TECHNIK INFORMATYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może być zatrudniony na stanowiskach:

 • instalatora i administratora systemów operacyjnych,
 • administratora sieci komputerowych,
 • administratora baz danych,
 • projektanta i programisty baz danych,
 • instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego,
 • pracownika działu finansowo-księgowego.

Typowe zadania zawodowe technika informatyka obejmują:

 • posługiwanie się pakietami oprogramowania użytkowego,
 • przeprowadzanie analizy zadania w celu określenia optymalnego języka programowania,
 • wykorzystywanie algorytmów do programowania aplikacji,
 • projektowanie i tworzenie złożonych systemów baz danych,
 • nadzorowanie systemów baz danych,
 • obsługiwanie komputerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych,
 • konfigurowanie oprogramowania dla różnych zastosowań,
 • okresowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych oprogramowania,
 • konfigurowanie sprzętu komputerowego,
 • przeprowadzanie okresowych konserwacji i napraw sprzętu komputerowego,
 • nadzorowanie pracy lokalnych sieci komputerowych.

W klasie czwartej realizowane będzie kształcenie specjalizacyjne. Uczeń będzie miał do wyboru następujące specjalizacje:

 • aplikacje internetowe,
 • grafika komputerowa i multimedia,
 • lub inne, w zależności od potrzeb rynku pracy.

Pin It on Pinterest

Skip to content