Egzamin maturalny

Dyrektor CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli informuje za Okręgową Komisją Egzaminacyjna w Poznaniu, że zgodnie z § 13 ust. 5 rozporządzenia o egzaminie maturalnym na stronie https://wyniki.edu.pl/login można złożyć deklarację maturalną w wersji elektronicznej (e-deklaracja).

Login i hasło do serwisu https://wyniki.edu.pl/login nadaje szkoła macierzysta.

Logowanie możliwe jest za pomocą profilu zaufanego oraz bankowości elektronicznej.

Loginy i hasła nadane przy egzaminie maturalnym w poprzednich latach pozostają aktualne.

 

Informujemy, że deklaracje na egzamin maturalny w 2023 r. można składać wyłącznie w jednej formie: elektronicznej lub papierowej.

 

W przypadku chęci złożenia deklaracji w formie papierowej wzory formularzy znajdują się na stronie:

https://www.oke.poznan.pl/cms,6247,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2022_2023.htm

 

Instrukcja w jaki sposób złożyć deklarację znajduje się na poniższym filmie:

https://www.youtube.com/watch?v=il2TChf_BfY

 

ZAŁĄCZNIKI do pobrania

20220819 EM w latach 2023 i 2024 ZMIANY.pdf

EM 2023 Informacja P2 aktualizacja.pdf

EM 2023 Komunikat o harmonogramie.pdf

EM_2023_komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny.pdf

em_2023_komunikat_o_przyborach.pdf

Instrukcja_dotyczca_edeklaracji_maturalnej.pdf

terminarz procedur 2022.pdf

 

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

1) uczniów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023 i później

2) absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości

3) osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

 

W 2023 r.  absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1.  dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)

2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

 2. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

Aby otrzymać świadectwo w 2023 r., należy:‎

  1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
  2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
  3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent:

  1. który przystępuje do egzaminu maturalnego w Formule 2023
  2. 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) albo
  3. branżowej szkoły II stopnia (z roku 2022 albo 2023), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,

jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

Arkusze diagnostyczne: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2023 r. https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2023-r/

 

Harmonogram, komunikaty i informacje https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

Rok szkolny 2023/2024

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.

 

Osoba odpowiedzialna Joanna Stasińska, kontakt: j.stasinska@ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content