claasa Hübnera dyrektora firmy Wasserstraßen–und Schifffahrtsamt Spree-Havel zapewnił międzynarodowy charakter konferencji. Wystąpienia zaproszonych gości, Pani Kariny Jarosz, Wiceprezydenta Miasta, Pani Sylwii Wojtasik, Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego oraz Właściciela przedsiębiorstwa wielobranżowego ANMET, Pana Andrzeja Adamcio podkreśliły znaczenie powiązania edukacji i rynku pracy.
Otwarcie konferencji zostało uświetnione koncertem w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowej Soli. Na konferencji przedstawione zostały rezultaty projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+: WŁĄCZENIE I RÓŻNORODNOŚĆ, DZIAŁANIA NIENARUSZAJĄCE RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO, EDUKACJA CYFROWA W NAUCZANIU, AKTYWNE OBYWATELSTWO. Uczestnicy mobilności w ramach wykonanego zadania włączenie i różnorodność zaprezentowali folder kształcenia zawodowego, który opracowali w oparciu o ścieżki kształcenia  w Polsce i w Niemczech, tak aby zapewnić promowanie wspólnej edukacji włączającej. Uczniowie przedstawili przygotowane portfolia osobiste i portfolia zawodowe. Rezultatem tego zadania był projekt na plakat promujący edukację włączającą i różnorodność. 
Priorytetowym celem projektowym były zadania nastawione na ochronę środowiska. Uczniowie przedstawili swój innowacyjny projekt ławeczki ekologicznej dla ścieżek rowerowych z ładowarkami dla telefonów i z  tabliczką brajlowską. Projekt ławeczki wykonany został z zużytych śmigieł wiatraków i stanowi innowacyjne rozwiązanie w Polsce i w Niemczech dotyczące kwestii środowiska. Rezultatem projektu było również opracowanie programu transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców, który zostanie wspólnie wdrożony i pilotażowo zrealizowany w 2025 roku. Program opracowany został w oparciu o doświadczenia z mobilności. W programie zostały opisane zadania z wykorzystaniem narzędzi nowoczesnej technologii do uatrakcyjnienia procesu nauczania i lepszego motywowania uczniów. Uczestnicy przygotowali i  platformę promowania innowacji. Platforma zaprojektowana została zgodnie z zasadą działania nienaruszającą równowagę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko. 
Prezentacja platformy na stronie:
Uczniowie zaprezentowali blogosfery kompetencji jako działanie doskonalące umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych. Przygotowane blogosfery przedstawiają efekty wszystkich zadań wykonywanych w czasie praktyk zawodowych przez uczniów klas: 
  • technik reklamy
  • technik elektryk 
  • technik informatyk 
  • technik mechatronik 
  • technik budownictwa 
Zaproszeni goście obejrzeli kolorową wystawę fotograficzną przedstawiającą pobyt i działania uczestników mobilności programu Erasmus plus na praktykach zawodowych. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wymiany poglądów i merytorycznej dyskusji dotyczącej mobilności osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Pin It on Pinterest

Skip to content