EOG – RPI 2

 

Projekt: Komponent III, współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego PROGRAM EDUKACJA.
Projekt finansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG.

 

Nagranie scen do film interaktywnego: „Ocena stanu technicznego 3-fazowego silnika indukcyjnego klatkowego na podstawie pomiarów” – 08.03.2023 r.

Na podstawie opracowanego scenariusza do filmu interaktywnego uczniowie Aleksandra Wilgosz i Szymon Kołakowski uczestniczyli w nagraniu scen pod kierunkiem Pana Adriana Łapczyńskiego z firmy CreativeStudio oraz Pana Adama Hoffmanna – nauczyciela CKZiU „Elektryk”. Wykorzystanie filmu do zajęć edukacyjnych pozwoli uczniom na zapoznanie się: z budową silnika indukcyjnego, ze sposobem demontażu i montażu mechanicznego w celu wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów, z metodami przeprowadzenia pomiarów kontrolnych pozwalających ocenić stan silnika. Do nagrań zastosowano dwie kamery 360°, dzięki czemu w trakcie projekcji filmu będzie można oglądać różne ujęcia wykonywanych czynności. W tak skonstruowanym filmie to uczeń będzie miał wpływ na przebieg zdarzeń, a sytuację problemową będzie mógł rozwiązać z zastosowaniem metody drzewa decyzyjnego.

Pin It on Pinterest

Skip to content