TECHNIK PROGRAMISTA

Technik programista  jest to osoba zajmująca się tworzeniem i rozwojem oprogramowania. Zadaniem programisty jest opracowywanie i wdrażanie do użytku programów komputerowych, np. programów zarządzających bazami danych, programów aplikacyjnych, systemowych, narzędziowych. Przy programach bardziej złożonych konieczna jest zazwyczaj współpraca kilku lub nawet kilkunastu programistów. 

Do głównych obowiązków tego pracownika należy, m.in.: projektowanie, realizacja i rozwój aplikacji dla systemu Windows i UNIX, uczestniczenie w tworzeniu narzędzi wspierających proces testowania (np. C#, VBScript, VBA, JCL, T-SQL), koordynowanie i zarządzanie projektami, opiniowanie dokumentacji analitycznej, testowanie i zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania. 


Technik programista musi bardzo dobrze znać język angielski, gdyż w przypadku informatyki i programowania jest to język podstawowy. Poza tym osoba ta musi wykazywać się wiedzą na temat, m.in.: podstaw administracji systemami Windows i Unix, znać języki programowania, tworzyć wydajne zapytania SQL, znać zagadnienia sieciowe i protokół TCP/IP, umieć tworzyć bezpieczne kody. 

Programista powinien cechować się też, m.in.: umiejętnością analitycznego myślenia, kreatywnością, koncentracją, wyobraźnią, dobrą pamięcią, spostrzegawczością, dokładnością oraz zdolnością szybkiego uczenia się i chęciami poznawania nowych technologii IT. 

Praca technika programisty ma charakter indywidualny lub zespołowy. Programista ma zazwyczaj dużą swobodę działania, czasami nawet sam określa godziny pracy. Zawód ten wymaga ciągłego dokształcania, podnoszenia kwalifikacji i śledzenia zmian na rynku informatycznym. Programista może znaleźć zatrudnienie w wielu dziedzinach. 

Pin It on Pinterest

Skip to content