RPI 1 – Proponowany zakres zagadnień

Proponowany zakres zagadnień – zestaw ćwiczeń do nauczania matematyki, fizyki
oraz przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem programów
matematycznych i symulacyjnych

 

Zakres zagadnień z wykorzystaniem programu MathLab do przedmiotu Matematyka:

I. Dział: Funkcja liniowa

 1. Temat: Własności funkcji liniowej.
 2. Temat: Wykres funkcji liniowej.
 3. Temat: Interpretacja geometryczna układu równań liniowych

II. Dział: Funkcja kwadratowa

 1. Temat: Przesunięcie wykresu funkcji 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 o wektor.
 2. Temat: Równania kwadratowe
 3. Temat: Nierówności kwadratow.
 4. Temat: Układy równań drugiego stopnia
 5. Temat: Funkcja kwadratowa – zastosowania

III. Przekształcenia wykresu funkcji. Dział: Funkcja wymierna

 1. Temat: Przesunięcie wykresu funkcji 𝑓(𝑥) =𝑎/𝑥 o wektor.
 2. Temat: Przekształcenia wykresu funkcji homograficznej.

IV. Dział: Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

 1. Temat: Przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej.
 2. Temat: Przekształcenia wykresu funkcji logarytmicznej.

V. Dział: Funkcje trygonometryczne

 1. Temat: Przesunięcie wykresu funkcji o wektor.

Zakres zagadnień z wykorzystaniem programu MathLab do przedmiotu Fizyka:

I. Wahadło matematyczne.
II. Ruch jednostajny prostoliniowy.
III. Ruch zmienny.
IV. Prawo Ohma.
V. Rozkład sił na równi pochyłej.
VI. Badania transformatora w stanie jałowym i w stanie zwarcia.

Zakres zagadnień z wykorzystaniem programu MathLab do przedmiotu Elektrotechnika:

I. Wykres wektorowy napięć i prądu dla szeregowego połączenie elementów R, L, C zasilanych napięciem sinusoidalnie zmiennym w zależności od zmian częstotliwości oraz parametrów R, L i C:

 • należy pokazać wpływ zmian częstotliwości oraz rezystancji, indukcyjności
  i pojemności na układ wektorów oraz ich moduły na wykresie wektorowym,
 • ćwiczenie powinno zawierać zestaw niezbędnych wzorów i krótką charakterystykę obwodu szeregowego RLC.

II. Kompensacja współczynnika mocy cosϕ na podstawie trójkąta mocy (wpływ zmiany pojemności C obwodu):

 • w ćwiczeniu należy pokazać w formie wizualizacji (trójkąt mocy) wpływ zmian
  pojemności na moc bierną obwodu RLC,
 • należy uwzględnić charakter rezystancyjno – indukcyjny obwodu,
 • ćwiczenie powinno zawierać zestaw niezbędnych wzorów i krótką charakterystykę obwodu.

III. Wpływ niesymetrii odbiornika 3-fazowego na rozkład napięć (na podstawie trójkąta i gwiazdy napięć):

 • należy pokazać na wykresie wektorowym napięć trójfazowych wpływ zmian obciążenia (niesymetria odbiorników w poszczególnych fazach) na układ napięć fazowych odbiornika połączonego u gwiazdę, odbiornikami mogą być rezystory
  o zmiennej wartości rezystancji,
 • ćwiczenie powinno zawierać zestaw niezbędnych wzorów i krótką charakterystykę obwodu

 

Pin It on Pinterest

Skip to content