EOG – Opis projektu

 

 

Główny cel projektu:

Promocja zawodu, podniesienie jakości oraz dopasowanie rynkowe kształcenia w zawodzie technik elektryk do branży energetycznej.

 

Działania projektu:

 1. Opracowanie autorskich programów nauczania dla technika elektryka oraz kursu montażu energetycznego.
 2. Opracowanie zestawu ćwiczeń do nauczania matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem programów matematycznych i symulacyjnych.
 3. Opracowanie 2 filmów interaktywnych:
 • „Ocena stanu technicznego 3-fazowego silnika indukcyjnego klatkowego na podstawie pomiarów”,
 • „Ochrona przeciwporażeniowa”.
 1. Opracowanie modułu „Montaż linii kablowych 0,4KV” z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.
 2. Opracowanie zestawów ćwiczeń w zakresie elektrotechniki, instalacji oraz maszyn elektrycznych.
 3. Testowanie, ewaluacja i modyfikacja programów, form, metod, narzędzi kształcenia
  w klasach o kierunku kształcenia technik elektryk.
 4. Publikacja i upowszechnianie programów z pełną obudową dydaktyczną.

 

Rezultaty projektu:

 1. Opracowane, przetestowane, wdrożone i upowszechnione autorskie programy nauczania: dla zawodu technik elektryk oraz „Montaż energetyczny”.  Oba dostosowane do wymagań firm z branży energetycznej, wykorzystujące nowatorskie, skuteczne i atrakcyjne dla młodzieży metody oraz narzędzia. W trakcie przygotowania
  i testowania narzędzi i elementów programów odbędą się warsztaty praktyczne
  w placówkach Enea w Nowej Soli, Łagowie oraz Poznaniu.
 2. Zestawy ćwiczeń do nauczania matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych
  z wykorzystaniem programów matematycznych i symulacyjnych. Wykonanie ćwiczeń, obejmujących wizualizacje˛ obliczeń w postaci wykresów, rysunków i animacji, będzie możliwe z wykorzystaniem komputera, tabletu, smartfona. Karty pracy z matematyki
  i fizyki będą skorelowane z kształceniem zawodowy
 3. Filmy: „Ocena stanu technicznego 3-fazowego silnika indukcyjnego klatkowego na podstawie pomiarów” oraz „Ochrona przeciwporażeniowa”. Uczniowie będą mieli wpływ na przebieg zdarzeń i zakończenie filmu, a sytuacje˛ problemowa˛ będą mogli rozwiązać z zastosowaniem metody drzewa decyzyjnego. Uczniowie będą mieli możliwość rozwiązania problemu, jednak nie będą mogli cofnąć swoich decyz
 4. Moduł z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości ”Linia kablowa 0,4KV” . Zostanie opracowany w postaci zadań i ćwiczeń w wirtualnej rzeczywistości udostępnianej
  w dedykowanej pracowni w wykorzystaniem Gogle dla uczniów zostaną zakupione w ramach projektu.
 5. Zestaw ćwiczeń praktycznych z zakresu „Wykonywania instalacji” ma przygotować uczniów do wykonywania montażu instalacji, : montaż prostej instalacji elektrycznej; montaż obwodu oświetleniowego sterowanego przekaźnikiem bistabilnym.
 6. Zestaw ćwiczeń praktycznych z zakresu „Maszyny elektryczne”, ma przygotować uczniów do obsługi podstawowych maszyn elektrycznych stosowanych w przemyśle
  : montaż/demontaż silnika asynchronicznego; montaż podstawowych układów sterowania stycznikowego maszyn elektrycznych.
 7. Zestaw ćwiczeń praktycznych z zakresu „Elektrotechniki” obejmuje np. badanie prostowników, pomiary z wykorzystaniem oscyloskopu. Podręcznik będzie zawierał pełne instrukcje do wykonania ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem typowego wyposażenia pracown
 8. Program nauczania w 5-letnim technikum w zawodzie technik elektryk
  z wykorzystaniem hybrydowego modelu nauczania praktycznego, w klasach 1-3 kształcenie praktyczne w szkole w klasach 4-5 częściowo u pracoda Program powstanie w porozumieniu z Enea i będzie uwzględniał wymagania i oczekiwania firmy. W programie nauczania zostaną wykorzystane istniejące pracownie kształcenia, innowacyjne metody i narzędzia (filmy, zestawy ćwiczeń z wykorzystaniem programów matematycznych i symulacyjnych oraz możliwości Enea w zakresie kształcenia praktycznego.
 9. Autorski program nauczania dla kursu „Montaż energetyczny” realizowany w 4 i 5 klasie technikum elektrycznego przez uczniów chcących związać się zawodowo z branża˛ energetyczną. Program powstanie w porozumieniu z Enea i będzie uwzględniał wymagania i oczekiwania firm W programie nauczania zostaną˛ wykorzystane istniejące pracownie kształcenia, innowacyjne metody i narzędzia (aplikacja VR-u) oraz możliwości Enea w zakresie kształcenia praktycznego – poligon doświadczalny
  w Łagowie, GPZ-ty. Program kursu zostanie włączony do systemu kwalifikacji w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Wypracowane materiały zostaną udostępnione na podstawie otwartych licencji dla szkół, które prowadzą kształcenie zawodowe, a wypracowane programy lub ich części zostaną wdrożone w 15 szkołach partnerskich grupy Enea.

Moduł z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości ”Linia kablowa 0,4KV” oraz program nauczania ”Montaż˙ energetyczny” zostaną przygotowane w wersji polskiej
i angielskiej z możliwością wykorzystania za granicą.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content