Akredytacja – projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118671

 
Programu Erasmus + dla nauczycieli i uczniów CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli wystartował 
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli w ramach przyznanej Akredytacji, otrzymało dofinansowanie na zadania wynikające z Planu Erasmus plus. Plan Erasmus, realizuje miedzy innymi wysokiej jakości działania w zakresie krótkoterminowej mobilności edukacyjnej osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. W roku szkolnym 2023/2024, CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie w wysokości 56 574,00 euro na realizację zadań projektowych dla uczniów i kadry szkolnej. Celem programu jest wsparcie szkoły w obszarze edukacji szkolnej. Wsparcie finansowe działań projektowych na realizację zadań akredytowanych w tym roku szkolnym zapewni mobilność dla  4 nauczycieli w ramach obserwacji pracy (job shadowing) i 24 uczniów szkoły i 3 opiekunów. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w terminie od 01.09.2023 do 31.08.2023, 24 uczniów i 3 opiekunów CKZiU „Elektryk” w Nowej Solu, odbędzie staż w placówce kształcenia i szkolenia zawodowego w Fürstenwalde i Dreźnie. Obserwacja pracy (job shadowing) dla 4 nauczycieli realizowana będzie w Fürstenwalde i Berlinie. Przyznana akredytacja zapewni aktywne uczestnictwo uczestnikom mobilności w promowaniu włączenia i różnorodności, ochrony środowiska oraz edukacji cyfrowej. Wspierane działania w ramach projektów krótkoterminowych, dla kadry szkolnej będzie polegało na  obserwacja pracy (job shadowing). Celem jest umożliwienie nauczycielom poznanie nowych praktyk i gromadzenia nowych pomysłów poprzez obserwację i interakcję z osobami na równoważnych stanowiskach, ekspertami lub innymi praktykami podczas ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej. CKZIU „Elektryk” od roku 2021 realizuje plan Erasmus +. W pierwszym roku akredytacji (2021/2022) otrzymało dofinansowaniu na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w wysokości 62 198,00 EUR. W roku  2022/2023 CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie na działania trwające 15 miesięcy na kwotę dofinansowania 49 590,00 euro i realizację projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943.
 

30 września 2023

ERASMUS+ zakończona rekrutacja na październikowy staż 2023

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie na realizację projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118671 w wysokości 56 574,00 euro Dofinansowanie zapewni w roku szkolnym 2022/2023 realizację programu Erasmus+ na rzecz mobilności. Rekrutacja naszych uczniów do programu Erasmus+ została zakończona. Zrekrutowaniu uczniowie Naszej szkoły od 15.10.2023 pojadą na dwutygodniowe staże do firmy SYSTEMA Systementwicklung Dipl.-Inf. Manfred Austen GmbH Manfred-von-Ardenne-Ring 6 01099 Drezno, Niemcy. Grupa 8 uczniów technikum informatycznego i technikum programisty w ramach mobilności będzie doskonalić umiejętności stosowania nowoczesnych technologii. Uczniowie przed wyjazdem na staż z koordynatorem projektu omówili zakres zadań projektowych oparty o zasadę włączenia i różnorodności oraz zasadę działania nienaruszającą równowagę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko. Uczestnicy mobilności uczestniczyli również w warsztatach językowych i przygotowawczych oraz pedagogiczno – opiekuńczych.

 

09 października 2023

#ErasmusDays! w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli

Przez 6 dni, między 9 a 14 października 2023 roku, na całym świecie organizowane są spotkania, wystawy oraz debaty promujące europejską mobilność programu Erasmus+. Nasza szkołą po raz pierwszy weźmie udział w wydarzeniu #ErasmusDays! i #ErasmusDaysPoland. W dniu 10.10.2023 w budynku B w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli będzie można obejrzeć rezultat projektu mobilności. Zapraszamy na kolorową wystawę fotograficzną, która przedstawi pobyt i działania uczestników mobilności programu Erasmus+. Uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele będą mieli możliwość obejrzeć rezultaty projektu uczniów szkoły w ramach wykonanego zadania: włączenie i różnorodność, ochrona środowiska i edukacja cyfrowa w nauczaniu. Kolorowa wystawa zdjęć przedstawi innowacyjny projekt kontenera na przeterminowane lub niepotrzebne leki i użyte baterie. Na zdjęciach zaprezentowany zostanie folder kształcenia zawodowego opracowany w oparciu o ścieżki kształcenia w Polsce i w Niemczech, tak aby zapewnić promowanie wspólnej edukacji włączającej. Przedstawiony zostanie innowacyjny projekt ławeczki ekologicznej dla ścieżek rowerowych z ładowarkami dla telefonów i z tabliczką brajlowską. Projekt ławeczki wykonany został z zużytych śmigieł wiatraków i stanowi innowacyjne rozwiązanie w Polsce i w Niemczech dotyczące kwestii środowiska. Społeczność szkolna CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli po obejrzeniu wystawy fotograficznej będzie miała możliwość wymiany poglądów i merytorycznej dyskusji dotyczącej mobilności osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Pin It on Pinterest

Skip to content