TECHNIK EKONOMISTA

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego w procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw, jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność
w działaniu oraz utrwalaniu pewnych nawyków, jak np. zamiłowanie do porządku.

Technicy ekonomiści mogą podejmować pracę:

 1. na średnich szczeblach zarządzania, w przedsiębiorstwach:
 2. produkcyjnych,
 3. handlowych,
 4. usługowych.
 5. na stanowiskach pracy w działach:
 6. marketingu,
 7. zaopatrzenia,
 8. zatrudnienia,
 9. księgowości,
 10. zbytu,
 11. planowania produkcji,
 12. w sekretariacie.

Typowe zadania zawodowe technika ekonomisty obejmują:

 • organizowanie działalności gospodarczej,
 • organizowanie procesów pracy,
 • prowadzenie działań marketingowych,
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz w przedsiębiorstwie,
 • wykonywanie prac biurowych.

Pin It on Pinterest

Skip to content