Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
02.09.2019Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
18.09.-20.09.2019Obozy integracyjne klas pierwszych na podbudowie gimnazjum
23.09.-25.09.2019Obozy integracyjne klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej 
14.10.2019Ślubowanie klas pierwszych połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej
01.11.2019 Wszystkich Świętych 
11.11.2019Narodowe Święto Niepodległości
13.12.2019Koniec semestru w klasach maturalnych
23.12. do 31.12.2019Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2020Nowy Rok
06.01.2020Święto Trzech Króli 
09.01.2020Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna model D
10.01.2020Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cześć pisemna
11.01.-15.02.2020Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cześć praktyczna model DK, W, WK
27.01. do 09.02.2020Ferie zimowe
24.01.2020Koniec semestru w klasach niematuralnych
18.03.2020Rekolekcje Wielkopostne
09.04 do 14.04 2020Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2020Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
01.05.2020Międzynarodowe Święto Pracy 
04.05 do 22.05.2020Egzaminy maturalne
11.06.2020 Boże Ciało
22.06.2020Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna model D
23.06.2020Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cześć pisemna
26.06.2020Zakończenie roku szkolnego 
24.06.-09.07.2020Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cześć praktyczna model DK, W, WK
ZEBRANIA Z RODZICAMI 
03.09.2019Sprawy organizacyjne – klasy I LO i I TZ
17.09.2019Procedury egzaminacyjne, sprawy ogólne – klasy III LO oraz IV TZ                                    Sprawy ogólne – klasy II i III TZ oraz II LO
19.11.2019Sprawy ogólne oraz informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr roku szkolnego 2019/2020 – klasy III LO oraz IV TZ
26.11.2019Sprawy ogólne, pedagogizacja rodziców- klasy I, II LO oraz I, II, III TZ
07.01.2020Sprawy ogólne oraz informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr roku szkolnego 2019/2020 – klasy I, II LO oraz I, II, III TZ
07.04.2020Sprawy ogólne oraz informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na II semestr roku szkolnego 2019/2020 – klasy III LO oraz IV TZ
12.05.2020Konsultacje indywidualne- klasy I, II LO oraz I, II, III TZ
09.06.2020Sprawy ogólne oraz informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na II semestr roku szkolnego 2019/2020 – klasy I, II LO oraz I, II, III TZ
PRAKTYKI ZAWODOWE
14-25.10.2019klasy 4 technikum
13-24.04.2020klasa 2 informatyk
04-29.05.2020klasy 3 technikum
RADY PEDAGOGICZNE
02.09.2019Sprawy organizacyjne
13.09.2019Sprawy organizacyjne, przedstawienie Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora CKZiU „Elektryk”
październik/listopadSprawy organizacyjne, szkolenie członków Rady Pedagogicznej 
13.12.2019Sprawy organizacyjne, klasyfikacja semestralna klas III LO oraz IV TZ
24.01.2020Sprawy organizacyjne, klasyfikacja semestralna klas I, II LO oraz I, II, III TZ
24.03.2020Sprawy organizacyjne, Szkolenie członków Rady Pedagogicznej w zakresie  procedur przygotowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 
21.04.2020Sprawy organizacyjne, klasyfikacja roczna klas III LO oraz IV TZ
23.06.2020Sprawy organizacyjne, klasyfikacja roczna klas I, II LO oraz I, II, III TZ
26.06.2020Sprawy organizacyjne, podsumowanie roku szkolnego  2019/2020
28.08.2020Sprawy organizacyjne, podsumowanie roku szkolnego, 2019/2020
Dodatkowe terminy Rad Pedagogicznych podane będą zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej
DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
02.01.2020czwartek  po 01 stycznia 2020
03.01.2020piątek po 01 stycznia 2020
06.05.2020egzamin maturalny z języka angielskiego 
12.06.2020piątek po Bożym Ciele