TECHNIK ENERGETYK

 Opis zawodu

Absolwent tego kierunku dobiera, instaluje i obsługuje urządzenia i systemy służące do wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych, wodnych, jądrowych lub niekonwencjonalnych, takich jak elektrownie wiatrowe, baterie słoneczne i inne. Lokalizuje i usuwa usterki w układach automatyki energetycznej. Dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową i metody pomiaru przy badaniu aparatów i urządzeń elektrycznych.

Nabywana wiedza i umiejętności, tematyka zajęć:

– konstrukcje i technologie mechaniczne,

– elektrotechnika, elektronika i automatyka,

– maszyny i urządzenia energetyczne,

– technologie wytwarzania energii,

– podstawy działalności zawodowej.

Uprawnienia i umiejętności  –  kwalifikacje zawodowe:

– nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania energii,

– prowadzenie gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami,

– nadzorowanie i obsługiwanie maszyn oraz urządzeń w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach,

– eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej,

– przeprowadzanie napraw, konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych

– użytkowanie systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych

 Gdzie można w tym zawodzie znaleźć pracę:

– w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),

– w budownictwie i przemyśle na stanowiskach mistrzów, technologów, techników ds. pomiarów, konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego,

– jako kierownicy ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych przedsiębiorstwach przemysłowych,

– jako specjaliści do spraw kontroli technicznej,

– jako specjaliści do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.

Pin It on Pinterest

Skip to content