Kalendarz

                                                                                                                             Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
01.09.2020 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
14.10.2020 Ślubowanie klas pierwszych połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej
11.11.2020 Narodowe Święto Niepodległości
11.12.2020 Koniec semestru w klasach maturalnych
23.12. do 31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2021 Nowy Rok
06.01.2021 Święto Trzech Króli 
11.01.2021 – model “d”
13.01. do 19.02.2021 – model “w”, “wk”, “dk” 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna 
12.01.2021 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cześć pisemna
04.01 do 17.01.2021 Ferie zimowe
29.01.2021 Koniec semestru w klasach niematuralnych
  Rekolekcje Wielkopostne
01.04.06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
30.04.2021 Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
4.05.21.05 Egzaminy maturalne
3.06.2021  Boże Ciało
21.06.2021 – model “d”
23.06. do 08.07.2021 – model “w”, “wk”, “dk” 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna 
22.06.2021 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cześć pisemna
25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego 
                                               ZEBRANIA Z RODZICAMI 
09.09-10.09.2020 Sprawy organizacyjne – klasy I LO i I TZ AULA
10.09.2020 -online Procedury egzaminacyjne, sprawy ogólne – klasy III LO oraz IV TZ. Sprawy ogólne – klasy II i III TZ oraz II LO
17.11.2020 Sprawy ogólne oraz informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr roku szkolnego 2020/2021 – klasy III LO oraz IV TZ – szkolenie dla rodziców
15.12.2020 Sprawy ogólne oraz informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr roku szkolnego 2020/2021 – klasy I, II LO oraz I, II, III TZ – szkolenie dla rodziców
30.03.2021 Sprawy ogólne oraz informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na II semestr roku szkolnego 2019/2020 – klasy III LO oraz IV TZ
25.05.2021 Sprawy ogólne oraz informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na II semestr roku szkolnego 2019/2020 – klasy I, II LO oraz I, II, III TZ
                                              PRAKTYKI ZAWODOWE
klasy 4 technikum 16.11 – 27.11.2020
klasy 2 technikum po gimnazjum 01.03 do 12.03.2021
3c1 i 3c2TZ (t.informatyk) 19.04 do28.05.2021
klasy 3 technikum(pozostałe zawody 03.05 – 28.05.2021
                                                 RADY PEDAGOGICZNE
1.09.2020 Sprawy organizacyjne
15.09.2020 Sprawy organizacyjne, przedstawienie Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora CKZiU „Elektryk”, szkolenie “Wykorzystanie Microsoft TEAMS w nauczaniu zdalnym” 
21.09.2020 – 24.09.2020 Warsztaty “Wykorzystanie Microsoft TEAMS w nauczaniu zdalnym” 
20.10.2020 Podsumowanie egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sprawy różne
11.12.2020 Sprawy organizacyjne, klasyfikacja semestralna klas III LO oraz IV TZ, szkolenie w zakresie procedur organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
29.01.2021 Sprawy organizacyjne, klasyfikacja semestralna klas I, II LO oraz I, II, III TZ
16.03.2021 Sprawy organizacyjne, Szkolenie członków Rady Pedagogicznej w zakresie  procedur przygotowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 
27.04.2021 Sprawy organizacyjne, klasyfikacja roczna klas III LO oraz IV TZ
22.06.2021 Sprawy organizacyjne, klasyfikacja roczna klas I, II LO oraz I, II, III TZ
25.06.2021 Sprawy organizacyjne, podsumowanie roku szkolnego 
30-31.08.2021 klasyfikacja po egzaminach poprawkowych – podsumowująca rok szkolny
Dodatkowe terminy Rad Pedagogicznych podane będą zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej
                                             DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
04.01-05.01.2021 po Nowym Roku (poniedziałek i wtorek)
6.05.2021 egzamin z języka angielskiego (czwartek)
4.06.2021 po Bożym Ciele (piątek)
Skip to content