TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej.

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą być zatrudnieni w:

–    zakładach transportu wodnego i kolejowego,

–    zakładach gospodarki komunalnej,

–  firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną,  energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym, technologią wodorową,

–  przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska

Typowe zadania zawodowe technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej obejmują:

 –       organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

–       wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

–       konserwowanie oraz naprawianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

–       kontrolowanie pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

–  sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Pin It on Pinterest

Skip to content