EOG – Partner Strategiczny

 

Enea Operator to jeden z czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce, odgrywa jedna˛ z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej, zatrudnia ponad 4 – tysiące. Działalność Spółki opiera się, na dystrybucji energii elektrycznej oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Firma jest częścią, Grupy Enea i dostarcza energie˛ elektryczna˛ do 2,7 mln klientów w północno-zachodniej cze˛s´ci kraju. W ubiegłym roku spółka dostarczyła ponad 19,4 TWh energii elektrycznej z wykorzystaniem119,3 tys. km linii elektroenergetycznych.

Enea Operator prowadzi współpracę z 10 szkołami zawodowymi, której celem jest utrzymanie ciągłości zatrudnienia poprzez przeciwdziałanie luce pokoleniowej, od 2019 roku realizuje pilotażowy projekt klasy patronackiej w CKZiU ”Elektryk”. Program nauczania w klasie pilotażowej został opracowany wspólnie przez nauczycieli i pracowników Enei Operator. Wszystko po to, aby nabyte przez uczniów kompetencje w pełni odpowiadały potrzebom kadrowym przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. W trakcie ewaluacji realizacji pilotażu zostały wyłonione elementy wymagające poprawy, czego efektem jest przygotowany, wspólnie, projekt. W ścisłą realizację projektu zostało włączone 8 osób z Enei Operatora w tym: 3 osoby z Departamentu Zasobów Ludzkich doświadczone we współpracy ze szkołami, zajmujące się rekrutacją, znające realia szkolne oraz wymagania na poszczególne stanowiska; 5 osób z Oddziałów Dystrybucji doświadczone w zakresie współpracy ze szkołami oraz znające realia pracy na stanowisku elektromontera i pokrewnych.

Pin It on Pinterest

Skip to content