LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -mundurowe

Liceum ogólnokształcące –mundurowe to liceum, którego głównym celem jest:

– przygotowanie absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w służbach mundurowych: policji, wojsku oraz straży pożarnej;

– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej nauki na uczelniach mundurowych

 i cywilnych;

– zapoznanie się z pracą służb mundurowych oraz poznanie podstaw znajomości

i interpretowania prawa.

Słuchacze w trakcie nauki zdobędą umiejętności praktyczne m.in. z zakresu musztry

 i samoobrony, pomocy przedmedycznej itp. Część zajęć w ramach profilu będą prowadzić przedstawiciele służb mundurowych.

Absolwenci Liceum po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, w tym na uczelniach mundurowych.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, wiedza o społeczeństwie i język obcy – do wyboru: angielski lub niemiecki

Przedmiot dodatkowy – podstawy działalności służb mundurowych

W ramach przedmiotu fakultatywnego, uczniowie zapoznawani są ze specyfiką służby w jednostkach mundurowych. Materiał podzielony jest na trzy bloki tematyczne – wojskowy, policyjny oraz pożarniczy.

Zakres bloku wojskowego – edukacji wojskowej tworzą m.in.:

·    Regulaminy oraz musztra wojskowa,

·    Struktura polskich sił zbrojnych,

·    Wojsko Polskie w strukturach międzynarodowych,

·    Szkolenie bojowe,

·    Rekrutacja i szkolnictwo wojskowe

·    

Zakres bloku policyjnego- edukacji policyjnej:

·    Struktura, cele oraz zadania policji w Polsce,

·    Podstawy prawa karnego, wykroczeń, drogowego,

·    Wykrywanie przestępstw i wykroczeń,

·    Ściganie sprawców

·    Rekrutacja i szkolnictwo policyjne

Zakres bloku pożarniczego- edukacji pożarniczej:

·    Funkcjonowanie PSP w Polsce,

·    Ochrona przeciwpożarowa,

·    Zadania PSP,

·    Sprzęt ratowniczo – gaśniczy,

·    Ewakuacja budynków,

·    Rekrutacja i szkolnictwo pożarnicze.

Część zajęć prowadzona jest przez zawodowych żołnierzy, policjantów oraz strażaków w ramach podpisanych umów o współpracy ze szkołą.

Prowadzone będą regularne treningi strzeleckie z broni pneumatycznej i palnej. Dodatkowo, realizowane będą autorskie przedmioty, takie jak np.: samoobrona, judo, sztuki walki, sportów ekstremalnych, jazdy konnej, biegów na orientację, taktyki poruszania się po terenie zurbanizowanym i leśnym.

W czasie wakacji organizowany jest obóz z elementami surviwalu, szkoleniem wspinaczkowym oraz szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy.

Pin It on Pinterest

Skip to content