BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPNIA

Elektryk

To zawód dający umiejętność montażu, naprawy i utrzymania w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Osoby wykonujące zawód elektryka zajmują się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. Mogą zajmować się także naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką samochodowa. Typowe zadania zawodowe elektryka obejmują: wykonywanie prac montażowych i eksploatacyjnych maszyn
i urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych oraz linii napowietrznych i kablowych, dokonywanie pomiarów oraz sporządzanie protokołów, eksploatowanie układów sterujących i regulacyjnych, posługiwanie się dokumentacją techniczną. Elektrycy mogą podejmować pracę w zakładach typu: zakłady energetyczne, elektrownie, zakłady usługowe (naprawa sprzętu elektrycznego powszechnego użytku), zakłady budowlane (wykonywanie instalacji elektrycznej), gospodarka komunalna, huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy.

Elektromechanik

Elektromechanik to specjalista, który zajmuje się wykonaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w różnych gałęziach gospodarki np. transformatorów, silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych, czy sprzętu AGD – pralek, żelazek odkurzaczy itp. Ponadto wykonuje instalacje przyłączające te urządzenia pod napięcie i montuje układy sterujące ich pracą. W zawodzie elektromechanika jest wiele specjalizacji, a do najbardziej popularnych należą: elektromechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika sprzętu gospodarstwa domowego, elektromechanika elektrycznych przyrządów pomiarowych. Każdy elektromechanik powinien umieć: dokonać przeglądu technicznego urządzenia elektrycznego, montować oraz demontować podzespoły elektryczne i mechaniczne w takim urządzeniu, a także konserwować i naprawiać sprzęt.

Mechatronik

Montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia oraz systemy mechatroniczne, wykorzystując wiedzę związana z mechaniką, energoelektroniką, informatyka, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką. Monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych. Monter mechatronik: przygotowuje i zabezpiecza materiały, elementy i podzespoły  niezbędne do wykonywanego montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Wykonuje montaż elementów konstrukcyjnych w urządzeniach i systemach mechatronicznych. Uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne. Naprawia, konserwuje oraz reguluje urządzenia i systemy mechatroniczne. Monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych. Ocenia jakość wykonywanych prac z zakresu montażu oraz napraw
i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych. Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni. Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. montowania systemów suchej zabudowy;
  2. wykonywania robót malarskich;
  3. wykonywania robót tapeciarskich;
  4. wykonywania robót posadzkarskich;
  5. wykonywania robót okładzinowych.

Mechatronik operator obrabiarek skrawających

Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą.
Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
  2. wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
  3. wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
  4. zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Pin It on Pinterest

Skip to content