Egzamin zawodowy

Wyniki egzaminu zawodowego – sesja styczeń/luty 2020

 

 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że udostępnione zostały loginy i hasła dla uczniów/absolwentów zgłoszonych do egzaminu w sesji styczeń/luty 2020. Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie tylko po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE.
 • Uczniowie/absolwenci, którzy w deklaracji przystąpienia do egzaminu podali adres mailowy otrzymają login i hasło na maila.
 • Przypominam, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, nie ma również możliwości odbioru w szkole świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów w celu uzyskania informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 20 marca br. (nie wcześniej).

Komunikat

1. Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec/lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń/luty 2020 r.

 • Osoby, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia
  do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec/lipiec 2020 r.
  do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 • Deklarację będzie można złożyć również: w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail:
  m.ratajczak@ckziu-elektryk.pl
  W temacie wiadomości proszę wpisać: EGZAMIN POPRAWKOWY
  W treści maila proszę wpisać swoje imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowy
 • Formularz deklaracji przystąpienia do egzaminu można pobrać tutaj: Formularz deklaracji egzaminu zawodowego
   – Wymagane wypełnienie wszystkich pól w deklaracji zgodnie ze wzorem
  –  Wykaz zawodów i kwalifikacji 
  –  Wypełniona przykładowa deklaracja są dostępne tutaj: Przyklad_deklaracji_egzaminu

2. Wglądy do prac egzaminacyjnych

 • Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz,
  w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji). Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

 

 

Osoba odpowiedzialna Małgorzata Ratajczak, kontakt: m.ratajczak@ckziu-elektryk.pl