TECHNIK REKLAMY

Zawód technik reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, wymagającym łączenia w sobie, m.in. wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy może być zatrudniony w:

–  działach marketingu przedsiębiorstw jako: specjalista
d/s marketingu, reklamy, kontaktów z prasą,

–   biurach ogłoszeń jako pracownik biura reklamy,

–   agencjach reklamowych jako: agent reklamowy, projektant grafiki, autor tekstów, pracownik działu kreatywnego,  

–       studiach graficznych,

–       studiach produkcyjnych,

–       giełdach, targach, domach handlowych,

–       agencjach zajmujących się kontaktami z prasą
i kształtowaniem opinii publicznej.

Typowe zadania zawodowe technika  reklamy obejmują:

–       organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów
i usług reklamowych,

–       organizowanie oraz prowadzenie kampanii reklamowej,

–       tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów,

–       projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych,

–       pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,

–  dobieranie środków i nośników reklamy w zależności
od celu reklamy (funkcji) reklamy,

–  organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa,

–  stosowanie różnorodnych technik reklamowych, sprzętu
i materiałów wykorzystywanych w reklamie.

Pin It on Pinterest

Skip to content