RPI 2 – Zestaw ćwiczeń do nauczania matematyki

 

Zestawy ćwiczeń:

Mat1 Własności funkcji liniowej

Mat2 Wykresy funkcji liniowej

Mat3 Interpretacja geometryczna układu równań liniowych

Mat4 Przesunięcie wykresu funkcji f(x)=ax^2 o wektor

Mat5 Równania kwadratowe

Mat6 Nierówności kwadratowe

Mat7 Układy równań drugiego stopnia

Mat8 Funkcja kwadratowa – zastosowania

Mat9 Funkcja wymierna przesunięcia

Mat10 Przekształcenia wykresu funkcji homograficznej

Mat11 Przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej

Mat12 Przekształcenia wykresu funkcji logarytmicznej

Mat13 Przesunięcie wykresu funkcji trygonometrycznej o wektor

 

Pin It on Pinterest

Skip to content