TECHNIK MECHATRONIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych na stanowiskach:

 • konstruktora,
 • technologa,
 • mistrza,
 • kierownika działu obsługi i napraw,
 • specjalisty do spraw handlu sprzętem mechatronicznym powszechnego użytku,
 • operatora i programisty CNC,
 • diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku.

Typowe zadania zawodowe technika mechatronika obejmują:

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • programowanie i użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • diagnozowanie i naprawa urządzeń oraz systemów mechatronicznych.

W zależności od potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy uczeń będzie miał do wyboru następujące specjalizacje:

 • proces programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • mechatronika pojazdów samochodowych,
 • urządzenia mechatroniczne powszechnego użytku,
 • programowanie i obsługa robotów i manipulatorów przemysłowych,
 • automatyzacja procesów produkcyjnych,
 • systemy transmisji danych.

Pin It on Pinterest

Skip to content