Upowszechnianie projektu

Konferencja „Współpraca – Energia – Przyszłość”

 

Grupa Enea wraz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowała konferencję poświęconą współpracy branży energetycznej ze szkolnictwem ponadpodstawowym oraz sektorem edukacji. Wydarzenie było okazją do spotkania przedstawicieli koncernu energetycznego i samorządu ze szkołami branżowymi i technicznymi.

Konferencja odbyła się we wtorek (27 września 2022 r.) na Wydziale Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównym celem była dyskusja o perspektywach i potrzebie rozwoju zawodu energetyka, który ciągle się zmienia i obejmuje swoimi kompetencjami coraz więcej nowoczesnych technologii informatycznych, analitycznych oraz zarządzania zaawansowanymi urządzeniami i systemami. Uczestnikami konferencji byli m. in. przedstawiciele szkół branżowych oraz technicznych – szesnastu placówek kształcących przyszłe kadry energetyczne z terenu działania Grupy Enea.

            W ramach konferencji dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Grzegorz Königsberg – podsumował dotychczasową współpracę z Enea Operator Sp. z o.o:

– Ta szkoła kształci wiele zawodów. My dzisiaj skupimy się na tym, którym jest – technik elektryk. W tym zawodzie od kilku lat pracujemy z grupą Enea. Przez te lata wypracowaliśmy sobie medalowy program wraz z modelami kształcenia, które chcemy rozwinąć. Dlatego napisaliśmy program funduszy EOG. W ramach tego projektu mają powstać dwa programy: program nauczania jako technik elektryk oraz program dodatkowej kwalifikacji – montaż linii kablowych i napowietrznych. Ten ostatni będzie realizowany
w klasie piątej. W naszej szkole współpracujemy, również z Politechniką Poznańską w środowisku wirtualnej rzeczywistości. Ma to pomóc naszym uczniom, zrozumieć rzeczy ciężkie dla nich do zrozumienia.

 

 


 

Konferencja „Kwalifikacje dotyczące elektromobilności przyszłością biznesu
i samorządu terytorialnego”28 września br. w Zielonej Górze roku odbyła się konferencja „Kwalifikacje dotyczące elektromobilności przyszłością biznesu i samorządu terytorialnego” zorganizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych i Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności we współpracy
z partnerami: Ekoenergetyka – Polska S.A., GEZET Sp. z o. o. Spółka Komandytowa oraz Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.

Do panelu dyskusyjnego dotyczącego nowoczesnego kształcenia w szkołach branżowych jako prelegentka została zaproszona Małgorzata Ratajczak z CKZiU „Elektryk”
w Nowej Soli. Szeroko omówione zostały wyzwania stojące przed placówkami oświatowymi w kontekście nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami, a także roli Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który stanowi most między edukacją a rynkiem pracy. Prelegentka przedstawiła cele, założenia i rezultaty realizowanego w partnerstwie ze spółką Enea Operator  Sp. z o.o. innowacyjnego projektu „Innowacyjne kształcenie elektryków dostosowane do branży energetycznej.”  Zaprezentowała również możliwości dostosowania kształcenia oraz wypracowania kwalifikacji rynkowej w zawodzie technik elektryk, w kontekście potrzeb
i oczekiwań Firmy Enea Operator Sp. z o.o.

Konferencja została przeprowadzona przez regionalnych liderów ds. ZSK i wspierania LLL w województwie lubuskim: Agnieszkę Demichowicz i Sławomira Kozieła.

Pin It on Pinterest

Skip to content