CELE REKRUTACJA REZULTATY DZIAŁANIA

 

ROZWÓJ UMIEJETNOŚCI W "ELEKTRYKU" GWARANTEM SUKCESU ZAWODOWEGO

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2
 


Cele szczegółowe:


1.Zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez co najmniej 250 uczniów w latach 09-11

2. uzyskanie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje co najmniej równych średniej w województwie dla danego zawodu–(w 2011r.)

3. rozwój wiedzy, własnych uzdolnień i umiejętności 28 uczniów w 09/10 i 28 w 10/11 w ramach „Kuźni talentów politechnicznych”

4.wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez nabycie umiejętności wykorzystywania teorii z matematyki, fizyki i techniki w praktyce przez co najmniej 500 osób do 2011r.